Gudmundrå Vykort
Sandöbron

Nedan så kan du titta på mina vykort på Sandöbron. Följ länkarna ovanför miniatyrbilderna nedan så kommer du till de olika temaområdena.

Korta fakta om Sandöbron:
Började byggas 1938. Bygget rasade 31/8 1939. Återupptogs på nytt och färdigställdes 1943. 264 m lång, 42 m hög. Förklarades för byggnadsminne 30/10 2003 av regeringen.

Antalet kort är just nu:
137

Sidan senast uppdaterad: 2011-02-21

Under bygget
(Antal kort: 7)
40- & 50-talet sv/v
(Antal kort: 51)
40- & 50-talet färg
(Antal kort: 19)
60- och 70-talet
(Antal kort: 24)
1980 och framåt
(Antal kort: 6)
Fartyg under bron
(Antal kort: 18)
Flerbildskort
(Antal kort: 8)
Wästerlunds
(Antal kort: 4)