Fåglar i Sverige 2015

Sedda fåglar i Sverige under året 2015.

159 olika arter sågs.
Antalet livkryss ökades från 185 till 207, dvs med 22 arter.

Detta var också året jag gick i pension den 1 oktober, dvs teoretiskt borde det bli mer tid för fågelskådning.

Senast uppdaterad: 2018-01-07

December

159
Sidensvans
[Bombycilla garrulus]
2015-12-01
Bällstavägen, Sundbyberg, Uppland

November

158
Svartmes
[Periparus ater]
2015-11-23
Tyresta nationalpark, Haninge, Södermanland

157
Domherre
[Pyrrhula pyrrhula]
2015-11-10
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

156
Tofsmes
[Lophophanes cristatus]
2015-11-04
Kyssinge GK, Sigtuna, Uppland

155
Fjällvråk
[Buteo lagopus]
2015-11-01
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

Oktober

154
Stjärtmes
[Aegithalos caudatus]
2015-10-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

153
Smådopping
[Tachybaptus ruficollis]
2015-10-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

152
Nytt livskryss #207!
Spetsbergsgås
[Anser brachyrhynchus]
2015-10-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

151
Stjärtand
[Anas acuta]
2015-10-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

September

150
Nytt livskryss #206!
Blå kärrhök
[Circus cyaneus]
2015-09-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

149
Nytt livskryss #205!
Skäggmes
[Panurus biarmicus]
2015-09-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

Augusti

148
Storlom
[Gavia arctica]
2015-08-06
Flosjön, Dala-Floda, Dalarna

Juli

147
Nytt livskryss #204!
Turkduva
[Streptopelia decaocto]
2015-07-28
Ven, Landskrona, Skåne

146
Nytt livskryss #203!
Kustpipare
[Pluvialis squatarola]
2015-07-27
Naturreservatet Torhamns udde, Karlskrona, Blekinge

145
Nytt livskryss #202!
Myrspov
[Limosa lapponica]
2015-07-27
Naturreservatet Torhamns udde, Karlskrona, Blekinge

144
Myrsnäppa
[Limicola falcinellus]
2015-07-27
Naturreservatet Torhamns udde, Karlskrona, Blekinge

143
Backsvala
[Riparia riparia]
2015-07-27
Utlängan, Karlskrona, Blekinge

142
Roskarl
[Arenaria interpres]
2015-07-24
Seby läge, Mörbylånga, Öland

141
Svarttärna
[Chlidonias niger]
2015-07-24
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

140
Silvertärna
[Sterna paradisaea]
2015-07-23
Ölands norra udde, Borgholm, Öland

139
Nytt livskryss #201!
Ängshök
[Circus pygargus]
2015-07-23
Naturreservatet Horns kungsgård, Borgholm, Öland

138
Nytt livskryss #200!
Sandlöpare
[Calidris alba]
2015-07-23
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

137
Nytt livskryss #199!
Småsnäppa
[Calidris minuta]
2015-07-23
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

136
Råka
[Corvus frugilegus]
2015-07-22
Borgholms slottsruin, Borgholm, Öland

135
Nytt livskryss #198!
Kustsnäppa
[Calidris canutus]
2015-07-22
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

134
Spovsnäppa
[Calidris ferruginea]
2015-07-22
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

133
Nytt livskryss #197!
Biätare
[Merops apiaster]
2015-07-21
Schäferiängarna vid södra lundspetsen, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

132
Kentsk tärna
[Thalasseus sandvicensis]
2015-07-21
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

131
Nytt livskryss #196!
Bivråk
[Pernis apivorus]
2015-07-19
Balingsta-Bottnen, Huddinge, Södermanland

130
Gröngöling
[Picus viridis]
2015-07-14
Ågestasjön, Huddinge, Södermanland

129
Morkulla
[Scolopax rusticola]
2015-07-09
Från bilen, E4 strax N Uppsala, Uppsala, Uppland

128
Tornfalk
[Falco tinnunculus]
2015-07-09
Söderhamns GK, Hälsingland

127
Nytt livskryss #195!
Mindre korsnäbb
[Loxia curvirostra]
2015-07-08
Skuleskogens nationalpark, Örnsköldsvik, Ångermanland

126
Nytt livskryss #194!
Sparvuggla
[Glaucidium passerinum]
2015-07-08
Skuleskogens nationalpark, Örnsköldsvik, Ångermanland

125
Skräntärna
[Hydroprogne caspia]
2015-07-05
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

124
Svartsnäppa
[Tringa erythropus]
2015-07-05
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

123
Enkelbeckasin
[Gallinago gallinago]
2015-07-05
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

122
Trädgårdssångare
[Sylvia borin]
2015-07-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

121
Törnsångare
[Sylvia communis]
2015-07-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

120
Härmsångare
[Hippolais icterina]
2015-07-03
Sigtuna GK, Sigtuna, Uppland

Juni

119
Dvärgmås
[Hydrocoloeus minutus]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

118
Fiskgjuse
[Pandion haliaetus]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

117
Buskskvätta
[Saxicola rubetra]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

116
Ängspiplärka
[Anthus pratensis]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

