Gudmundrå Vykort
Brunne

Nedan så kan du titta på mina vykort från Brunne.

Antalet kort är just nu:
1

Sidan senast uppdaterad: 2009-05-03

Brunne sågverk
1874 påbörjades byggandet av Brunne ångsåg på mark som avstyckats från hemmanet Brunne nr 3. Ångsågen var på 2 ramar med kantverk. 1875 bildades formellt Brunne Ångsågs AB som dock gick i konkurs redan i maj 1879. Sågen hade sedan ett antal olika ägarkonstellationer. Den 30 juli 1900 brann hela sågen ned till grunden, endast den intill liggande brädgården lyckades räddas. Sågen byggdes omedelbart upp med tre ramar (en fjärde insattes sedan av Kramfors AB). 1901 gick bolaget ånyo i konkurs och köptes då av Kramfors AB, förmodligen mycket med tanke på dess läge omedelbart intill Kramfors anläggningar. I fortsättningen blev sågen känd som "Södra Sågen" och förbättrades och moderniserades i flera omgångar innan den föll offer för rationaliseringar och råvarubristen år 1943 då den las ner. Anläggningarna revs kort därefter.
Texten tagen ur "Ådalens Prosa" av Helge Höglund (nedkortad och något redigerad).
BRUNNE SÅGVERK

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903