Leifs farfars mormors morfars farfars mor
IX:57h

KERSTIN MÅNSDOTTER
1691-1729
Bondehustru i Gumås, Gudmundrå sn, Ångermanland

Sidan senast uppdaterad den 3 december 2019

Kerstins anor 3 generationer bakåt

xxx

Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:57h
Leifs farfars mormors morfars farfars mor

Bondehustrun
KERSTIN MÅNSDOTTER
1691-1729

Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

X:114m
Leifs
ff mm mf ff mf

Bonden
MÅNS JONSSON
1662-1727

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

X:114h
Leifs
ff mm mf ff mm

Hustrun
ANNA PERSDOTTER
1671-1737

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

XI:227m
Leifs
ff mm mf ff mf f

Bonden
JON MÅNSSON
1625-1707

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

XI:227h
Leifs
ff mm mf ff mf m

Hustrun
KERSTIN PERSDOTTER
1642-1728

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

XI:228m
Leifs
ff mm mf ff mm f

Bonden
PER JOHANSSON
1623-1716

Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

XI:228h
Leifs
ff mm mf ff mm m

Hustrun
KARIN DANIELSDOTTER
1651-1723

Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

XII:453m
Leifs
ff mm mf
ff mf ff

Bonden
MÅNS
JÖNSSON

16xx-16xx

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Fler rötter finns
Kontakta mig

XII:453h
Leifs
ff mm mf
ff mf fm

Hustrun
ANNA
NN

1585-16xx

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Vet ej mer
Stopp!

XII:454m
Leif
ff mm mf
ff mf mf

Bonden
PER
ERIKSSON

1565-1651

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Fler rötter finns
Klicka här

XII:454h
Leifs
ff mm mf
ff mf mm

Hustrun
KERSTIN ISRAELSDR
16xx-16xx

Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Fler rötter finns
Kontakta mig

XII:455m
Leifs
ff mm mf
ff mm ff

Bonden
JOHAN
LARSSON

15xx-16xx

Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

Vet ej mer
Stopp!

XII:455h
Leifs
ff mm mf
ff mm fm

Hustrun
ANNA

15xx-16xx

Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

Vet ej mer
Stopp!

XII:456m
Leifs
ff mm mf
ff mm mf

Okänd

XII:456h
Leifs
ff mm mf
ff mm mm

Okänd

X:114
Måns Jonsson & Anna Persdotter

Biografi

Leifs
farfars mormors morfars farfars morfar
MÅNS JONSSON

Född ca 1662 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 5 mars 1727 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Limsta Jon Månsson och hans hustru Kerstin Persdotter.

Se Familj XI:227 nedan.

Bonde i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skattar för Limsta 4 i mtl 1692-1693, 1701-1728. Åren 1694-1700 står fadern Jon Månsson på hemmanet i manatalslängderna.
Det märkliga är att Måns står upptagen i 1728 års längd. Längden är uppgjord 16 december 1727, men Måns är död sedan i mars samma år???
Fram till 1691 Jon Månsson. 1729 står pigan Brita för hemmanet.

Gift 19 oktober 1690 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med
[Han i Limsta; Hon piga från Dynäs]

Leifs
farfars mormors morfars farfars mormor
ANNA PERSOTTER

Född ca 1671 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 13 april 1737 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Dotter till bonden i Dynäs 1 Per Johansson och hans hustru Karin Danielsdotter.

Se Familj XI:228 nedan.

BARN

#1: Dotter 1
Leifs farfars mormors morfars farfars mor
KERSTIN MÅNSDOTTER

Född 27 juli 1691 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 20 juli 1729 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bondehustru i Limsta, Gusmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1717 med Johan Sandersson.
Se Familj IX:57.

Faddrar:
"Vitnen ärlige och goda".

#2: Son 1
JON MÅNSSON

Född (döpt) 27 juli 1694 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

Faddrar:
"Vitnen alle äreliga".

