Barbros mormors farfars morfar
VI:26m

LARS OLOFSSON
1757-1818
Bonde i Ånsta, Bro sn, Västmanland

Sidan senast uppdaterad den 18 April 2018

Lars anor 3 generationer bakåt
Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga
Statare
Bruks- och bergsfolk
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

VI:26m
Barbros mormors farfars morfar

Bonden
LARS OLOFSSON
1757-1818

Ånsta
Bro sn
Västmanland

VII:51m
Barbros mormors farfars morfars far

Bonde
OLOF LARSSON
1726-1783

Ånsta
Bro sn
Västmanland

VII:51h
Barbros mormors farfars morfars mor

Bondehustrun
MARGARETA ERIKSDOTTER
1738-1802

Ånsta
Bro sn
Västmanland

VIII:101m
Barbros mm ff mf ff

Bonden
LARS ERIKSSON
1676-1754

Sten
Gunnilbo sn
Västmanland

VIII:101h
Barbros mm ff mf fm

Bondehustrun
MARINA (MARIA) NILSDOTTER
1681-1767

Sten
Gunnilbo sn
Västmanland

VIII:102m
Barbros mm ff mf mf

Bonden
ERIK NILSSON
1704-1773

Ånsta
Bro sn
Västmanland

VIII:102h
Barbros mm ff mf mm

Bondehustrun
ANNA LARSDOTTER
17xx-1770

Ånsta
Bro sn
Västmanland

IX:201m
Barbros
mm ff mf
ff f

Bonden
ERIK
MÅRTENSSON

1637-17xx

Sten
Gunnilbo sn
Västmanland

Vet ej mer
STOPP!

IX:201h
Barbros
mm ff mf
ff m

Bondehustrun
KARIN
JONSDR

1648-17xx

Sten
Gunnilbo sn
Västmanland

Vet ej mer
STOPP!

IX:202m
Barbros
mm ff mf
fm f

Kolaren
NILS
HENRIKSSON

1640-1691

Färna bruk
Gunnilbo sn
Västmanland

Fler rötter finns
Kontakta mig

IX:202h
Barbros
mm ff mf
fm m

Okänd

IX:203m
Barbros
mm ff mf
mf f

Bonden
NILS
HANSSON

16xx-1736

Ånsta
Bro sn
Västmanland

Vet ej mer
STOPP!

IX:203h
Barbros
mm ff mf
mf m

Bondehustrun
ANNA
ERIKSDR

16xx-1736

Ånsta
Bro sn
Västmanland

Vet ej mer
STOPP!

IX:204m
Barbros
mm ff mf
mm f

Okänd

IX:204h
Barbros
mm ff mf
mm m

Okänd

Familj VII:51
Olof Larsson & Margareta Eriksdotter

Biografi

Barbros mormors farfars morfars far
OLOF LARSSON

Född 1726 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [ur dödboken]. Död 17 januari 1783 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3], [6].
Son till bonden Lars Eriksson och hans hustru Maria Nilsdotter.
Se Familj VIII:101 nedan.

Bonde i Ånsta 1 (halva hemmanet), Bro sn, Västmanland.
Skriven 1758-1783 i mantal för Ånsta.

1767 blir längden mer specifik: Olof har 4 minderåriga söner och betalar en avgift för tobak och snus. Han har också en dräng och en piga samt hyser två "diverse" personer hos sig, en man och kvinna. Svärföräldrarna?
I 1768 års längd har han bara 3 minderåriga söner, dvs en son måste ha dött (längden uppgjord 16 november 1767).
I 1771 års längd blir det 4 minderåriga söner igen (längden uppgjord 24 november 1770), dessutom bara 1 en manlig "diverse" person.
I 1772 års längd är det igen bara 3 söner (längden uppgjord 27 november 1771).
I 1773 års längd tas en "half vuxen son" upp, måste vara Lars nedan.
I 1774 års längd dyker en minderårig dotter upp vilket konfunderar mig mycket. Dottern Anna nedan sägs ju vara född i december 1774. 1774 års längd är uppgjord 26 november 1773 ... Dottern är borta året därpå!
I 1776 års längd dyker det upp en dotter igen, vilket stämmer med Anna nedan, då det här årets längd är uppgjord 23 november 1775.

Snöar alltid in på kreaturen i bouppteckningen. Tycker det är fantastiskt att de även listar namnen på djuren. Så även denna gång:
En svart häst i 7:e året, två oxar (Rosenman och Nyman), en stut (Sommarman), en liten stut (Boman), fem kor (Julgås, Morlik, Sönta, Månta och Rosengås), två kvigor (Majros och Frögda), en späd kalv, fyra tackor med 2 lamm vardera, fyra unga tackor med ett lamm vardera, två bockar, två galtar i 3:e året, en sugga, en mindre sugga och fyra små spädgrisar.
Man levde verkligen nära djuren!

Bouppteckningen efter Olof gjordes upp i April 1783. Man kom då överens att slutföra den när utfallet av årets skörd var klar. Man samlades således igen i början av november och beslutade då att fullfölja arvskiftet året efter, dvs 1784. Uppenbarligen hade skörden varit så dålig att man det dumt att dela boet då. I april var det inte självklart vem som skulle bli förmyndare för yngsta sonen Erik (de övriga två var ju myndiga). Sonen Erik hade nedsatt rörelseförmåga efter att ha drabbats av slag i yngre åren "är lam och klen". En granne, Per Persson, var inkallad men ville inte ställa upp. Då ställde sonen Lars upp ("den son som skulle bliva på hemmanet"). I november hade man dock hittat en ny förmyndare i sönernas kusin Lars Eriksson från Sten i Gunnilbo sn (son till Erik Larsson, äldre bror till Olof Larsson).

Gift 1756 med

Barbros mormors farfars morfars mor
MARGARETA ERIKSDOTTER

Född 8 juli 1738 i Bro sn, Västmanland [hfl]. Död 15 december 1802 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3].
Dotter till Erik Nilsson och hans hustru Anna Larsdotter.
[NB: fel patronymikon på Anna i Margaretas dödboksuppgifter]

Barn

Haft 5 söner och 1 dotter. 3 söner lever vid moderns död 1802.
2 söner saknas nedan.
Tittar man på vad som skrivs i mantalslängden bör en son avlidit under 1767. En annan levde troligen endast 1770-1771.
Dessutom antyder längderna ytterligare en dotter, född ca 1773, död troligen 1774.

#1 - Son 1
Barbros mormors farfars morfar
LARS OLOFSSON

Född 1757 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [ur dödbok]. Död 21 november 1817 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3].
Bonde i Ånsta, Bro sn, Västmanland.
Gift 1785 med Kristina Olofsdotter.
Se Familj VI:26.

#2 - Son 2
OLOF OLOFSSON

Född 22 augusti 1763 i Bro sn, Västmanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
ERIK OLOFSSON

Född 23 oktober 1765 i Bro sn, Västmanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 1
ANNA OLOFSDOTTER

Född 9 december 1774 i Bro sn, Västmanland [ur dödbok]. Död 20 februari 1779 i Bro sn, Västmanland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1775-84: Bro (U) AI:2 (Ånsta) Bild 205 (AID: v75291.b205.s197 Öppna, NAD: SE/ULA/10144)
Änkan Greta Eriksdotter
1786-95: Bro (U) AI:3 (Ånsta) Bild 192 (AID: v75292.b192.s187 Öppna, NAD: SE/ULA/10144)
1795-1802: Bro (U) AI:4b (Ånsta) Bild 43 (AID: v75294.b43.s39 Öppna, NAD: SE/ULA/10144)

Familj VIII:101
Lars Eriksson & Maria Nilsdotter

Biografi

Barbros mormors farfars morfars farfar
LARS ERIKSSON

Född 1676 [hfl]. Död 1754 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl].
Son till Erik Mårtensson och hans hustru Karin Jonsdotter.
Se Familj IX:201 nedan.

Bonde i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland.
Skriven 16xx-17xx i mantal för Sten.

Gift 19 september 1709 i Gunnilbo sn, Västmanland [2], med

Barbros mormors farfars morfars farmor
MARIA (MARINA) NILSDOTTER

Född 8 mars 1681 i Färna, Gunnilbo sn, Västmanland [1]. Död 10 augusti 1767 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl].
Dotter till kolaren Nils Henriksson och hans hustru NN.
Se Familj IX:202 nedan.

Barn

xxx

#1 - Son 1
ERIK LARSSON

Född 1712 [hfl]. Död 1 februari 1773 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl].

Bonde i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland.

Gift 1735 [hfl] med

ANNA ANDERSDOTTER

Född 1712 [hfl]. Död 1790 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl]
Ursprung okänt.

BARN
Lars och Marias barnbarn

#1 - Dotter 1
Margareta Eriksdr
1744-18xx
Gift 1767(?) till Flena(?).
Vidare öden okända

#2 - Dotter 2
Anna Eriksdr
1746-18xx
Kallas "ofärdig" i hfl. Bor med modern. Lever ännu 1790.
Vidare öden okända

#3 - Son 1
Lars Eriksson
1751-18xx
Blir 1783 förmyndare för kusinen Erik Olofsson då faderbrodern Olof avlider (se denne).
Gift 1774 med Sara Olofsdr (f 1751) från Kedjebo.
3 barn kända: Anna (f 1776), Erik (f 1778) och Lars (f 1782, dock död ung).
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
Brita Eriksdr
1753-18xx
Gift 1772 till Kedjebo.
Vidare öden okända

#2 - Son 2
LARS LARSSON

Född 1722 [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttare från Sten 1750. Vart är oklart ...
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
Barbros mormors farfars morfars far
OLOF LARSSON

Född 3 september 1726 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [1]. Död 17 januari 1783 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3].
Bonde i Ånsta, Bro sn, Västmanland.
Gift 1756 med Margareta Eriksdotter.
Se Familj VII:51 ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1688-1724: Gunnilbo (U) AI:1 (Steen) Bild 314 (AID: v72130.b314.s308 Öppna, NAD: SE/ULA/10346)
1726-44: Gunnilbo (U) AI:2 (Steen) Bild 123 (AID: v72131.b123.s236Öppna, NAD: SE/ULA/10346)
1745-67: Gunnilbo (U) AI:3 (Steen) Bild 248 (AID: v72132.b248.s53 Öppna, NAD: SE/ULA/10346)

Familj VIII:102
Erik Nilsson & Anna Larsdotter

Biografi

Barbros mormors farfars morfars morfar
ERIK NILSSON

Född 28 februari 1704 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [dödbok]. Död 28 juni 1773 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3], [6].
Son till Nils Hansson och hans hustru Anna Eriksdotter.
Se Familj IX:203.

Tack till Kerstin Martinson i Nyköping för uppgifter om Eriks död.

Bonde i Ånsta 1 (halva hemmanet), Bro sn, Västmanland.
Skriven 1732-1761 i mantal för Ånsta.

1758 står kommentaren "fördehl". Parallellt dyker Olof Larsson och hustru upp i mantal. Samma kommentar 1760.
1762-1766 finns endast Erik Nilssons hustru upptagen. Erik förmodligen för gammal för att betala skatt.
1766 kommer förklaringen då Erik nämns igen på en separat rad under Olof Larsson: "Erik Nilsson en g: öfverårig man".
[1754 dyker en dotter upp i mantal, bör vara Margareta nedan]
[1757 dyker en måg upp i mantal, bör vara Margaretas man Olof Larsson]

Gift 1731 [dödboken] med

Barbros mormors farfars morfars mormor
ANNA LARSDOTTER

Födelsedatum okänt. Död 1770 [makens dödbok].
Ursprung okänt.
Från Binggården enligt uppgift i makens dödbok.

Barn

Haft 12 barn. Vid faderns död 1773 lever endast 1 son och 2 döttrar.

#x - Dotter y
Barbros mormors farfars morfars mor
MARGARETA ERIKSDOTTER

Född 8 juli 1738 i Bro sn, Västmanland [hfl]. Död 15 december 1802 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [3].
Bondehustru i Ånsta, Bro sn, Västmanland.
Gift 1756 med Olof Larsson.
Se Familj VII:51 ovan.

#x - Dotter y
KATARINA (KAJSA) ERIKSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd 1774 i faderns bouppteckning.
Gift med

PER PERSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.
Bonde i Ånsta, Bro sn, Västmanland.
Kallas Per Persson yngre i svärfaderns bouppteckning 1774.

