Barbros mormors mor
III:4m

EUGENIA MATILDA NYKVIST
1857-1944
Bondehustru i Valla, Himmeta sn, Västmanland

Sidan senast uppdaterad den 26 december 2016

Eugenia Matildas anor 3 generationer bakåt
Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

III:4m
Barbros mormors mor

Bondehustrun
EUGENIA MATILDA NYKVIST
1857-1944

Valla
Himmeta sn
Västmanland

IV:8f
Barbros mormors morfar

Bonde och rusthållare
KARL NYKVIST
1823-1895

Hjulberga
Malma sn
Västmanland

IV:8m
Barbros mormors mormor

Bondehustrun
MALVINA LOVISA SAHLSTRÖM
1825-1904

Hjulberga
Malma sn
Västmanland

V:15f
Barbros mormors morfars far

Torparen och Husaren
ERIK RASK
1779-1834

Venan, Ringaby
Lillkyrka-Ödeby sn
Närke

V:15m
Barbros mormors morfars mor

Torparhustrun
ANNA KATARINA GLANSBERG
1787-1852

Venan, Ringaby
Lillkyrka-Ödeby sn
Närke

V:16f
Barbros mormors mormors far

Torparen
SAMUEL Gottlieb SAHLSTRÖM
1800-1888

Saltorp
Lillkyrka sn
Närke

V:16m
Barbros mormors mormors mor

Torparhustrun
ANNA KAJSA SUNDKVIST
1795-1859

Saltorp
Lillkyrka sn
Närke

VI:29f
Barbros
mm mf ff

Okänd

VI:29m
Barbros
mm mf fm

Okänd

VI:30f
Barbros
mm mf mf

Korpralen

LARS
GLANSBERG

1755-1790

Kyrkobacken
Glanshammar
Närke

Fler rötter

VI:30m
Barbros
mm mf mm

Korpralshustrun

BRITA
NILSDR

1750-18xx

Kyrkobacken
Glanshammar
Närke

Fler rötter

VI:31f
Barbros
mm fm ff

Fabrikören
SAMUEL GOTTLIEB
SAHLSTRÖM

1760-1807

Nyköping
Nyköpings vä:a
Södermanland

Stopp!

VI:31m
Barbros
mm fm fm

Hustrun

SARA STINA
ÖSTERBERG

1772-18xx

Nyköping
Nyköpings vä:a
Södermanland

Stopp!

VI:32f
Barbros
mm fm mf

Skomakaren
BENGT
HENRIKSSON

1758-1834

Duveholms Hagstuga
Stora Malm sn
Södermanland

Fler rötter

VI:32m
Barbros
mm fm mm

Hustrun
ANNA
OLOFSDR

1759-1819

Duveholms Hagstuga
Stora Malm sn
Södermanland

Fler rötter
Familj IV:8
Karl Nykvist & Malvina Lovisa Sahlström

Biografi

Barbros mormors morfar
KARL NYKVIST

Född 7 mars 1823 i Venan, Ringaby, Lillkyrka-Ödeby sn, Närke.
Son till husaren och torparen Erik Rask och hans hustru Anna Katarina Glansberg.
Se Familj V:15 nedan.

Gift med

Barbros mormors mormor
MALVINA LOVISA SAHLSTRÖM

Född 28 juli 1825 i Götarsvik, Lillkyrka sn, Närke.
Dotter till torparen Samuel Gottlieb Sahlström och hans hustru Anna Kajsa Sundkvist.
Se Familj V:16 nedan.

Barn

Dottern
Barbros mormors mor
EUGENIA MATILDA NYKVIST

Född 5 november 1857 i Oppeberg, Fellingsbro sn, Västmanland.
Se Barbros mormor.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj V:15
Erik Rask & Anna Katarina Glansberg

Biografi

Barbros mormors morfars far
ERIK RASK

xxx

Gift med

Barbros mormors morfars mor
ANNA KATARINA GLANSBERG

Född 7 oktober 1785 i Gärdslinge, Himmeta sn, Västmanland.

Barn

Sonen
Barbros mormors morfar
KARL NYKVIST

Född 7 mars 1823 i Venan, Ringaby, Lillkyrka-Ödeby sn, Närke.
Se ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj V:16
Samuel Gottlieb Sahlström & Anna Kajsa Sundkvist

Biografi

Barbros mormors mormors far
SAMUEL Gottlieb SAHLSTRÖM

Född 19 april 1800 i Norrby krog, Bogsta sn, Södermanland [1]. Död 13 november 1888 i Saltorp, Lillkyrka-Ödeby sn, Närke [3].
Son till strumpvävarmästaren Samuel Gottlieb Sahlström och hans hustru Sara Stina Österberg.
Se Familj VI:31 nedan.

Torpare.
1819-22: Belagd på Ekeberg säteri i Lillkyrka sn, Närke. Kallas kusk. Kom 1819 från Nyköping. Flyttar 1822 till Stora Mellösa.
1823-26: Belagd på Götarsvik i Lillkyrka sn, Närke. Kallas stalldräng. Kom 1823 från Stora Mellösa sn.
1826-xx: Belagd i Lillkyrka sn, Närke. Kallas torpare. Från 1830 i Saltorp.

Gift 22 september 1822 i Lillkyrka sn, Närke [2], med

Barbros mormors mormors mor
ANNA KAJSA SUNDKVIST

Född 18 januari 1795 i Duveholms Hagstuga, Stora Malm sn, Södermanland [1]. Död 11 december 1859 i Saltorp, Lillkyrka-Ödeby sn, Närke [3].
Dotter till skräddaren Bengt Henriksson och hans hustru Anna Olofsdotter.
Se Familj VI:32 nedan.

1818-22: Belagd på Ekeberg säteri i Lillkyrka sn, Närke. Kallas kammarpiga. Kom 1818 från Ervalla. Flyttar 1822 till Stora Mellösa.

Barn

Dottern
Barbros mormors mormor
MALVINA LOVISA SAHLSTRÖM

Född 28 juli 1825 i Götarsvik, Lillkyrka sn, Närke [hfl].
Se ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1818-22: Lillkyrka (T) AI:9 (Ekeberg) Bild 9 (AID: v63772.b9.s1 Öppna, NAD: SE/ULA/10839)
1823-25: Lillkyrka (T) AI:9 (Götharswik) Bild 117 (AID: v63772.b117.s109 Öppna, NAD: SE/ULA/10839)
1826: Lillkyrka (T) AI:10 (Götharswik) Bild 119 (AID: v63773.b119.s112 Öppna, NAD: SE/ULA/10839)
1826-30: Lillkyrka (T) AI:10 (Munkabo ägor, husartorpet no. 2) Bild 188 (AID: v63773.b188.s181 Öppna, NAD: SE/ULA/10839)
1830: Lillkyrka (T) AI:10 (Gunnarsökna ägor, Saltorp) Bild 139 (AID: v63773.b139.s132 Öppna, NAD: SE/ULA/10839)

Familj VI:30
Lars Glansberg & Brita Nilsdotter

Biografi

Barbros mormors morfars morfar
LARS GLANSBERG

xxx

Gift med

Barbros mormors morfars mormor
BRITA NILSDOTTER

xxx

Barn

Dottern
Barbros mormors morfars mor
ANNA KATARINA GLANSBERG

Född 7 oktober 1785 i Gärdslinge, Himmeta sn, Västmanland.
Se ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj VI:31
Samuel Gottlieb Sahlström & Sara Stina Österberg

Biografi

Barbros mormors mormors farfar
SAMUEL Gottlieb SAHLSTRÖM

Född 1760 [hfl]. Död 26 september 1807 i Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland [3], [6].
Ursprung okänt.
En möjlig syster är Hedvig Dorotea Sahlström (1760-1837) gift med mjölnaren Anders Färngren. Hon anges född i Stockholm i hfl.
Kanske finns det också en koppling till Björkvik sn (Södermanland). Där avlider en Dorotea Sahlström 4 april 1802 73 år gammal. Har sökt efter en bouppteckning men hittar ingen. Moder?

