Om sidan ...

Sidan senast uppdaterad den 31 oktober 2018

Den genealogiska sidan speglar framförallt mina och min hustru Barbros anor. Dessutom finns två större släktutredningar på sidan. Dels ättlingarna till slottsfogden Albrekt Stare, samt dels ättligarna till bröderna Bång (dvs Erik och Olof Erikssöner, troligen söner till bonden i Fannbyn, Stöde socken, Medelpad, Erik Eriksson).

Jag har tills vidare tagit bort all info om våra närstående, idag levande släktingar.
Kontakta mig om du vill ha mer information.

Det finns också några sidor som håller ihop våra invandrade anor samt våra vallonkopplingar. Dessutom en sida om de yrkesgrupper vi stött på.

Enjoy!

Genealogiska sidorna

Status för websidorna.
Med status menas INTE den genealogiska statusen, utan
1) om layoten är åtgärdad
2) om alla referenser är införda
3) om föräldrakopplingen för varje person är gjord

Om 1-3 är åtgärdat markeras sidan som "KLAR".

Med förädrakopplingen menas att följande klickbara symbol är inlagd är tillagd för varje ana.

Klickar man på symbolen visas en bild som redogör för hur jag gjort kopplingen till personens föräldrar. Ibland är det klockrent, ibland en längre indicie-kedja. Jag ger också en konfidens på föräldrakopplingen, dvs hur säker jag är på att mina redovisade antaganden stämmer.

I följande gedigna tabell listas alla "html" sidor som används för att visa våra (läs Leif och Barbro) ättlingar.
NB: Jag har inte tagit med sidorna för de släktutredningar som också återfinns på sidan.

Sidan saknas Sidan ska göras om! Layout klar, referenser saknas Sidan web-mässigt klar

Barbros fars anor

Proband

Familjer
Barbros farfar
Barbros farfars far - Generation IV-VI

BG-fff.html

Jöns
Lindgren

IV:1

Måns
Lindgren

Ingrid
Jönsdr

V:1

Sven
Månsson Lok

Karin
Nilsdr

V:2

Okänd
NN

Okänd
NN

VI:1

Måns
Svensson

Okänd
NN

VI:2

Nils
Nilsson

Ingegerd
Persdr

VI:3

Okänd
NN

Okänd
NN

VI:4

Okänd
NN

Okänd
NN

Barbros farfars far - Generation VII-IX

BG-VI-1m.html

Måns
Svensson

VII:1

Sven
Månsson Nordahl

Okänd
NN

VIII:1

Måns
Rasmundsson Tandfelft

Lucia Svensdr

VIII:2

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:1

Rasmund
Pålsson

Märta
Nilsdr

IX:2

Sven
Persson

Anna
Jonsdr

IX:3

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:4

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-1h.html
VII:2 VIII:3 VIII:4 IX:5 IX:6 IX:7 IX:8
BG-VI-2m.html
VII:3 VIII:5 VIII:6 IX:9 IX:10 IX:11 IX:12
BG-VI-2h.html
VII:4 VIII:7 VIII:8 IX:13 IX:14 IX:15 IX:16
BG-VI-3m.html
VII:5 VIII:9 VIII:10 IX:17 IX:18 IX:19 IX:20
BG-VI-3h.html
VII:6 VIII:11 VIII:12 IX:21 IX:22 IX:23 IX:24
BG-VI-4m.html
VII:7 VIII:13 VIII:14 IX:25 IX:26 IX:27 IX:28
BG-VI-4h.html
VII:8 VIII:15 VIII:16 IX:29 IX:30 IX:31 IX:32
Leifs farfars far - Generation X-XII
BG-IX-1m.html
X:1 XI:1 XI:2 XII:1 XII:2 XII:3 XII:4
BG-IX-1h.html
X:2 XI:3 XI:4 XII:5 XII:6 XII:7 XII:8
BG-IX-2m.html
X:3 XI:5 XI:6 XII:9 XII:10 XII:11 XII:12
BG-IX-2h.html
X:4 XI:7 XI:8 XII:13 XII:14 XII:15 XII:16
BG-IX-3m.html
X:5 XI:9 XI:10 XII:17 XII:18 XII:19 XII:20
BG-IX-3h.html
X:6 XI:11 XI:12 XII:21 XII:22 XII:23 XII:24
BG-IX-4m.html
X:7 XI:13 XI:14 XII:25 XII:26 XII:27 XII:28
BG-IX-4h.html
X:8 XI:15 XI:16 XII:29 XII:30 XII:31 XII:32
BG-IX-5m.html
X:9 XI:17 XI:18 XII:33 XII:34 XII:35 XII:36
BG-IX-5h.html
X:10 XI:19 XI:20 XII:37 XII:38 XII:39 XII:40
BG-IX-6m.html
X:11 XI:21 XI:22 XII:41 XII:42 XII:43 XII:44
BG-IX-6h.html
X:12 XI:23 XI:24 XII:45 XII:46 XII:47 XII:48
BG-IX-7m.html
X:13 XI:25 XI:26 XII:49 XII:50 XII:51 XII:52
BG-IX-7h.html
X:14 XI:27 XI:28 XII:53 XII:54 XII:55 XII:56
BG-IX-8m.html
X:15 XI:29 XI:30 XII:57 XII:58 XII:59 XII:60
BG-IX-8h.html
X:16 XI:31 XI:32 XII:61 XII:62 XII:63 XII:64
BG-IX-9m.html
X:17 XI:33 XI:34 XII:65 XII:66 XII:67 XII:68
BG-IX-9h.html
X:18 XI:35 XI:36 XII:69 XII:70 XII:71 XII:72
BG-IX-10m.html
X:19 XI:37 XI:38 XII:73 XII:74 XII:75 XII:76
BG-IX-10h.html
X:20 XI:39 XI:40 XII:77 XII:78 XII:79 XII:80
BG-IX-11m.html
X:21 XI:41 XI:42 XII:81 XII:82 XII:83 XII:84
BG-IX-11h.html
X:22 XI:43 XI:44 XII:85 XII:86 XII:87 XII:88
BG-IX-12m.html
X:23 XI:45 XI:46 XII:89 XII:90 XII:91 XII:92
BG-IX-12h.html
X:24 XI:47 XI:48 XII:93 XII:94 XII:95 XII:96
BG-IX-13m.html
X:25 XI:49 XI:50 XII:97 XII:98 XII:99 XII:100
BG-IX-13h.html
X:26 XI:51 XI:52 XII:101 XII:102 XII:103 XII:104
BG-IX-14m.html
X:27 XI:53 XI:54 XII:105 XII:106 XII:107 XII:108
BG-IX-14h.html
X:28 XI:55 XI:56 XII:109 XII:110 XII:111 XII:112
BG-IX-15m.html
X:29 XI:57 XI:58 XII:113 XII:114 XII:115 XII:116
BG-IX-15h.html
X:30 XI:59 XI:60 XII:117 XII:118 XII:119 XII:120
BG-IX-16m.html
X:31 XI:61 XI:62 XII:121 XII:122 XII:123 XII:124
BG-IX-16h.html
X:32 XI:63 XI:64 XII:125 XII:126 XII:127 XII:128
BG-IX-17m.html
X:33 XI:65 XI:66 XII:129 XII:130 XII:131 XII:132
BG-IX-17h.html
X:34 XI:67 XI:68 XII:133 XII:134 XII:135 XII:136
BG-IX-18m.html
X:35 XI:69 XI:70 XII:137 XII:138 XII:139 XII:140
BG-IX-18h.html
X:36 XI:71 XI:72 XII:141 XII:142 XII:143 XII:144
BG-IX-19m.html
X:37 XI:73 XI:74 XII:145 XII:146 XII:147 XII:148
BG-IX-19h.html
X:38 XI:75 XI:76 XII:149 XII:150 XII:151 XII:152
BG-IX-20m.html
X:39 XI:77 XI:78 XII:153 XII:154 XII:155 XII:156
BG-IX-20h.html
X:40 XI:79 XI:80 XII:157 XII:158 XII:159 XII:160
BG-IX-21m.html
X:41 XI:81 XI:82 XII:161 XII:162 XII:163 XII:164
BG-IX-21h.html
X:42 XI:83 XI:84 XII:165 XII:166 XII:167 XII:168
BG-IX-22m.html
X:43 XI:85 XI:86 XII:169 XII:170 XII:171 XII:172
BG-IX-22h.html
X:44 XI:87 XI:88 XII:173 XII:174 XII:175 XII:176
BG-IX-23m.html
X:45 XI:89 XI:90 XII:177 XII:178 XII:179 XII:180
BG-IX-23h.html
X:46 XI:91 XI:92 XII:181 XII:182 XII:183 XII:184
BG-IX-24m.html
X:47 XI:93 XI:94 XII:185 XII:186 XII:187 XII:188
BG-IX-24h.html
X:48 XI:95 XI:96 XII:189 XII:190 XII:191 XII:192
BG-IX-25m.html
X:49 XI:97 XI:98 XII:193 XII:194 XII:195 XII:196
BG-IX-25h.html
X:50 XI:99 XI:100 XII:197 XII:198 XII:199 XII:200
BG-IX-26m.html
X:51 XI:101 XI:102 XII:201 XII:202 XII:203 XII:204
BG-IX-26h.html
X:52 XI:103 XI:104 XII:205 XII:206 XII:207 XII:208
BG-IX-27m.html
X:53 XI:105 XI:106 XII:209 XII:210 XII:211 XII:212
BG-IX-27h.html
X:54 XI:107 XI:108 XII:213 XII:214 XII:215 XII:216
BG-IX-28m.html
X:55 XI:109 XI:110 XII:217 XII:218 XII:219 XII:220
BG-IX-28h.html
X:56 XI:111 XI:112 XII:221 XII:222 XII:223 XII:224
BG-IX-29m.html
X:57 XI:113 XI:114 XII:225 XII:226 XII:227 XII:228
BG-IX-29h.html
X:58 XI:115 XI:116 XII:229 XII:230 XII:231 XII:232
BG-IX-30m.html
X:59 XI:117 XI:118 XII:233 XII:234 XII:235 XII:236
BG-IX-30h.html
X:60 XI:119 XI:120 XII:237 XII:238 XII:239 XII:240
BG-IX-31m.html
X:61 XI:121 XI:122 XII:241 XII:242 XII:243 XII:244
BG-IX-31h.html
X:62 XI:123 XI:124 XII:245 XII:246 XII:247 XII:248
BG-IX-32m.html
X:63 XI:125 XI:126 XII:249 XII:250 XII:251 XII:252
BG-IX-32h.html
X:64 XI:127 XI:128 XII:253 XII:254 XII:255 XII:256
Barbros farfars mor - Generation IV-VI

BG-ffm.html

Brita Märta
Olofsdr

IV:2

Olof
Matsson

Anna
Olofsdr

V:3

Mats
Olofsson Nord

Kerstin
Nilsdr

V:4

Olof
Eriksson

Anna
Matsdr

VI:5

Olof
Nilsson

Kristina
Matsdr

VI:6

Nils
Renström

Agnes
Andersdr

VI:7

Erik
Olofsson

Märta
Svensdr

VI:8

Mats
Matsson

Karin
Jönsdr

Barbros farfars mor - Generation VII-IX

BG-VI-5m.html

Olof
Nilsson

VII:9

Nils
Svensson

Ingrid
Svensdr

VIII:17

Sven
Nilsson

Barbro
Nilsdr

VIII:18

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:33

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:34

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:35

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:36

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-5h.html
VII:10 VIII:19 VIII:20 IX:37 IX:38 IX:39 IX:40

BG-VI-6m.html

Nils
Renström

VII:11

Mårten
Nilsson

Kerstin
Mårtensdr

VIII:21

Nils
Eriksson

Märta
Svensdr

VIII:22

Mårten
Jönsson Hallskog

Brita
Eriksdr

IX:41

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:42

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:43

Jöns
Arvidsson

Kerstin
Mårtensdr

IX:44

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-6h.html

Agnes
Andersdr

VII:12

Anders
Jönsson Holmberg

Märta
Olofsdr

VIII:23

Okänd
NN

Okänd
NN

VIII:24

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:45

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:46

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:47

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:48

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-7m.html

Erik
Olofsson

VII:13

Olof
Olofsson

Brita
Enarsdr

VIII:25

Olof
Olofsson

Karin
Olofsdr

VIII:26

Enar
Eriksson Överman

Ingeborg
Perdr

IX:49

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:50

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:51

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:52

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-7h.html

Märta
Svensdr

VII:14

Sven
Pålsson

Karin
Persdr

VIII:27

Pål
Persson

Kerstin
Svensdr

VIII:28

Per
Larsson

Märta
Bengtsdr

IX:53

Per
Simonsson

Lucia
Pålsdr

IX:54

Sven
Björnsson

Brita
Eriksdr

IX:55

Lars
Persson

Lucia
Jönsdr

IX:56

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-8m.html

Mats
Matsson

VII:15

Mats
Matsson Hellberg

Anna
Gunnarsdr

VIII:29

Mats
Olofsson

Ingegerd
Kristoffersdr

VIII:30

Gunnar
Karlsson Litz

Kerstin
Jönsdr

IX:57

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:58

Kristoffer
Pilefelt

Sigrid
Persdr

IX:59

Karl
Zakariasson Litz

Anna
Gunnarsdotter

IX:60

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-8h.html

Karin
Jönsdr

VII:16

Jöns
Olofsson

Brita
Eriksdr

VIII:31

Olof
Jönsson Bång

Brita
Eriksdr

VIII:32

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:61

Jöns
Olofsson Bång

Cecilia
Jönsdr

IX:62

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:63

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:64

Okänd
NN

Okänd
NN

Barbros farfars mor - Generation X-XII
 
BG-IX-33m.html
X:65 XI:129 XI:130 XII:257 XII:258 XII:259 XII:260
BG-IX-33h.html
X:66 XI:131 XI:132 XII:261 XII:262 XII:263 XII:264
BG-IX-34m.html
X:67 XI:133 XI:134 XII:265 XII:266 XII:267 XII:268
BG-IX-34h.html
X:68 XI:135 XI:136 XII:269 XII:270 XII:271 XII:272
BG-IX-35m.html
X:69 XI:137 XI:138 XII:273 XII:274 XII:275 XII:276
BG-IX-35h.html
X:70 XI:139 XI:140 XII:277 XII:278 XII:279 XII:280
BG-IX-36m.html
X:71 XI:141 XI:142 XII:281 XII:282 XII:283 XII:284
BG-IX-36h.html
X:72 XI:143 XI:144 XII:285 XII:286 XII:287 XII:288
BG-IX-37m.html
X:73 XI:145 XI:146 XII:289 XII:290 XII:291 XII:292
BG-IX-37h.html
X:74 XI:147 XI:148 XII:293 XII:294 XII:295 XII:296
BG-IX-38m.html
X:75 XI:149 XI:150 XII:297 XII:298 XII:299 XII:300
BG-IX-38h.html
X:76 XI:151 XI:152 XII:301 XII:302 XII:303 XII:304
BG-IX-39m.html
X:77 XI:153 XI:154 XII:305 XII:306 XII:307 XII:308
BG-IX-39h.html
X:78 XI:155 XI:156 XII:309 XII:310 XII:311 XII:312
BG-IX-40m.html
X:79 XI:157 XI:158 XII:313 XII:314 XII:315 XII:316
BG-IX-40h.html
X:80 XI:159 XI:160 XII:317 XII:318 XII:319 XII:320
BG-IX-41m.html
X:81 XI:161 XI:162 XII:321 XII:322 XII:323 XII:324
BG-IX-41h.html
X:82 XI:163 XI:164 XII:325 XII:326 XII:327 XII:328
BG-IX-42m.html
X:83 XI:165 XI:166 XII:329 XII:330 XII:331 XII:332
BG-IX-42h.html
X:84 XI:167 XI:168 XII:333 XII:334 XII:335 XII:336
BG-IX-43m.html
X:85 XI:169 XI:170 XII:337 XII:338 XII:339 XII:340
BG-IX-43h.html
X:86 XI:171 XI:172 XII:341 XII:342 XII:343 XII:344
BG-IX-44m.html
X:87 XI:173 XI:174 XII:345 XII:346 XII:347 XII:348
BG-IX-44h.html
X:88 XI:175 XI:176 XII:349 XII:350 XII:351 XII:352
BG-IX-45m.html
X:89 XI:177 XI:178 XII:353 XII:354 XII:355 XII:356
BG-IX-45h.html
X:90 XI:179 XI:180 XII:357 XII:358 XII:359 XII:360
BG-IX-46m.html
X:91 XI:181 XI:182 XII:361 XII:362 XII:363 XII:364
BG-IX-46h.html
X:92 XI:183 XI:184 XII:365 XII:366 XII:367 XII:368
BG-IX-47m.html
X:93 XI:185 XI:186 XII:369 XII:370 XII:371 XII:372
BG-IX-47h.html
X:94 XI:187 XI:188 XII:373 XII:374 XII:375 XII:376
BG-IX-48m.html
X:95 XI:189 XI:190 XII:377 XII:378 XII:379 XII:380
BG-IX-48h.html
X:96 XI:191 XI:192 XII:381 XII:382 XII:383 XII:384
BG-IX-49m.html
X:97 XI:193 XI:194 XII:385 XII:386 XII:387 XII:388
BG-IX-49h.html
X:98 XI:195 XI:196 XII:389 XII:390 XII:391 XII:392
BG-IX-50m.html
X:99 XI:197 XI:198 XII:393 XII:394 XII:395 XII:396
BG-IX-50h.html
X:100 XI:199 XI:200 XII:397 XII:398 XII:399 XII:400
BG-IX-51m.html
X:101 XI:201 XI:202 XII:401 XII:402 XII:403 XII:404
BG-IX-51h.html
X:102 XI:203 XI:204 XII:405 XII:406 XII:407 XII:408
BG-IX-52m.html
X:103 XI:205 XI:206 XII:409 XII:410 XII:411 XII:412
BG-IX-52h.html
X:104 XI:207 XI:208 XII:413 XII:414 XII:415 XII:416
BG-IX-53m.html
X:105 XI:209 XI:210 XII:417 XII:418 XII:419 XII:420
BG-IX-53h.html
X:106 XI:211 XI:212 XII:421 XII:422 XII:423 XII:424
BG-IX-54m.html
X:107 XI:213 XI:214 XII:425 XII:426 XII:427 XII:428
BG-IX-54h.html
X:108 XI:215 XI:216 XII:429 XII:430 XII:431 XII:432
BG-IX-55m.html
X:109 XI:217 XI:218 XII:433 XII:434 XII:435 XII:436
BG-IX-55h.html
X:110 XI:219 XI:220 XII:437 XII:438 XII:439 XII:440
BG-IX-56m.html
X:111 XI:221 XI:222 XII:441 XII:442 XII:443 XII:444
BG-IX-56h.html
X:112 XI:223 XI:224 XII:445 XII:446 XII:447 XII:448
BG-IX-57m.html
X:113 XI:225 XI:226 XII:449 XII:450 XII:451 XII:452
BG-IX-57h.html
X:114 XI:227 XI:228 XII:453 XII:454 XII:455 XII:456