#3: Dotter 2
KARIN MÅNSDOTTER

Född (döpt) 24 augusti 1697 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 28 november 1725 i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Faddrar:
Daniel Abelsson i Brunne och hans hustru [???]
Erik Eriksson i Gissjö samt hans hustru [Måns svåger, gift med systern Brita]

Gift 28 oktober 1722 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med

ISRAEL ISRAELSSON GROT

Född (döpt) 22 augusti 1698 i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 1742 [6].
Son till bonden där Israel Persson och hans hustru Sara Eriksdotter.

Båtsman, därefter bonde i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland.

Antagen som ordinarie båtsman för rote nr 47 1717. Avsked före 1725.
Skriven för Å 3 i mtl åtminstone 1725-1735.
Efter Karins död omgift 1726 med Kerstin Abrahamsdotter från Knäfta (1699-1773).
Sju barn kända från detta äktenskap (Sex nämnda i faderns bouppteckning): Abraham (f 1727), Per (1730-1759), Erik (1731-1788), Hans (1733-1734), Kristoffer (f 1735), Jonas (f 1736), Brita (f 1739).

BARN
Måns Jonssons och Anna Persdotters barnbarn

#1: Son 1
Israel Israelsson
1723-1785 [fvd]
Född och död i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1743 (efter Kongl. Maj:ts tillstånd) med Elsa Larsdotter (1712-17xx). Felaktigt (?) Olofsdr i vigselboken.
Fyra barn kända: Israel (f 1746), Karin (f 1749), Kerstin (f 1751), Lars (1753-1765).

#2: Dotter 1
Sara Israelsdotter
1725-1725 [fd]
Född och död i Å, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död 6 månader gammal.

#4: Dotter 3
ELISABET MÅNSDOTTER

Född (döpt) 25 mars 1699 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 14 juni 1730 i Jättesta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Faddrar:
M. Jonas Lochnaeus [???]
Per Hansson i Ytterfälle och hans hustru [???]
Jöns Erikssons dotter i Jättesta, Kerstin [???]

Gift 24 oktober 1725 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med

JÖNS ERIKSSON

Född (döpt) 8 augusti 1697 i Överfälle, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 27 maj 1783 i Jättesta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden där Erik Jönsson och hans hustru Elsa Jakobsdotter.

Bonde i Jättesta 3, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skattar för Jättesta 3 i mtl 1714-1770.
I mantal 1771 står noterat: "Afstådt hemmanet til Son efter lottebref. Fadren i et bröd". Sonen Nils Jönsson står sedan på raden under.

Efter Elisabets död omgift 1732 med Brita Evertsdotter från Frånö (1708-1764).
Sex barn kända från detta äktenskap: Erik (1733-1791), Margareta (f 1737), Kerstin (f 1739), Jöns Fällström (1744-1817), Nils (1747-1798),
Anna (1749-1785).

BARN
Måns Jonssons och Anna Persdotters barnbarn

#1: Dotter 1
Elsa Jönsdotter
1727-17xx [f]
Född i Jättesta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1745 med Jöns Jonsson från Ytterlännäs sn.
Bondehustru i Nyland, Ytterlännäs sn, Ångermanland.
Inga barn kända.
Vidare öden okända.

#2: Son 1
Måns Jönsson
1728-17xx [f]
Född i Jättesta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

#5: Dotter 4
ANNA MÅNSDOTTER

Född (döpt) 25 mars 1701 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 1 november 1724 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Piga i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död ogift och barnlös.

Faddrar:
Per Eriksson i Limsta och hustrun [???]
Klemet Danielsson i Öd och hustrun [Måns måg, gift med systern Kerstin]

#6: Dotter 5
SARA MÅNSDOTTER

Född (döpt) 4 september 1704 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 26 mars 1727 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Piga i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död ogift och barnlös.

Faddrar:
Erik Jönsson i Västerfälle och hans hustru [???]
Erik Olofsson i Jättesta [???]
Daniel Abelssons piga i Brunne Barbro [???]

#7: Son 2
PER MÅNSSON

Född (döpt) 2 december 1706 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 11 maj 1718 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Död i unga år.

Faddrar:
"Vitnen ärlige och redeliga".

#8: Dotter 6
BRITA MÅNSDOTTER

Född (döpt) 13 mars 1710 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 28 december 1732 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Faddrar:
Erik Eriksson i Gissjö och hans hustru [Måns svåger, gift med systern Brita]
Hr Olof Tiernberg [???]
Per Johans dotter i Dynäs, Karin [Annas syster Karin]

Skattar för Limsta 4 i mtl 1729-1731.

Gift 1 november 1731 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med
[Hon piga från Limsta]

ERIK NORMAN

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Bonde i Limsta 4, Gudmundrå sn, Ångermanland.
En Erik Larsson skattar för Limsta 4 i mantal 1732-1733 (1733 utan hustru).

Inga barn kända.

#9: Son 3
ERIK MÅNSSON

Född 23 mars 1712 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 26 juni 1715 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Död i unga år.

Faddrar:
Hr Jonas Ljungberg [???]
Per Eriksson i Limsta och dess hustru [???]
P. Margareta Danielsdotter i Brunne [???]

#10: Dotter 7
MARGARETA MÅNSDOTTER

Född 26 december 1713 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [1]. Död 3 april 1715 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Död i unga år.

Faddrar:
Olof Olofsson i Brunne och hans hustru [???]
Jonas Klemetsson i Öd, pigan Karin Klemetsdotter ibidem [Måns systerson och systerdotter]

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

XI:227
Jon Månsson & Kerstin Persdotter

Biografi

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar far
JON MÅNSSON

Född ca 1625 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 24 februari 1707 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Limsta Måns Jönsson och hans hustru Anna.

Se Familj XII:453 nedan.

Bonde i Limsta 4, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skattar för Limsta 4 i mtl 1653-1691, 1694-1700.
1692-1693 står sonen Måns Jonsson på hemmanet i mantalslängderna.

Riksdagsman.
Bondeståndets representant vid riksdagarna 1680 och 1682.

Nämnd ett antal gånger i domböckerna. Framförallt efter sin död då mågen Daniel Klemetsson i Öd processar mot sonen Måns Jonsson.
Domboksutdrag: 1708.

Gift med

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar mor
KERSTIN PERSDOTTER

Född ca 1642 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 4 mars 1728 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Dotter till bonden i Limsta, Per Eriksson och hans hustru Karin Israelsdotter.

Se Familj XII:454 nedan.

Barn

#1: Son 1
Leifs farfars mormors morfars farfars morfar
MÅNS JONSSON

Född ca 1662 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 5 mars 1727 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bonde i Limsta 4, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1690 med Anna Persdotter.
Se Familj X:114 ovan.

#2: Dotter 1
KARIN JONSDOTTER

Född ca 1666 [år uppskattat baserat på åldersuppgift vid trolldomsprocesserna]. Dödsdatum okänt.

Gift med

JON JONSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.
Möjligen från Bjärtrå [uppgift från annan släktforskare]

Inga barn kända.

#3: Dotter 2
KERSTIN JONSDOTTER

Född ca 1668 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 10 november 1707 i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Gift 26 januari 1690 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med
[Han i Öd; Hon piga i Limsta, Jon Månssons dotter]

KLEMET DANIELSSON

Född ca 1668 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 25 mars 1716 i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Öd, Daniel Klemetsson och hans hustru NN.

Bonde i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.

BARN
Jon Månssons och Kerstin Persdotters barnbarn

#1: Son 1
Daniel Klemetsson
1690-1700 [fd]
Född och död i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Dödsorsak ej angiven.

#2: Son 2
Jonas Klemetsson
1692-1771 [fvd]
Född och död i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1722 med Margareta Eriksdotter (1699-1758) från Överfälle, Gudmundrå sn.
Tre barn kända: Klemet (1724-1787), Elsa (f 1727), Kerstin (f 1732).

#3: Dotter 1
Karin Klemetsdotter
1694-1766 [fvd]
Född i Öd, död i Överfälle, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1714 med Erik Jönsson (1690-1755) från Överfälle, Gudmundrå sn.
Erik bonde i Överfälle, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Sex barn kända: Kerstin (f 1716), Jöns (1718-1795), Elisabet (f 1720), Kerstin (f 1723), Klemet (1731-1762), Erik (f 1733).

