Fåglar i Sverige 2017

Sedda fåglar i Sverige under året 2017.

149 olika arter sågs.
Antalet livkryss ökades från 224 till 227, dvs med 3 arter.

Senast uppdaterad: 2018-01-06

Oktober

149
Fjällvråk
[Buteo lagopus]
2017-10-27
Kyssinge GK, Sigtuna, Uppland

Juli

148
Skärpiplärka
[Anthus petrosus]
2017-07-25
Utö, Haninge, Södermanland

147
Storlom
[Gavia arctica]
2017-07-06
Dammstakärret, Bogesundslandet, Vaxholm, Uppland

146
Gluttsnäppa
[Tringa nebularia]
2017-07-02
Naturreservatet Getterön, Varberg, Halland

Maj

145
Smalnäbbad simsnäppa
[Phalaropus lobatus]
2017-05-27
Beijershamn, Mörbylånga, Öland

144
Halsbandsflugsnappare
[Ficedula albicollis]
2017-05-27
Naturreservatet Vickleby ädellövskog, Mörbylånga, Öland

143
Nytt livskryss #227!
Mindre flugsnappare
[Ficedula parva]
2017-05-27
Norra Lunden, Ottenby, Mörbylånga, Öland

142
Silvertärna
[Sterna paradisaea]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

141
Skräntärna
[Hydroprogne caspia]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

140
Myrsnäppa
[Limicola falcinellus]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

139
Småsnäppa
[Calidris minuta]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

138
Kustsnäppa
[Calidris canutus]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

137
Mindre sångsvan
[Cygnus cygnus]
2017-05-27
Eckelsudde (Västerstadsviken), Mörbylånga, Öland

136
Näktergal
[Luscinia luscinia]
2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Mörbylånga, Öland

135
Gråhakedopping
[Podiceps grisegena]
2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Mörbylånga, Öland

134
Backsvala
[Riparia riparia]
2017-05-26
Grönhögen Golf Links, Mörbylånga, Öland

133
Rödstjärt
[Phoenicurus phoenicurus]
2017-05-26
Grönhögen Golf Links, Mörbylånga, Öland

132
Ljungpipare
[Pluvialis apricaria]
2017-05-25
Möckelmossens naturreservat, Mörbylånga, Öland

131
Årta
[Anas querquedula]
2017-05-25
Albydammarna, Mörbylånga, Öland

130
Roskarl
[Arenaria interpres]
2017-05-25
Sandrevlarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

129
Storspov
[Numenius arquata]
2017-05-25
Sandrevlarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

128
Myrspov
[Limosa lapponica]
2017-05-25
Sandrevlarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

127
Kärrsnäppa
[Calidris alpina]
2017-05-25
Sandrevlarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

126
Rödspov
[Limosa limosa]
2017-05-25
Schäferiängarna, Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

125
Härmsångare
[Hippolais icterina]
2017-05-25
Södra Lunden, Ottenby, Mörbylånga, Öland

124
Hämpling
[Linaria cannabina]
2017-05-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

123
Skärfläcka
[Recurvirostra avosetta]
2017-05-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

122
Gravand
[Tadorna tadorna]
2017-05-25
Ölands södra udde, Mörbylånga, Öland

121
Trädgårdssångare
[Sylvia borin]
2017-05-22
Balingsta-Bottnen naturreservat, Huddinge, Södermanland

120
Lärkfalk
[Falco subbuteo]
2017-05-21
Hemsta naturreservat, Enköping, Uppland

119
Grå flugsnappare
[Muscicapa striata]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

118
Ärtsångare
[Sylvia curruca]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

117
Gransångare
[Phylloscopus collybita]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

116
Drillsnäppa
[Actitis hypoleucos]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

115
Mindre strandpipare
[Charadrius dubius]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

114
Törnskata
[Lanius collurio]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

113
Lövsångare
[Phylloscopus trochilus]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

112
Enkelbeckasin
[Gallinago gallinago]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

111
Mosnäppa
[Calidris temminckii]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

110
Törnsångare
[Sylvia communis]
2017-05-16
Sandemar, Haninge, Södermanland

109
Spillkråka
[Dryocopus martius]
2017-05-13
Bro-Bålsta GK, Upplands-Bro, Uppland

108
Trädpiplärka
[Anthus trivialis]
2017-05-13
Bro-Bålsta GK, Upplands-Bro, Uppland

107
Hussvala
[Delichon urbicum]
2017-05-13
Bro-Bålsta GK, Upplands-Bro, Uppland

106
Tornseglare
[Apus apus]
2017-05-12
Lindö GK, Vallentuna, Uppland

105
Mindre hackspett
[Dendrocopos minor]
2017-05-06
Råstasjön, Solna, Uppland

104
Svarthätta
[Sylvia atricapilla]
2017-05-06
Råstasjön, Solna, Uppland

103
Grönbena
[Tringa glareola]
2017-05-04
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

102
Ladusvala
[Hirundo rustica]
2017-05-04
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

101
Sävsångare
[Acrocephalus schoenobaenus]
2017-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

100
Pungmes
[Remiz pendulinus]
2017-05-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

99
Strandskata
[Haematopus ostralegus]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

98
Stjärtand
[Anas acuta]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

97
Dvärgmås
[Hydrocoloeus minutus]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

96
Ängspiplärka
[Anthus pratensis]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

