Fåglar i Sverige 2016

Sedda fåglar i Sverige under året 2016.

184 olika arter sågs.
Antalet livkryss ökades från 207 till 224, dvs med 17 arter.

Senast uppdaterad: 2018-01-06

September

184
Nytt livskryss #224!
Fjällgås
[Anser erythropus]
2016-09-05
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

Juli

183
Nytt livskryss #223!
Prutgås
[Branta bernicla]
2016-07-27
Naturreservatet Torhamns udde, Karlskrona, Blekinge

182
Törnskata
[Lanius collurio]
2016-07-27
Naturreservatet Torhamns udde, Karlskrona, Blekinge

181
Rörsångare
[Acrocephalus scirpaceus]
2016-07-23
Sandön, Helsingborg, Skåne

180
Turkduva
[Streptopelia decaocto]
2016-07-21
Röstånga, Svalöv, Skåne

179
Kustsnäppa
[Calidris canutus]
2016-07-21
Getterön, Varberg, Halland

178
Talltita
[Poecile montanus]
2016-07-08
Store Mosse nationalpark, Gnosjö, Småland

177
Trädgårdssångare
[Sylvia borin]
2016-07-08
Viksbergs GK, Salem, Södermanland

Juni

176
Ringtrast
[Turdus torquatus]
2016-06-28
Njulla, Abisko, Lappland

175
Sjöorre
[Melanitta nigra]
2016-06-28
Hamnen, Abisko Östra, Lappland

174
Svärta
[Melanitta fusca]
2016-06-28
Hamnen, Abisko Östra, Lappland

173
Forsärla
[Motacilla cinerea]
2016-06-27
Abiskojåkkas kanyon, Abisko nationalpark, Lappland

172
Kärrsångare
[Acrocephalus palustris]
2016-06-13
Hårbyparkeringen, Hjälstaviken, Enköping, Uppland

171
Grå flugsnappare
[Muscicapa striata]
2016-06-08
Årstadal, Stockholm, Södermanland

170
Nytt livskryss #222!
Lundsångare
[Phylloscopus trochiloides]
2016-06-08
Årstadal, Stockholm, Södermanland

169
Nytt livskryss #221!
Busksångare
[Acrocephalus dumetorum]
2016-06-08
Bällstaån, Järfälla kyrka, Järfälla, Uppland

168
Rosenfink
[Carpodacus erythrinus]
2016-06-01
Sandemar, Haninge, Södermanland

Maj

167
Myrsnäppa
[Limicola falcinellus]
2016-05-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

166
Nytt livskryss #220!
Trastsångare
[Acrocephalus arundinaceus]
2016-05-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