#4: Son 3
Israel Klemetsson
1697-1750 [fvd]
Född i Öd, död i Brunne, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Brunne, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1726 med Margareta Eriksdotter (1709-1786) från Brunne, Gudmundrå sn.
Nio barn kända: Kerstin (1727-1789), Olof (1730-1757), Karin (f 1732), Karin (1733-1786), Klemet (1736-1806), Anna (1740-1788), Israel (f 1742),
Erik (f 1745), Jonas (1748-1812).

#5: Dotter 2
Cecilia Klemetsdotter
1699-1767 [fd]
Född och död i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Piga i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död ogift och barnlös.

#6: Dotter 3
Kerstin Klemetsdotter
1700-1764 [fvd]
Född i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
1724 med Erik Danielsson (1690-1755) från Bergom, Gudmundrå sn.
Erik bonde i Bergom, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Fem barn kända: Daniel (1726-1767), Karin (f 1728), Kerstin (1730-1778), Annika (1732-1736), Klemet (1735-1784).

#7: Son 4
Daniel Klemetsson
1702-17xx [fv]
Född i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
(död förmodligen 1728 men senast 1732 då hustrun gifter om sig)
Bonde i Fiskja, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1723 med sin tremänning Karin Johansdotter (1697-17xx) från Fiskja, Gudmundrå sn.
Två barn kända: Klemet (1724-1787), Ella (f 1727).
Karin får senare två barn med Anders Henriksson (1704-1744): Henrik Lindberg (1733-1786), Märta (f 1739).

#8: Dotter 4
Anna Klemetsdotter
1705-1706 [fd]
Född och död i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Dödsorsak ej angiven.

#9: Dotter 5
Anna Klemetsdotter
1707-1767 [fvd]
Född i Öd, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Utomäktenskaplig förbindelse 1734/1735 med Anders Larsson (1701-1761) från Jättesta, Gudmundrå sn.
Gift 1736 med Daniel Eriksson (1708-1765) från Nästvattnet, Gudmundrå sn.
Daniel bonde i Gumås, Gudmundrå sn, Ångermanland.
En dotter utom äktenskapet: Brita (f 1735).
Sex barn kända inom äktenskapet: Kerstin (1737-1737), Kerstin (f 1738), Erik (1744-1769), Anna (f 1747), Brita (1750-1753), Elisabet (1752-1767).

#3: Dotter 3
BRITA JONSDOTTER

Född ca 1673 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 29 mars 1722 i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Gift 18 oktober 1693 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med

ERIK ERIKSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till båtsmannen i Gissjö Erik Eriksson och hans hustru NN.
Död innan 1743 då den andra hustrun Märta Persdotter kallas änka vid sin död.

Bonde i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Efter Britas död omgift med Märta Persdotter från Ytterfälle (1687-1743).
Två barn kända från detta äktenskap: Sara (f 1724), Per (1726-1728).

BARN
Jon Månssons och Kerstin Persdotters barnbarn

#1: Dotter 1
Kerstin Eriksdotter
1694-1694 [f,kyrä]
Född och död i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Testamentspengar betalas efter Erik Erikssons sal. barn i Gissjö 1694.

#2: Son 1
Erik Eriksson
1695-1743 [fvd]
Född i Gissjö, död i Lunde, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde och nämndeman i Lunde, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1726 med Brita Nilsdotter (1706-1778) från Lunde, Gudmundrå sn.
Tre barn kända: Brita (f 1729), Nils (1737-1738), Erik (1742-1777).
Brita omgift 1744 med Johan Olofsson (1713-1768) och får ytterligare ett barn: Anna (1748-1793).

#3: Dotter 2
Kerstin Eriksdotter
1699-1784 [fvd]
Född i Gissjö, död i Strömnäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1719 med Per Persson (1682-1758) från Strömnäs, Gudmundrå sn.
Erik bonde i Strömnäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Ett barn känt: Erik (1720-1769).

#4: Son 2
Jonas Eriksson
1701-1758 [fvd]
Född i Gissjö, död i Fiskja, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Fiskja, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1729 med Kerstin Larsdotter (1711-1794) från Fiskja, Gudmundrå sn.
Fyra barn kända: Brita (1732-1775), Kerstin (f 1739), Margareta (1743-1797), Erik (f 1746).

#5: Son 3
Lars Eriksson
1705-17xx [f]
Född i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

#6: Dotter 3
Elisabet Eriksdotter
1707-17xx [fv]
Född i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1744 med Israel Eriksson (1714-17xx) från Myre, Gudmundrå sn.
Israel bonde i Myre, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Inga barn kända.

#7: Son 4
Daniel Eriksson
1710-1784 [fvd]
Född och död i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde och nämndeman i Gissjö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1733 med Kerstin Hansdotter (1715-1793) från Strömnäs, Gudmundrå sn.
Sju barn kända: Kerstin (1737-1813), Erik (1739-1740), Erik (1741-1743), Sara (1745-1813), Hans (1749-1771), Daniel (1752-1818),
Brita (1755-1839).

#4: Dotter 4
ELLA JONSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Lever 1702 boendes i Ro, Skog sn, då hon är fadder.

Gift 12 oktober 1690 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med
[Han ifrån Skog socken; Hon piga i Limsta]

JOHAN KRISTOFFERSSON

Födelsedatum okänt. Död 1700 i Ro, Skog sn, Ångermanland [7].
Testamentspengar betalas i Skog sn efter Johan Kristoffersson i Ro under år 1700.
Ursprung okänt.

Bonde i Ro, Skog sn, Ångermanland.

BARN
Jon Månssons och Kerstin Persdotters barnbarn

#1: Son 1
Kristoffer Johansson
1692-1742 [fd,bou]
Född i Ro, Skog sn, Ångermanland.
Bonde i Ro 4, Skog sn, Ångermanland.
Gift ca 1710 med Kerstin Nilsdotter.
[innan 3 februari 1711, eftersom Kristoffer är skriven i mantal 1711 för man och hustru, mantal uppgjort angivet datum]
[Kristoffer även med i mantal 1709-1710, då ogift, och samtidigt som hustru Märta Olofsdotter. Året innan skattar Kristoffer Matsson för hemmanet]
Tio barn kända: Karin (1711-1711), Helena (1711-1711), Johan (f 1712), Johan (f 1713), Nils (f 1715), Kerstin (f 1717), Helena (f 1718),
Jonas (f 1721), Karin (f 1722), Nils (f 1727).
NB1: Testamentspengar betalas av Kristoffer Johansson för två (!) barn under 1711. Jag har antagit att det gäller tvillingarna Karin och Helena.
NB2: Vid faderns bouppteckning lever bara fyra barn: sönerna Johan och Nils, döttrarna Helena och Karin.

#5: Dotter 5
ELISABET JONSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.

Skattar för Nyböle 2 i mantal 1718-1726.

Gift 12 februari 1699 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med

OLOF MÅNSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Förmodligen död under 1717 då Olof Måns änka skrivs i mantal 1718 (uppgjort 30 januari 1718).
Ursprung okänt.

Bonde och båtsman i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Skattar för Nyböle 2 1700-1717.

BARN
Jon Månssons och Kerstin Persdotters barnbarn

#1: ??? (namn och kön ej angivet)
NN
1699-17xx [f]
Född i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland (notisen, utan namn, införd i Gudmundrå födelsebok).
Vidare öden okända.

#2: Dotter 1
Anna Olofsdotter
1704-17xx [f]
Född i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

#3: Son 1
Måns Olofsson
1707-1786 [fvd]
Född och död i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Gift 1734 med Anna Jonsdotter.
Bonde i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
I mantal för Nyböle 2 från 1727.
Fyra barn kända: Elisabet (f 1735), Anna (f 1738), Olof (f 1742), Jonas (f 1744).