BG-IX-58m.html

Kristoffer
Pilefelt

X:115

Lars
Olofsson Pilfelt

Ingrid
Hökeflycht

XI:229

Olof
Pilfelt

Märta
Johansdr Posse

XI:230

Tuve Tuvesson Hökeflycht

Kristina Svensdr Vädurhorn

XII:457

Bengt
Håkansson

Okänd
NN

XII:458

Johan
Axelsson Posse

Anna
Eriksdr Sting

XII:459

Tuve
Björnsson

Margareta

XII:460

Sven
Eriksson

Okänd
NN

BG-IX-58h.html
X:116 XI:231 XI:232 XII:461 XII:462 XII:463 XII:464

BG-IX-59m.html

Karl
Zakariasson Litz

X:117

Zakarias
Arvidsson Lietzén

Okänd
NN

XI:233

Arvidus
Nicolaus Lietzén

Klara
Eriksdr (Utter)

XI:234

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:465

Nicolaus
Johannis Lietzén

Okänd
NN

XII:466

Erik
Persson (Utter)

Okänd
NN

XII:467

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:468

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-59h.html

Anna
Gunnarsdr

X:118

Gunnar
Sjulsson

Ingeborg
Larsdr

XI:235

Sjul
Gunnarsson

Gunilla
Olofsdr

XI:236

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:469

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:470

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:471

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:472

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-60m.html
X:119 XI:237 XI:238 XII:473 XII:474 XII:475 XII:476
BG-IX-60h.html
X:120 XI:239 XI:240 XII:477 XII:478 XII:479 XII:480

BG-IX-61m.html

Jöns
Olofsson Bång

X:121

Olof
Eriksson (Bång)

Märta
Larsdr

XI:241

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:242

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:481

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:482

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:483

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:484

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-61h.html
X:122 XI:243 XI:244 XII:485 XII:486 XII:487 XII:488
BG-IX-62m.html
X:123 XI:245 XI:246 XII:489 XII:490 XII:491 XII:492
BG-IX-62h.html
X:124 XI:247 XI:248 XII:493 XII:494 XII:495 XII:496
BG-IX-63m.html
X:125 XI:249 XI:250 XII:497 XII:498 XII:499 XII:500
BG-IX-63h.html
X:126 XI:251 XI:252 XII:501 XII:502 XII:503 XII:504
BG-IX-64m.html
X:127 XI:253 XI:254 XII:505 XII:506 XII:507 XII:508
BG-IX-64h.html
X:128 XI:255 XI:256 XII:509 XII:510 XII:511 XII:512
Barbros farmor
Barbros farmors far - Generation IV-VI
BG-fmf.html
IV:3 V:5 V:6 VI:9 VI:10 VI:11 VI:12
Barbros farmors far - Generation VII-IX
BG-VI-9m.html
VII:17 VIII:33 VIII:34 IX:65 IX:66 IX:67 IX:68
BG-VI-9h.html
VII:18 VIII:35 VIII:36 IX:69 IX:70 IX:71 IX:72
BG-VI-10m.html
VII:19 VIII:37 VIII:38 IX:73 IX:74 IX:75 IX:76
BG-VI-10h.html
VII:20 VIII:39 VIII:40 IX:77 IX:78 IX:79 IX:80
BG-VI-11m.html
VII:21 VIII:41 VIII:42 IX:81 IX:82 IX:83 IX:84
BG-VI-11h.html
VII:22 VIII:43 VIII:44 IX:85 IX:86 IX:87 IX:88
BG-VI-12m.html
VII:23 VIII:45 VIII:46 IX:89 IX:90 IX:91 IX:92
BG-VI-12h.html
VII:24 VIII:47 VIII:48 IX:93 IX:94 IX:95 IX:96
Barbros farmors far - Generation X-XII
BG-IX-65m.html
X:129 XI:257 XI:258 XII:513 XII:514 XII:515 XII:516
BG-IX-65h.html
X:130 XI:259 XI:260 XII:517 XII:518 XII:519 XII:520
BG-IX-66m.html
X:131 XI:261 XI:262 XII:512 XII:522 XII:523 XII:524
BG-IX-66h.html
X:132 XI:263 XI:264 XII:525 XII:526 XII:527 XII:528
BG-IX-67m.html
X:133 XI:265 XI:266 XII:529 XII:530 XII:531 XII:532
BG-IX-67h.html
X:134 XI:267 XI:268 XII:533 XII:534 XII:535 XII:536
BG-IX-68m.html
X:135 XI:269 XI:270 XII:537 XII:538 XII:539 XII:540
BG-IX-68h.html
X:136 XI:271 XI:272 XII:541 XII:542 XII:543 XII:544
BG-IX-69m.html
X:137 XI:273 XI:274 XII:545 XII:546 XII:547 XII:548
BG-IX-69h.html
X:138 XI:275 XI:276 XII:549 XII:550 XII:551 XII:552
BG-IX-70m.html
X:139 XI:277 XI:278 XII:553 XII:554 XII:555 XII:556
BG-IX-70h.html
X:140 XI:279 XI:280 XII:557 XII:558 XII:559 XII:560
BG-IX-71m.html
X:141 XI:281 XI:282 XII:561 XII:562 XII:563 XII:564
BG-IX-71h.html
X:142 XI:283 XI:284 XII:565 XII:566 XII:567 XII:568
BG-IX-72m.html
X:143 XI:285 XI:286 XII:569 XII:570 XII:571 XII:572
BG-IX-72h.html
X:144 XI:287 XI:288 XII:573 XII:574 XII:575 XII:576
BG-IX-73m.html
X:145 XI:289 XI:290 XII:577 XII:578 XII:579 XII:580
BG-IX-73h.html
X:146 XI:291 XI:292 XII:581 XII:582 XII:583 XII:584
BG-IX-74m.html
X:147 XI:293 XI:294 XII:585 XII:586 XII:587 XII:588
BG-IX-74h.html
X:148 XI:295 XI:296 XII:589 XII:590 XII:591 XII:592
BG-IX-75m.html
X:149 XI:297 XI:298 XII:593 XII:594 XII:595 XII:596
BG-IX-75h.html
X:150 XI:299 XI:300 XII:597 XII:598 XII:599 XII:600
BG-IX-76m.html
X:151 XI:301 XI:302 XII:601 XII:602 XII:603 XII:604
BG-IX-76h.html
X:152 XI:303 XI:304 XII:605 XII:606 XII:607 XII:608
BG-IX-77m.html
X:153 XI:305 XI:306 XII:609 XII:610 XII:611 XII:612
BG-IX-77h.html
X:154 XI:307 XI:308 XII:613 XII:614 XII:615 XII:616
BG-IX-78m.html
X:155 XI:309 XI:310 XII:617 XII:618 XII:619 XII:620
BG-IX-78h.html
X:156 XI:311 XI:312 XII:621 XII:622 XII:623 XII:624
BG-IX-79m.html
X:157 XI:313 XI:314 XII:625 XII:626 XII:627 XII:628
BG-IX-79h.html
X:158 XI:315 XI:316 XII:629 XII:630 XII:631 XII:632
BG-IX-80m.html
X:159 XI:317 XI:318 XII:633 XII:634 XII:635 XII:636
BG-IX-80h.html
X:160 XI:319 XI:320 XII:637 XII:638 XII:639 XII:640
BG-IX-81m.html
X:161 XI:321 XI:322 XII:641 XII:642 XII:643 XII:644
BG-IX-81h.html
X:162 XI:323 XI:324 XII:645 XII:646 XII:647 XII:648
BG-IX-82m.html
X:163 XI:325 XI:326 XII:649 XII:650 XII:651 XII:652
BG-IX-82h.html
X:164 XI:327 XI:328 XII:653 XII:654 XII:655 XII:656
BG-IX-83m.html
X:165 XI:329 XI:330 XII:657 XII:658 XII:659 XII:660
BG-IX-83h.html
X:166 XI:331 XI:332 XII:661 XII:662 XII:663 XII:664
BG-IX-84m.html
X:167 XI:333 XI:334 XII:665 XII:666 XII:667 XII:668
BG-IX-84h.html
X:168 XI:335 XI:336 XII:669 XII:670 XII:671 XII:672
BG-IX-85m.html
X:169 XI:337 XI:338 XII:673 XII:674 XII:675 XII:676
BG-IX-85h.html
X:170 XI:339 XI:340 XII:677 XII:678 XII:679 XII:680
BG-IX-86m.html
X:171 XI:341 XI:342 XII:681 XII:682 XII:683 XII:684
BG-IX-86h.html
X:172 XI:343 XI:344 XII:685 XII:686 XII:687 XII:688
BG-IX-87m.html
X:173 XI:345 XI:346 XII:689 XII:690 XII:691 XII:692
BG-IX-87h.html
X:174 XI:347 XI:348 XII:693 XII:694 XII:695 XII:696
BG-IX-88m.html
X:175 XI:349 XI:350 XII:697 XII:698 XII:699 XII:700
BG-IX-88h.html
X:176 XI:351 XI:352 XII:701 XII:702 XII:703 XII:704
BG-IX-89m.html
X:177 XI:353 XI:354 XII:705 XII:706 XII:707 XII:708
BG-IX-89h.html
X:178 XI:355 XI:356 XII:709 XII:710 XII:711 XII:712
BG-IX-90m.html
X:179 XI:357 XI:358 XII:713 XII:714 XII:715 XII:716
BG-IX-90h.html
X:180 XI:359 XI:360 XII:717 XII:718 XII:719 XII:720
BG-IX-91m.html
X:181 XI:361 XI:362 XII:721 XII:722 XII:723 XII:724
BG-IX-91h.html
X:182 XI:363 XI:364 XII:725 XII:726 XII:727 XII:728
BG-IX-92m.html
X:183 XI:365 XI:366 XII:729 XII:730 XII:731 XII:732
BG-IX-92h.html
X:184 XI:367 XI:368 XII:733 XII:734 XII:735 XII:736
BG-IX-93m.html
X:185 XI:369 XI:370 XII:737 XII:738 XII:739 XII:740
BG-IX-93h.html
X:186 XI:371 XI:372 XII:741 XII:742 XII:743 XII:744
BG-IX-94m.html
X:187 XI:373 XI:374 XII:745 XII:746 XII:747 XII:748
BG-IX-94h.html
X:188 XI:375 XI:376 XII:749 XII:750 XII:751 XII:752
BG-IX-95m.html
X:189 XI:377 XI:378 XII:753 XII:754 XII:755 XII:756
BG-IX-95h.html
X:190 XI:379 XI:380 XII:757 XII:758 XII:759 XII:760
BG-IX-96m.html
X:191 XI:381 XI:382 XII:761 XII:762 XII:763 XII:764
BG-IX-96h.html
X:192 XI:383 XI:384 XII:765 XII:766 XII:767 XII:768
Barbros farmors mor - Generation IV-VI

BG-fmm.html

Anna Viktoria Lovisa
Nyberg

IV:4

Jonas
Nyberg

Karolina Charlotta
Sjödin

V:7

Lars
Klockare

Anna Magdalena
Johansdr

V:8

Per
Sjödin

Charlotta
Schönhoff

VI:13

Olof
Larsson

Maria
Andersdr

VI:14

Johan
Persson

Kristina
Markusdr

VI:15

Hans
Tjäder

Sara
Persdr Holmsten

VI:16

Johan Fredrik
Schönhoff

Abigail
Hapstadia

Barbros farmors mor - Generation VII-IX

BG-VI-13m.html

Olof
Larsson

VII:25 VIII:49 VIII:50 IX:97 IX:98 IX:99 IX:100

BG-VI-13h.html

Maria
Andersdr

VII:26 VIII:51 VIII:52 IX:101 IX:102 IX:103 IX:104

BG-VI-14m.html

Johan
Persson

VII:27

Per
Persson

Brita
Johansdr

VIII:53

Per
Eriksson

Anna
Persdr

VIII:54

Johan
Jonsson

Brita
Eriksdr

IX:105

Erik
Jonsson

Kerstin
Nilsdr

IX:106

Per
Persson

Helena
Håkansdr

IX:107

Jon
Mårtensson

Karin
Nilsdr

IX:108

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-14h.html

Kristina
Markusdr

VII:28 VIII:55 VIII:56 IX:109 IX:110 IX:111 IX:112

BG-VI-15m.html

Hans
Tjäder

VII:29

Mikael
Tjäder

Anna
Johansdr Boija

VIII:57

Hans
Tjäder

Kerstin
Persdr From

VIII:58

Johan
Andersson Boija

Brita
Johansdr

IX:113

Mikael
Tjäder

Kerstin
Olofsdr

IX:114

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:115

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:116

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-15h.html

Sara
Persdr Holmsten

VII:30 VIII:59 VIII:60 IX:117 IX:118 IX:119 IX:120

BG-VI-16m.html

Johan Fredrik
Schönhoff

VII:31

Johan Fredrik
Schönhoff

Kristina
Grönberg

VIII:61

Johan
Schönhoff

Maria Elisabet
Grau

VIII:62

Erik
Grönberg

Magdalena
Westman

IX:121

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:122

Henrik
Grau

Anna Katarina
Muth

IX:123

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:124

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-VI-16h.html

Abigail
Hapstadia

VII:32

Natan
Hapstadius

Eva Lovisa
Pousette

VIII:63

Olof
Hapstadius

Katarina
Ressman

VIII:64

Daniel
Pousette

Abigail
Braun

IX:125

Nikolaus Johannis
Hapstadius

Sofia
Nilsdr

IX:126

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:127

Rafael
Pousette

Anna
Pira

IX:128

Jakob
Braun

Katarina
Stare

Barbros farmors mor - Generation X-XII
 
BG-IX-97m.html
X:193 XI:385 XI:386 XII:769 XII:770 XII:771 XII:772
BG-IX-97h.html
X:194 XI:387 XI:388 XII:773 XII:774 XII:775 XII:776
BG-IX-98m.html
X:195 XI:389 XI:390 XII:777 XII:778 XII:779 XII:780
BG-IX-98h.html
X:196 XI:391 XI:392 XII:781 XII:782 XII:783 XII:784
BG-IX-99m.html
X:197 XI:393 XI:394 XII:785 XII:786 XII:787 XII:788
BG-IX-99h.html
X:198 XI:395 XI:396 XII:789 XII:790 XII:791 XII:792
BG-IX-100m.html
X:199 XI:397 XI:398 XII:793 XII:794 XII:795 XII:796
BG-IX-100h.html
X:200 XI:399 XI:400 XII:797 XII:798 XII:799 XII:800
BG-IX-101m.html
X:201 XI:401 XI:402 XII:801 XII:802 XII:803 XII:804
BG-IX-101h.html
X:202 XI:403 XI:404 XII:805 XII:806 XII:807 XII:808
BG-IX-102m.html
X:203 XI:405 XI:406 XII:809 XII:810 XII:811 XII:812
BG-IX-102h.html
X:204 XI:407 XI:408 XII:813 XII:814 XII:815 XII:816
BG-IX-103m.html
X:205 XI:409 XI:410 XII:817 XII:818 XII:819 XII:820
BG-IX-103h.html
X:206 XI:411 XI:412 XII:821 XII:822 XII:823 XII:824
BG-IX-104m.html
X:207 XI:413 XI:414 XII:825 XII:826 XII:827 XII:828
BG-IX-104h.html
X:208 XI:415 XI:416 XII:829 XII:830 XII:831 XII:832
BG-IX-105m.html
X:209 XI:417 XI:418 XII:833 XII:834 XII:835 XII:836
BG-IX-105h.html
X:210 XI:419 XI:420 XII:837 XII:838 XII:839 XII:840
BG-IX-106m.html
X:211 XI:421 XI:422 XII:841 XII:842 XII:843 XII:844
BG-IX-106h.html
X:212 XI:423 XI:424 XII:845 XII:846 XII:847 XII:848
BG-IX-107m.html
X:213 XI:425 XI:426 XII:849 XII:850 XII:851 XII:852
BG-IX-107h.html
X:214 XI:427 XI:428 XII:853 XII:854 XII:855 XII:856
BG-IX-108m.html
X:215 XI:429 XI:430 XII:857 XII:858 XII:859 XII:860
BG-IX-108h.html
X:216 XI:431 XI:432 XII:861 XII:862 XII:863 XII:864
BG-IX-109m.html
X:217 XI:433 XI:434 XII:865 XII:866 XII:867 XII:868
BG-IX-109h.html
X:218 XI:435 XI:436 XII:869 XII:870 XII:871 XII:872
BG-IX-110m.html
X:219 XI:437 XI:438 XII:873 XII:874 XII:875 XII:876
BG-IX-110h.html
X:220 XI:439 XI:440 XII:877 XII:878 XII:879 XII:880
BG-IX-111m.html
X:221 XI:441 XI:442 XII:881 XII:882 XII:883 XII:884
BG-IX-111h.html
X:222 XI:443 XI:444 XII:885 XII:886 XII:887 XII:888
BG-IX-112m.html
X:223 XI:445 XI:446 XII:889 XII:890 XII:891 XII:892
BG-IX-112h.html
X:224 XI:447 XI:448 XII:893 XII:894 XII:895 XII:896

BG-IX-113m.html

Mikael
Tjäder

X:225

Mikael
Larsson

Katlin
Klasdr Garneij

XI:449

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:450

Klas
Garneij

Maria
Dubois

XII:897

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:898

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:899

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:900

Nicolas
Dubois

Okänd
NN

BG-IX-113h.html
X:226 XI:451 XI:452 XII:901 XII:902 XII:903 XII:904
BG-IX-114m.html
X:227 XI:453 XI:454 XII:905 XII:906 XII:907 XII:908
BG-IX-114h.html
X:228 XI:455 XI:456 XII:909 XII:910 XII:911 XII:912
BG-IX-115m.html
X:229 XI:457 XI:458 XII:913 XII:914 XII:915 XII:916
BG-IX-115h.html
X:230 XI:459 XI:460 XII:917 XII:918 XII:919 XII:920
BG-IX-116m.html
X:231 XI:461 XI:461 XII:921 XII:922 XII:923 XII:924
BG-IX-116h.html
X:232 XI:463 XI:464 XII:925 XII:926 XII:927 XII:928
BG-IX-117m.html
X:233 XI:465 XI:466 XII:929 XII:930 XII:931 XII:932
BG-IX-117h.html
X:234 XI:467 XI:468 XII:933 XII:934 XII:935 XII:936
BG-IX-118m.html
X:235 XI:469 XI:470 XII:937 XII:938 XII:939 XII:940
BG-IX-118h.html
X:236 XI:471 XI:472 XII:941 XII:942 XII:943 XII:944
BG-IX-119m.html
X:237 XI:473 XI:474 XII:945 XII:946 XII:947 XII:948
BG-IX-119h.html
X:238 XI:475 XI:476 XII:949 XII:950 XII:951 XII:952
BG-IX-120m.html
X:239 XI:477 XI:478 XII:953 XII:954 XII:955 XII:956
BG-IX-120h.html
X:240 XI:479 XI:480 XII:957 XII:958 XII:959 XII:960
BG-IX-121m.html
X:241 XI:481 XI:482 XII:961 XII:962 XII:963 XII:964
BG-IX-121h.html
X:242 XI:483 XI:484 XII:965 XII:966 XII:967 XII:968

