Välkommen till vår släktsida !!!

Sidan uppdaterad den 9 februari 2013

Från den här sidan försöker vi hålla ordning på vår släkt. Vi letar oss tillbaka så långt det går men vänder också tillbaka till nutiden från den fjärde generationen så att vi har koll på våra fyrmänningar.

Släktresan tar oss från dagens Stockholm ut i landet till 11 av våra 25 landskap. Till Stockholm kommer vi tillbaka på 1600-talet. Vi reser också igenom delar av Finland. Vi gör även små avstickare till Svenska Pommern, Tyskland, Belgien (Vallonien), Frankrike, Canada samt USA.

Vi möter arbetare och tjänstemän, torpare och bönder, indelta soldater och båtsmän, klockare och präster, skomakare och skräddare, kolare och smeder, en och annan länsman, lantmätare och slottsfogde samt ädlingar i långa banor. Vi kan dessutom locka med en brädvräkare.

Resan utgår ifrån våra respektive far- och morföräldrar som presenteras längre ner på sidan. Från dessa personer kan du sedan ta dig vidare till nya sidor.

Allra längst ner på sidan finns länkar till intressanta personer i vår släkt där vi av en eller annan anledning har valt att skapa egna sidor som mer detaljerat kan berätta olika öden eller forskningsvedermödor.

Vi som gör resan är Barbro och Leif Gustafsson. Vi är 50+ med utflugna barn men är fortfarande fullt yrkesverksamma, Barbro som lärare och Leif som projektledare i telecombranschen.

Återigen varmt välkommen!

OBS! Sidorna håller på att uppdateras - just nu länkar vi bara till PDF dokument som grafiskt visar anorna.

Leifs farfar

ESKIL Gustaf GUSTAFSSON
1896-1986
Folkskollärare i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland

Denna resa tar oss till Småland, Ångermanland och Östergötland. Vi hamnar också i Finland på tidigt 1700-tal hos Jurvelius släkten i Österbotten.

PDF till anorna för Leifs farfars far i 6 generationer

PDF till anorna för Leifs farfars mor i 6 generationer

Leifs farmor

VERA Maria JOHANSSON
1898-1993
Hemmafru i Dynäs, Gudmundrå sn, Ångermanland

Den här resan går framför allt till Småland och Östergötland. En gren leder oss till Svenska Pommern, dock omöjlig att följa vidare.
Vi kommer även in i en adelsfamilj under den senare delen av 1600-talet vars dokumenterade anor går tillbaka till 1300-talet.

PDF till anorna för Leifs farmors far i 6 generationer

PDF till anorna för Leifs farmors mor i 6 generationer

Leifs morfar

ALEKSANDER JURVAINEN
1893-1968
Svarvare vid Mänttä fabrik, Vilpulla sn, Mellersta Finland

Här reser vi i stort sett uteslutande i Finland i de historiska landskapen Savolax, Tavastland och Österbotten.
I början på 1800-talet kommer vi in i Hoffrén släkten. Via den tar vi även oss till Sverige och Västerbotten på tidigt 1600-tal.

PDF till anorna för Leifs morfars far i 6 generationer

PDF till anorna för Leifs morfars mor i 6 generationer (kommer)

Leifs mormor

AINO Eriika KIVINEN
1901-1982
Hemmafru i Mänttä, Vilpulla sn, Mellersta Finland

Denna resa har inte nått så långt ännu. Hittills rör vi oss uteslutande i Finland och det urspungliga landskapet Tavastland.

PDF till anorna för Leifs mormors far i 6 generationer (kommer)

PDF till anorna för Leifs mormors mor i 6 generationer (kommer)

Barbros farfar

CARL August LINDGREN
1884-1946
Glasmästare i Östersund, Östersunds sn, Jämtland

Denna resa rör sig framför allt i Jämtland under 1700- och 1800-talen där vi också kommer in i Stugusläkten. Via en i slutet av 1600-talet inflyttad dragon, Karl Litz, kommer vi till Åbo i Finland samt senare även till Uppland. Likaledes i slutet på 1600-talet kommer vi via kornetten Kristoffer Pilfeldt in i ett antal adliga familjer. I dagsläget vet vi inte riktigt hur långt tillbaka i tiden bekräftade anor finns. Många släktled går att hitta på nätet, vad som är sant eller fantasi/önsketänkande har vi inte grävt i ännu ...

PDF till anorna för Barbros farfars far i 6 generationer

PDF till anorna för Barbros farfars mor i 6 generationer

Barbros farmor

Hildur ELSA Victoria NYBERG
1893-1962
Hemmafru i Östersund, Östersunds sn, Jämtland

Den kanske mest spännande resan! Vi rör oss i Norrbotten, Uppland, Västerbotten och Ångermanland. Vi är i Stockholm på 1600-talet och början av 1700-talet. Anorna leder sedan vidare till Belgien (Vallonien), Frankrike och Tyskland. Många olika yrkeskategorier förekommer.

Barbros farmors far är okänd

PDF till Barbros farmors mor i 6 generationer

Barbros morfar

JOHN Olof Emanuel CHRISTENSSON
1885-1958
Distriktschef på Trygg i Östersund, Östersunds sn, Jämtland

Denna resa är framförallt förlagd till Bohuslän med många anor från Tjörn. Det finns även en outforskad koppling till Östergötland.

PDF till anorna för Barbros morfars far i 6 generationer (kommer)

PDF till anorna för Barbros morfars mor i 6 generationer (kommer)

Barbros mormor

Lydia ELISABET "LISBET" DANIELSSON
1894-1971
Sjuksköterska i Östersund, Östersunds sn, Jämtland

Denna sista resa rör sig i Närke, Södermanland och Västmanland.

PDF till anorna för Barbros mormors far i 6 generationer (kommer)

PDF till anorna för Barbros mormors mor i 6 generationer

Intressanta öden & Svårknäckta nötter

Slottsfogden på Uppsala slott - Albrekt Stare

Stockholms läns förste ordinarie lantmätare - Jakob Braun

Frälsefogden i Krogsfall, Västra Eneby socken i Östergötland - Magnus Rulander

Bokbindaren i Åbo - Zakarias Arvidsson Lietzén

Klockaren i Boteå socken i Ångermanland - Jakob Jurvelius

Brädvräkarinspektorn i Stockholm - Erik Grönberg

Stamtavlor

Ättlingarna till vår gemensamma anfader och anmoder
Bonden Jon Mårtensson och hans hustru Karin Nilsdotter, Ry, Nora socken i Ångermanland

Ättlingarna till slottsfogden på Uppsala slott Albrekt Stare