165
Nytt livskryss #219!
Flodsångare
[Locustella fluviatilis]
2016-05-26
Hammarby våtmark, Upplands Väsby, Uppland

164
Härmsångare
[Hippolais icterina]
2016-05-21
Ekskogen, Visingsö, Jönköping, Småland

163
Grönsångare
[Phylloscopus sibilatrix]
2016-05-21
Ekskogen, Visingsö, Jönköping, Småland

162
Nytt livskryss #218!
Småspov
[Numenius phaeopus]
2016-05-21
Erstadkärret, Visingsö, Jönköping, Småland

161
Morkulla
[Scolopax rusticola]
2016-05-19
International Golf Club, Sigtuna, Uppland

160
Lärkfalk
[Falco subbuteo]
2016-05-18
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

159
Mosnäppa
[Calidris temminckii]
2016-05-18
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

158
Nytt livskryss #217!
Aftonfalk
[Falco vespertinus]
2016-05-18
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

157
Tornseglare
[Apus apus]
2016-05-15
Torekovs GK, Båstad, Skåne

156
Svartvit flugsnappare
[Ficedula hypoleuca]
2016-05-13
Wittsjö GK, Hässleholm, Skåne

155
Råka
[Corvus frugilegus]
2016-05-11
Båstad, Båstad, Skåne

154
Halsbandsflugsnappare
[Ficedula albicollis]
2016-05-07
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

153
Rödglada
[Milvus milvus]
2016-05-07
Från bilen, Mörbylånga, Öland

152
Nytt livskryss #216!
Fjällpipare
[Charadrius morinellus]
2016-05-07
Seby läge, Mörbylånga, Öland

151
Buskskvätta
[Saxicola rubetra]
2016-05-07
Möckelmossen, Mörbylånga, Öland

150
Backsvala
[Riparia riparia]
2016-05-06
Grönhögen Golf Links, Mörbylånga, Öland

149
Rödstjärt
[Phoenicurus phoenicurus]
2016-05-05
Södra lunden, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

148
Blåhake
[Luscinia svecica]
2016-05-05
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

147
Ljungpipare
[Pluvialis apricaria]
2016-05-05
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

146
Rödspov
[Limosa limosa]
2016-05-05
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

145
Myrspov
[Limosa lapponica]
2016-05-05
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

144
Småskrake
[Mergus serrator]
2016-05-05
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

143
Kentsk tärna
[Thalasseus sandvicensis]
2016-05-05
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

142
Törnsångare
[Sylvia communis]
2016-05-05
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

141
Silvertärna
[Sterna paradisaea]
2016-05-05
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

140
Småtärna
[Sternula albifrons]
2016-05-05
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

139
Hämpling
[Linaria cannabina]
2016-05-05
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

138
Hussvala
[Delichon urbicum]
2016-05-05
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

137
Ärtsångare
[Sylvia curruca]
2016-05-05
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

136
Skärfläcka
[Recurvirostra avosetta]
2016-05-05
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

135
Kärrsnäppa
[Calidris alpina]
2016-05-05
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

134
Nytt livskryss #215!
Vit stork
[Ciconia ciconia]
2016-05-04
Torslunda kyrka, Mörbylånga, Öland

133
Storspov
[Numenius arquata]
2016-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

132
Svarttärna
[Chlidonias niger]
2016-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

131
Vassångare
[Locustella luscinioides]
2016-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

130
Sävsångare
[Acrocephalus schoenobaenus]
2016-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

129
Gulärla
[Motacilla flava]
2016-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

128
Grönbena
[Tringa glareola]
2016-05-01
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

127
Svartsnäppa
[Tringa erythropus]
2016-05-01
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

April

126
Trädpiplärka
[Anthus trivialis]
2016-04-30
Vägen mot Tånglöt, Norra Järvafältet, Sundbyberg, Uppland

125
Lövsångare
[Phylloscopus trochilus]
2016-04-30
Vägen mot Översjön, Norra Järvafältet, Sundbyberg, Uppland

124
Drillsnäppa
[Actitis hypoleucos]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

123
Ladusvala
[Hirundo rustica]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

122
Nytt livskryss #214!
Dvärgbeckasin
[Lymnocryptes minimus]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

121
Större strandpipare
[Charadrius hiaticula]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

120
Brushane
[Calidris pugnax]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

119
Nytt livskryss #213!
Ägretthäger
[Ardea alba]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

118
Gluttsnäppa
[Tringa nebularia]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

117
Rödbena
[Tringa totanus]
2016-04-26
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

116
Svarthätta
[Sylvia atricapilla]
2016-04-22
Råstasjön, Solna, Uppland

115
Gransångare
[Phylloscopus collybita]
2016-04-22
Råstasjön, Solna, Uppland

114
Fisktärna
[Sterna hirundo]
2016-04-18
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

113
Dvärgmås
[Hydrocoloeus minutus]
2016-04-18
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

112
Mindre strandpipare
[Charadrius dubius]
2016-04-18
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

111
Nytt livskryss #212!
Härfågel
[Upupa epops]
2016-04-18
Husby, Tierp, Uppland

110
Rödvingetrast
[Turdus iliacus]
2016-04-16
Tåkern, Mjölby, Östergötland

109
Svarthakedopping
[Podiceps auritus]
2016-04-14
Fågeltornet, Tyresta by, Haninge, Södermanland

108
Ängspiplärka
[Anthus pratensis]
2016-04-13
Viks slott, Uppsala, Uppland

107
Strandskata
[Haematopus ostralegus]
2016-04-12
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

106
Stenskvätta
[Oenanthe oenanthe]
2016-04-11
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

105
Smådopping
[Tachybaptus ruficollis]
2016-04-11
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

104
Årta
[Anas querquedula]
2016-04-11
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

103
Vitkindad gås
[Branta leucopsis]
2016-04-11
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

102
Nytt livskryss #211!
Amerikansk kricka
[Anas carolinensis]
2016-04-11
Viks slott, Uppsala, Uppland

101
Gråhakedopping
[Podiceps grisegena]
2016-04-11
Dalkarlskärret, Uppsala, Uppland

100
Tornfalk
[Falco tinnunculus]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

99
Skogssnäppa
[Tringa ochropus]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

98
Skräntärna
[Hydroprogne caspia]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

97
Stjärtand
[Anas acuta]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

96
Fjällvråk
[Buteo lagopus]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

95
Nytt livskryss #210!
Svarthakad buskskvätta
[Saxicola rubicola]
2016-04-05
Styrantornet, Nynäshamn, Södermanland

94
Taltrast
[Turdus philomelos]
2016-04-04
Skogen bakom matningen Säby gård, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

93
Fiskgjuse
[Pandion haliaetus]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

92
Brun kärrhök
[Circus aeruginosus]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

91
Enkelbeckasin
[Gallinago gallinago]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

90
Storlom
[Gavia arctica]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

89
Skäggdopping
[Podiceps cristatus]
2016-04-04
Säbysjön, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

88
Bläsand
[Anas penelope]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

87
Skedand
[Anas clypeata]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

86
Snatterand
[Anas strepera]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

85
Sädesärla
[Motacilla alba]
2016-04-04
Säby strandäng, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

84
Silltrut
[Larus fuscus]
2016-04-03
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

83
Snösparv
[Plectrophenax nivalis]
2016-04-01
Toppen av Lill-Ruten (ca 1000 möh), Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