BG-IX-122m.html

Henrik
Grau

X:243

Henrik
Grau

Ursilla
NN

XI:485

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:486

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:969

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:970

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:971

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:972

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-122h.html

Anna Katarina
Muth

X:244

Karl
Muth

Anna
Fäder

XI:487

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:488

Johan
Fäder

Lukretia
Brockwedell

XII:973

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:974

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:975

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:976

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-123m.html
X:245 XI:489 XI:490 XII:977 XII:978 XII:979 XII:980
BG-IX-123h.html
X:246 XI:491 XI:492 XII:981 XII:982 XII:983 XII:984
BG-IX-124m.html
X:247 XI:493 XI:494 XII:985 XII:986 XII:987 XII:988
BG-IX-124h.html
X:248 XI:495 XI:496 XII:989 XII:990 XII:991 XII:992

BG-IX-125m.html

Nikolaus Johannis
Hapstadius

X:249

Johan Olai
Hapstadius

Gertrud
Nilsdr

XI:497

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:498

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:993

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:994

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:995

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:996

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-125h.html
X:250 XI:499 XI:500 XII:997 XII:998 XII:999 XII:1000
BG-IX-126m.html
X:251 XI:501 XI:502 XII:1001 XII:1002 XII:1003 XII:1004
BG-IX-126h.html
X:252 XI:503 XI:504 XII:1005 XII:1006 XII:1007 XII:1008

BG-IX-127m.html

Rafael
Pousette

X:253

Noak
Pousette

Maria
Chevet

XI:505

Gottfrid
Poncet

Okänd
NN

XI:506

Guillaume
Chevais

Johanna
Martin

XII:1009

NN
Poncet

Okänd
NN

XII:1010

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1011

Gielet Chevais de Montigny

Okänd
NN

XII:1012

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-127h.html

Anna
Pira

X:254

Nicolas
Pira

Anna
Bayard

XI:507

Jean
Pira

Okänd
NN

XI:508

Henrik
Bayard

Nicole
Baudou

XII:1013

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1014

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1015

Jakob (Jacques)
Bayard

Margaritte
Danell

XII:1016

Johan
Baudou

Okänd
NN

BG-IX-128m.html

Jakob
Braun

X:255

Per Hemmingsson Bruun

Gunilla
Nilsdr

XI:509

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:510

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1017

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1018

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1019

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1020

Okänd
NN

Okänd
NN

BG-IX-128h.html

Katarina
Stare

X:256

Albrekt
Stare

Anna
Pourel

XI:511

Okänd
NN

Okänd
NN

XI:512

Bertram
Pourel

Kerstin
Jeremiasdr

XII:1021

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1022

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1023

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:1024

Okänd
NN

Okänd
NN

Barbros mors anor

Proband

Familjer
Barbros morfars
Barbros morfars far - Generation IV-VI
BG-mff.html
IV:5 V:9 V:10 VI:17 VI:18 VI:19 VI:20
Barbros morfars far - Generation VII-IX
BG-VI-17m.html
VII:33 VIII:65 VIII:66 IX:129 IX:130 IX:131 IX:132
BG-VI-17h.html
VII:34 VIII:67 VIII:68 IX:133 IX:134 IX:135 IX:136
BG-VI-18m.html
VII:35 VIII:69 VIII:70 IX:137 IX:138 IX:139 IX:140
BG-VI-18h.html
VII:36 VIII:71 VIII:72 IX:141 IX:142 IX:143 IX:144
BG-VI-19m.html
VII:37 VIII:73 VIII:74 IX:145 IX:146 IX:147 IX:148
BG-VI-19h.html
VII:38 VIII:75 VIII:76 IX:149 IX:150 IX:151 IX:152
BG-VI-20m.html
VII:39 VIII:77 VIII:78 IX:153 IX:154 IX:155 IX:156
BG-VI-20h.html
VII:40 VIII:79 VIII:80 IX:157 IX:158 IX:159 IX:160
Barbros morfars far - Generation X-XII
BG-IX-129m.html
X:257 XI:513 XI:514 XII:1025 XII:1026 XII:1027 XII:1028
BG-IX-129h.html
X:258 XI:515 XI:516 XII:1029 XII:1030 XII:1031 XII:1032
BG-IX-130m.html
X:259 XI:517 XI:518 XII:1033 XII:1034 XII:1035 XII:1036
BG-IX-130h.html
X:260 XI:519 XI:520 XII:1037 XII:1038 XII:1039 XII:1040
BG-IX-131m.html
X:261 XI:521 XI:522 XII:1041 XII:1042 XII:1043 XII:1044
BG-IX-131h.html
X:262 XI:523 XI:524 XII:1045 XII:1046 XII:1047 XII:1048
BG-IX-132m.html
X:263 XI:525 XI:526 XII:1049 XII:1050 XII:1051 XII:1052
BG-IX-132h.html
X:264 XI:527 XI:528 XII:1053 XII:1054 XII:1055 XII:1056
BG-IX-133m.html
X:265 XI:529 XI:530 XII:1057 XII:1058 XII:1059 XII:1060
BG-IX-133h.html
X:266 XI:531 XI:532 XII:1061 XII:1062 XII:1063 XII:1064
BG-IX-134m.html
X:267 XI:533 XI:534 XII:1065 XII:1066 XII:1067 XII:1068
BG-IX-134h.html
X:268 XI:535 XI:536 XII:1069 XII:1070 XII:1071 XII:1072
BG-IX-135m.html
X:269 XI:537 XI:538 XII:1073 XII:1074 XII:1075 XII:1076
BG-IX-135h.html
X:270 XI:539 XI:540 XII:1077 XII:1078 XII:1079 XII:1080
BG-IX-136m.html
X:271 XI:541 XI:542 XII:1081 XII:1082 XII:1083 XII:1084
BG-IX-136h.html
X:272 XI:543 XI:544 XII:1085 XII:1086 XII:1087 XII:1088
BG-IX-137m.html
X:273 XI:545 XI:546 XII:1089 XII:1090 XII:1091 XII:1092
BG-IX-137h.html
X:274 XI:547 XI:548 XII:1093 XII:1094 XII:1095 XII:1096
BG-IX-138m.html
X:275 XI:549 XI:550 XII:1097 XII:1098 XII:1099 XII:1100
BG-IX-138h.html
X:276 XI:551 XI:552 XII:1101 XII:1102 XII:1103 XII:1104
BG-IX-139m.html
X:277 XI:553 XI:554 XII:1105 XII:1106 XII:1107 XII:1108
BG-IX-139h.html
X:278 XI:555 XI:556 XII:1109 XII:1110 XII:1111 XII:1112
BG-IX-140m.html
X:279 XI:557 XI:558 XII:1113 XII:1114 XII:1115 XII:1116
BG-IX-140h.html
X:280 XI:559 XI:560 XII:1117 XII:1118 XII:1119 XII:1120
BG-IX-141m.html
X:281 XI:561 XI:562 XII:1121 XII:1122 XII:1123 XII:1124
BG-IX-141h.html
X:282 XI:563 XI:564 XII:1125 XII:1126 XII:1127 XII:1128
BG-IX-142m.html
X:283 XI:565 XI:566 XII:1129 XII:1130 XII:1131 XII:1132
BG-IX-142h.html
X:284 XI:567 XI:568 XII:1133 XII:1134 XII:1135 XII:1136
BG-IX-143m.html
X:285 XI:569 XI:570 XII:1137 XII:1138 XII:1139 XII:1140
BG-IX-143h.html
X:286 XI:571 XI:572 XII:1141 XII:1142 XII:1143 XII:1144
BG-IX-144m.html
X:287 XI:573 XI:574 XII:1145 XII:1146 XII:1147 XII:1148
BG-IX-144h.html
X:288 XI:575 XI:576 XII:1149 XII:1150 XII:1151 XII:1152
BG-IX-145m.html
X:289 XI:577 XI:578 XII:1153 XII:1154 XII:1155 XII:1156
BG-IX-145h.html
X:290 XI:579 XI:580 XII:1157 XII:1158 XII:1159 XII:1160
BG-IX-146m.html
X:291 XI:581 XI:582 XII:1161 XII:1162 XII:1163 XII:1164
BG-IX-146h.html
X:292 XI:583 XI:584 XII:1165 XII:1166 XII:1167 XII:1168
BG-IX-147m.html
X:293 XI:585 XI:586 XII:1169 XII:1170 XII:1171 XII:1172
BG-IX-147h.html
X:294 XI:587 XI:588 XII:1173 XII:1174 XII:1175 XII:1176
BG-IX-148m.html
X:295 XI:589 XI:590 XII:1177 XII:1178 XII:1179 XII:1180
BG-IX-148h.html
X:296 XI:591 XI:592 XII:1181 XII:1182 XII:1183 XII:1184
BG-IX-149m.html
X:297 XI:593 XI:594 XII:1185 XII:1186 XII:1187 XII:1188
BG-IX-149h.html
X:298 XI:595 XI:596 XII:1189 XII:1190 XII:1191 XII:1192
BG-IX-150m.html
X:299 XI:597 XI:598 XII:1193 XII:1194 XII:1195 XII:1196
BG-IX-150h.html
X:300 XI:599 XI:600 XII:1197 XII:1198 XII:1199 XII:1200
BG-IX-151m.html
X:301 XI:601 XI:602 XII:1201 XII:1202 XII:1203 XII:1204
BG-IX-151h.html
X:302 XI:603 XI:604 XII:1205 XII:1206 XII:1207 XII:1208
BG-IX-152m.html
X:303 XI:605 XI:606 XII:1209 XII:1210 XII:1211 XII:1212
BG-IX-152h.html
X:304 XI:607 XI:608 XII:1213 XII:1214 XII:1215 XII:1216
BG-IX-153m.html
X:305 XI:609 XI:610 XII:1217 XII:1218 XII:1219 XII:1220
BG-IX-153h.html
X:306 XI:611 XI:612 XII:1221 XII:1222 XII:1223 XII:1224
BG-IX-154m.html
X:307 XI:613 XI:614 XII:1225 XII:1226 XII:1227 XII:1228
BG-IX-154h.html
X:308 XI:615 XI:616 XII:1229 XII:1230 XII:1231 XII:1232
BG-IX-155m.html
X:309 XI:617 XI:618 XII:1233 XII:1234 XII:1235 XII:1236
BG-IX-155h.html
X:310 XI:619 XI:620 XII:1237 XII:1238 XII:1239 XII:1240
BG-IX-156m.html
X:311 XI:621 XI:622 XII:1241 XII:1242 XII:1243 XII:1244
BG-IX-156h.html
X:312 XI:623 XI:624 XII:1245 XII:1246 XII:1247 XII:1248
BG-IX-157m.html
X:313 XI:626 XI:626 XII:1249 XII:1250 XII:1251 XII:1252
BG-IX-157h.html
X:314 XI:627 XI:628 XII:1253 XII:1254 XII:1255 XII:1256
BG-IX-158m.html
X:315 XI:629 XI:630 XII:1257 XII:1258 XII:1259 XII:1260
BG-IX-158h.html
X:316 XI:631 XI:632 XII:1261 XII:1262 XII:1263 XII:1264
BG-IX-159m.html
X:317 XI:633 XI:634 XII:1265 XII:1266 XII:1267 XII:1268
BG-IX-159h.html
X:318 XI:635 XI:636 XII:1269 XII:1270 XII:1271 XII:1272
BG-IX-160m.html
X:319 XI:637 XI:638 XII:1273 XII:1274 XII:1275 XII:1276
BG-IX-160h.html
X:320 XI:639 XI:640 XII:1277 XII:1278 XII:1279 XII:1280
Barbros morfars mor - Generation IV-VI
BG-mfm.html
IV:6 V:11 V:12 VI:21 VI:22 VI:23 VI:24
Barbros morfars mor - Generation VII-IX
BG-VI-21m.html
VII:41 VIII:81 VIII:82 IX:161 IX:162 IX:163 IX:164
BG-VI-21h.html
VII:42 VIII:83 VIII:84 IX:165 IX:166 IX:167 IX:168
BG-VI-22m.html
VII:43 VIII:85 VIII:86 IX:169 IX:170 IX:171 IX:172
BG-VI-22h.html
VII:44 VIII:87 VIII:88 IX:173 IX:174 IX:175 IX:176
BG-VI-23m.html
VII:45 VIII:89 VIII:90 IX:177 IX:178 IX:179 IX:180
BG-VI-23h.html
VII:46 VIII:91 VIII:92 IX:181 IX:182 IX:183 IX:184
BG-VI-24m.html
VII:47 VIII:93 VIII:94 IX:185 IX:186 IX:187 IX:188
BG-VI-24h.html
VII:48 VIII:95 VIII:96 IX:189 IX:190 IX:191 IX:192
Barbros morfars mor - Generation X-XII
 
