Välkommen till Famgus Genealogi!

Från den här sidan försöker vi hålla ordning på vår släkt. Vi letar oss tillbaka så långt det går men vänder också tillbaka till nutiden från den fjärde generationen så att vi har koll på våra fyrmänningar.

Leif & Barbro

Leifs farfar
Eskil
Gustafsson
Småland
Ångermanland
Östergötland
---
FINLAND
Österbotten
Leifs farmor
Vera
Johansson
Småland
Östergötland
---
POLEN
Svenska
Pommern
Leifs morfar
Aleksander
Jurvainen
FINLAND
Satakunda
Savolax
---
Västerbotten
Leifs mormor
Aino
Kivinen
FINLAND
Satakunda
Barbros farfar
Carl August
Lindgren
Jämtland
Uppland
---
FINLAND
Egentl. Finland
Åland
Barbros farmor
Elsa
Nyberg
Medelpad
Stockholm
Uppland
Ångermanland
---
BELGIEN
(Valloner)
TYSKLAND
Barbros morfar
John
Christiansson
Bohuslän
Östergötland
Barbros mormor
Lisbet
Danielsson
Södermanland
Västmanland
---
BELGIEN
(Valloner)