Leifs farmors farmors morfars morfars mor
IX:91h

ANNA SOFIA LIDÉN
1703-1775
Fogdehustru i Krogsfall, Västra Eneby sn, Östergötland

Sidan senast uppdaterad den 2 mars 2020

Anna Sofias anor 3 generationer bakåt

Här går vi från första hälften av 1700-talet till tidigt 1600-tal. Anna Sofias far kommer som 8-åring från Svenska Pommern ca 1652 och är omöjlig att spåra (fadern uppgives ha varit en fattig fiskare).

Anna Sofias mor, Maria Röding, är inte så mycket enklare att spåra. Marias far, frälsefogden Per Andersson Röding, har på nätet kopplats ihop med Anders Gudmundsson i Linköping. En koppling jag inte är övertygad om är riktig. Vi får se ...

Arbetare
Torpare/Landbonde
Bönder
Adel
Borgare mm
Officer
Präster
Dräng/Piga/Statare
Smeder
Gästgivare
Hantverkare
Färgkodning
Soldat/båtsman
Klockare

IX:91h
Leifs
farmors farmors morfars morfars
mor

Fogdehustrun
ANNA SOFIA LIDÉN
1703-1775

Krogsfall
V Eneby sn
Östergötland

X:182m
Leifs
fm fm mf mf mf

Frälsefogden
JAKOB HENRIKSSON
1642-1716

Lida
Kvillinge sn
Östergötland

X:182h
Leifs
fm fm mf mf mm

Fogdehustrun
MARIA RÖDING
1663-1739

Lida
Kvillinge sn
Östergötland

XI:363m
Leifs
fm fm mf mf mf f

Okänd

XI:363h
Leifs
fm fm mf mf mf m

Okänd

XI:364m
Leifs
fm fm mf mf mm f

Frälsefogden
PER ANDERSSON RÖDING
16xx-17xx

Hylinge
Västra Husby sn
Östergötland

XI:364h
Leifs
fm fm mf mf mm m

Fogdehustrun
SOFIA BENGTSDOTTER
16xx-17xx

Hylinge
Västra Husby sn
Östergötland

XII:725m
Leifs
fm fm mf
mf mf ff

Okänd

XII:725h
Leifs
fm fm mf
mf mf fm

Okänd

XII:726m
Leif
fm fm mf
mf mfmf

Okänd

XII:726h
Leifs
fm fm mf
mf mf mm

Okänd

XII:727m
Leifs
fm fm mf
mf mm ff

Okänd

XII:727h
Leifs
fm fm mf
mf mm fm

Okänd

XII:728m
Leifs
fm fm mf
mf mm mf

Okänd

XII:728h
Leifs
fm fm mf
mf mm mm

Okänd

Familj X:182
Jakob Henriksson & Maria Röding

Biografi

Dessa anor är speciella så tillvida att det finns bevarat skrifliga genalogiska anteckningar av såväl Jakob Henriksson själv, som av hans
sonson professor Jakob Henrik Lidén.
[Uppsala Universitetsbibliotek (Carolina Rediviva), handskriftssamlingen, X 273, "Documenter röranden Lidéniska slägten"]

Leifs farmors farmors morfars morfars morfar
JAKOB HENRIKSSON

Född ca 1642 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 16 mars 1716 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [3].
Född i Pommern i byn "Krakou vid staden Trebsiis" av okända föräldrar.

Blev frälsefogde 14 april 1683, först på Swärtinge, Östra Eneby sn, från hösten 1694 på Lida, Kvillinge sn, Östergötland.

Sonsonen, professor Johan Henrik Lidén, beskriver sin farfar på följande sätt
i sitt "Utkast till Genealogisk Tabell öfwer Lideniska Slägten" från år 1767 [7].