BG-IX-161m.html
X:321 XI:641 XI:642 XII:1281 XII:1282 XII:1283 XII:1284
BG-IX-161h.html
X:322 XI:643 XI:644 XII:1285 XII:1286 XII:1287 XII:1288
BG-IX-162m.html
X:323 XI:645 XI:646 XII:1289 XII:1290 XII:1291 XII:1292
BG-IX-162h.html
X:324 XI:647 XI:648 XII:1293 XII:1294 XII:1295 XII:1296
BG-IX-163m.html
X:325 XI:649 XI:650 XII:1297 XII:1298 XII:1299 XII:1300
BG-IX-163h.html
X:326 XI:651 XI:652 XII:1301 XII:1302 XII:1303 XII:1304
BG-IX-164m.html
X:327 XI:653 XI:654 XII:1305 XII:1306 XII:1307 XII:1308
BG-IX-164h.html
X:328 XI:655 XI:656 XII:1309 XII:1310 XII:1311 XII:1312
BG-IX-165m.html
X:329 XI:657 XI:658 XII:1313 XII:1314 XII:1315 XII:1316
BG-IX-165h.html
X:330 XI:659 XI:660 XII:1317 XII:1318 XII:1319 XII:1320
BG-IX-166m.html
X:331 XI:661 XI:662 XII:1321 XII:1322 XII:1323 XII:1324
BG-IX-166h.html
X:332 XI:663 XI:664 XII:1325 XII:1326 XII:1327 XII:1328
BG-IX-167m.html
X:333 XI:665 XI:666 XII:1329 XII:1330 XII:1331 XII:1332
BG-IX-167h.html
X:334 XI:667 XI:668 XII:1333 XII:1334 XII:1335 XII:1336
BG-IX-168m.html
X:335 XI:669 XI:670 XII:1337 XII:1338 XII:1339 XII:1340
BG-IX-168h.html
X:336 XI:671 XI:672 XII:1341 XII:1342 XII:1343 XII:1344
BG-IX-169m.html
X:337 XI:673 XI:674 XII:1345 XII:1346 XII:1347 XII:1348
BG-IX-169h.html
X:338 XI:675 XI:676 XII:1349 XII:1350 XII:1351 XII:1352
BG-IX-170m.html
X:339 XI:677 XI:678 XII:1353 XII:1354 XII:1355 XII:1356
BG-IX-170h.html
X:340 XI:679 XI:680 XII:1357 XII:1358 XII:1359 XII:1360
BG-IX-171m.html
X:341 XI:681 XI:682 XII:1361 XII:1362 XII:1363 XII:1364
BG-IX-171h.html
X:342 XI:683 XI:684 XII:1365 XII:1366 XII:1367 XII:1368
BG-IX-172m.html
X:343 XI:685 XI:686 XII:1369 XII:1370 XII:1371 XII:1372
BG-IX-172h.html
X:344 XI:687 XI:688 XII:1373 XII:1374 XII:1375 XII:1376
BG-IX-173m.html
X:345 XI:689 XI:690 XII:1377 XII:1378 XII:1379 XII:1380
BG-IX-173h.html
X:346 XI:691 XI:692 XII:1381 XII:1382 XII:1383 XII:1384
BG-IX-174m.html
X:347 XI:693 XI:694 XII:1385 XII:1386 XII:1387 XII:1388
BG-IX-174h.html
X:348 XI:695 XI:696 XII:1389 XII:1390 XII:1391 XII:1392
BG-IX-175m.html
X:349 XI:697 XI:698 XII:1393 XII:1394 XII:1395 XII:1396
BG-IX-175h.html
X:350 XI:699 XI:700 XII:1397 XII:1398 XII:1399 XII:1400
BG-IX-176m.html
X:351 XI:701 XI:702 XII:1401 XII:1402 XII:1403 XII:1404
BG-IX-176h.html
X:352 XI:703 XI:704 XII:1405 XII:1406 XII:1407 XII:1408
BG-IX-177m.html
X:353 XI:705 XI:706 XII:1409 XII:1410 XII:1411 XII:1412
BG-IX-177h.html
X:354 XI:707 XI:708 XII:1413 XII:1414 XII:1415 XII:1416
BG-IX-178m.html
X:355 XI:709 XI:710 XII:1417 XII:1418 XII:1419 XII:1420
BG-IX-178h.html
X:356 XI:711 XI:712 XII:1421 XII:1422 XII:1423 XII:1424
BG-IX-179m.html
X:357 XI:713 XI:714 XII:1425 XII:1426 XII:1427 XII:1428
BG-IX-179h.html
X:358 XI:715 XI:716 XII:1429 XII:1430 XII:1431 XII:1432
BG-IX-180m.html
X:359 XI:717 XI:718 XII:1433 XII:1434 XII:1435 XII:1436
BG-IX-180h.html
X:360 XI:719 XI:720 XII:1437 XII:1438 XII:1439 XII:1440
BG-IX-181m.html
X:361 XI:721 XI:722 XII:1441 XII:1442 XII:1443 XII:1444
BG-IX-181h.html
X:362 XI:723 XI:724 XII:1445 XII:1446 XII:1447 XII:1448
BG-IX-182m.html
X:363 XI:725 XI:726 XII:1449 XII:1450 XII:1451 XII:1452
BG-IX-182h.html
X:364 XI:727 XI:728 XII:1453 XII:1454 XII:1455 XII:1456
BG-IX-183m.html
X:365 XI:729 XI:730 XII:1457 XII:1458 XII:1459 XII:1460
BG-IX-183h.html
X:366 XI:731 XI:732 XII:1461 XII:1462 XII:1463 XII:1464
BG-IX-184m.html
X:367 XI:733 XI:734 XII:1465 XII:1466 XII:1467 XII:1468
BG-IX-184h.html
X:368 XI:735 XI:736 XII:1469 XII:1470 XII:1471 XII:1472
BG-IX-185m.html
X:369 XI:737 XI:738 XII:1473 XII:1474 XII:1475 XII:1476
BG-IX-185h.html
X:370 XI:739 XI:740 XII:1477 XII:1478 XII:1479 XII:1480
BG-IX-186m.html
X:371 XI:741 XI:742 XII:1481 XII:1482 XII:1483 XII:1484
BG-IX-186h.html
X:372 XI:743 XI:744 XII:1485 XII:1486 XII:1487 XII:1488
BG-IX-187m.html
X:373 XI:745 XI:746 XII:1489 XII:1490 XII:1491 XII:1492
BG-IX-187h.html
X:374 XI:747 XI:748 XII:1493 XII:1494 XII:1495 XII:1496
BG-IX-188m.html
X:375 XI:749 XI:750 XII:1497 XII:1498 XII:1499 XII:1500
BG-IX-188h.html
X:376 XI:751 XI:752 XII:1501 XII:1502 XII:1503 XII:1504
BG-IX-189m.html
X:377 XI:753 XI:754 XII:1505 XII:1506 XII:1507 XII:1508
BG-IX-189h.html
X:378 XI:755 XI:756 XII:1509 XII:1510 XII:1511 XII:1512
BG-IX-190m.html
X:379 XI:757 XI:758 XII:1513 XII:1514 XII:1515 XII:1516
BG-IX-190h.html
X:380 XI:759 XI:760 XII:1517 XII:1518 XII:1519 XII:1520
BG-IX-191m.html
X:381 XI:761 XI:762 XII:1521 XII:1522 XII:1523 XII:1524
BG-IX-191h.html
X:382 XI:763 XI:764 XII:1525 XII:1526 XII:1527 XII:1528
BG-IX-192m.html
X:383 XI:765 XI:766 XII:1529 XII:1530 XII:1531 XII:1532
BG-IX-192h.html
X:384 XI:767 XI:768 XII:1533 XII:1534 XII:1535 XII:1536
Barbros mormors
Barbros mormors far - Generation IV-VI
BG-mmf.html
IV:7 V:13 V:14 VI:25 VI:26 VI:27 VI:28
Barbros mormors far - Generation VII-IX
BG-VI-25m.html
VII:49 VIII:97 VIII:98 IX:193 IX:194 IX:195 IX:196
BG-VI-25h.html
VII:50 VIII:99 VIII:100 IX:197 IX:198 IX:199 IX:200
BG-VI-26m.html
VII:51 VIII:101 VIII:102 IX:201 IX:202 IX:203 IX:204
BG-VI-26h.html
VII:52 VIII:103 VIII:104 IX:205 IX:206 IX:207 IX:208
BG-VI-27m.html
VII:53 VIII:105 VIII:106 IX:209 IX:210 IX:211 IX:212
BG-VI-27h.html
VII:54 VIII:107 VIII:108 IX:213 IX:214 IX:215 IX:216
BG-VI-28m.html
VII:55 VIII:109 VIII:110 IX:217 IX:218 IX:219 IX:220
BG-VI-28h.html
VII:56 VIII:111 VIII:112 IX:221 IX:222 IX:223 IX:224
Barbros mormors far - Generation X-XII
BG-IX-193m.html
X:385 XI:769 XI:770 XII:1537 XII:1538 XII:1539 XII:1540
BG-IX-193h.html
X:386 XI:771 XI:772 XII:1541 XII:1542 XII:1543 XII:1544
BG-IX-194m.html
X:387 XI:773 XI:774 XII:1545 XII:1546 XII:1547 XII:1548
BG-IX-194h.html
X:388 XI:775 XI:776 XII:1549 XII:1550 XII:1551 XII:1552
BG-IX-195m.html
X:389 XI:777 XI:778 XII:1553 XII:1554 XII:1555 XII:1556
BG-IX-195h.html
X:390 XI:779 XI:780 XII:1557 XII:1558 XII:1559 XII:1560
BG-IX-196m.html
X:391 XI:781 XI:782 XII:1561 XII:1562 XII:1563 XII:1564
BG-IX-196h.html
X:392 XI:783 XI:784 XII:1565 XII:1566 XII:1567 XII:1568
BG-IX-197m.html
X:393 XI:785 XI:786 XII:1569 XII:1570 XII:1571 XII:1572
BG-IX-197h.html
X:394 XI:787 XI:788 XII:1573 XII:1574 XII:1575 XII:1576
BG-IX-198m.html
X:395 XI:789 XI:790 XII:1577 XII:1578 XII:1579 XII:1580
BG-IX-198h.html
X:396 XI:791 XI:792 XII:1581 XII:1582 XII:1583 XII:1584
BG-IX-199m.html
X:397 XI:793 XI:794 XII:1585 XII:1586 XII:1587 XII:1588
BG-IX-199h.html
X:398 XI:795 XI:796 XII:1589 XII:1590 XII:1591 XII:1592
BG-IX-200m.html
X:399 XI:797 XI:798 XII:1593 XII:1594 XII:1595 XII:1596
BG-IX-200h.html
X:400 XI:799 XI:800 XII:1597 XII:1598 XII:1599 XII:1600
BG-IX-201m.html
X:401 XI:801 XI:802 XII:1601 XII:1602 XII:1603 XII:1604
BG-IX-201h.html
X:402 XI:803 XI:804 XII:1605 XII:1606 XII:1607 XII:1608
BG-IX-202m.html
X:403 XI:805 XI:806 XII:1609 XII:1610 XII:1611 XII:1612
BG-IX-202h.html
X:404 XI:807 XI:808 XII:1613 XII:1614 XII:1615 XII:1616
BG-IX-203m.html
X:405 XI:809 XI:810 XII:1617 XII:1618 XII:1619 XII:1620
BG-IX-203h.html
X:406 XI:811 XI:812 XII:1621 XII:1622 XII:1623 XII:1624
BG-IX-204m.html
X:407 XI:813 XI:814 XII:1625 XII:1626 XII:1627 XII:1628
BG-IX-204h.html
X:408 XI:815 XI:816 XII:1629 XII:1630 XII:1631 XII:1632
BG-IX-205m.html
X:409 XI:817 XI:818 XII:1633 XII:1634 XII:1635 XII:1636
BG-IX-205h.html
X:410 XI:819 XI:820 XII:1637 XII:1638 XII:1639 XII:1640
BG-IX-206m.html
X:411 XI:821 XI:822 XII:1641 XII:1642 XII:1643 XII:1644
BG-IX-206h.html
X:412 XI:823 XI:824 XII:1645 XII:1646 XII:1647 XII:1648
BG-IX-207m.html
X:413 XI:825 XI:826 XII:1649 XII:1650 XII:1651 XII:1652
BG-IX-207h.html
X:414 XI:827 XI:828 XII:1653 XII:1654 XII:1655 XII:1656
BG-IX-208m.html
X:415 XI:829 XI:830 XII:1657 XII:1658 XII:1659 XII:1660
BG-IX-208h.html
X:416 XI:831 XI:832 XII:1661 XII:1662 XII:1663 XII:1664
BG-IX-209m.html
X:417 XI:833 XI:834 XII:1665 XII:1666 XII:1667 XII:1668
BG-IX-209h.html
X:418 XI:835 XI:836 XII:1669 XII:1670 XII:1671 XII:1672
BG-IX-210m.html
X:419 XI:837 XI:838 XII:1673 XII:1674 XII:1675 XII:1676
BG-IX-210h.html
X:420 XI:839 XI:840 XII:1677 XII:1678 XII:1679 XII:1680
BG-IX-211m.html
X:421 XI:841 XI:842 XII:1681 XII:1682 XII:1683 XII:1684
BG-IX-211h.html
X:422 XI:843 XI:844 XII:1685 XII:1686 XII:1687 XII:1688
BG-IX-212m.html
X:423 XI:845 XI:846 XII:1689 XII:1690 XII:1691 XII:1692
BG-IX-212h.html
X:424 XI:847 XI:848 XII:1693 XII:1694 XII:1695 XII:1696
BG-IX-213m.html
X:425 XI:849 XI:850 XII:1697 XII:1698 XII:1699 XII:1700
BG-IX-213h.html
X:426 XI:851 XI:852 XII:1701 XII:1702 XII:1703 XII:1704
BG-IX-214m.html
X:427 XI:853 XI:854 XII:1705 XII:1706 XII:1707 XII:1708
BG-IX-214h.html
X:428 XI:855 XI:856 XII:1709 XII:1710 XII:1711 XII:1712
BG-IX-215m.html
X:429 XI:857 XI:858 XII:1713 XII:1714 XII:1715 XII:1716
BG-IX-215h.html
X:430 XI:859 XI:860 XII:1717 XII:1718 XII:1719 XII:1720
BG-IX-216m.html
X:431 XI:861 XI:862 XII:1721 XII:1722 XII:1723 XII:1724
BG-IX-216h.html
X:432 XI:863 XI:864 XII:1725 XII:1726 XII:1727 XII:1728
BG-IX-217m.html
X:433 XI:865 XI:866 XII:1729 XII:1730 XII:1731 XII:1732
BG-IX-217h.html
X:434 XI:867 XI:868 XII:1733 XII:1734 XII:1735 XII:1736
BG-IX-218m.html
X:435 XI:869 XI:870 XII:1737 XII:1738 XII:1739 XII:1740
BG-IX-218h.html
X:436 XI:871 XI:872 XII:1741 XII:1742 XII:1743 XII:1744
BG-IX-219m.html
X:437 XI:873 XI:874 XII:1745 XII:1746 XII:1747 XII:1748
BG-IX-219h.html
X:438 XI:875 XI:876 XII:1749 XII:1750 XII:1751 XII:1752
BG-IX-220m.html
X:439 XI:877 XI:878 XII:1753 XII:1754 XII:1755 XII:1756
BG-IX-220h.html
X:440 XI:879 XI:880 XII:1757 XII:1758 XII:1759 XII:1760
BG-IX-221m.html
X:441 XI:881 XI:882 XII:1761 XII:1762 XII:1763 XII:1764
BG-IX-221h.html
X:442 XI:883 XI:884 XII:1765 XII:1766 XII:1767 XII:1768
BG-IX-222m.html
X:443 XI:885 XI:886 XII:1769 XII:1770 XII:1771 XII:1772
BG-IX-222h.html
X:444 XI:887 XI:888 XII:1773 XII:1774 XII:1775 XII:1776
BG-IX-223m.html
X:445 XI:889 XI:890 XII:1777 XII:1778 XII:1779 XII:1780
BG-IX-223h.html
X:446 XI:891 XI:892 XII:1781 XII:1782 XII:1783 XII:1784
BG-IX-224m.html
X:447 XI:893 XI:894 XII:1785 XII:1786 XII:1787 XII:1788
BG-IX-224h.html
X:448 XI:895 XI:896 XII:1789 XII:1790 XII:1791 XII:1792
Barbros mormors mor - Generation IV-VI
BG-mmm.html
IV:8 V:15 V:16 VI:29 VI:30

VI:31

VI:32
Barbros mormors mor - Generation VII-IX
BG-VI-29m.html
VII:57 VIII:113 VIII:114 IX:225 IX:226 IX:227 IX:228
BG-VI-29h.html
VII:58 VIII:115 VIII:116 IX:229 IX:230 IX:231 IX:232
BG-VI-30m.html
VII:59 VIII:117 VIII:118 IX:233 IX:234 IX:235 IX:236
BG-VI-30h.html
VII:60 VIII:119 VIII:120 IX:237 IX:238 IX:239 IX:240
BG-VI-31m.html

VII:61

VIII:121 VIII:122 IX:241 IX:242 IX:243 IX:244
BG-VI-31h.html
VII:62 VIII:123 VIII:124 IX:245 IX:246 IX:247 IX:248
BG-VI-32m.html
VII:63 VIII:125 VIII:126 IX:249 IX:250 IX:251 IX:252
BG-VI-32h.html
VII:64 VIII:127 VIII:128 IX:253 IX:254 IX:255 IX:256
Barbros mormors mor - Generation X-XII
 
BG-IX-225m.html
X:449 XI:897 XI:898 XII:1793 XII:1794 XII:1795 XII:1796
BG-IX-225h.html
X:450 XI:899 XI:900 XII:1797 XII:1798 XII:1799 XII:1800
BG-IX-226m.html
X:451 XI:901 XI:902 XII:1801 XII:1802 XII:1803 XII:1804
BG-IX-226h.html
X:452 XI:903 XI:904 XII:1805 XII:1806 XII:1807 XII:1808
BG-IX-227m.html
X:453 XI:905 XI:906 XII:1809 XII:1810 XII:1811 XII:1812
BG-IX-227h.html
X:454 XI:907 XI:908 XII:1813 XII:1814 XII:1815 XII:1816
BG-IX-228m.html
X:455 XI:909 XI:910 XII:1817 XII:1818 XII:1819 XII:1820
BG-IX-228h.html
X:456 XI:911 XI:912 XII:1821 XII:1822 XII:1823 XII:1824
BG-IX-229m.html
X:457 XI:913 XI:914 XII:1825 XII:1826 XII:1827 XII:1828
BG-IX-229h.html
X:458 XI:915 XI:916 XII:1829 XII:1830 XII:1831 XII:1832
BG-IX-230m.html
X:459 XI:917 XI:918 XII:1833 XII:1834 XII:1835 XII:1836
BG-IX-230h.html
X:460 XI:919 XI:920 XII:1837 XII:1838 XII:1839 XII:1840
BG-IX-231m.html
X:461 XI:921 XI:922 XII:1841 XII:1842 XII:1843 XII:1844
BG-IX-231h.html
X:462 XI:923 XI:924 XII:1845 XII:1846 XII:1847 XII:1848
BG-IX-232m.html
X:463 XI:925 XI:926 XII:1849 XII:1850 XII:1851 XII:1852
BG-IX-232h.html
X:464 XI:927 XI:928 XII:1853 XII:1854 XII:1855 XII:1856
BG-IX-233m.html
X:465 XI:929 XI:930 XII:1857 XII:1858 XII:1859 XII:1860
BG-IX-233h.html
X:466 XI:931 XI:932 XII:1861 XII:1862 XII:1863 XII:1864
BG-IX-234m.html
X:467 XI:933 XI:934 XII:1865 XII:1866 XII:1867 XII:1868
BG-IX-234h.html
X:468 XI:935 XI:936 XII:1869 XII:1870 XII:1871 XII:1872
BG-IX-235m.html
X:469 XI:937 XI:938 XII:1873 XII:1874 XII:1875 XII:1876
BG-IX-235h.html
X:470 XI:939 XI:940 XII:1877 XII:1878 XII:1879 XII:1880
BG-IX-236m.html
X:471 XI:941 XI:942 XII:1881 XII:1882 XII:1883 XII:1884
BG-IX-236h.html
X:472 XI:943 XI:944 XII:1885 XII:1886 XII:1887 XII:1888
BG-IX-237m.html
X:473 XI:945 XI:946 XII:1889 XII:1890 XII:1891 XII:1892
BG-IX-237h.html
X:474 XI:947 XI:948 XII:1893 XII:1894 XII:1895 XII:1896
BG-IX-238m.html
X:475 XI:949 XI:950 XII:1897 XII:1898 XII:1899 XII:1900
BG-IX-238h.html
X:476 XI:951 XI:952 XII:1901 XII:1902 XII:1903 XII:1904
BG-IX-239m.html
X:477 XI:953 XI:954 XII:1905 XII:1906 XII:1907 XII:1908
BG-IX-239h.html
X:478 XI:955 XI:956 XII:1909 XII:1910 XII:1911 XII:1912
BG-IX-240m.html
X:479 XI:957 XI:958 XII:1913 XII:1914 XII:1915 XII:1916
BG-IX-240h.html
X:480 XI:959 XI:960 XII:1917 XII:1918 XII:1919 XII:1920
BG-IX-241m.html
X:481 XI:961 XI:962 XII:1921 XII:1922 XII:1923 XII:1924
BG-IX-241h.html
X:482 XI:963 XI:964 XII:1925 XII:1926 XII:1927 XII:1928
BG-IX-242m.html
X:483 XI:965 XI:966 XII:1929 XII:1930 XII:1931 XII:1932
BG-IX-242h.html
X:484 XI:967 XI:968 XII:1933 XII:1934 XII:1935 XII:1936
BG-IX-243m.html
X:485 XI:969 XI:970 XII:1937 XII:1938 XII:1939 XII:1940
BG-IX-243h.html
X:486 XI:971 XI:972 XII:1941 XII:1942 XII:1943 XII:1944
BG-IX-244m.html
X:487 XI:973 XI:974 XII:1945 XII:1946 XII:1947 XII:1948
BG-IX-244h.html
X:488 XI:975 XI:976 XII:1949 XII:1950 XII:1951 XII:1952
BG-IX-245m.html
X:489 XI:977 XI:978 XII:1953 XII:1954 XII:1955 XII:1956
BG-IX-245h.html
X:490 XI:979 XI:980 XII:1957 XII:1958 XII:1959 XII:1960
BG-IX-246m.html
X:491 XI:981 XI:982 XII:1961 XII:1962 XII:1963 XII:1964
BG-IX-246h.html
X:492 XI:983 XI:984 XII:1965 XII:1966 XII:1967 XII:1968
BG-IX-247m.html
X:493 XI:985 XI:986 XII:1969 XII:1970 XII:1971 XII:1972
BG-IX-247h.html
X:494 XI:987 XI:988 XII:1973 XII:1974 XII:1975 XII:1976
BG-IX-248m.html
X:495 XI:989 XI:990 XII:1977 XII:1978 XII:1979 XII:1980
BG-IX-248h.html
X:496 XI:991 XI:992 XII:1981 XII:1982 XII:1983 XII:1984
BG-IX-249m.html
X:497 XI:993 XI:994 XII:1985 XII:1986 XII:1987 XII:1988
BG-IX-249h.html
X:498 XI:995 XI:996 XII:1989 XII:1990 XII:1991 XII:1992
BG-IX-250m.html
X:499 XI:997 XI:998 XII:1993 XII:1994 XII:1995 XII:1996
BG-IX-250h.html
X:500 XI:999 XI:1000 XII:1997 XII:1998 XII:1999 XII:2000
BG-IX-251m.html
X:501 XI:1001 XI:1002 XII:2001 XII:2002 XII:2003 XII:2004
BG-IX-251h.html
X:502 XI:1003 XI:1004 XII:2005 XII:2006 XII:2007 XII:2008
BG-IX-252m.html
X:503 XI:1005 XI:1006 XII:2009 XII:2010 XII:2011 XII:2012
BG-IX-252h.html
X:504 XI:1007 XI:1008 XII:2013 XII:2014 XII:2015 XII:2016
BG-IX-253m.html
X:505 XI:1009 XI:1010 XII:2017 XII:2018 XII:2019 XII:2020
BG-IX-253h.html
X:506 XI:1011 XI:1012 XII:2021 XII:2022 XII:2023 XII:2024
BG-IX-254m.html
X:507 XI:1013 XI:1014 XII:2025 XII:2026 XII:2027 XII:2028
BG-IX-254h.html
X:508 XI:1015 XI:1016 XII:2029 XII:2030 XII:2031 XII:2032
BG-IX-255m.html
X:509 XI:1017 XI:1018 XII:2033 XII:2034 XII:2035 XII:2036
BG-IX-255h.html
X:510 XI:1019 XI:1020 XII:2037 XII:2038 XII:2039 XII:2040
BG-IX-256m.html
X:511 XI:1021 XI:1022 XII:2041 XII:2042 XII:2043 XII:2044
BG-IX-256h.html
X:512 XI:1023 XI:1024 XII:2045 XII:2046 XII:2047 XII:2048