Mars

82
Dalripa
[Lagopus lagopus]
2016-03-28
NV sjön Malmagen, Fjällnäs, Härjedalen, Härjedalen

81
Brunand
[Aythya ferina]
2016-03-21
Råstasjön, Solna, Uppland

80
Tretåig hackspett
[Picoides tridactylus]
2016-03-16
Bylsjöslingan, Tyresta nationalpark, Haninge, Södermanland

79
Blå kärrhök
[Circus cyaneus]
2016-03-14
Från bilen: Längs väg 73, Haninge, Södermanland

78
Ejder
[Somateria mollissima]
2016-03-14
Örudden, Torö, Nynäshamn, Södermanland

77
Alfågel
[Clangula hyemalis]
2016-03-14
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

76
Gravand
[Tadorna tadorna]
2016-03-14
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

75
Ringduva
[Columba palumbus]
2016-03-13
Från bilen: Bergslagsvägen, Stockholm, Uppland

74
Tofsmes
[Lophophanes cristatus]
2016-03-13
Vägen till Översjön, Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

73
Spetsbergsgås
[Anser brachyrhynchus]
2016-03-10
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

72
Stare
[Sturnus vulgaris]
2016-03-08
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

71
Trana
[Grus grus]
2016-03-08
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

70
Bläsgås
[Anser albifrons]
2016-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

69
Tofsvipa
[Vanellus vanellus]
2016-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

68
Sånglärka
[Alauda arvensis]
2016-03-08
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

67
Nytt livskryss #209!
Bergand
[Aythya marila]
2016-03-06
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

66
Storskarv
[Phalacrocorax carbo]
2016-03-06
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

65
Skrattmås
[Chroicocephalus ridibundus]
2016-03-06
Matflotten, Stockholms ström, Stockholm, Uppland

64
Sädgås
[Anser fabalis]
2016-03-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

Februari

63
Salskrake
[Mergellus albellus]
2016-02-27
Sandemar, Haninge, Södermanland

62
Spillkråka
[Dryocopus martius]
2016-02-27
Sandemar, Haninge, Södermanland

61
Skogsduva
[Columba oenas]
2016-02-27
Sandemar, Haninge, Södermanland

60
Stjärtmes
[Aegithalos caudatus]
2016-02-27
Sandemar, Haninge, Södermanland

59
Bergfink
[Fringilla montifringilla]
2016-02-24
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

58
Kricka
[Anas crecca]
2016-02-24
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

57
Kungsörn
[Aquila chrysaetos]
2016-02-24
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

56
Gröngöling
[Picus viridis]
2016-02-24
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

55
Varfågel
[Lanius excubitor]
2016-02-24
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

54
Entita
[Poecile palustris]
2016-02-23
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

53
Stenknäck
[Coccothraustes coccothraustes]
2016-02-05
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

Januari

52
Nytt livskryss #208!
Gråspett
[Picus canus]
2016-01-24
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

51
Trädkrypare
[Certhia familiaris]
2016-01-24
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

50
Sparvhök
[Accipiter nisus]
2016-01-24
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

49
Havsörn
[Haliaeetus albicilla]
2016-01-24
Från bilen: väg 263 mot Hjälstaviken, Håbo, Uppland

48
Duvhök
[Accipiter gentilis]
2016-01-23
Råstasjön, Solna, Uppland

47
Korp
[Corvus corax]
2016-01-20
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

46
Ormvråk
[Buteo buteo]
2016-01-20
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

45
Skäggmes
[Panurus biarmicus]
2016-01-20
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

44
Fasan
[Phasianus colchicus]
2016-01-20
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

43
Sidensvans
[Bombycilla garrulus]
2016-01-20
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

42
Gråsparv
[Passer domesticus]
2016-01-19
Sturegatan, Sundbyberg, Uppland

41
Gråtrut
[Larus argentatus]
2016-01-18
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

40
Kaja
[Corvus monedula]
2016-01-11
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

39
Sångsvan
[Cygnus cygnus]
2016-01-09
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

38
Sävsparv
[Emberiza schoeniclus]
2016-01-09
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

37
Kattuggla
[Strix aluco]
2016-01-07
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

36
Kungsfiskare
[Alcedo atthis]
2016-01-07
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

35
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2016-01-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

34
Havstrut
[Larus marinus]
2016-01-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

33
Storskrake
[Mergus merganser]
2016-01-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

32
Knipa
[Bucephala clangula]
2016-01-04
Sandemar, Haninge, Södermanland

31
Pilfink
[Passer montanus]
2016-01-03
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

30
Kråka
[Corvus corone]
2016-01-03
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

29
Gärdsmyg
[Troglodytes troglodytes]
2016-01-03
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

28
Strömstare
[Cinclus cinclus]
2016-01-03
Tyresö slott, Tyresö, Södermanland

27
Tamduva
[Columba livia (domest.)]
2016-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

26
Fiskmås
[Larus canus]
2016-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

25
Större hackspett
[Dendrocopos major]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

24
Steglits
[Carduelis carduelis]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

23
Domherre
[Pyrrhula pyrrhula]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

22
Grönsiska
[Spinus spinus]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

21
Gråsiska
[Acanthis flammea]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

20
Rörhöna
[Gallinula chloropus]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

19
Nötväcka
[Sitta europaea]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

18
Vattenrall
[Rallus aquaticus]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

17
Nötskrika
[Garrulus glandarius]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

16
Bofink
[Fringilla coelebs]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

15
Gulsparv
[Emberiza citrinella]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

14
Grönfink
[Chloris chloris]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

13
Rödhake
[Erithacus rubecula]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

12
Blåmes
[Cyanistes caeruleus]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

11
Gråhäger
[Ardea cinerea]
2016-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

10
Talgoxe
[Parus major]
2016-01-01
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

9
Knölsvan
[Cygnus olor]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

8
Sothöna
[Fulica atra]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

7
Björktrast
[Turdus pilaris]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

6
Koltrast
[Turdus merula]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

5
Grågås
[Anser anser]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

4
Kanadagås
[Branta canadensis]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

3
Gräsand
[Anas platyrhynchos]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

2
Vigg
[Aythya fuligula]
2016-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

1
Skata
[Pica pica]
2016-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland