Sidan senast uppdaterad den 25 december 2016

Karl Litz - en svensk finne i Jämtland

Vad gör en boktryckare från Åbo i Offerdal i Jämtland? Detta är en fråga jag grubblat på i många år.

Karl Litz är min hustrus farfars mormors morfars morfars far.
Han var född ca 1656, son till boktryckaren i Åbo Zakarias Arvidsson Lietzén och hans hustru Maria Billsten. Lietzén är ett prästnamn och faderns anor leder tillbaka till Litslena sn i Uppland. Mer om detta hittar du på en annan sida.

Det här är historien om Karl, kanske inte om varför han hamnar i Jämtland (för det vet jag inte), utan mer om hans liv som boktryckare, dragon och familjefar.

Det finns ett par frågetecken runt hans härkomst.
Hans anges i de svenska kyrko- och militära källorna som född ca 1656. I de internet källor som jag hitta anges hans förmodade moder Maria Billsten som född ca 1649. Det är ju uppenbart att hon inte kunde bli mamma vid 7 års ålder! Så antingen, 1) är hennes eller Karls (eller bägges) födelseår oriktiga 2) eller så har Karl en annan moder. Dock anges hon vid namn i Karls vigselnotis från 1693. Hmm, någonting stämmer inte ...

Enjoy! --- Leif Gustafsson

Tiden i Finland

BARNDOMEN

Vad jag vet är följande:
Karl anges född 1656 och förmodligen i Litslena sn, Uppland, som son till boktryckaren Zakarias Arvidsson Lietzén och hans hustru Maria Billsten. Årtalet och födelseort får jag från dödboken i Offerdal sn, Jämtland [KL-1], föräldrarnas namn från vigselboken i samma socken [KL-2]. Att han är född i Uppland stöd också av generalmösterrullorna då han skrivs som upplänning.

Fadern anges vara gesäll 1656. Som gesäll arbetade han utomlands såväl i Tyskland som Nederländerna. Från 1663 var han verksam som bokbindare i Åbo. Det är troligt att hustru och son följde med på faderns resor.

***

STUDIETIDEN

För att bli boktryckare måste Karl ha studerat, och då förmodligen i Åbo.

Detta är en kvarstående forskningsuppgift!

***

BOKTRYCKAREN

Karl far, Zakarias Litzén, dog 1684.
Zakarias änka, Karls styvmor, fortsatte driva boktryckeriet till 1688 då Karl tog över. Karl utbildade sig förmodligen (?) till boktryckare samtidigt som han var verksam i faderns boktryckeri. 1688 ansökte Karl om att få bli Åbo Universitets boktryckare. Som svar fick han att det kanske var möjligt om hans arvoden inte skulle vara för höga, samt givet att han blev boktryckarmästare. Han fick tillstånd att arbeta till våren 1689 då han planerade att flytta utomlands. Han är noterad i Åbo åtminstone fram till maj 1689 då han sedan försvinner.

Källor
Jorma Vallinkoski: The History of the University Library of Turku I 1640-1722.
Helsinki 1948.

Jorma Vallinkoski: Suomen Kirjansitoja Mestarit 1514-1868.
Helsinki 1992.

***

Tiden i Sverige

FLYTTEN TILL SVERIGE

Vad Karl gör mellan 1689 (sista bekräftade noteringen i Finland) och värvningen till dragon 1691 är okänt. Han är förmodligen född i Sverige, det är en koppling. Kopplingen till Offerdal socken i Jämtland är för mig en gåta än så länge.

DRAGONEN

Karl antogs som dragon nr 29 för Åflo i Överstelöjtnantens kompani vid Jämtlands dragonregemente någon gång andra halvan av år 1691.
Han anges vara då från Uppland.

Senast 1715 har han tjänst för Kaxåsen nr 10 i Överstelöjtnantens kompani.
Vid GMR 1721 anges då vara 67 år och vill fortsätta att vara i tjänst.

Får avsked vid generalmönstringen i Vången i Alsen sn den 5 september 1728.
Anges då vara 70 år och ha 40 års tjänst bakom sig. Är "sjuklig av ålderdomsvaghet och 40 års tjänst, har dessutom svag syn". Får avsked och underhåll, dvs pension.

Den verkliga tjänstgöringstiden spänner över 37 år, 1691-1728.

År 1700-1721 pågick det Stora nordiska kriget. Jämtlands dragonregemente var inblandat i detta krig. Exakt hur är för mig ännu oklart, och givetvis då även hur Karl Litz påverkades. Ingenting framgår ur GMR utdrgaen nedan.

Källor
GMR 1692 (1), GMR 1692 (2), GMR 1715, GMR 1717, GMR 1721, GMR 1728

***

FAMILJEFADERN

Karl gifte sig 28 december 1693 i Offerdals sn (Jämtland) med bondedottern från Kaxåsen i Offerdal, Anna Gunnarsdotter. Anna var dotter till Gunnar Sjulsson och hans hustru Ingeborg.

Paret fick tre söner. Samtliga blev dragoner som fadern. Två av dem dog under tjänstgöring, medan den yngste av dem tog avsked och blev bonde.

Familjen var bosatt i Kaxåsen i Offerdals sn.

***