Gudmundrå Vykort
Björknäs

Nedan så kan du titta på mina vykort från Björknäs.

Antalet kort är just nu:
4

Sidan senast uppdaterad: 2011-06-12

Ångermanelfven vid Björknäs

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Nya Pappershandeln. Hernösand.
(Onumrerat)

Fotograf: A.E.

Obegagnat

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Granbergs Konstindustri- Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1902

Kommentar

Fotografiet visar Björknäs sågverk. Den vita byggnaden är Björknäs Herrgård (info från Sara Eriksson, Jämtlands läns museum).

Se även samma bild i svart-vitt nedan.

Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Granbergs Konstindustri- Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

Parti av Björknäs.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Otto Sahlberg, Björknäs, Frånö.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 191(x)