Leifs fars anor

Proband

Familjer
Leifs farfar
Leifs farfars far - Generation IV-VI

LG-fff.html

August Ludvig
Gustafsson

IV:1

Gustaf Fredrik Gustafsson

Anna Kristina Emerentia Larsdr

V:1

Gustaf
Johansson

Maria Lisabet Persdr

V:2

Lars Peter Johansson

Sara Lena Persdr

VI:1

VI:2

Peter
Larsson

Anna
Johansdr

VI:3

Johan
Gudmundsson

Maria Lena
Larsdr

VI:4

Peter Lorentz
Larsson

Anna
Danielsdr

Leifs farfars far - Generation VII-IX
LG-VI-1m.html
VII:1 VIII:1 VIII:2 IX:1 IX:2 IX:3 IX:4
LG-VI-1h.html
VII:2 VIII:3 VIII:4 IX:5 IX:6 IX:7 IX:8

LG-VI-2m.html

Bonde i Fallvik
Odensvi sn
Småland

Peter Larsson

VII:3 VIII:5 VIII:6 IX:9 IX:10 IX:11 IX:12

LG-VI-2h.html

Bondehustru i Fallvik
Odensvi sn
Småland

Anna Johansdr

VII:4 VIII:7 VIII:8 IX:13 IX:14 IX:15 IX:16

LG-VI-3m.html

Torpare i Trångmålen
Åtvid sn
Östergötland

Johan Gudmundsson

VII:5

Rusthållare
Öndhult
Åtvid sn
Östergötland

Gudmund
Pålsson

Katarina
Johansdr

VIII:9

Rusthållare
Öndhult
Åtvid sn
Östergötland

Pål
Johansson

Maria
Gudmundsdr

VIII:10

Bonde
Grönhög
Björsäter sn
Östergötland

Johan
Pålsson

Ingeborg
Persdr

IX:17

Bonde
Tingetorp
Gärdserum sn
Östergötland

Johan
Larsson

Karin
Pålsdr

IX:18

Bonde
Ändtorp
Åtvid sn
Östergötland

Gudmund
Eriksson

Okänd
NN

IX:19

Bonde
Grönhög
Björsäter sn
Östergötland

Pål
Persson

Karin
Nilsdr

IX:20

Bonde
Drängsbo
Björsäter sn
Östergötland

Per
Persson

Karin
Eriksdr

LG-VI-3h.html

Torparhustru i Trångmålen
Åtvid sn
Östergötland

Maria Lena Larsdr

VII:6

Torpare
Trångmålen
Åtvid sn
Östergötland

Lars Nilsson

Kerstin Persdr

VIII:11

Bonde
Hålebo
Kättilstad sn
Östergötland

Nils Jönsson

Karin Jönsdr

VIII:12

Bonde
Backevalsinge
Björsäter sn
Östergötland

Petter Jonsson

Helena Eriksdr

IX:21

Bonde
Ytterbo
Tjärstad sn
Östergötland

Jöns Jönsson

Maria Persdr

IX:22 IX:23

IX:24

Bonde
Backevalsinge
Björsäter sn
Östergötland

Erik Andersson

Margareta Hemmingsdr

LG-VI-4m.html

Nybyggare i Sjösveden
Dalhem sn
Småland

Peter Lorentz Larsson

VII:7 VIII:13 VIII:14 IX:25 IX:26 IX:27 IX:28

LG-VI-4h.html

Nybyggarhustrun i Sjösveden
Dalhem sn
Småland

Anna Danielsdr

VII:8

Okänd
NN

Okänd
NN

VIII:15

Okänd
NN

Okänd
NN

VIII:16

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:29

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:30

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:31

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:32

Okänd
NN

Okänd
NN

Leifs farfars far - Generation X-XII
LG-IX-1m.html
X:1 XI:1 XI:2 XII:1 XII:2 XII:3 XII:4
LG-IX-1h.html
X:2 XI:3 XI:4 XII:5 XII:6 XII:7 XII:8
LG-IX-2m.html
X:3 XI:5 XI:6 XII:9 XII:10 XII:11 XII:12
LG-IX-2h.html
X:4 XI:7 XI:8 XII:13 XII:14 XII:15 XII:16
LG-IX-3m.html
X:5 XI:9 XI:10 XII:17 XII:18 XII:19 XII:20
LG-IX-3h.html
X:6 XI:11 XI:12 XII:21 XII:22 XII:23 XII:24
LG-IX-4m.html
X:7 XI:13 XI:14 XII:25 XII:26 XII:27 XII:28
LG-IX-4h.html
X:8 XI:15 XI:16 XII:29 XII:30 XII:31 XII:32
LG-IX-5m.html
X:9 XI:17 XI:18 XII:33 XII:34 XII:35 XII:36
LG-IX-5h.html
X:10 XI:19 XI:20 XII:37 XII:38 XII:39 XII:40
LG-IX-6m.html
X:11 XI:21 XI:22 XII:41 XII:42 XII:43 XII:44
LG-IX-6h.html
X:12 XI:23 XI:24 XII:45 XII:46 XII:47 XII:48
LG-IX-7m.html
X:13 XI:25 XI:26 XII:49 XII:50 XII:51 XII:52
LG-IX-7h.html
X:14 XI:27 XI:28 XII:53 XII:54 XII:55 XII:56
LG-IX-8m.html
X:15 XI:29 XI:30 XII:57 XII:58 XII:59 XII:60
LG-IX-8h.html
X:16 XI:31 XI:32 XII:61 XII:62 XII:63 XII:64
LG-IX-9m.html
X:17 XI:33 XI:34 XII:65 XII:66 XII:67 XII:68
LG-IX-9h.html
X:18 XI:35 XI:36 XII:69 XII:70 XII:71 XII:72
LG-IX-10m.html
X:19 XI:37 XI:38 XII:73 XII:74 XII:75 XII:76
LG-IX-10h.html
X:20 XI:39 XI:40 XII:77 XII:78 XII:79 XII:80
LG-IX-11m.html
X:21 XI:41 XI:42 XII:81 XII:82 XII:83 XII:84
LG-IX-11h.html
X:22 XI:43 XI:44 XII:85 XII:86 XII:87 XII:88
LG-IX-12m.html
X:23 XI:45 XI:46 XII:89 XII:90 XII:91 XII:92
LG-IX-12h.html
X:24 XI:47 XI:48 XII:93 XII:94 XII:95 XII:96
LG-IX-13m.html
X:25 XI:49 XI:50 XII:97 XII:98 XII:99 XII:100
LG-IX-13h.html
X:26 XI:51 XI:52 XII:101 XII:102 XII:103 XII:104
LG-IX-14m.html
X:27 XI:53 XI:54 XII:105 XII:106 XII:107 XII:108
LG-IX-14h.html
X:28 XI:55 XI:56 XII:109 XII:110 XII:111 XII:112
LG-IX-15m.html
X:29 XI:57 XI:58 XII:113 XII:114 XII:115 XII:116
LG-IX-15h.html
X:30 XI:59 XI:60 XII:117 XII:118 XII:119 XII:120
LG-IX-16m.html
X:31 XI:61 XI:62 XII:121 XII:122 XII:123 XII:124
LG-IX-16h.html
X:32 XI:63 XI:64 XII:125 XII:126 XII:127 XII:128
LG-IX-17m.html
X:33 XI:65 XI:66 XII:129 XII:130 XII:131 XII:132
LG-IX-17h.html
X:34 XI:67 XI:68 XII:133 XII:134 XII:135 XII:136
LG-IX-18m.html
X:35 XI:69 XI:70 XII:137 XII:138 XII:139 XII:140
LG-IX-18h.html
X:36 XI:71 XI:72 XII:141 XII:142 XII:143 XII:144
LG-IX-19m.html
X:37 XI:73 XI:74 XII:145 XII:146 XII:147 XII:148
LG-IX-19h.html
X:38 XI:75 XI:76 XII:149 XII:150 XII:151 XII:152
LG-IX-20m.html
X:39 XI:77 XI:78 XII:153 XII:154 XII:155 XII:156
LG-IX-20h.html
X:40 XI:79 XI:80 XII:157 XII:158 XII:159 XII:160
LG-IX-21m.html
X:41 XI:81 XI:82 XII:161 XII:162 XII:163 XII:164
LG-IX-21h.html
X:42 XI:83 XI:84 XII:165 XII:166 XII:167 XII:168
LG-IX-22m.html
X:43 XI:85 XI:86 XII:169 XII:170 XII:171 XII:172
LG-IX-22h.html
X:44 XI:87 XI:88 XII:173 XII:174 XII:175 XII:176
LG-IX-23m.html
X:45 XI:89 XI:90 XII:177 XII:178 XII:179 XII:180
LG-IX-23h.html
X:46 XI:91 XI:92 XII:181 XII:182 XII:183 XII:184
LG-IX-24m.html
X:47 XI:93 XI:94 XII:185 XII:186 XII:187 XII:188
LG-IX-24h.html
X:48 XI:95 XI:96 XII:189 XII:190 XII:191 XII:192
LG-IX-25m.html
X:49 XI:97 XI:98 XII:193 XII:194 XII:195 XII:196
LG-IX-25h.html
X:50 XI:99 XI:100 XII:197 XII:198 XII:199 XII:200
LG-IX-26m.html
X:51 XI:101 XI:102 XII:201 XII:202 XII:203 XII:204
LG-IX-26h.html
X:52 XI:103 XI:104 XII:205 XII:206 XII:207 XII:208
LG-IX-27m.html
X:53 XI:105 XI:106 XII:209 XII:210 XII:211 XII:212
LG-IX-27h.html
X:54 XI:107 XI:108 XII:213 XII:214 XII:215 XII:216
LG-IX-28m.html
X:55 XI:109 XI:110 XII:217 XII:218 XII:219 XII:220
LG-IX-28h.html
X:56 XI:111 XI:112 XII:221 XII:222 XII:223 XII:224
LG-IX-29m.html
X:57 XI:113 XI:114 XII:225 XII:226 XII:227 XII:228
LG-IX-29h.html
X:58 XI:115 XI:116 XII:229 XII:230 XII:231 XII:232
LG-IX-30m.html
X:59 XI:117 XI:118 XII:233 XII:234 XII:235 XII:236
LG-IX-30h.html
X:60 XI:119 XI:120 XII:237 XII:238 XII:239 XII:240
LG-IX-31m.html
X:61 XI:121 XI:122 XII:241 XII:242 XII:243 XII:244
LG-IX-31h.html
X:62 XI:123 XI:124 XII:245 XII:246 XII:247 XII:248
LG-IX-32m.html
X:63 XI:125 XI:126 XII:249 XII:250 XII:251 XII:252
LG-IX-32h.html
X:64 XI:127 XI:128 XII:253 XII:254 XII:255 XII:256
Leifs farfars mor - Generation IV-VI

LG-ffm.html

Augusta Kristina
Karlsson

IV:2

August
Karlsson

Brita Stina
Nilsdr

V:3

Karl
Olofsson

Beata
Magnusdr Säll

V:4

Nils
Nilsson

Sara Stina
Sandersdr

VI:5

Olof
Jonasson

Lena
Persdr

VI:6

Magnus
Nilsson Säll

Elin
Johansdr

VI:7

Nils
Nilsson

Magdalena Israelsdr

VI:8

Alexander
Olofsson

Katarina
Jonsdr

Leifs farfars mor - Generation VII-IX

LG-VI-5m.html

Olof
Jonasson

VII:9 VIII:17 VIII:18 IX:33 IX:34 IX:35 IX:36

LG-VI-5h.html

Lena
Persdr

VII:10 VIII:19 VIII:20 IX:37 IX:38 IX:39 IX:40

LG-VI-6m.html

Indelte soldaten i
Säljeryd
Östra Torsås sn
Småland

Magnus Nilsson Säll

VII:11 VIII:21 VIII:22 IX:41 IX:42 IX:43 IX:44

LG-VI-6h.html

Soldathustrun i
Säljeryd
Östra Torsås sn
Småland

Elin Johansdr

VII:12 VIII:23 VIII:24 IX:45 IX:46 IX:47 IX:48

LG-VI-7m.html

Torpare i Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Nils Nilsson

VII:13

Torpare
Rävelen
Torsåker sn
Ångermanland

Nils
Matsson

Kristina
Nilsdr

VIII:25

Torpare
Rävelen
Torsåker sn
Ångermanland

Mats
Andersson

Kerstin
Nilsdr

VIII:26

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:49

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:50

Bonde
Fanom
Torsåker sn
Ångermanland

Nils
Israelsson

Elsa
Mårtensdr

IX:51

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:52

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-VI-7h.html

Torparhustru i Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Magdalena Israelsdr

VII:14

Sågverksarbetare
Kramfors
Gudmundrå sn
Ångermanland

Israel
Eriksson Groth

Karin
Persdr

VIII:27

Skutbåtsman
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Erik
Eriksson Grot

Kerstin
Israelsdr

VIII:28

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Per
Israelsson

Margareta
Månsdr

IX:53

Rotebåtsman
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Erik
Nilsson Grot

Malin
Sandersdr

IX:54

Bonde
Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Israel
Eriksson

Sara
Johansdr

IX:55

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Israel
Persson

Abluna
Olofsdr

IX:56

Bonde
Frånö
Gudmundrå sn
Ångermanland

Måns
Nilsson

Anna
Persdr

LG-VI-8m.html

Bonde i Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Alexander Olofsson

VII:15

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Olof
Sandersson

Sara
Israelsdr

VIII:29

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Sander
Johansson

Karin
Olofsdr

VIII:30

Bonde
Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Israel
Israelsson

Katarina
Nilsdr

IX:57

Bonde
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Johan
Sandersson

Kerstin
Månsdr

IX:58

Bonde
Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Olof
Eriksson

Kerstin
Sandersdr

IX:59

=IX:54

IX:60

Bonde
Bölesta
Nora sn
Ångermanland

Nils
Olofsson

Karin
Jonsdr

LG-VI-8h.html

Bondehustru i Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Katarina Jonsdr

VII:16

Bonde
Törsta
Boteå sn
Ångermanland

Jon
Jonsson

Brita
Hansdr

VIII:31

Bonde
Törsta
Boteå sn
Ångermanland

Jon
Israelsson

Karin
Ivarsdr

VIII:32

Bonde
Styrnäsgården
Styrnäs sn
Ångermanland

Hans
Nilsson

Anna
Jakobsdr

IX:61

Okänd
NN

Okänd
NN

IX:62

Bonde
Törsta
Boteå sn
Ångermanland

Ivar
Josefsson

Okänd
NN

IX:63

Okänd
NN

Brita
Persdr

IX:64

Klockare
Offer
Boteå sn
Ångermanland

Jakob
Jurvelius

Sara
Jonsdr

Leifs farfars mor - Generation X-XII
 
LG-IX-33m.html
X:65 XI:129 XI:130 XII:257 XII:258 XII:259 XII:260
LG-IX-33h.html
X:66 XI:131 XI:132 XII:261 XII:262 XII:263 XII:264
LG-IX-34m.html
X:67 XI:133 XI:134 XII:265 XII:266 XII:267 XII:268
LG-IX-34h.html
X:68 XI:135 XI:136 XII:269 XII:270 XII:271 XII:272
LG-IX-35m.html
X:69 XI:137 XI:138 XII:273 XII:274 XII:275 XII:276
LG-IX-35h.html
X:70 XI:139 XI:140 XII:277 XII:278 XII:279 XII:280
LG-IX-36m.html
X:71 XI:141 XI:142 XII:281 XII:282 XII:283 XII:284
LG-IX-36h.html
X:72 XI:143 XI:144 XII:285 XII:286 XII:287 XII:288
LG-IX-37m.html
X:73 XI:145 XI:146 XII:289 XII:290 XII:291 XII:292
LG-IX-37h.html
X:74 XI:147 XI:148 XII:293 XII:294 XII:295 XII:296
LG-IX-38m.html
X:75 XI:149 XI:150 XII:297 XII:298 XII:299 XII:300
LG-IX-38h.html
X:76 XI:151 XI:152 XII:301 XII:302 XII:303 XII:304
LG-IX-39m.html
X:77 XI:153 XI:154 XII:305 XII:306 XII:307 XII:308
LG-IX-39h.html
X:78 XI:155 XI:156 XII:309 XII:310 XII:311 XII:312
LG-IX-40m.html
X:79 XI:157 XI:158 XII:313 XII:314 XII:315 XII:316
LG-IX-40h.html
X:80 XI:159 XI:160 XII:317 XII:318 XII:319 XII:320
LG-IX-41m.html
X:81 XI:161 XI:162 XII:321 XII:322 XII:323 XII:324
LG-IX-41h.html
X:82 XI:163 XI:164 XII:325 XII:326 XII:327 XII:328
LG-IX-42m.html
X:83 XI:165 XI:166 XII:329 XII:330 XII:331 XII:332
LG-IX-42h.html
X:84 XI:167 XI:168 XII:333 XII:334 XII:335 XII:336
LG-IX-43m.html
X:85 XI:169 XI:170 XII:337 XII:338 XII:339 XII:340
LG-IX-43h.html
X:86 XI:171 XI:172 XII:341 XII:342 XII:343 XII:344
LG-IX-44m.html
X:87 XI:173 XI:174 XII:345 XII:346 XII:347 XII:348
LG-IX-44h.html
X:88 XI:175 XI:176 XII:349 XII:350 XII:351 XII:352
LG-IX-45m.html
X:89 XI:177 XI:178 XII:353 XII:354 XII:355 XII:356
LG-IX-45h.html
X:90 XI:179 XI:180 XII:357 XII:358 XII:359 XII:360
LG-IX-46m.html
X:91 XI:181 XI:182 XII:361 XII:362 XII:363 XII:364
LG-IX-46h.html
X:92 XI:183 XI:184 XII:365 XII:366 XII:367 XII:368
LG-IX-47m.html
X:93 XI:185 XI:186 XII:369 XII:370 XII:371 XII:372
LG-IX-47h.html
X:94 XI:187 XI:188 XII:373 XII:374 XII:375 XII:376
LG-IX-48m.html
X:95 XI:189 XI:190 XII:377 XII:378 XII:379 XII:380
LG-IX-48h.html
X:96 XI:191 XI:192 XII:381 XII:382 XII:383 XII:384
LG-IX-49m.html
X:97 XI:193 XI:194 XII:385 XII:386 XII:387 XII:388
LG-IX-49h.html
X:98 XI:195 XI:196 XII:389 XII:390 XII:391 XII:392

LG-IX-50m.html

Bonde i Fanom
Torsåker sn
Ångermanland

Nils Israelsson

X:99

Bonde
Bergom
Gudmundrå sn
Ångermanland

Israel
Eriksson

Okänd
NN

XI:197

Bonde
Bergom
Gudmundrå sn
Ångermanland

Erik
Jönsson

Okänd
NN

XI:198

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:393

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:394

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:395

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:396

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-50h.html
X:100 XI:199 XI:200 XII:397 XII:398 XII:399 XII:400
LG-IX-51m.html
X:101 XI:201 XI:202 XII:401 XII:402 XII:403 XII:404
LG-IX-51h.html
X:102 XI:203 XI:204 XII:405 XII:406 XII:407 XII:408
LG-IX-52m.html
X:103 XI:205 XI:206 XII:409 XII:410 XII:411 XII:412
LG-IX-52h.html
X:104 XI:207 XI:208 XII:413 XII:414 XII:415 XII:416
LG-IX-53m.html
X:105 XI:209 XI:210 XII:417 XII:418 XII:419 XII:420

LG-IX-53h.html

Båtsmanshustrun i Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Malin Sandersdr

X:106

Bonde
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Sander
Olofsson

Kerstin
Kristoffersdr

XI:211

Bonde
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Olof
Eggertsson

Karin

XI:212

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:421

Bonde
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Eggert
Håkansson

Okänd
NN

XII:422

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:423

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:424

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-54m.html

Bonde i Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Israel Eriksson

X:107

Bonde
Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Erik
Israelsson

Okänd
NN

XI:213

Bonde
Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Israel
Eriksson

Okänd
NN

XI:214

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:425

Bonde
Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Erik
Grelsson

Okänd
NN

XII:426

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:427

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:428

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-54h.html

Bondehustru i Västby
Högsjö sn
Ångermanland

Sara Johansdr

X:108

Bonde
Jude
Högsjö sn
Ångermanland

Johan
Johansson

Karin
Persdr Varg

XI:215

Bonde
Jude
Högsjö sn
Ångermanland

Johan
Eriksson

Dordi

XI:216

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:429

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:430

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:431

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:432

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-55m.html
X:109 XI:217 XI:218 XII:433 XII:434 XII:435 XII:436
LG-IX-55h.html
X:110 XI:219 XI:220 XII:437 XII:438 XII:439 XII:440
LG-IX-56m.html
X:111 XI:221 XI:222 XII:441 XII:442 XII:443 XII:444
LG-IX-56h.html
X:112 XI:223 XI:224 XII:445 XII:446 XII:447 XII:448

LG-IX-57m.html

Bonde i Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Johan Sandersson

X:113

=X:106

XI:225

=XI:211

XI:226

=XI:212

XII:449

=XII:421

XII:450

=XII:422

XII:451

=XII:423

XII:452

=XII:424

LG-IX-57h.html

Bondehustru i Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland

Kerstin Månsdr

X:114

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Måns
Jonsson

Anna
Persdr

XI:227

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Jon
Månsson

Kerstin
Persdr

XI:228

Bonde
Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

Per
Johansson

Karin
Danielsdr

XII:453

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Måns
Jonsson

Anna

XII:454

Bonde
Limsta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Per
Eriksson

Kerstin
Israelsdotter

XII:455

Bonde
Dynäs
Gudmundrå sn
Ångermanland

Johan
Larsson

Anna

XII:456

Okänt
NN

Okänt
NN

LG-IX-58m.html

Bonde i Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Olof Eriksson

X:115

Bonde
Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Erik
Matsson

Karin
Olofsdr

XI:229

Bonde
Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Mats
Matsson

Susanna
Persdr

XI:230

Bonde
Jättesta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Olof
Eriksson

Sara
Klemetsdr

XII:457

Bonde
Frånö
Gudmundrå sn
Ångermanland

Mats
Göransson

Barbro

XII:458

Bonde
Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Per
Hansson

Okänd
NN

XII:459

Bonde
Jättesta
Gudmundrå sn
Ångermanland

Erik
Jakobsson

Okänd
NN

XII:460

Bonde
Öd
Gudmundrå sn
Ångermanland

Klemet
Israelsson

Karin
Danielsdr

LG-IX-58h.html

Bondehustru i Fiskja
Gudmundrå sn
Ångermanland

Kerstin Sandersdr

X:116

Bonde
Bergom
Gudmundrå sn
Ångermanland

Sander
Israelsson

Okänd
NN

XI:231

=X:99

XI:232

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:461

=XI:197

XII:462

=XI:198

XII:463

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:464

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-59m.html

=LG-IX-54m.html

X:117

=X:107

XI:233

=XI:213

XI:234

=XI:214

XII:465

=XII:425

XII:466

=XII:426

XII:467

=XII:427

XII:468

=XII:428

LG-IX-59h.html

=LG-IX-54h.html

X:118

=X:108

XI:235

=XI:215

XI:236

=XI:216

XII:469

=XII:429

XII:470

=XII:430

XII:471

=XII:431

XII:472

=XII:432

LG-IX-60m.html
X:119 XI:237 XI:238 XII:473 XII:474 XII:475 XII:476
LG-IX-60h.html
X:120 XI:239 XI:240 XII:477 XII:478 XII:479 XII:480
LG-IX-61m.html
X:121 XI:241 XI:242 XII:481 XII:482 XII:483 XII:484
LG-IX-61h.html
X:122 XI:243 XI:244 XII:485 XII:486 XII:487 XII:488
LG-IX-62m.html
X:123 XI:245 XI:246 XII:489 XII:490 XII:491 XII:492
LG-IX-62h.html
X:124 XI:247 XI:248 XII:493 XII:494 XII:495 XII:496
LG-IX-63m.html
X:125 XI:249 XI:250 XII:497 XII:498 XII:499 XII:500
LG-IX-63h.html
X:126 XI:251 XI:252 XII:501 XII:502 XII:503 XII:504

LG-IX-64m.html

Klockare i Offer
Boteå sn
Ångermanland

Jakob Jurvelius

X:127

Borgare
Brahestad
Finland

Mikael
Jurvelius

Elisabet
Juusola

XI:253

Pedagog
Jakobstad
Finland

Jakob
Jurvelius

Rakel
Bertilsdr

XI:254

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:505

Handelsman
???
Finland

Jakob
Jurvelius

Okänd
NN

XII:506

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:507

Okänd
NN

Okänd
NN

XII:508

Okänd
NN

Okänd
NN

LG-IX-64h.html
X:128 XI:255 XI:256 XII:509 XII:510 XII:511 XII:512
Leifs farmor
Leifs farmors far - Generation IV-VI
LG-fmf.html
IV:3 V:5 V:6 VI:9 VI:10 VI:11 VI:12
Leifs farmors far - Generation VII-IX
LG-VI-9m.html
VII:17 VIII:33 VIII:34 IX:65 IX:66 IX:67 IX:68
LG-VI-9h.html
VII:18 VIII:35 VIII:36 IX:69 IX:70 IX:71 IX:72
LG-VI-10m.html
VII:19 VIII:37 VIII:38 IX:73 IX:74 IX:75 IX:76
LG-VI-10h.html
VII:20 VIII:39 VIII:40 IX:77 IX:78 IX:79 IX:80
LG-VI-11m.html
VII:21 VIII:41 VIII:42 IX:81 IX:82 IX:83 IX:84
LG-VI-11h.html
VII:22 VIII:43 VIII:44 IX:85 IX:86 IX:87 IX:88
LG-VI-12m.html
VII:23 VIII:45 VIII:46 IX:89 IX:90 IX:91 IX:92
LG-VI-12h.html
VII:24 VIII:47 VIII:48 IX:93 IX:94 IX:95 IX:96
Leifs farmors far - Generation X-XII
LG-IX-65m.html
X:129 XI:257 XI:258 XII:513 XII:514 XII:515 XII:516
LG-IX-65h.html
X:130 XI:259 XI:260 XII:517 XII:518 XII:519 XII:520
LG-IX-66m.html
X:131 XI:261 XI:262 XII:512 XII:522 XII:523 XII:524
LG-IX-66h.html
X:132 XI:263 XI:264 XII:525 XII:526 XII:527 XII:528
LG-IX-67m.html
X:133 XI:265 XI:266 XII:529 XII:530 XII:531 XII:532
LG-IX-67h.html
X:134 XI:267 XI:268 XII:533 XII:534 XII:535 XII:536
LG-IX-68m.html
X:135 XI:269 XI:270 XII:537 XII:538 XII:539 XII:540
LG-IX-68h.html
X:136 XI:271 XI:272 XII:541 XII:542 XII:543 XII:544
LG-IX-69m.html
X:137 XI:273 XI:274 XII:545 XII:546 XII:547 XII:548
LG-IX-69h.html
X:138 XI:275 XI:276 XII:549 XII:550 XII:551 XII:552
LG-IX-70m.html
X:139 XI:277 XI:278 XII:553 XII:554 XII:555 XII:556
LG-IX-70h.html
X:140 XI:279 XI:280 XII:557 XII:558 XII:559 XII:560
LG-IX-71m.html
X:141 XI:281 XI:282 XII:561 XII:562 XII:563 XII:564
LG-IX-71h.html
X:142 XI:283 XI:284 XII:565 XII:566 XII:567 XII:568
LG-IX-72m.html
X:143 XI:285 XI:286 XII:569 XII:570 XII:571 XII:572
LG-IX-72h.html
X:144 XI:287 XI:288 XII:573 XII:574 XII:575 XII:576
LG-IX-73m.html
X:145 XI:289 XI:290 XII:577 XII:578 XII:579 XII:580
LG-IX-73h.html
X:146 XI:291 XI:292 XII:581 XII:582 XII:583 XII:584
LG-IX-74m.html
X:147 XI:293 XI:294 XII:585 XII:586 XII:587 XII:588
LG-IX-74h.html
X:148 XI:295 XI:296 XII:589 XII:590 XII:591 XII:592
LG-IX-75m.html
X:149 XI:297 XI:298 XII:593 XII:594 XII:595 XII:596
LG-IX-75h.html
X:150 XI:299 XI:300 XII:597 XII:598 XII:599 XII:600
LG-IX-76m.html
X:151 XI:301 XI:302 XII:601 XII:602 XII:603 XII:604
LG-IX-76h.html
X:152 XI:303 XI:304 XII:605 XII:606 XII:607 XII:608
LG-IX-77m.html
X:153 XI:305 XI:306 XII:609 XII:610 XII:611 XII:612
LG-IX-77h.html
X:154 XI:307 XI:308 XII:613 XII:614 XII:615 XII:616
LG-IX-78m.html
X:155 XI:309 XI:310 XII:617 XII:618 XII:619 XII:620
LG-IX-78h.html
X:156 XI:311 XI:312 XII:621 XII:622 XII:623 XII:624
LG-IX-79m.html
X:157 XI:313 XI:314 XII:625 XII:626 XII:627 XII:628
LG-IX-79h.html
X:158 XI:315 XI:316 XII:629 XII:630 XII:631 XII:632
LG-IX-80m.html
X:159 XI:317 XI:318 XII:633 XII:634 XII:635 XII:636
LG-IX-80h.html
X:160 XI:319 XI:320 XII:637 XII:638 XII:639 XII:640
LG-IX-81m.html
X:161 XI:321 XI:322 XII:641 XII:642 XII:643 XII:644
LG-IX-81h.html
X:162 XI:323 XI:324 XII:645 XII:646 XII:647 XII:648
LG-IX-82m.html
X:163 XI:325 XI:326 XII:649 XII:650 XII:651 XII:652
LG-IX-82h.html
X:164 XI:327 XI:328 XII:653 XII:654 XII:655 XII:656
LG-IX-83m.html
X:165 XI:329 XI:330 XII:657 XII:658 XII:659 XII:660
LG-IX-83h.html
X:166 XI:331 XI:332 XII:661 XII:662 XII:663 XII:664
LG-IX-84m.html
X:167 XI:333 XI:334 XII:665 XII:666 XII:667 XII:668
LG-IX-84h.html
X:168 XI:335 XI:336 XII:669 XII:670 XII:671 XII:672
LG-IX-85m.html
X:169 XI:337 XI:338 XII:673 XII:674 XII:675 XII:676
LG-IX-85h.html
X:170 XI:339 XI:340 XII:677 XII:678 XII:679 XII:680
LG-IX-86m.html
X:171 XI:341 XI:342 XII:681 XII:682 XII:683 XII:684
LG-IX-86h.html
X:172 XI:343 XI:344 XII:685 XII:686 XII:687 XII:688
LG-IX-87m.html
X:173 XI:345 XI:346 XII:689 XII:690 XII:691 XII:692
LG-IX-87h.html
X:174 XI:347 XI:348 XII:693 XII:694 XII:695 XII:696
LG-IX-88m.html
X:175 XI:349 XI:350 XII:697 XII:698 XII:699 XII:700
LG-IX-88h.html
X:176 XI:351 XI:352 XII:701 XII:702 XII:703 XII:704
LG-IX-89m.html
X:177 XI:353 XI:354 XII:705 XII:706 XII:707 XII:708
LG-IX-89h.html
X:178 XI:355 XI:356 XII:709 XII:710 XII:711 XII:712
LG-IX-90m.html
X:179 XI:357 XI:358 XII:713 XII:714 XII:715 XII:716
LG-IX-90h.html
X:180 XI:359 XI:360 XII:717 XII:718 XII:719 XII:720
LG-IX-91m.html
X:181 XI:361 XI:362 XII:721 XII:722 XII:723 XII:724
LG-IX-91h.html
X:182 XI:363 XI:364 XII:725 XII:726 XII:727 XII:728
LG-IX-92m.html
X:183 XI:365 XI:366 XII:729 XII:730 XII:731 XII:732
LG-IX-92h.html
X:184 XI:367 XI:368 XII:733 XII:734 XII:735 XII:736
LG-IX-93m.html
X:185 XI:369 XI:370 XII:737 XII:738 XII:739 XII:740
LG-IX-93h.html
X:186 XI:371 XI:372 XII:741 XII:742 XII:743 XII:744
LG-IX-94m.html
X:187 XI:373 XI:374 XII:745 XII:746 XII:747 XII:748
LG-IX-94h.html
X:188 XI:375 XI:376 XII:749 XII:750 XII:751 XII:752
LG-IX-95m.html
X:189 XI:377 XI:378 XII:753 XII:754 XII:755 XII:756
LG-IX-95h.html
X:190 XI:379 XI:380 XII:757 XII:758 XII:759 XII:760
LG-IX-96m.html
X:191 XI:381 XI:382 XII:761 XII:762 XII:763 XII:764
LG-IX-96h.html
X:192 XI:383 XI:384 XII:765 XII:766 XII:767 XII:768
Leifs farmors mor - Generation IV-VI
LG-ffm.html
IV:4 V:7 V:8 VI:13 VI:14

VI:15

VI:16
Leifs farmors mor - Generation VII-IX
LG-VI-13m.html
VII:25 VIII:49 VIII:50 IX:97 IX:98 IX:99 IX:100
LG-VI-13h.html
VII:26 VIII:51 VIII:52 IX:101 IX:102 IX:103 IX:104
LG-VI-14m.html
VII:27 VIII:53 VIII:54 IX:105 IX:106 IX:107 IX:108
LG-VI-14h.html
VII:28 VIII:55 VIII:56 IX:109 IX:110 IX:111 IX:112
LG-VI-15m.html

VII:29

VIII:57

VIII:58

IX:113

IX:114

IX:115

IX:116

LG-VI-15h.html
VII:30 VIII:59 VIII:60 IX:117 IX:118 IX:119 IX:120
LG-VI-16m.html
VII:31 VIII:61 VIII:62 IX:121 IX:122 IX:123 IX:124
LG-VI-16h.html
VII:32 VIII:63 VIII:64 IX:125 IX:126 IX:127 IX:128
Leifs farmors mor - Generation X-XII
 
LG-IX-97m.html
X:193 XI:385 XI:386 XII:769 XII:770 XII:771 XII:772
LG-IX-97h.html
X:194 XI:387 XI:388 XII:773 XII:774 XII:775 XII:776
LG-IX-98m.html
X:195 XI:389 XI:390 XII:777 XII:778 XII:779 XII:780
LG-IX-98h.html
X:196 XI:391 XI:392 XII:781 XII:782 XII:783 XII:784
LG-IX-99m.html
X:197 XI:393 XI:394 XII:785 XII:786 XII:787 XII:788
LG-IX-99h.html
X:198 XI:395 XI:396 XII:789 XII:790 XII:791 XII:792
LG-IX-100m.html
X:199 XI:397 XI:398 XII:793 XII:794 XII:795 XII:796
LG-IX-100h.html
X:200 XI:399 XI:400 XII:797 XII:798 XII:799 XII:800
LG-IX-101m.html
X:201 XI:401 XI:402 XII:801 XII:802 XII:803 XII:804
LG-IX-101h.html
X:202 XI:403 XI:404 XII:805 XII:806 XII:807 XII:808
LG-IX-102m.html
X:203 XI:405 XI:406 XII:809 XII:810 XII:811 XII:812
LG-IX-102h.html
X:204 XI:407 XI:408 XII:813 XII:814 XII:815 XII:816
LG-IX-103m.html
X:205 XI:409 XI:410 XII:817 XII:818 XII:819 XII:820
LG-IX-103h.html
X:206 XI:411 XI:412 XII:821 XII:822 XII:823 XII:824
LG-IX-104m.html
X:207 XI:413 XI:414 XII:825 XII:826 XII:827 XII:828
LG-IX-104h.html
X:208 XI:415 XI:416 XII:829 XII:830 XII:831 XII:832
LG-IX-105m.html
X:209 XI:417 XI:418 XII:833 XII:834 XII:835 XII:836
LG-IX-105h.html
X:210 XI:419 XI:420 XII:837 XII:838 XII:839 XII:840
LG-IX-106m.html
X:211 XI:421 XI:422 XII:841 XII:842 XII:843 XII:844
LG-IX-106h.html
X:212 XI:423 XI:424 XII:845 XII:846 XII:847 XII:848
LG-IX-107m.html
X:213 XI:425 XI:426 XII:849 XII:850 XII:851 XII:852
LG-IX-107h.html
X:214 XI:427 XI:428 XII:853 XII:854 XII:855 XII:856
LG-IX-108m.html
X:215 XI:429 XI:430 XII:857 XII:858 XII:859 XII:860
LG-IX-108h.html
X:216 XI:431 XI:432 XII:861 XII:862 XII:863 XII:864
LG-IX-109m.html
X:217 XI:433 XI:434 XII:865 XII:866 XII:867 XII:868
LG-IX-109h.html
X:218 XI:435 XI:436 XII:869 XII:870 XII:871 XII:872
LG-IX-110m.html
X:219 XI:437 XI:438 XII:873 XII:874 XII:875 XII:876
LG-IX-110h.html
X:220 XI:439 XI:440 XII:877 XII:878 XII:879 XII:880
LG-IX-111m.html
X:221 XI:441 XI:442 XII:881 XII:882 XII:883 XII:884
LG-IX-111h.html
X:222 XI:443 XI:444 XII:885 XII:886 XII:887 XII:888
LG-IX-112m.html
X:223 XI:445 XI:446 XII:889 XII:890 XII:891 XII:892
LG-IX-112h.html
X:224 XI:447 XI:448 XII:893 XII:894 XII:895 XII:896
LG-IX-113m.html
X:225 XI:449 XI:450 XII:897 XII:898 XII:899 XII:900
LG-IX-113h.html
X:226 XI:451 XI:452 XII:901 XII:902 XII:903 XII:904
LG-IX-114m.html
X:227 XI:453 XI:454 XII:905 XII:906 XII:907 XII:908
LG-IX-114h.html
X:228 XI:455 XI:456 XII:909 XII:910 XII:911 XII:912
LG-IX-115m.html
X:229 XI:457 XI:458 XII:913 XII:914 XII:915 XII:916
LG-IX-115h.html
X:230 XI:459 XI:460 XII:917 XII:918 XII:919 XII:920
LG-IX-116m.html
X:231 XI:461 XI:461 XII:921 XII:922 XII:923 XII:924
LG-IX-116h.html
X:232 XI:463 XI:464 XII:925 XII:926 XII:927 XII:928
LG-IX-117m.html
X:233 XI:465 XI:466 XII:929 XII:930 XII:931 XII:932
LG-IX-117h.html
X:234 XI:467 XI:468 XII:933 XII:934 XII:935 XII:936
LG-IX-118m.html
X:235 XI:469 XI:470 XII:937 XII:938 XII:939 XII:940
LG-IX-118h.html
X:236 XI:471 XI:472 XII:941 XII:942 XII:943 XII:944
LG-IX-119m.html
X:237 XI:473 XI:474 XII:945 XII:946 XII:947 XII:948
LG-IX-119h.html
X:238 XI:475 XI:476 XII:949 XII:950 XII:951 XII:952
LG-IX-120m.html
X:239 XI:477 XI:478 XII:953 XII:954 XII:955 XII:956
LG-IX-120h.html
X:240 XI:479 XI:480 XII:957 XII:958 XII:959 XII:960
LG-IX-121m.html
X:241 XI:481 XI:482 XII:961 XII:962 XII:963 XII:964
LG-IX-121h.html
X:242 XI:483 XI:484 XII:965 XII:966 XII:967 XII:968
LG-IX-122m.html
X:243 XI:485 XI:486 XII:969 XII:970 XII:971 XII:972
LG-IX-122h.html
X:244 XI:487 XI:488 XII:973 XII:974 XII:975 XII:976
LG-IX-123m.html
X:245 XI:489 XI:490 XII:977 XII:978 XII:979 XII:980
LG-IX-123h.html
X:246 XI:491 XI:492 XII:981 XII:982 XII:983 XII:984
LG-IX-124m.html
X:247 XI:493 XI:494 XII:985 XII:986 XII:987 XII:988
LG-IX-124h.html
X:248 XI:495 XI:496 XII:989 XII:990 XII:991 XII:992
LG-IX-125m.html
X:249 XI:497 XI:498 XII:993 XII:994 XII:995 XII:996
LG-IX-125h.html
X:250 XI:499 XI:500 XII:997 XII:998 XII:999 XII:1000
LG-IX-126m.html
X:251 XI:501 XI:502 XII:1001 XII:1002 XII:1003 XII:1004
LG-IX-126h.html
X:252 XI:503 XI:504 XII:1005 XII:1006 XII:1007 XII:1008
LG-IX-127m.html
X:253 XI:505 XI:506 XII:1009 XII:1010 XII:1011 XII:1012
LG-IX-127h.html
X:254 XI:507 XI:508 XII:1013 XII:1014 XII:1015 XII:1016
LG-IX-128m.html
X:255 XI:509 XI:510 XII:1017 XII:1018 XII:1019 XII:1020
LG-IX-128h.html
X:256 XI:511 XI:512 XII:1021 XII:1022 XII:1023 XII:1024

