Gudmundrå Vykort
Sandviken

Nedan så kan du titta på mina vykort från Sandviken.

Antalet kort är just nu:
13

Sidan senast uppdaterad: 2010-01-09

Sandviken
Sandvikens ångsåg på 2 ramar grundades 1869. Sågen utvidgades 1873 till 3 ramar. 1881 stod en helt ny såg färdig, försedd med 5 ramar och hyvleri och därmed var Sandviken att räkna till Ådalens större sågverk. År 1928 betecknade slutet för Sandvikssågen. Den las då ner för den mer lönsamma cellulosan och i dess ställe uppfördes en sulfatfabrik. Året därpå ändrades bolagets namn till Sandvikens Cellulosa AB. 1961 säljs fabriken till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB och blir Ncb, Sandvikens sulfatfabrik. Fabriken läggs sedan ner år 1979.
Texten tagen ur "Ådalens Prosa" av Helge Höglund (nedkortad och något redigerad).
SANDVIKENS ÅNGSÅG, ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sandvikens Sågvärk, Ångermanelfven

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sandvikens Sågvärk, Ångermanelfven

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1911

PARTI AF SANDVIKEN ÅNGERMANÄFVEN

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Nils Johnsson, Kramfors.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Köja, Sandviken

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A.B. Köja Diversehandel.
(Nr: Konstförlaget FRAM, Stockholm. 25F)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Sandviken

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 421)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1912

Sandviken

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Sandö Handels AB.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sandviken.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A.-B. Vict. Åströms Bokhandel.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1928

SANDVIKEN, DYNÄS. Flygfoto

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Åströms Bokhandel, Härnösand.
(Nr: 6002/1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Flygfoto över Sandviken. Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Flygtrafik, Dals Långed.
(Nr: K 1807)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Flygfoto över Sandviken. Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Flygtrafik, Dals Långed.
(Nr: O 464)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Flygfoto över Sandviken. Kramfors.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Flygtrafik, Dals Långed.
(Nr: 593/1958)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1978

I centrum på bilden är Dynäs skola och lärarbostad. Min farfar var folkskollärare i skolan i 40 år (1921-61) och bodde i lärarbostaden. Min pappa var född och uppvuxen där, själv har jag tillbringat ett antal somrar och vintrar där.

Flygfoto över Sandviken. Kramfors.

A6 format

Förlag: AB Flygtrafik, Dals Långed.
(Nr: 317/1963)

Fotograf: Okänd

Obegagnat