Sidan senast uppdaterad den 11 november 2016

KÄLLOR

Jag har i största mån angivit källorna för de data jag presenterar. En siffra inom hakparanteser innebär att jag antingen bifogat en bild från källan, alternativt så ser du endast en referens till källan (om du för musen över siffran).
Till största delen har jag arbetat med material från Arkiv Digital.

KYRKOBÖCKER

[1] Födelse- och/eller dopbok för den aktuella socknen/församlingen.

[2] Lysning- och/eller vigselbok för den aktuella socknen/församlingen.

[3] Död- och/eller begravningsbok för den aktuella socknen/församlingen.

[4] Husförhörslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[5] Mantalslängd för den aktuella socknen/församlingen.

[6] Bouppteckning för den aktuella personen.

[7] Flyttningslängd för den aktuella personen.

MILITARIA

[10] Generalmönsterrullor för den aktuella personen.

TRYCKTA KÄLLOR

[A] E.J. Schütz: Biografiska anteckningar om Embets- och Tjenstemännen vid Rikets Generallandtmäterikontor samt Ordinarie eller Förste Landtmätare i Sverige 1630-1895.
"BRAUN, JACOB, hvars födelseår och härkomst äro obekanta, förordnades till e.o. landtmätare i "Upland" och tjenstglorde derefter i Vestmanland samt blef 15 Jan. 1715, den förste ordinarie landtmätaren i Stockholms län. Hans företrädare voro ordinarie landtmätare i Uppland. Afled 21 Maj 1731 och efterträddes af Johan Nersner".

[B] Viktor Ekstrand: Svenska Lantmätare 1628-1900. Biografisk förteckning. Umeå och Uppsala 1896-1903.
"Stockholms län 901. BRAUN, JACOB, fadren kapten vid Västgöta Inf. Reg. E. ord. i Upland (lifreg: 1) 1687. Föreslogs 1702 af bergskoll. till dess landtmätare, men K.M:t utnämnde på Eurelii rekommendation G. Schröder. Ord. 1715 i Sthlms län. Död 1731. Bodde i Uppsala. Gift med Katarina Stare, dotter till slottsfogden Stare".

[C] Riksarkivet SVAR: Meritförteckningar, Finska indelta regementen, SE/KrA/0321/II/65 (1769-1807).

[D] Ernst Grape: Postkontor och Postmästare. Postverkets Tryckeri Stockholm 1951.
"Sundvsall. 12. Daniel Braun (1806-1812) mm"; "Öregrund. 10. Daniel Braun (1790-1806) mm".

[E] Mikael Nahlén och Hans Gidoff: Bertram Porel, fransk hovspråkmästare i 1600-talets Sverige. Släktforskarnas årsbok 2009.

[F] K.W. Helin: Uppsala på 1600-talet. Uppsala 1926.

[G] K. A. Hagström: Strengnäs Stifts Herdaminne. Fjärde delen. Strängnäs 1901.
Vintrosa kyrkoherdar: Carl Anders Rolén

[H] Govert Indebetou och Erik Hylander: Svenska Teknologföreningen 1861-1936. Del 1 Födelseåren 1811-1894.
Lagerwall, Yngve (f. 1864)
Saxenberg, Knut Teodor (f. 1851)
Söderbaum, Carl Fredrik (f. 1880)

[I] Albin Hildebrand (huvudredaktör): Svenskt porträttgalleri 1895-1913. Stockholm: Hasse W. Tullbergs förlag.
Lagerwall, Yngve
Söderbaum, Henrik Vilhelm
Söderbaum, Per

[K] Håkan Theodor Ohlsson: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap. Lund 1934: Håkan Ohlssons Boktryckeri.
Ekmark, Leo Otto.

[L] Nordisk Familjebok. Stockholm 1918.
Svedelius, Ernst Henrik

[M] Svenskt Biografiskt Handlexikon. Stockholm 1906.
Swartz, Edvard Maurits
Swartz, Olof Peter

[N] Wilhelm Berg: Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar. Band 1. 1690-1794. Wald. Zachrissons Boktryckeri. Göteborg 1896-1900.
Bäck, Henrik

INTERNET

[Int-1] http://www.vasaakademi.se/Vasa_Akademi/1850-1899.html (hämtat 2016-11-29)
Söderbaum, Per

ARKIVHANDLINGAR

[KrA-1] Riksarkivet SVAR: Meritförteckningar, Finska indelta regementen, SE/KrA/0321/II/65 (1769-1807).

[SSA-1] Stockholms Stadsarkiv: Vallentuna Häradsrätt, konkurshandlingar, SE/SSA/1480/FIV/I /(1771-1796).

[ÖLA-1] Östersunds Landsarkiv, SE/ÖLA/11337 (Kyrkoherde Erik Vinnbergs i Sveg arkiv).

ÖVRIGT

[PV=Penningvärde] Vid alla jämförelser av penningvärde förr mot dagens (läs 2016) har använts följande referens: Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.
Räkna ut penningvärdet.