Född uti Pommern (1642). Öfwerste Otto Schulman [han dog 1653. Se den likpredikan af Biskop A. Prudz], som bodde på Swärtinge Säterie wid Norrköping, tog honom på sitt 8de år med sig till Sverige (1653), med löfte att draga försorg om Dess upfostran. Hos honom gick han först i vall
med fåren på Swärtinge, blef sedan vedpojke; så gårdsdreng; sedermera Herrens egen dreng. Var ganska nykter, flitig, trogen och arbetsam. Blef sist frälsefogde på Swärtinge åt Enkefru Christina Posse. Vid pass 1695 köpte han Lida, Säteri Rusthåll i Qwillinge Sochen af Häradshöfding David Rosenholm.

Gift omkring 1692 med Maria Röding, som då tjänst hos Fru Posse för Frustupiga i 13 år. Hon var dotter af Frälsefogden på Hylinge Säterie Pehr Röding och var född 1663. Dog på Lida 1737 d. 6 october. Hon hade två bröder Martin Röding, Skepps Lieutenant uti Carlscrona; Dog ogift 1721. Bengt Röding, Cornetz i Wester Göthland. Frälsefogden Jacob var 54 år, då han nu gifte sig. Blef dock fader för 13 barn [af hvilka 3 woro dödfödde]. War en ganska from och gudfrugtig man, begåfvad av Gud med så god hälsa, att han aldrig någon dag i hela sin lifstid legat stilla, förr än han efter 13 veckors
siukdom afsomnade på Lida, d. 6 Mars 1716, 78 år (73 år säger farbror Samuel) gammal; just wid solens upgång; då Dess sista suckan war: Miskunderlig Gud! Låt nådens sol uprinna. Till liktext utvalde han sig Ps 27:10. Hade in på sena åldern goda krafter.

Gift 8 januari 1693 i Östra Eneby sn, Östergötland [7], med

Leifs farmors farmors morfars morfars mormor
MARIA RÖDING

Född ca 1663 [7]. Död (begravd) 15 september 1739 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [3].
Dotter till fogden Per Andersson Röding och hans hustru Sofia Bengtsdotter.
Se Familj XI:364 nedan.

Barn

#1: Son 1
PETRUS LIDÉN

Född 6 december 1693 på Swärtinge, Östra Eneby sn, Östergötland [1]. Död 1762 i Norrköping, Östergötland [3].

Gift med

MARGARETA HALL

Födelsedatum okänt. Död 1749 i Norrköping, Östergötland [3].
Dotter till mältaren Mats Eskilsson i Norrköping.

Inga barn kända.

#2: Son 2
JAKOB LIDÉN

Född tvilling 30 mars 1695 på Swärtinge, Östra Eneby sn, Östergötland [1]. Död 1713 i Linköping, Östergötland [3].

#3: Dotter 1
Dödfödd flicka

Dödfödd tvilling 30 mars 1695 på Swärtinge, Östra Eneby sn, Östergötland [1].

#4: Son 3
HENRIK LIDÉN

Född 21 mars 1697 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 23 mars 1752 i Örtomta sn, Östergötland [3].
Komminister i Örtomta sn, Östergötland.
Henrik tog studenten i Uppsala 1716. Han prästvigdes 1722 och tog tjänst som adjunkt i Örberga. Han flyttade till Ed 1723, innan han blev komminister i Örtomta 1725 [8]. "En munter och artig man" enligt brorsbarnet Johan Henrik Lidéns släktutredning 1767 [7].

Gift med

KATARINA RINMAN

Född 10 februari 1682 [x]. Dödsdatum okänt.
Dotter till kyrkoherden Ericus Rinman och hans hustru Anna Katarina Steuchman.

Inga barn kända.

#5: Son 4
JOHANNES LIDÉN

Född 13 maj 1699 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 1742 i Fredrikshamn, Finland [7].
Ogift och barnlös. Militär?

#6: Son 5
MARTIN LIDÉN

Född 24 september 1700 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 5 november 1769 i Slaka sn, Östergötland [3].
Prost och Teologie Doktor i Slaka sn, Östergötland.
Martin tog studenten i Uppsala 1719. Han reste till Norrland och lappmarkerna 1727. Martin studerade vidare i Uppsala och blev 'Academiae Docens' 1731. 1732 tog han tjänst som rektor i Norrköping. 1733 prästvigdes han. Han fortsatte även skolbanan och blev historie och moral lektor på Katedralsskolan i Linköping 1736. 1739 tillträdde Martin som kyrkoherde i Slaka sn. Teologie lektor blev han 1742 och prost 1755. Teologie doktor i Greifswald 1764. Martin blev tre år innan sin död utnämnd till kontraktsprost i Hammarkinds kontrakt 1766 [8].

Gift 1:a gången med

ELISABET RYDELIA

Född 10 maj 1710 [8]. Död 12 augusti 1756 i Slaka sn, Östergötland [3].
Dotter till kyrkoherden i Veta sn, Östergötland, Jonas Johannis Rydelius (1665-1719) och hans hustru Anna Lysing (1674-1726).
Elisabet var först gift med kyrkoherden i Kvillinge sn, Östergötland, Erik Samuelsson Älf (1696-1732). Med honom hade hon sonen Samuel Älf (1727-1799), domprost i Linköping.

Gift 2:a gången 5 juli 1758 med

HEDVIG SOFIA EXING

Född 21 november 1712 i Östra Eneby sn, Östergötland [8]. Död 20 april 1791 [8].
Dotter till kyrkoherden i Östra Eneby sn, Östergötland, Ericus Exing (1663-1728) och hans hustru Katarina Wangel (1679-1758).

BARN I FÖRSTA GIFTET
Jakob Henrikssons och Maria Rödings barnbarn

#1: Dotter 1
Margareta Ulrika Lidén
1736-1763
Gift med kyrkoherden Carl Laurbeck. Två döttrar kända, bägge dock döda innan vuxen ålder.

#2: Son 1
Martinus Jakob Lidén
1737-1739
Död i unga år.

#3: Son 2
Johan Henrik Lidén
1741-1793
Akademiker, resenär och donator med professors titel.
Död ogift och barnlös.

"Lärd, verksam i Uppsala och Norrköping, professors namn 1776. Lidéns studier gällde lärdomshistorien i dess dåtida mening av biografiskt och bibliografiskt uppgiftssamlande samt urkundsutgivning. Han skapade den första ansatsen till en svensk litteraturhistoria (Historiola litteraria poëtarum Svecanorum, 1-4, 1764-72) och gav ut en än i dag oumbärlig förteckning över akademiska avhandlingar i Sverige. Lidén var också resenär och brevskrivare med tidstypiska men ganska försiktiga upplysningsåsikter".
Källa: Nationalencyklopedin

Läs mer a) Wikipedia b) Norrkopingsprojekt's Blog c) Svenskt Biografisk Lexikon (Riksarkivet)

#4: Dotter 2
Katarina Elisabet Lidén
1742-1746
Död i unga år.

#5: Son 3
Andreas Jonas Lidén
1747-1751
Död i unga år.

#6: Son 4
Martin Gustaf Lidén
1748-1748
Död i späd ålder.

#7: Dotter 2
Leifs farmors farmors morfars morfar mor
ANNA SOFIA LIDÉN

Född 8 oktober 1703 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 27 december 1775 i Krogsfall, Västra Eneby sn, Östergötland [3].
Fogdehustru i Krogsfall, Västra Eneby sn, Östergötland.
Gift med Jakob Rulander.
Se Familj IX:91.

#8: Son 6
SAMUEL LIDÉN

Född 6 januari 1706 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 24 augusti 1777 i Edshult sn, Östergötland [3].
Komminister i Edshult sn, Östergötland.
Samuel blev student i Uppsala 1725. Collega Scholae i Söderköping 1737. Han prästvigdes 1743 och avsa sig så småningom Collegatet. 1752 blev han adjunkt i Skällvik, 1755 i Kuddby, 1756 i Flisby innan han 1757 blev komminister i Edshult. Han innehade denna tjänst till sin död 1777. [8].

Gift med

MARGARETA SAMUELSDOTTER

Födelse- och dödsdatum okända.
Dotter till kyrkoherden i Adelöv sn, Småland, Samuel Samuelsson (1689-1771).

BARN
Jakob Henrikssons och Maria Rödings barnbarn

#1: Dotter 1
Helena Juliana Lidén
1760-1794
Gift med kyrkoherden Jonas Engstrand.
Tre söner kända, två blir präster, en död i späd ålder.

#2: Son 1
Jakob Henrik Lidén
17xx-17xx
Vidare öden okända.
En källa anger att var "sjöfarare och omsider bosatt i Amerika" [8].

#9: Son 7
DANIEL LIDÉN

Född 2 juli 1707 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död juli 1707 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [7].
Död i späd ålder.

#10: Dotter 3
MARIA JAKOBSDOTTER LIDÉN

Född 19 januari 1709 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Dödsdatum okänt. Lever dock vid andre makens död 1768.

Gift 1:a gången 16 september 1731 i Kvillinge sn, Östergötland [2], med

ANDERS NYMAN

Född ca 1694 [år uppskattat baserat på åldersangivelse i dödboken]. Död 2 maj 1736 i Norrköpings S:t Olai församling [3].
Ursprung okänt.

Tjänsteman vid sjötullen i Norrköping ("Siö besökare").

BARN I FÖRSTA GIFTET
Jakob Henrikssons och Maria Rödings barnbarn

#1: Son 1
Jakob Nyman
1736-17xx
Vidare öden okända.

***

Maria gift 2:a gången 11 november 1737 i Norrköpings S:t Olai församling [2] med

LARS SOMMER

Född ca 1704 [år uppskattat baserat på åldersangivelse i dödboken]. Död 18 juli 1768 i Norrköpings S:t Olai församling [3].
Ursprung okänt.
Tjänsteman vid sjötullen i Norrköping ("Siö besökare").

BARN I ANDRA GIFTET
Jakob Henrikssons och Maria Rödings barnbarn

#2: Dotter 1
Lena Katarina Sommer
17xx-17xx
Gift med rusthållaren Jakob Udelius. Nämnd i faderns bou 1768. Vidare öden okända.

#3: Dotter 2
Maria Sofia Sommer
1748-1768
Nämnd i faderns bou 1768 som nyss avliden.

#11: Dotter 4
ELISABET JAKOBSDOTTER LIDÉN

Född 22 juli 1710 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [1]. Död 1761 [7].

Gift 27 september 1734 i Kvillinge sn, Östergötland [2], med

ERIK OLOFSSON

Född ca 1705 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 27 mars 1774 i Åby, Kvillinge sn, Östergötland [3].
Ursprung okänt.

Bonde och nämndeman i Åby, Kvillinge sn, Östergötland.
Omgift med Ingrid Svensdr och fick med henne ett flertal barn.

BARN
Jakob Henrikssons och Maria Rödings barnbarn

#1: Son 1
Jakob Eriksson
1735-1735
Död i späd ålder.

#2: Dotter 1
Maria Elisabet Eriksdotter
1737-1737
Död i späd ålder.

#3: Dotter 2
Maria Elisabet Eriksdotter
1738-1738
Död i späd ålder.

#4: Son 2
Erik Eriksson
1739-17xx
Vidare öden okända.

#5: Dotter 3
Maria Elisabet Eriksdotter
1742-17xx
Vidare öden okända.

#6: Dotter 4 (tvilling)
Elsa Eriksdotter
1746-17xx
Vidare öden okända.

#7: Dotter 5 (tvilling)
Anna Eriksdotter
1746-17xx
Vidare öden okända.

Familj XI:364
Per Andersson Röding & Sofia Bengtsdotter

Biografi

Leifs farmors farmors morfars morfars mormor far
PER ANDERSSON RÖDING

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Frälsefogde på Hylinge Säteri, Västra Husby sn, Östergötland.
Nämnd i födelseboken för V Husby sn 1675-1677. 1670 finns en annan fogde (Herman). Likaså 1683 så finns en ny fogde på Hylinge.

Gift med

Leifs farmors farmors morfars morfars mormor mor
SOFIA BENGTSDOTTER

Födelse- och dödsdatum är okända.
Ursprung okänt.

Nämnd som fogdehustru i födelseboken för Västra Husby sn 1673-1677.

Barn

#1: Dotter 1
Leifs farmors farmors morfars morfars mormor
MARIA RÖDING

Född ca 1663 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död (begravd) 15 september 1739 i Lida, Kvillinge sn, Östergötland [3].
Frälsefogdehustru på Lida säteri, Kvillinge sn, Östergötland.
Gift med Jakob Henriksson.
Se Familj X:182 ovan.

#2: Son 1
MÅRTEN RÖDING

Födelse- och dödsdatum ej kända.
Löjtnant vid flottan.
Medelstyrman. E.o. underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Underlöjtnant därstädes 1704-12-20. Konfirm. 1707-02-11. E.o. överlöjtnant därstädes 1710-04-12. Avsked 1712-08-13. Tjänstgjorde på skeppet Wrangel år 1700, på fregatten Stenbock 1701, skeppet Öland (konvoj) år 1704. Deltog i sjöslaget vid Orfordness 1704-07-28 [9 sid 583], [10 sid 165].
Möjligen gift med Maria Mört (motsägelsefulla källor).

#3: Son 2
BENGT RÖDING

Född (döpt) 24 maj 1675 på Hylinge Säteri, Västra Husby sn, Östergötland [1]. Död 26 april 1744 i Mossebo, Kyrkefalla sn, Västergötland [6].
Kornett vid Kungliga Västgöta Regementet.

Korpral 1705. Kvartersmästare 1710-02-13, sek. kornett 1711-12-11, konfirm. 1716-06-13. Avsked 1718-06-26.
Deltog i slaget vid Hälsingborg 1710. Rustade för nr 76 Mossebo under Överstelöjtnantens, senare Kåkinds kompani [9 sid 583], [11 sid 329].

Gift 25 oktober 1713 i Versås sn, Västergötland [2], med

KRISTINA VAROLIN

Född ca 1688 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i dödboken]. Död 10 mars 1766 i Mossebo, Kyrkefalla sn, Västergötland [3], [6].
Dotter till kvartersmästaren Jonas Varolin och hans hustru Ingeborg Jonsdotter [internet].

Undertecknarna av hennes bouppteckning var: Peter Röding, A. Bram och Olof Carlberg (=arvingar).

BARN
Per Andersson Rödings och Sofia Bengtsdotters barnbarn

#1: Son 1
Petter Röding
1714-1770
Komminister i Ransberg sn, Västergötland. Gift med Kristina Brisman (1729-1769).
4 barn kända.

#2: Dotter 1
Kristina Sofia Röding
1717-17xx
Gift med skomakarmästaren Olof Carlberg.
Lever vid hans död 1792 tillika med 4 söner och 1 dotter.
Vidare öden okända.

#3: Dotter 2
Maria Röding
1720-1800
Gift med furiren Anders Brahm vid Kungliga Västgöta Regemente.
6 barn kända.

#4: Dotter 3
Ingeborg Katarina (Bolla) Röding
1724-1750
Gift 1748 med befallningsmannen Gabriel Lundgren.
Död i barnsäng.

Källor

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] UUB= Uppsala universitetsbibliotek, allmänna handskriftssamlingen, X273 "Documenter röranden Lidéniska slägten".

[8] Westerlund, Johan Alfred och Setterdahl, Johan Axel: Linköpings stifts herdaminne.

[9] Adam Lewenhaupt: Karl XII:s officerare (Stockholm 1920).

[10] Hjalmar Börjesson: Biografiska anteckningar om Örlogsflottans officerare 1700-1799. Utgivna av Karl Wester (Stockholm 1942).

[11] Nils Belfrage: Kungl. Västgöta Regemente, personhistoria 1540-1723.