#4: Dotter 2
Elisabet Olofsdotter
1709-1785 [fvd]
Född i Nyböle, död i Kungsgården, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Förmodligen gift 1742 med skepparen Jon Johansson.
Skepparhustru i Kungsgården, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

#5: Dotter 3
Brita Olofsdotter
1714-17xx [f]
Född i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

#6: Son 2
Olof Olofsson
1716-17xx [f]
Född i Nyböle, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

XI:228
Per Johansson & Karin Danielsdotter

Biografi

Leifs farfars mormors morfars farfars mormors far
PER JOHANSSON

Född ca 1623 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 16 september 1716 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Dynäs Johan Larsson och hans hustru Anna.

Se Familj XII:455 nedan.

Bonde i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skattar för Dynäs 1 i mtl 1662-1705.

Anges i dombok 1676 vara svåger till Abel Danielsson i Brunne.
Enda uppgiften jag har om Abels hustru är att hon heter Margareta och dör 1702 i Gudmundrå.
Den slutsats jag kan dra är att antingen är Abel och Karin syskon eller också så heter även Margareta "Danielsdotter".
Nu har ju Abel en annan syster vid namn Karin/Kerstin (gift med änklingen Israel Eriksson i Bergom), död 1699 i Bergom. Belagd i dombok 1696 då hon kallas Karin

Gift med

Leifs farfars mormors morfars farfars mormors mor
KARIN DANIELSDOTTER

Född ca 1651 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 28 juli 1723 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Ursprung okänt.

Har av många släktforskare på internet angetts vara dotter till Daniel Klemetsson i Öd.
Vad som är primärkällan för detta antagande har jag ännu ej sett anges eller hittat själv.

Barn

#1: Dotter 1
Leifs farfars mormors morfars farfars mormor
ANNA PERSDOTTER

Född ca 1671 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 13 april 1737 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bondehustru i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1690 med Måns Jonsson.
Se Familj X:114 ovan.

#2: Son 1
DANIEL PERSSON

Född ca 1686 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 13 augusti 1705 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Död ogift och barnlös.

#3: Son 2
JOHAN PERSSON

Född (döpt) 18 mars 1688 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3]. Död 3 januari 1745 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bonde i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.

Skriven för Dynäs 1 i mtl 1710-1743.

Gift med

ANNA ERIKSDOTTER

Född ca 1686 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 3 augusti 1743 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Ursprung okänt.

BARN
Per Johanssons och Karin Danielsdotters barnbarn

#1: Son 1
Per Johansson
1711-1712 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död i späd ålder

#2: Dotter 1
Karin Johansdotter
1713-1797 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1736 med Israel Jonsson (1711-1794) från Grössjö, Bjärtrå sn.
Israel bonde i Grössjö, Bjärtrå sn.
Inga barn kända.

#3: Son 2
Erik Johansson
1715-1796 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Dynäs, Gudmundrå sn.
Gift med Karin Persdotter (1724-1808).
10 barn kända.

#4: Dotter 2
Anna Johansdotter
1719-17xx [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1744 med Nils Persson (17xx-17xx) från Bollsta, Ytterlännäs sn.
Nils bonde i Bollsta, Ytterlännäs sn.
Inga barn kända.

#5: Son 3
Per Johansson
1721-1722 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död i späd ålder

#6: Dotter 3
Margareta Johansdotter
1723-1783 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1745 med Henrik Eriksson (17xx-17xx) från Jude, Högsjö sn.
Henrik bonde i Jude, Högsjö sn.
Inga barn kända.

#7: Dotter 4
Kerstin Johansdotter
1726-17xx [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1749 med Per Persson Hök (1723-17xx) från Strömnäs, Gudmundrå sn.
Vidare öden okända.

#8: Dotter 5
Sara Johansdotter
1729-1729 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död i späd ålder.

#9: Dotter 6
Sara Johansdotter
1731-1731 [f]
Född i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Död i späd ålder.

#4: Dotter 2
KARIN PERSDOTTER

Född (döpt) 16 oktober 1691 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3]. Dödsdatum okänt.

Gift 16 oktober 1720 i Gudmundrå sn, Ångermanland [2], med

HANS SEGERSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till bonden i Frånö Seger Eriksson och hans hustru NN.

Bonde i Frånö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skriven för Frånö 8 i mtl 1715-1741.