Strumpvävare.
1783-84: Belagd i Stockholms Katarina församling (kallas strumpvävargesäll).
1796-97: Belagd i Vadsbro sn, Södermanland.
1797-1801: Belagd i Bogsta sn, Södermanland.
1801-xx: Ludgo sn, Södermanland.
1804-07: Belagd i Nyköping, Södermanland (till sin död).
Vid sin död äger han en gård i Nyköping på "östra sidan, femte kvarteret och första stocken(?) under Port no 10, innehållande 1255 kvadratalnar" [6a].

Gift 1:a gången 22 april 1783 i Stockholms Katarina [2], med

JULIANA BEATA STEGLICH

Födelse- och dödsdatum okända.

Barn i första äktenskapet

#1 - Dotter 1
HEDVIG DOROTEA SAHLSTRÖM

Född 25 september 1784 i Stockholms Katarina [1]. Dödsdatum okänt.
En dotter med samma namn föds 1796 så denna dotter dör förmodligen ung.
Vidare öden okända.

***

Gift 2:a gången 10 april 1796 i Vadsbro sn, Södermanland [2], med

Barbros mormors mormors farmor
SARA STINA ÖSTERBERG

Född 1772 [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn i andra äktenskapet

#2 - Son 1
JOHAN GOTTLIEB SAHLSTRÖM

Född 1793 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 1 april 1798 i Norrby, Bogsta sn, Södermanland [3].

#3 - Dotter 2
HEDVIG DOROTEA SAHLSTRÖM

Född 19 februari 1796 i Katrineborg, Vadsbro sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i faderns bouppteckning 1807, död?
Vidare öden okända.

#4 - Dotter 3
CHARLOTTA VILHELMINA SAHLSTRÖM

Född 19 februari 1798 i Norrby, Bogsta sn, Södermanland [1]. Död 3 april 1798 i Norrby, Bogsta sn, Södermanland [3].

#5 - Son 2
Barbros mormors mormors far
SAMUEL Gottlieb SAHLSTRÖM

Född 19 april 1800 i Norrby krog, Bogsta sn, Södermanland [1]. Död 13 november 1888 i Saltorp, Lillkyrka-Ödeby sn, Närke [3].
Torpare.
Se ovan.

#6 - Dotter 4
CHARLOTTA VILHELMINA SAHLSTRÖM

Född 1804 i Nyköpings västra, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1807.
Vidare öden okända.

#7 - Dotter 5
ULRIKA ELISABET SAHLSTRÖM

Född 24 september 1806 i Nyköpings västra, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1807.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1796-97: Vadsbro (D) AI:4 (Christeneborg) Bild 158 (AID: v62685.b158.s64 Öppna, NAD: SE/ULA/11666)
1797-99: Bogsta (D) AI:1 (Norrby) Bild 104 (AID: v54585.b104.s199 Öppna, NAD: SE/ULA/10132)
1800-01: Bogsta (D) AI:1 (Norrby krog) Bild 103 (AID: v54585.b103.s197 Öppna, NAD: SE/ULA/10132)

Familj VI:32
Bengt Henriksson & Anna Olofsdotter

Biografi

Barbros mormors mormors morfar
BENGT HENRIKSSON

xxx

Gift med

Barbros mormors mormors mormor
ANNA OLOFSDOTTER

xxx

Barn

Dottern
Barbros mormors mormors mor
ANNA KAJSA SUNDKVIST

Född 18 januari 1795 i Duveholms Hagstuga, Stora Malm sn, Södermanland.
Se ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.