115
Gulärla
[Motacilla flava]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

114
Grå flugsnappare
[Muscicapa striata]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

113
Törnskata
[Lanius collurio]
2015-06-27
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

112
Hussvala
[Delichon urbicum]
2015-06-20
Lindö dals GK, Uppland

111
Trädpiplärka
[Anthus trivialis]
2015-06-13
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

110
Sävsångare
[Acrocephalus schoenobaenus]
2015-06-13
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

109
Näktergal
[Luscinia luscinia]
2015-06-06
Råstasjön, Solna, Uppland

Maj

108
Tornseglare
[Apus apus]
2015-05-31
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

107
Lövsångare
[Phylloscopus trochilus]
2015-05-03
Lötsjöns östra ände, Sundbyberg, Uppland

106
Sävsparv
[Emberiza schoeniclus]
2015-05-02
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

105
Svarthakedopping
[Podiceps auritus]
2015-05-02
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

104
Rödvingetrast
[Turdus iliacus]
2015-05-01
Råstasjön, Solna, Uppland

103
Fisktärna
[Sterna hirundo]
2015-05-01
Råstasjön, Solna, Uppland

April

102
Skäggdopping
[Podiceps cristatus]
2015-04-26
Västervik, Småland

101
Rödglada
[Milvus milvus]
2015-04-26
Från bilen, väg E22, xxx, Småland

100
Brun kärrhök
[Circus aeruginosus]
2015-04-25
Degeberga, Borgholm, Öland

99
Skärfläcka
[Recurvirostra avosetta]
2015-04-25
Sandrevlarna utanför Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

98
Ljungpipare
[Pluvialis apricaria]
2015-04-25
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

97
Svartvit flugsnappare
[Ficedula hypoleuca]
Norra lunden, Ottenby, Mörbylånga, Öland

96
Storspov
[Numenius arquata]
2015-04-25
Ottenby, Mörbylånga, Öland

95
Stenskvätta
[Oenanthe oenanthe]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

94
Ladusvala
[Hirundo rustica]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

93
Grönbena
[Tringa glareola]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

92
Havstrut
[Larus marinus]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

91
Storskarv
[Phalacrocorax carbo]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

90
Rödstjärt
[Phoenicurus phoenicurus]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

89
Hämpling
[Linaria cannabina]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

88
Drillsnäppa
[Actitis hypoleucos]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

87
Kärrsnäppa
[Calidris alpina]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

86
Årta
[Anas querquedula]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

85
Brushane
[Calidris pugnax]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

84
Svarthätta
[Sylvia atricapilla]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

83
Rödbena
[Tringa totanus]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

82
Gluttsnäppa
[Tringa nebularia]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

81
Alfågel
[Clangula hyemalis]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

80
Ejder
[Somateria mollissima]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

79
Småskrake
[Mergus serrator]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

78
Strandskata
[Haematopus ostralegus]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

77
Större strandpipare
[Charadrius hiaticula]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

76
Gravand
[Tadorna tadorna]
2015-04-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

75
Järnsparv
[Prunella modularis]
2015-04-19
Kallmora, Surahammar, Västmanland

74
Taltrast
[Turdus philomelos]
2015-04-19
Sandtorp, Surahammar, Västmanland

73
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2015-04-19
Skogarna nära Ulvsbomuren, Surahammar, Västmanland

72
Tjäder
[Tetrao urogallus]
2015-04-18
Skogarna nära Ulvsbomuren, Surahammar, Västmanland

71
Spillkråka
[Dryocopus martius]
2015-04-18
Ulvsbomuren, Surahammar, Västmanland

70
Sädesärla
[Motacilla alba]
2015-04-18
Ulvsbomuren, Surahammar, Västmanland

69
Tretåig hackspett
[Picoides tridactylus]
2015-04-11
Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

68
Nytt livskryss #194!
Dalripa
[Lagopus lagopus]
2015-04-09
Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

67
Talltita
[Poecile montanus]
2015-04-08
Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

66
Nytt livskryss #193!
Hökuggla
[Surnia ulula]
2015-04-07
Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

65
Strömstare
[Cinclus cinclus]
2015-04-05
Kårböle, Hälsingland

Mars

64
Nytt livskryss #192!
Tamduva
[Columba livia (domest.)]
2015-03-28
Parkeringen vid Säby gård, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

63
Nytt livskryss #191!
Duvhök
[Accipiter gentilis]
2015-03-28
Fågeltornet vid Säbysjön, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