#x - Son y
ERIK ERIKSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd 1774 i faderns bouppteckning.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1725-36: Bro (U) AI:1 (Ånsta) Bild 50 (AID: v75290.b50.s47 Öppna, NAD: SE/ULA/10144)

Familj IX:201
Erik Mårtensson & Karin Jonsdotter

Biografi

Barbros mormors farfars morfars farfar
ERIK MÅRTENSSON

Född ca 1637 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt, men lever ännu 1693.
Ursprung okänt.

Bonde i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland.

Gift med

Barbros mormors farfars morfars farmor
KARIN JONSDOTTER

Född ca 1648 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt, men lever ännu 1693.
Ursprung okänt.

Barn

xxx

#1 - Dotter 1
KERSTIN ERIKSDOTTER

Född 24 februari 1672 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i hfl 1688-1690, 16 år 1688. Flyttar 3 oktober 1690 till Ramnäs.
Inskriven igen 1699 med kommentar "gift i Gottäng(?)".
Vidare öden okända.

#2 - Son 1
Barbros mormors farfars morfars far
LARS ERIKSSON

Född 4 juni 1676 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [1]. Död 1754 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl].
Bonde i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland.
Gift 1709 med Marina Nilsdotter.
Se Familj VIII:101 ovan.

#3 - Dotter 2
ELISABET ERIKSDOTTER

Född ca 1681 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i hfl 1692.
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
BRITA ERIKSDOTTER

Född ca 1689 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i hfl 1705 med kommentar " är i Gottäng(?)". Tillagt: "är död".
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1688-1724: Gunnilbo (U) AI:1 (Steen) Bild 314 (AID: v72130.b314.s308 Öppna, NAD: SE/ULA/10346)

Familj IX:202
Nils Henriksson & NN

Biografi

Barbros mormors farfars morfars farfar
NILS HENRIKSSON

Född ca 1647 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död (begravd) 18 januari 1691 i Färna, Gunnilbo sn, Västmanland [3].
Troligen son till kolaren på Färne bruk, Henrik Axelsson och hans hustru Kerstin Nilsdotter.
Se Familj X:403.

Kolare på Färne bruk, Gunnilbo sn, Västmanland.

Gift med

Barbros mormors farfars morfars farmor
NN

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

xxx

#1 - Dotter 1
Barbros mormors farfars morfars far
MARINA (MARIA) NILSDOTTER

Född 8 mars 1681 i Färna, Gunnilbo sn, Västmanland [1]. Död 10 augusti 1767 i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland [hfl].
Bondehustru i Sten, Gunnilbo sn, Västmanland.
Gift 1709 med Lars Eriksson.
Se Familj VIII:101 ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IX:203
Nils Hansson & Anna Eriksdotter

Biografi

Barbros mormors farfars morfars farfar
NILS HANSSON

Födelsedatum okänt. Död 1736 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [hfl].
Ursprung okänt.

Bonde i Ånsta 1 (halva hemmanet), Bro sn, Västmanland.
Skriven 1729-1735 i mantal för Ånsta.
1732-1733 står kommentaren "utan bruk". Parallellt står Erik Nilsson med hustru på hemmanet.
1734 står kommentaren "man g: och sängliggande". Parallellt står fortfarande Erik Nilsson med hustru på hemmanet.
1735 står kommentaren "i matlag med efterstående", dvs Erik Nilsson med hustru.
1736 står Nils Hanssons hustru ensam i mantal utan kommentarer (längden uppgjord 8 december 1735).
1737 "Nils Hanssons hustru utgammal" (längden uppgjord 10 december 1736).

Gift med

Barbros mormors farfars morfars farmor
ANNA ERIKSDOTTER

Födelsedatum okänt. Död 1736 i Ånsta, Bro sn, Västmanland [hfl].
Ursprung okänt.

Barn

xxx

#1 - Son 1
Barbros mormors farfars morfars far
ERIK NILSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Bonde i Ånsta, Bro sn, Västmanland.
Gift med Anna Larsdotter.
Se Familj VIII:102 ovan.

#2 - Son 2
HANS NILSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i hfl som "filius". Troligen gift med en Kerstin Larsdotter.
Vidare öden okända.

#3 - Son 3
ANDERS NILSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i hfl som "filius". Till Malma sn 1732 enligt hfl.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1725-36: Bro (U) AI:1 (Ånsta) Bild 50 (AID: v75290.b50.s47 Öppna, NAD: SE/ULA/10144)

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.