BARN
Per Johanssons och Karin Danielsdotters barnbarn

#1: Son 1
Seger Hansson
1721-1793 [f]
Född i Frånö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Bonde i Frånö, Gudmundrå sn
Gift 1) 1752 med Brita Jonsdotter (1732-1775) från Fiskja, Gudmundrå sn.
Gift 2) 1777 med Karin Jonsdotter (17xx-17xx) från Västerstrinne, Bjärtrå sn.
Sex barn kända från första äktenskapet. Inga barn kända.

#2: Dotter 1
Anna Hansdotter
1726-17xx [f]
Född i Frånö, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift 1748 med Jon Klemetsson (17xx-17xx) från Mäland, Bjärtrå sn.
Jon bonde i Mäland, Bjärtrå sn.
Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

XII:453
Måns Jönsson & Anna

Biografi

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar farfar
MÅNS JÖNSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Son till bonden i Limsta Jöns Jonsson och hans hustru NN.

Se Familj XIII:905.

Bonde i Limsta 4, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Nämnd 1617-1656. Skriven för Limsta 4 i mtl 1625-1652. Nämnd i domb fram till 1656.
Död senast 1675 då 'salig Måns Jöns hustru Anna' nämns i trolldomsprocesserna.

Gift med

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar farmor
ANNA

Född ca 1585 [x]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Lever ännu 1675 då hon trolldomsprocesserna anklagas för häxeri. Anges då vara 90 år gammal.

Barn

#1: Son 1
Leifs farfars mormors morfars farfars morfar far
JON MÅNSSON

Född ca 1625 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 24 februari 1707 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bonde i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift med Kerstin Persdotter.
Se Familj XI:227 ovan.

#2: Son 2
JÖNS MÅNSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
En båtsman Jöns Månsson i Limsta nämns i domb 1649 [8].
Nämns även 1672 i domb som syskon till Jon Månsson och som boende i Härnösand [8].
Vidare öden okända.

#3: Son 3
ERIK MÅNSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i domb 1655 som son till Måns Jönsson [8].
Nämns även 1672 i domb som syskon till Jon Månsson och som boende i Ålsta [8].

Skattar för Ålsta 2, Dal sn, i mtl 1684 (12 seland).

Är där gift och har en son och en dotter. Nämns även i bänklängden 1686 (även hustrun).
Vidare öden okända.

#4: Dotter 1
ANNA MÅNSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.

Nämnd i trolldomsprocesserna 1675.

Gift med

ERIK INGEMARSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Bonde i Lungvik, Bjärtrå sn, Ångermanland.
Nämns även 1672 i domb som syskon (ska läsas som svåger) till Jon Månsson och som boende i Lungvik [8].

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

XII:454
Per Eriksson & Kerstin Israelsdotter

Biografi

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar morfar
PER ERIKSSON

Födelsedatum okänt. Död ca 1650/1651 [från 1651 står hustru Karin som änka i mtl].
Son till bonden i Klen, Torsåker sn, Erik Jonsson och hans hustru Apollonia.

Se Familj XIII:907.

Bonde i Limsta 3, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skriven för Limsta 3 i mtl 1635-1636, 1638-1650.

Gift med

Leifs farfars mormors morfars farfars morfar mormor
KERSTIN ISRAELSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Dotter till bonden i Limsta Israel Persson och hans hustru Kerstin.

Se Familj XIII:908.

Nämnd i domb 1635, i mtl för Limsta 1651-1654 (kallas då änka).

Barn

#1: Son 1
ISRAEL PERSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Skriven för Limsta 3 i mtl 1655-1663.
Död senast 1667 då Erik Olofsson tar över enligt mtl.

Gift med

BRITA

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Efter Israels död omgift med Erik Olofsson från Gumås. Kvar i Limsta 3 till ca 1670.
Från 1673 belagda i Hellsjö i Dals sn.

Att hon är gift med Eriks beläggs av domboken 1675 då Jon Hansson och Jon Månsson (hennes svågrar) avsäger sig förmyndarskapet till förmån för Erik Olofsson (kallas styvfader till Karin Israelsdr) och Lars Eriksson.
Se Familj XI:221.

BARN
Per Erikssons och Kerstin Israelsdotters barnbarn

#1: Dotter 1
NN Israelsdotter
16xx-1687
Gift med Lars Eriksson (1638-1705) från Frånö, Gudmundrå sn.
Skriven för Frånö 8 i mtl 1662-1673, för Limsta 3 1679-1692 samt för Frånö 5 1693-1700.
Lars bonde i Frånö, senare i Limsta.
2 barn kända.
Lars omgift 1695 med änkan Karin Eriksdr från Frånö.

#2: Dotter 1
Karin Israelsdotter
1660-1743
Gift med Lars Larsson (1646-1725) från Mällby, Gudmundrå sn.
Skattar för Fiskja 1 i mtl 1681, för Mellby 1 i mtl 1684-1710.
Lars bonde i Mällby.
7 barn kända.

#2: Dotter 1
ABLUN PERSDOTTER

Född ca 1624 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 3 december 1705 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].

Gift med

JON HANSSON

Född ca 1631 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 7 februari 1709 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Son till bonden i Limsta Hans Eriksson och hans hustru NN.

Bonde i Limsta 5, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Även länsman och nämndeman.
Skriven för Limsta 5 i mtl 1651-1697.

BARN
Per Erikssons och Kerstin Israelsdotters barnbarn

#1: Dotter 1
Susanna Persdotter
1659-17xx
Nämnd i domb 1675 tillsammans med fadern.
Vidare öden okända.

#2: Dotter 2
Kerstin Persdotter
16xx-17xx
Gift 1690 med Erik Olofsson (16xx-17xx) från Spillbol, Stigsjö sn.
Erik bonde i Spillbol. Inga barn kända.

#3: Son 1
Elias Jonsson
1663-1755
Elias bonde i Limsta 5. Även länsman.
Skriven för Limsta 5 i mtl 1698-1741.
Gift 1700 med Brita Andersdotter (1680-1753) från Jättesta, Gudmundrå sn. 5 barn kända.

#3: Son 1
Leifs farfars mormors morfars farfars morfar mor
KERSTIN PERSDOTTER

Född ca 1642 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 4 mars 1728 i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bondehsutru i Limsta, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift med Jon Månsson.
Se Familj XI:227 ovan.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

XII:455
Johan Larsson & Anna

Biografi

Leifs farfars mormors morfars farfars mormors farfar
JOHAN LARSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Bonde i Dynäs 1, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Skattar för Dynäs 1 i mtl 1631-1660.
2 söner anges i mtl från 1641 till 1650 (förutom 1645-1648 då endast en son anges).

Gift 1630/1631 med änkan

Leifs farfars mormors morfars farfars mormors farmor
ANNA

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Nämnd i mtl för Dynäs 1 1629 (kallas då änka).

Gift med

GRELS

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Annas barn i sitt första äktenskap med Grels

#1: Son 1
ERIK GRELSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Kallas båtsman i domb 1656. Död senast 1658 då han kallas "salig" i domb. Anges då ha en sambroder Lars Grelsson och en halvsyster Margareta.
Detaljerade öden okända.

#2: Son 2
LARS GRELSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i domb 1658 och 1663.
Vidare öden okända.

***

Johan och Annas barn

#3: Son 3
Leifs farfars mormors morfars farfars mormors far
PER JOHANSSON

Född ca 1623 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 16 september 1716 i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland [3].
Bonde i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland.
Gift med Karin Danielsdotter.
Se Familj XI:228 ovan.

#4: Son 4
ELIAS JOHANSSON

Födelse- och dödsdatum okända.

Nämnd i domb 1669 då han säljer sitt arv i hem och hus 5 sel till sin bror Per Johansson.
Vidare öden okända.

#5: Dotter 1
MARGARETA JOHANSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i domb 1658 som halvsyster till Erik Grelsson.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] Kyrkoräkenskaper för den aktuella personen.

[8] Domboksutdrag för den aktuella personen.

[9] Olof G Strömberg: Hemsida över båtsmän i Ångermanland - www.gstromberg.nu.