62
Bläsand
[Anas penelope]
2015-03-28
Fågeltornet vid Säbysjön, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

61
Nytt livskryss #190!
Varfågel
[Lanius excubitor]
2015-03-22
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

60
Silltrut
[Larus fuscus]
2015-03-21
Råcksta, Stockholm, Uppland

59
Gråsparv
[Passer domesticus]
2015-03-21
Råcksta, Stockholm, Uppland

58
Brunand
[Aythya ferina]
2015-03-15
Råstasjön, Solna, Uppland

57
Stenknäck
[Coccothraustes coccothraustes]
2015-03-15
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

56
Sparvhök
[Accipiter nisus]
2015-03-15
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

55
Skogsduva
[Columba oenas]
2015-03-14
Angarnsjöängen, Vallentuna, Uppland

54
Snatterand
[Anas strepera]
2015-03-14
Angarnsjöängen, Vallentuna, Uppland

53
Korp
[Corvus corax]
2015-03-08
Från bilen, E18 vid Viksjö, Järfälla, Uppland

52
Vitkindad gås
[Branta leucopsis]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

51
Bläsgås
[Anser albifrons]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

50
Sädgås
[Anser fabalis]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

49
Sånglärka
[Alauda arvensis]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

48
Tofsvipa
[Vanellus vanellus]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

47
Trana
[Grus grus]
2015-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

46
Ringduva
[Columba palumbus]
2015-03-07
På lyktstolpe längs Huddingevägen, Södermanland

Februari

45
Fasan
[Phasianus colchicus]
2015-02-22
Hårbyparkeringen, Hjälstaviken, Enköping, Uppland

44
Stare
[Sturnus vulgaris]
2015-02-22
Vägen från parkeringen mot gömslet, Hjälstaviken, Enköping, Uppland

43
Trädkrypare
[Certhia familiaris]
2015-02-22
Vägen från parkeringen mot gömslet, Hjälstaviken, Enköping, Uppland

42
Nytt livskryss #189!
Kungsfiskare
[Alcedo atthis]
2015-02-22
Vägbron vid utloppet, Hjälstaviken, Enköping, Uppland

41
Havsörn
[Haliaeetus albicilla]
2015-02-15
Sandemar, Haninge, Södermanland

40
Knipa
[Bucephala clangula]
2015-02-15
Sandemar, Haninge, Södermanland

39
Kricka
[Anas crecca]
2015-02-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

38
Sångsvan
[Cygnus cygnus]
2015-02-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

37
Salskrake
[Mergellus albellus]
2015-02-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

36
Entita
[Poecile palustris]
2015-02-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

35
Ormvråk
[Buteo buteo]
2015-02-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

34
Rörhöna
[Gallinula chloropus]
2015-02-06
Råstasjön, Solna, Uppland

Januari

33
Nytt livskryss #188!
Bändelkorsnäbb
[Loxia leucoptera]
2015-01-31
Vackra vägen, Sundbyberg, Uppland

32
Pilfink
[Passer montanus]
2015-01-31
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

31
Skedand
[Anas clypeata]
2015-01-25
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

30
Nytt livskryss #187!
Vattenrall
[Rallus aquaticus]
2015-01-25
Råstasjön, Solna, Uppland

29
Gärdsmyg
[Troglodytes troglodytes]
2015-01-25
Råstasjön, Solna, Uppland

28
Grågås
[Anser anser]
2015-01-25
Råstasjön, Solna, Uppland

27
Bofink
[Fringilla coelebs]
2015-01-24
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

26
Gråtrut
[Larus argentatus]
2015-01-24
Råstasjön, Solna, Uppland

25
Gulsparv
[Emberiza citrinella]
2015-01-17
Råstasjön, Solna, Uppland

24
Grönfink
[Chloris chloris]
2015-01-17
Råstasjön, Solna, Uppland

23
Björktrast
[Turdus pilaris]
2015-01-17
Råstasjön, Solna, Uppland

22
Skrattmås
[Chroicocephalus ridibundus]
2015-01-10
Matflotten, Stockholms ström, Stockholm, Uppland

21
Fiskmås
[Larus canus]
2015-01-10
Matflotten, Stockholms ström, Stockholm, Uppland

20
Kråka
[Corvus corone]
2015-01-10
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

19
Kaja
[Corvus monedula]
2015-01-05
Kista centrum, Kista, Uppland

18
Större hackspett
[Dendrocopos major]
2015-01-05
Helenelunds station, Sollentuna, Uppland

17
Skata
[Pica pica]
2015-01-05
Helenelunds station, Sollentuna, Uppland

16
Steglits
[Carduelis carduelis]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

15
Vigg
[Aythya fuligula]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

14
Gråsiska
[Acanthis flammea]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

13
Grönsiska
[Spinus spinus]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

12
Rödhake
[Erithacus rubecula]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

11
Nötskrika
[Garrulus glandarius]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

10
Nötväcka
[Sitta europaea]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

9
Blåmes
[Cyanistes caeruleus]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

8
Talgoxe
[Parus major]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

7
Koltrast
[Turdus merula]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

6
Gråhäger
[Ardea cinerea]
2015-01-04
Råstasjön, Solna, Uppland

5
Storskrake
[Mergus merganser]
2015-01-04
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

4
Knölsvan
[Cygnus olor]
2015-01-04
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

3
Kanadagås
[Branta canadensis]
2015-01-04
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

2
Sothöna
[Fulica atra]
2015-01-04
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

1
Gräsand
[Anas platyrhynchos]
2015-01-04
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland