Gudmundrå Vykort
Öd

På den här sidan visas de kort från Öd jag har i samlingen
(inklusive Ödsvägen samt utsikter från Ödsberget).

Antalet kort är just nu:
18

Sidan senast uppdaterad: 2012-05-17

KRAMFORS (ÖD)

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1903 men ej postgånget

KRAMFORS (ÖD)

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1904

Öd, Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström.
(Nr: 1618)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1910

Parti av Kramfors

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

PARTI FRÅN KRAMFORS. (ÖD).

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1904

PARTI FRÅN KRAMFORS. (ÖD).

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

PARTI FRÅN KRAMFORS (ÖD).

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

KRAMFORS VID ÖD

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: L. Sandström, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1905

Öd. Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1909

Kramfors. Öd.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A. -B. Vict. Åströms Bokhandel.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ej namngivet (Ödsvägen)

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Leonar.
(Nr: 12174)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kommentar

Observera att detta är samma fotografi som Pressbyråns 28120 (se nedan).

Ödsvägen Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: O. Lilljeqvists Konstförlag, Dals Långed.
(Nr: E 761)

Fotograf: Okänd

Postgånget 194(x)

Kramfors. Ödsvägen.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Victor Åström, Härnösand.
(Nr: 40501)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1940

OBS: Samma fotografi som nedan.

Kramfors. Ödsvägen.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: H. Erikssons Cigarr- & Pappershandel, Wäija.
(Nr: 136/8)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

OBS: Samma fotografi som ovan.

Ödsvägen Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åströms Eftr. Bokhandel, Kramfors.
(Nr: Sagokonst 50/507)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kramfors. Utsikt från Ödsberget.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Victor Åström.
(Nr: 136/9)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kramfors. Utsikt från Ödsberget.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Victor Åström.
(Nr: 136/11)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1938

Kramfors. Utsikt från Ödsberget.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Victor Åström.
(Nr: 136/13)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling