Gudmundrå Vykort
Strömnäs

Nedan så kan du titta på mina vykort från Strömnäs.

Antalet kort är just nu:
13

Sidan senast uppdaterad: 2011-10-01

STRÖMNÄS SÅGVERK (HERNÖSAND)

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1906

Strömnäs

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A.B. Malmö Ljustrycksanstalt, Malmö.
(Onumrerat)

Fotograf: B. Lingwall

Obegagnat

Strömnäs och Svanö

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Holger Bonderup, Malmö.
(Nr: 393)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1913 men ej postgånget

Strömnäs

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A.B. Malmö Ljustrycksanstalt, Malmö.
(Onumrerat)

Fotograf: B. Lingwall

Postgånget, otydlig stämpling

Strömnäs, Svanö

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Oriel Blombergs Boktr., Lindesberg.
(Onumrerat)

Fotograf: Anna Zetterström, Strömnäs.

Postgånget 1903

Strömnäs

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ottilia Strömbäcks Pappershandel.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Utan titel (Strömnäs?)

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat. Daterat Strömnäs 1911.

Strömnäs

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivetl.
(Onumrerat)

Fotograf: Johan Eriksson, Frånö

Postgånget 1924

Ångermanälven. Utsikt vid Strömnäs och Svanö.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB VICT. ÅSTRÖMS Bokhandel.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SVANÖ OCH STRÖMNÄS. Flygfoto.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: A.-B. Åströms Bokhandel, Härnösand.
(Nr: 6002/1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Flygfoto över Strömnäs.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Flygtrafik, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Lilljeqvist

Obegagnat

Flygfoto över Strömnäs.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: AB Flygtrafik, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Lilljeqvist

Obegagnat

Hälsning från Strömnäs.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950