Leifs mors anor

Proband

Familjer
Leifs morfars
Leifs morfars far - Generation IV-VI
LG-mff.html
IV:5 V:9 V:10 VI:17 VI:18 VI:19 VI:20
Leifs morfars far - Generation VII-IX
LG-VI-17m.html
VII:33 VIII:65 VIII:66 IX:129 IX:130 IX:131 IX:132
LG-VI-17h.html
VII:34 VIII:67 VIII:68 IX:133 IX:134 IX:135 IX:136
LG-VI-18m.html
VII:35 VIII:69 VIII:70 IX:137 IX:138 IX:139 IX:140
LG-VI-18h.html
VII:36 VIII:71 VIII:72 IX:141 IX:142 IX:143 IX:144
LG-VI-19m.html
VII:37 VIII:73 VIII:74 IX:145 IX:146 IX:147 IX:148
LG-VI-19h.html
VII:38 VIII:75 VIII:76 IX:149 IX:150 IX:151 IX:152
LG-VI-20m.html
VII:39 VIII:77 VIII:78 IX:153 IX:154 IX:155 IX:156
LG-VI-20h.html
VII:40 VIII:79 VIII:80 IX:157 IX:158 IX:159 IX:160
Leifs morfars far - Generation X-XII
LG-IX-129m.html
X:257 XI:513 XI:514 XII:1025 XII:1026 XII:1027 XII:1028
LG-IX-129h.html
X:258 XI:515 XI:516 XII:1029 XII:1030 XII:1031 XII:1032
LG-IX-130m.html
X:259 XI:517 XI:518 XII:1033 XII:1034 XII:1035 XII:1036
LG-IX-130h.html
X:260 XI:519 XI:520 XII:1037 XII:1038 XII:1039 XII:1040
LG-IX-131m.html
X:261 XI:521 XI:522 XII:1041 XII:1042 XII:1043 XII:1044
LG-IX-131h.html
X:262 XI:523 XI:524 XII:1045 XII:1046 XII:1047 XII:1048
LG-IX-132m.html
X:263 XI:525 XI:526 XII:1049 XII:1050 XII:1051 XII:1052
LG-IX-132h.html
X:264 XI:527 XI:528 XII:1053 XII:1054 XII:1055 XII:1056
LG-IX-133m.html
X:265 XI:529 XI:530 XII:1057 XII:1058 XII:1059 XII:1060
LG-IX-133h.html
X:266 XI:531 XI:532 XII:1061 XII:1062 XII:1063 XII:1064
LG-IX-134m.html
X:267 XI:533 XI:534 XII:1065 XII:1066 XII:1067 XII:1068
LG-IX-134h.html
X:268 XI:535 XI:536 XII:1069 XII:1070 XII:1071 XII:1072
LG-IX-135m.html
X:269 XI:537 XI:538 XII:1073 XII:1074 XII:1075 XII:1076
LG-IX-135h.html
X:270 XI:539 XI:540 XII:1077 XII:1078 XII:1079 XII:1080
LG-IX-136m.html
X:271 XI:541 XI:542 XII:1081 XII:1082 XII:1083 XII:1084
LG-IX-136h.html
X:272 XI:543 XI:544 XII:1085 XII:1086 XII:1087 XII:1088
LG-IX-137m.html
X:273 XI:545 XI:546 XII:1089 XII:1090 XII:1091 XII:1092
LG-IX-137h.html
X:274 XI:547 XI:548 XII:1093 XII:1094 XII:1095 XII:1096
LG-IX-138m.html
X:275 XI:549 XI:550 XII:1097 XII:1098 XII:1099 XII:1100
LG-IX-138h.html
X:276 XI:551 XI:552 XII:1101 XII:1102 XII:1103 XII:1104
LG-IX-139m.html
X:277 XI:553 XI:554 XII:1105 XII:1106 XII:1107 XII:1108
LG-IX-139h.html
X:278 XI:555 XI:556 XII:1109 XII:1110 XII:1111 XII:1112
LG-IX-140m.html
X:279 XI:557 XI:558 XII:1113 XII:1114 XII:1115 XII:1116
LG-IX-140h.html
X:280 XI:559 XI:560 XII:1117 XII:1118 XII:1119 XII:1120
LG-IX-141m.html
X:281 XI:561 XI:562 XII:1121 XII:1122 XII:1123 XII:1124
LG-IX-141h.html
X:282 XI:563 XI:564 XII:1125 XII:1126 XII:1127 XII:1128
LG-IX-142m.html
X:283 XI:565 XI:566 XII:1129 XII:1130 XII:1131 XII:1132
LG-IX-142h.html
X:284 XI:567 XI:568 XII:1133 XII:1134 XII:1135 XII:1136
LG-IX-143m.html
X:285 XI:569 XI:570 XII:1137 XII:1138 XII:1139 XII:1140
LG-IX-143h.html
X:286 XI:571 XI:572 XII:1141 XII:1142 XII:1143 XII:1144
LG-IX-144m.html
X:287 XI:573 XI:574 XII:1145 XII:1146 XII:1147 XII:1148
LG-IX-144h.html
X:288 XI:575 XI:576 XII:1149 XII:1150 XII:1151 XII:1152
LG-IX-145m.html
X:289 XI:577 XI:578 XII:1153 XII:1154 XII:1155 XII:1156
LG-IX-145h.html
X:290 XI:579 XI:580 XII:1157 XII:1158 XII:1159 XII:1160
LG-IX-146m.html
X:291 XI:581 XI:582 XII:1161 XII:1162 XII:1163 XII:1164
LG-IX-146h.html
X:292 XI:583 XI:584 XII:1165 XII:1166 XII:1167 XII:1168
LG-IX-147m.html
X:293 XI:585 XI:586 XII:1169 XII:1170 XII:1171 XII:1172
LG-IX-147h.html
X:294 XI:587 XI:588 XII:1173 XII:1174 XII:1175 XII:1176
LG-IX-148m.html
X:295 XI:589 XI:590 XII:1177 XII:1178 XII:1179 XII:1180
LG-IX-148h.html
X:296 XI:591 XI:592 XII:1181 XII:1182 XII:1183 XII:1184
LG-IX-149m.html
X:297 XI:593 XI:594 XII:1185 XII:1186 XII:1187 XII:1188
LG-IX-149h.html
X:298 XI:595 XI:596 XII:1189 XII:1190 XII:1191 XII:1192
LG-IX-150m.html
X:299 XI:597 XI:598 XII:1193 XII:1194 XII:1195 XII:1196
LG-IX-150h.html
X:300 XI:599 XI:600 XII:1197 XII:1198 XII:1199 XII:1200
LG-IX-151m.html
X:301 XI:601 XI:602 XII:1201 XII:1202 XII:1203 XII:1204
LG-IX-151h.html
X:302 XI:603 XI:604 XII:1205 XII:1206 XII:1207 XII:1208
LG-IX-152m.html
X:303 XI:605 XI:606 XII:1209 XII:1210 XII:1211 XII:1212
LG-IX-152h.html
X:304 XI:607 XI:608 XII:1213 XII:1214 XII:1215 XII:1216
LG-IX-153m.html
X:305 XI:609 XI:610 XII:1217 XII:1218 XII:1219 XII:1220
LG-IX-153h.html
X:306 XI:611 XI:612 XII:1221 XII:1222 XII:1223 XII:1224
LG-IX-154m.html
X:307 XI:613 XI:614 XII:1225 XII:1226 XII:1227 XII:1228
LG-IX-154h.html
X:308 XI:615 XI:616 XII:1229 XII:1230 XII:1231 XII:1232
LG-IX-155m.html
X:309 XI:617 XI:618 XII:1233 XII:1234 XII:1235 XII:1236
LG-IX-155h.html
X:310 XI:619 XI:620 XII:1237 XII:1238 XII:1239 XII:1240
LG-IX-156m.html
X:311 XI:621 XI:622 XII:1241 XII:1242 XII:1243 XII:1244
LG-IX-156h.html
X:312 XI:623 XI:624 XII:1245 XII:1246 XII:1247 XII:1248
LG-IX-157m.html
X:313 XI:626 XI:626 XII:1249 XII:1250 XII:1251 XII:1252
LG-IX-157h.html
X:314 XI:627 XI:628 XII:1253 XII:1254 XII:1255 XII:1256
LG-IX-158m.html
X:315 XI:629 XI:630 XII:1257 XII:1258 XII:1259 XII:1260
LG-IX-158h.html
X:316 XI:631 XI:632 XII:1261 XII:1262 XII:1263 XII:1264
LG-IX-159m.html
X:317 XI:633 XI:634 XII:1265 XII:1266 XII:1267 XII:1268
LG-IX-159h.html
X:318 XI:635 XI:636 XII:1269 XII:1270 XII:1271 XII:1272
LG-IX-160m.html
X:319 XI:637 XI:638 XII:1273 XII:1274 XII:1275 XII:1276
LG-IX-160h.html
X:320 XI:639 XI:640 XII:1277 XII:1278 XII:1279 XII:1280
Leifs morfars mor - Generation IV-VI
LG-mfm.html
IV:6 V:11 V:12 VI:21 VI:22 VI:23 VI:24
Leifs morfars mor - Generation VII-IX
LG-VI-21m.html
VII:41 VIII:81 VIII:82 IX:161 IX:162 IX:163 IX:164
LG-VI-21h.html
VII:42 VIII:83 VIII:84 IX:165 IX:166 IX:167 IX:168
LG-VI-22m.html
VII:43 VIII:85 VIII:86 IX:169 IX:170 IX:171 IX:172
LG-VI-22h.html
VII:44 VIII:87 VIII:88 IX:173 IX:174 IX:175 IX:176
LG-VI-23m.html
VII:45 VIII:89 VIII:90 IX:177 IX:178 IX:179 IX:180
LG-VI-23h.html
VII:46 VIII:91 VIII:92 IX:181 IX:182 IX:183 IX:184
LG-VI-24m.html
VII:47 VIII:93 VIII:94 IX:185 IX:186 IX:187 IX:188
LG-VI-24h.html
VII:48 VIII:95 VIII:96 IX:189 IX:190 IX:191 IX:192
Leifs morfars mor - Generation X-XII
 
LG-IX-161m.html
X:321 XI:641 XI:642 XII:1281 XII:1282 XII:1283 XII:1284
LG-IX-161h.html
X:322 XI:643 XI:644 XII:1285 XII:1286 XII:1287 XII:1288
LG-IX-162m.html
X:323 XI:645 XI:646 XII:1289 XII:1290 XII:1291 XII:1292
LG-IX-162h.html
X:324 XI:647 XI:648 XII:1293 XII:1294 XII:1295 XII:1296
LG-IX-163m.html
X:325 XI:649 XI:650 XII:1297 XII:1298 XII:1299 XII:1300
LG-IX-163h.html
X:326 XI:651 XI:652 XII:1301 XII:1302 XII:1303 XII:1304
LG-IX-164m.html
X:327 XI:653 XI:654 XII:1305 XII:1306 XII:1307 XII:1308
LG-IX-164h.html
X:328 XI:655 XI:656 XII:1309 XII:1310 XII:1311 XII:1312
LG-IX-165m.html
X:329 XI:657 XI:658 XII:1313 XII:1314 XII:1315 XII:1316
LG-IX-165h.html
X:330 XI:659 XI:660 XII:1317 XII:1318 XII:1319 XII:1320
LG-IX-166m.html
X:331 XI:661 XI:662 XII:1321 XII:1322 XII:1323 XII:1324
LG-IX-166h.html
X:332 XI:663 XI:664 XII:1325 XII:1326 XII:1327 XII:1328
LG-IX-167m.html
X:333 XI:665 XI:666 XII:1329 XII:1330 XII:1331 XII:1332
LG-IX-167h.html
X:334 XI:667 XI:668 XII:1333 XII:1334 XII:1335 XII:1336
LG-IX-168m.html
X:335 XI:669 XI:670 XII:1337 XII:1338 XII:1339 XII:1340
LG-IX-168h.html
X:336 XI:671 XI:672 XII:1341 XII:1342 XII:1343 XII:1344
LG-IX-169m.html
X:337 XI:673 XI:674 XII:1345 XII:1346 XII:1347 XII:1348
LG-IX-169h.html
X:338 XI:675 XI:676 XII:1349 XII:1350 XII:1351 XII:1352
LG-IX-170m.html
X:339 XI:677 XI:678 XII:1353 XII:1354 XII:1355 XII:1356
LG-IX-170h.html
X:340 XI:679 XI:680 XII:1357 XII:1358 XII:1359 XII:1360
LG-IX-171m.html
X:341 XI:681 XI:682 XII:1361 XII:1362 XII:1363 XII:1364
LG-IX-171h.html
X:342 XI:683 XI:684 XII:1365 XII:1366 XII:1367 XII:1368
LG-IX-172m.html
X:343 XI:685 XI:686 XII:1369 XII:1370 XII:1371 XII:1372
LG-IX-172h.html
X:344 XI:687 XI:688 XII:1373 XII:1374 XII:1375 XII:1376
LG-IX-173m.html
X:345 XI:689 XI:690 XII:1377 XII:1378 XII:1379 XII:1380
LG-IX-173h.html
X:346 XI:691 XI:692 XII:1381 XII:1382 XII:1383 XII:1384
LG-IX-174m.html
X:347 XI:693 XI:694 XII:1385 XII:1386 XII:1387 XII:1388
LG-IX-174h.html
X:348 XI:695 XI:696 XII:1389 XII:1390 XII:1391 XII:1392
LG-IX-175m.html
X:349 XI:697 XI:698 XII:1393 XII:1394 XII:1395 XII:1396
LG-IX-175h.html
X:350 XI:699 XI:700 XII:1397 XII:1398 XII:1399 XII:1400
LG-IX-176m.html
X:351 XI:701 XI:702 XII:1401 XII:1402 XII:1403 XII:1404
LG-IX-176h.html
X:352 XI:703 XI:704 XII:1405 XII:1406 XII:1407 XII:1408
LG-IX-177m.html
X:353 XI:705 XI:706 XII:1409 XII:1410 XII:1411 XII:1412
LG-IX-177h.html
X:354 XI:707 XI:708 XII:1413 XII:1414 XII:1415 XII:1416
LG-IX-178m.html
X:355 XI:709 XI:710 XII:1417 XII:1418 XII:1419 XII:1420
LG-IX-178h.html
X:356 XI:711 XI:712 XII:1421 XII:1422 XII:1423 XII:1424
LG-IX-179m.html
X:357 XI:713 XI:714 XII:1425 XII:1426 XII:1427 XII:1428
LG-IX-179h.html
X:358 XI:715 XI:716 XII:1429 XII:1430 XII:1431 XII:1432
LG-IX-180m.html
X:359 XI:717 XI:718 XII:1433 XII:1434 XII:1435 XII:1436
LG-IX-180h.html
X:360 XI:719 XI:720 XII:1437 XII:1438 XII:1439 XII:1440
LG-IX-181m.html
X:361 XI:721 XI:722 XII:1441 XII:1442 XII:1443 XII:1444
LG-IX-181h.html
X:362 XI:723 XI:724 XII:1445 XII:1446 XII:1447 XII:1448
LG-IX-182m.html
X:363 XI:725 XI:726 XII:1449 XII:1450 XII:1451 XII:1452
LG-IX-182h.html
X:364 XI:727 XI:728 XII:1453 XII:1454 XII:1455 XII:1456
LG-IX-183m.html
X:365 XI:729 XI:730 XII:1457 XII:1458 XII:1459 XII:1460
LG-IX-183h.html
X:366 XI:731 XI:732 XII:1461 XII:1462 XII:1463 XII:1464
LG-IX-184m.html
X:367 XI:733 XI:734 XII:1465 XII:1466 XII:1467 XII:1468
LG-IX-184h.html
X:368 XI:735 XI:736 XII:1469 XII:1470 XII:1471 XII:1472
LG-IX-185m.html
X:369 XI:737 XI:738 XII:1473 XII:1474 XII:1475 XII:1476
LG-IX-185h.html
X:370 XI:739 XI:740 XII:1477 XII:1478 XII:1479 XII:1480
LG-IX-186m.html
X:371 XI:741 XI:742 XII:1481 XII:1482 XII:1483 XII:1484
LG-IX-186h.html
X:372 XI:743 XI:744 XII:1485 XII:1486 XII:1487 XII:1488
LG-IX-187m.html
X:373 XI:745 XI:746 XII:1489 XII:1490 XII:1491 XII:1492
LG-IX-187h.html
X:374 XI:747 XI:748 XII:1493 XII:1494 XII:1495 XII:1496
LG-IX-188m.html
X:375 XI:749 XI:750 XII:1497 XII:1498 XII:1499 XII:1500
LG-IX-188h.html
X:376 XI:751 XI:752 XII:1501 XII:1502 XII:1503 XII:1504
LG-IX-189m.html
X:377 XI:753 XI:754 XII:1505 XII:1506 XII:1507 XII:1508
LG-IX-189h.html
X:378 XI:755 XI:756 XII:1509 XII:1510 XII:1511 XII:1512
LG-IX-190m.html
X:379 XI:757 XI:758 XII:1513 XII:1514 XII:1515 XII:1516
LG-IX-190h.html
X:380 XI:759 XI:760 XII:1517 XII:1518 XII:1519 XII:1520
LG-IX-191m.html
X:381 XI:761 XI:762 XII:1521 XII:1522 XII:1523 XII:1524
LG-IX-191h.html
X:382 XI:763 XI:764 XII:1525 XII:1526 XII:1527 XII:1528
LG-IX-192m.html
X:383 XI:765 XI:766 XII:1529 XII:1530 XII:1531 XII:1532
LG-IX-192h.html
X:384 XI:767 XI:768 XII:1533 XII:1534 XII:1535 XII:1536
Leifs mormors
Leifs mormors far - Generation IV-VI
LG-mmf.html
IV:7 V:13 V:14 VI:25 VI:26 VI:27 VI:28
Leifs mormors far - Generation VII-IX
LG-VI-25m.html
VII:49 VIII:97 VIII:98 IX:193 IX:194 IX:195 IX:196
LG-VI-25h.html
VII:50 VIII:99 VIII:100 IX:197 IX:198 IX:199 IX:200
LG-VI-26m.html
VII:51 VIII:101 VIII:102 IX:201 IX:202 IX:203 IX:204
LG-VI-26h.html
VII:52 VIII:103 VIII:104 IX:205 IX:206 IX:207 IX:208
LG-VI-27m.html
VII:53 VIII:105 VIII:106 IX:209 IX:210 IX:211 IX:212
LG-VI-27h.html
VII:54 VIII:107 VIII:108 IX:213 IX:214 IX:215 IX:216
LG-VI-28m.html
VII:55 VIII:109 VIII:110 IX:217 IX:218 IX:219 IX:220
LG-VI-28h.html
VII:56 VIII:111 VIII:112 IX:221 IX:222 IX:223 IX:224
Leifs mormors far - Generation X-XII
LG-IX-193m.html
X:385 XI:769 XI:770 XII:1537 XII:1538 XII:1539 XII:1540
LG-IX-193h.html
X:386 XI:771 XI:772 XII:1541 XII:1542 XII:1543 XII:1544
LG-IX-194m.html
X:387 XI:773 XI:774 XII:1545 XII:1546 XII:1547 XII:1548
LG-IX-194h.html
X:388 XI:775 XI:776 XII:1549 XII:1550 XII:1551 XII:1552
LG-IX-195m.html
X:389 XI:777 XI:778 XII:1553 XII:1554 XII:1555 XII:1556
LG-IX-195h.html
X:390 XI:779 XI:780 XII:1557 XII:1558 XII:1559 XII:1560
LG-IX-196m.html
X:391 XI:781 XI:782 XII:1561 XII:1562 XII:1563 XII:1564
LG-IX-196h.html
X:392 XI:783 XI:784 XII:1565 XII:1566 XII:1567 XII:1568
LG-IX-197m.html
X:393 XI:785 XI:786 XII:1569 XII:1570 XII:1571 XII:1572
LG-IX-197h.html
X:394 XI:787 XI:788 XII:1573 XII:1574 XII:1575 XII:1576
LG-IX-198m.html
X:395 XI:789 XI:790 XII:1577 XII:1578 XII:1579 XII:1580
LG-IX-198h.html
X:396 XI:791 XI:792 XII:1581 XII:1582 XII:1583 XII:1584
LG-IX-199m.html
X:397 XI:793 XI:794 XII:1585 XII:1586 XII:1587 XII:1588
LG-IX-199h.html
X:398 XI:795 XI:796 XII:1589 XII:1590 XII:1591 XII:1592
LG-IX-200m.html
X:399 XI:797 XI:798 XII:1593 XII:1594 XII:1595 XII:1596
LG-IX-200h.html
X:400 XI:799 XI:800 XII:1597 XII:1598 XII:1599 XII:1600
LG-IX-201m.html
X:401 XI:801 XI:802 XII:1601 XII:1602 XII:1603 XII:1604
LG-IX-201h.html
X:402 XI:803 XI:804 XII:1605 XII:1606 XII:1607 XII:1608
LG-IX-202m.html
X:403 XI:805 XI:806 XII:1609 XII:1610 XII:1611 XII:1612
LG-IX-202h.html
X:404 XI:807 XI:808 XII:1613 XII:1614 XII:1615 XII:1616
LG-IX-203m.html
X:405 XI:809 XI:810 XII:1617 XII:1618 XII:1619 XII:1620
LG-IX-203h.html
X:406 XI:811 XI:812 XII:1621 XII:1622 XII:1623 XII:1624
LG-IX-204m.html
X:407 XI:813 XI:814 XII:1625 XII:1626 XII:1627 XII:1628
LG-IX-204h.html
X:408 XI:815 XI:816 XII:1629 XII:1630 XII:1631 XII:1632
LG-IX-205m.html
X:409 XI:817 XI:818 XII:1633 XII:1634 XII:1635 XII:1636
LG-IX-205h.html
X:410 XI:819 XI:820 XII:1637 XII:1638 XII:1639 XII:1640
LG-IX-206m.html
X:411 XI:821 XI:822 XII:1641 XII:1642 XII:1643 XII:1644
LG-IX-206h.html
X:412 XI:823 XI:824 XII:1645 XII:1646 XII:1647 XII:1648
LG-IX-207m.html
X:413 XI:825 XI:826 XII:1649 XII:1650 XII:1651 XII:1652
LG-IX-207h.html
X:414 XI:827 XI:828 XII:1653 XII:1654 XII:1655 XII:1656
LG-IX-208m.html
X:415 XI:829 XI:830 XII:1657 XII:1658 XII:1659 XII:1660
LG-IX-208h.html
X:416 XI:831 XI:832 XII:1661 XII:1662 XII:1663 XII:1664
LG-IX-209m.html
X:417 XI:833 XI:834 XII:1665 XII:1666 XII:1667 XII:1668
LG-IX-209h.html
X:418 XI:835 XI:836 XII:1669 XII:1670 XII:1671 XII:1672
LG-IX-210m.html
X:419 XI:837 XI:838 XII:1673 XII:1674 XII:1675 XII:1676
LG-IX-210h.html
X:420 XI:839 XI:840 XII:1677 XII:1678 XII:1679 XII:1680
LG-IX-211m.html
X:421 XI:841 XI:842 XII:1681 XII:1682 XII:1683 XII:1684
LG-IX-211h.html
X:422 XI:843 XI:844 XII:1685 XII:1686 XII:1687 XII:1688
LG-IX-212m.html
X:423 XI:845 XI:846 XII:1689 XII:1690 XII:1691 XII:1692
LG-IX-212h.html
X:424 XI:847 XI:848 XII:1693 XII:1694 XII:1695 XII:1696
LG-IX-213m.html
X:425 XI:849 XI:850 XII:1697 XII:1698 XII:1699 XII:1700
LG-IX-213h.html
X:426 XI:851 XI:852 XII:1701 XII:1702 XII:1703 XII:1704
LG-IX-214m.html
X:427 XI:853 XI:854 XII:1705 XII:1706 XII:1707 XII:1708
LG-IX-214h.html
X:428 XI:855 XI:856 XII:1709 XII:1710 XII:1711 XII:1712
LG-IX-215m.html
X:429 XI:857 XI:858 XII:1713 XII:1714 XII:1715 XII:1716
LG-IX-215h.html
X:430 XI:859 XI:860 XII:1717 XII:1718 XII:1719 XII:1720
LG-IX-216m.html
X:431 XI:861 XI:862 XII:1721 XII:1722 XII:1723 XII:1724
LG-IX-216h.html
X:432 XI:863 XI:864 XII:1725 XII:1726 XII:1727 XII:1728
LG-IX-217m.html
X:433 XI:865 XI:866 XII:1729 XII:1730 XII:1731 XII:1732
LG-IX-217h.html
X:434 XI:867 XI:868 XII:1733 XII:1734 XII:1735 XII:1736
LG-IX-218m.html
X:435 XI:869 XI:870 XII:1737 XII:1738 XII:1739 XII:1740
LG-IX-218h.html
X:436 XI:871 XI:872 XII:1741 XII:1742 XII:1743 XII:1744
LG-IX-219m.html
X:437 XI:873 XI:874 XII:1745 XII:1746 XII:1747 XII:1748
LG-IX-219h.html
X:438 XI:875 XI:876 XII:1749 XII:1750 XII:1751 XII:1752
LG-IX-220m.html
X:439 XI:877 XI:878 XII:1753 XII:1754 XII:1755 XII:1756
LG-IX-220h.html
X:440 XI:879 XI:880 XII:1757 XII:1758 XII:1759 XII:1760
LG-IX-221m.html
X:441 XI:881 XI:882 XII:1761 XII:1762 XII:1763 XII:1764
LG-IX-221h.html
X:442 XI:883 XI:884 XII:1765 XII:1766 XII:1767 XII:1768
LG-IX-222m.html
X:443 XI:885 XI:886 XII:1769 XII:1770 XII:1771 XII:1772
LG-IX-222h.html
X:444 XI:887 XI:888 XII:1773 XII:1774 XII:1775 XII:1776
LG-IX-223m.html
X:445 XI:889 XI:890 XII:1777 XII:1778 XII:1779 XII:1780
LG-IX-223h.html
X:446 XI:891 XI:892 XII:1781 XII:1782 XII:1783 XII:1784
LG-IX-224m.html
X:447 XI:893 XI:894 XII:1785 XII:1786 XII:1787 XII:1788
LG-IX-224h.html
X:448 XI:895 XI:896 XII:1789 XII:1790 XII:1791 XII:1792
Leifs mormors mor - Generation IV-VI
LG-mmm.html
IV:8 V:15 V:16 VI:29 VI:30

VI:31

VI:32
Leifs mormors mor - Generation VII-IX
LG-VI-29m.html
VII:57 VIII:113 VIII:114 IX:225 IX:226 IX:227 IX:228
LG-VI-29h.html
VII:58 VIII:115 VIII:116 IX:229 IX:230 IX:231 IX:232
LG-VI-30m.html
VII:59 VIII:117 VIII:118 IX:233 IX:234 IX:235 IX:236
LG-VI-30h.html
VII:60 VIII:119 VIII:120 IX:237 IX:238 IX:239 IX:240
LG-VI-31m.html

VII:61

VIII:121 VIII:122 IX:241 IX:242 IX:243 IX:244
LG-VI-31h.html
VII:62 VIII:123 VIII:124 IX:245 IX:246 IX:247 IX:248
LG-VI-32m.html
VII:63 VIII:125 VIII:126 IX:249 IX:250 IX:251 IX:252
LG-VI-32h.html
VII:64 VIII:127 VIII:128 IX:253 IX:254 IX:255 IX:256
Leifs mormors mor - Generation X-XII
 
LG-IX-225m.html
X:449 XI:897 XI:898 XII:1793 XII:1794 XII:1795 XII:1796
LG-IX-225h.html
X:450 XI:899 XI:900 XII:1797 XII:1798 XII:1799 XII:1800
LG-IX-226m.html
X:451 XI:901 XI:902 XII:1801 XII:1802 XII:1803 XII:1804
LG-IX-226h.html
X:452 XI:903 XI:904 XII:1805 XII:1806 XII:1807 XII:1808
LG-IX-227m.html
X:453 XI:905 XI:906 XII:1809 XII:1810 XII:1811 XII:1812
LG-IX-227h.html
X:454 XI:907 XI:908 XII:1813 XII:1814 XII:1815 XII:1816
LG-IX-228m.html
X:455 XI:909 XI:910 XII:1817 XII:1818 XII:1819 XII:1820
LG-IX-228h.html
X:456 XI:911 XI:912 XII:1821 XII:1822 XII:1823 XII:1824
LG-IX-229m.html
X:457 XI:913 XI:914 XII:1825 XII:1826 XII:1827 XII:1828
LG-IX-229h.html
X:458 XI:915 XI:916 XII:1829 XII:1830 XII:1831 XII:1832
LG-IX-230m.html
X:459 XI:917 XI:918 XII:1833 XII:1834 XII:1835 XII:1836
LG-IX-230h.html
X:460 XI:919 XI:920 XII:1837 XII:1838 XII:1839 XII:1840
LG-IX-231m.html
X:461 XI:921 XI:922 XII:1841 XII:1842 XII:1843 XII:1844
LG-IX-231h.html
X:462 XI:923 XI:924 XII:1845 XII:1846 XII:1847 XII:1848
LG-IX-232m.html
X:463 XI:925 XI:926 XII:1849 XII:1850 XII:1851 XII:1852
LG-IX-232h.html
X:464 XI:927 XI:928 XII:1853 XII:1854 XII:1855 XII:1856
LG-IX-233m.html
X:465 XI:929 XI:930 XII:1857 XII:1858 XII:1859 XII:1860
LG-IX-233h.html
X:466 XI:931 XI:932 XII:1861 XII:1862 XII:1863 XII:1864
LG-IX-234m.html
X:467 XI:933 XI:934 XII:1865 XII:1866 XII:1867 XII:1868
LG-IX-234h.html
X:468 XI:935 XI:936 XII:1869 XII:1870 XII:1871 XII:1872
LG-IX-235m.html
X:469 XI:937 XI:938 XII:1873 XII:1874 XII:1875 XII:1876
LG-IX-235h.html
X:470 XI:939 XI:940 XII:1877 XII:1878 XII:1879 XII:1880
LG-IX-236m.html
X:471 XI:941 XI:942 XII:1881 XII:1882 XII:1883 XII:1884
LG-IX-236h.html
X:472 XI:943 XI:944 XII:1885 XII:1886 XII:1887 XII:1888
LG-IX-237m.html
X:473 XI:945 XI:946 XII:1889 XII:1890 XII:1891 XII:1892
LG-IX-237h.html
X:474 XI:947 XI:948 XII:1893 XII:1894 XII:1895 XII:1896
LG-IX-238m.html
X:475 XI:949 XI:950 XII:1897 XII:1898 XII:1899 XII:1900
LG-IX-238h.html
X:476 XI:951 XI:952 XII:1901 XII:1902 XII:1903 XII:1904
LG-IX-239m.html
X:477 XI:953 XI:954 XII:1905 XII:1906 XII:1907 XII:1908
LG-IX-239h.html
X:478 XI:955 XI:956 XII:1909 XII:1910 XII:1911 XII:1912
LG-IX-240m.html
X:479 XI:957 XI:958 XII:1913 XII:1914 XII:1915 XII:1916
LG-IX-240h.html
X:480 XI:959 XI:960 XII:1917 XII:1918 XII:1919 XII:1920
LG-IX-241m.html
X:481 XI:961 XI:962 XII:1921 XII:1922 XII:1923 XII:1924
LG-IX-241h.html
X:482 XI:963 XI:964 XII:1925 XII:1926 XII:1927 XII:1928
LG-IX-242m.html
X:483 XI:965 XI:966 XII:1929 XII:1930 XII:1931 XII:1932
LG-IX-242h.html
X:484 XI:967 XI:968 XII:1933 XII:1934 XII:1935 XII:1936
LG-IX-243m.html
X:485 XI:969 XI:970 XII:1937 XII:1938 XII:1939 XII:1940
LG-IX-243h.html
X:486 XI:971 XI:972 XII:1941 XII:1942 XII:1943 XII:1944
LG-IX-244m.html
X:487 XI:973 XI:974 XII:1945 XII:1946 XII:1947 XII:1948
LG-IX-244h.html
X:488 XI:975 XI:976 XII:1949 XII:1950 XII:1951 XII:1952
LG-IX-245m.html
X:489 XI:977 XI:978 XII:1953 XII:1954 XII:1955 XII:1956
LG-IX-245h.html
X:490 XI:979 XI:980 XII:1957 XII:1958 XII:1959 XII:1960
LG-IX-246m.html
X:491 XI:981 XI:982 XII:1961 XII:1962 XII:1963 XII:1964
LG-IX-246h.html
X:492 XI:983 XI:984 XII:1965 XII:1966 XII:1967 XII:1968
LG-IX-247m.html
X:493 XI:985 XI:986 XII:1969 XII:1970 XII:1971 XII:1972
LG-IX-247h.html
X:494 XI:987 XI:988 XII:1973 XII:1974 XII:1975 XII:1976
LG-IX-248m.html
X:495 XI:989 XI:990 XII:1977 XII:1978 XII:1979 XII:1980
LG-IX-248h.html
X:496 XI:991 XI:992 XII:1981 XII:1982 XII:1983 XII:1984
LG-IX-249m.html
X:497 XI:993 XI:994 XII:1985 XII:1986 XII:1987 XII:1988
LG-IX-249h.html
X:498 XI:995 XI:996 XII:1989 XII:1990 XII:1991 XII:1992
LG-IX-250m.html
X:499 XI:997 XI:998 XII:1993 XII:1994 XII:1995 XII:1996
LG-IX-250h.html
X:500 XI:999 XI:1000 XII:1997 XII:1998 XII:1999 XII:2000
LG-IX-251m.html
X:501 XI:1001 XI:1002 XII:2001 XII:2002 XII:2003 XII:2004
LG-IX-251h.html
X:502 XI:1003 XI:1004 XII:2005 XII:2006 XII:2007 XII:2008
LG-IX-252m.html
X:503 XI:1005 XI:1006 XII:2009 XII:2010 XII:2011 XII:2012
LG-IX-252h.html
X:504 XI:1007 XI:1008 XII:2013 XII:2014 XII:2015 XII:2016
LG-IX-253m.html
X:505 XI:1009 XI:1010 XII:2017 XII:2018 XII:2019 XII:2020
LG-IX-253h.html
X:506 XI:1011 XI:1012 XII:2021 XII:2022 XII:2023 XII:2024
LG-IX-254m.html
X:507 XI:1013 XI:1014 XII:2025 XII:2026 XII:2027 XII:2028
LG-IX-254h.html
X:508 XI:1015 XI:1016 XII:2029 XII:2030 XII:2031 XII:2032
LG-IX-255m.html
X:509 XI:1017 XI:1018 XII:2033 XII:2034 XII:2035 XII:2036
LG-IX-255h.html
X:510 XI:1019 XI:1020 XII:2037 XII:2038 XII:2039 XII:2040
LG-IX-256m.html
X:511 XI:1021 XI:1022 XII:2041 XII:2042 XII:2043 XII:2044
LG-IX-256h.html
X:512 XI:1023 XI:1024 XII:2045 XII:2046 XII:2047 XII:2048