95
Gulärla
[Motacilla flava]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

94
Buskskvätta
[Saxicola rubetra]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

93
Svartvit flugsnappare
[Ficedula hypoleuca]
2017-05-01
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

April

92
Fisktärna
[Sterna hirundo]
2016-04-18
Sickla kanal, Hammarby sjö, Stockholm, Södermanland

91
Ejder
[Somateria mollissima]
2017-04-25
Gråsuggorna, Maderö skärgård, Värmdö, Uppland

90
Nytt livskryss #226!
Dubbeltrast
[Turdus viscivorus]
2017-04-23
Ängarna innan fågeltornet, Tyresta by, Södermanland

89
Större strandpipare
[Charadrius hiaticula]
2017-04-18
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

88
Rödbena
[Tringa totanus]
2017-04-18
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

87
Ringtrast
[Turdus torquatus]
2017-04-18
Fälten V Vallentuna kyrka, Vallentuna, Uppland

86
Sädesärla
[Motacilla alba]
2017-04-18
Bromma flygplats, Bromma, Stockholm, Uppland

85
Stenskvätta
[Oenanthe oenanthe]
2017-04-16
Bromma flygplats, Bromma, Stockholm, Uppland

84
Svart rödstjärt
[Phoenicurus ochruros]
2017-04-16
Bromma flygplats, Bromma, Stockholm, Uppland

83
Snösparv
[Plectrophenax nivalis]
2017-04-07
Svansjökläppen, Tännäs, Härjedalen, Härjedalen

82
Dalripa
[Lagopus lagopus]
2017-04-07
Svansjökläppen, Tännäs, Härjedalen, Härjedalen

81
Svarthakedopping
[Podiceps auritus]
2017-04-05
Kyrksjön, Kyrksjölötens naturreservat, Bromma, Stockholm, Uppland

80
Sparvhök
[Accipiter nisus]
2017-04-04
Råstasjön, Solna, Uppland

79
Vitkindad gås
[Branta leucopsis]
2017-04-04
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

78
Brun kärrhök
[Circus aeruginosus]
2017-04-03
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

77
Tornfalk
[Falco tinnunculus]
2017-04-03
Från bilen: Längs väg 263, Håbo, Uppland

76
Fiskgjuse
[Pandion haliaetus]
2017-04-03
Sandviksåsens naturreservat, Håbo, Uppland

75
Storskarv
[Phalacrocorax carbo]
2017-04-03
Sandviksåsens naturreservat, Håbo, Uppland

74
Taltrast
[Turdus philomelos]
2017-04-03
Sandviksåsens naturreservat, Håbo, Uppland

73
Trädkrypare
[Certhia familiaris]
2017-04-03
Sandviksåsens naturreservat, Håbo, Uppland

72
Bläsgås
[Anser albifrons]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

71
Bläsand
[Anas penelope]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

70
Snatterand
[Anas strepera]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

69
Kricka
[Anas crecca]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

68
Skedand
[Anas clypeata]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

67
Skogssnäppa
[Tringa ochropus]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

66
Sävsparv
[Emberiza schoeniclus]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

65
Skäggmes
[Panurus biarmicus]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

64
Brunand
[Aythya ferina]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

63
Skäggdopping
[Podiceps cristatus]
2017-04-02
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

Mars

62
Silltrut
[Larus fuscus]
2017-03-28
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

61
Råka
[Corvus frugilegus]
2017-03-25
I träden längs Östra Ågatan i Uppsala, Uppsala, Uppland

60
Tofsmes
[Lophophanes cristatus]
2017-03-17
Fjällmossens naturreservat, Norrköping, Östergötland

59
Nytt livskryss #225!
Rödhuvad dykand
[Netta rufina]
2017-03-14
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

58
Gröngöling
[Picus viridis]
2017-03-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

57
Trana
[Grus grus]
2017-03-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

56
Sädgås
[Anser fabalis]
2017-03-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

55
Stare
[Sturnus vulgaris]
2017-03-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

54
Ringduva
[Columba palumbus]
2017-03-06
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

53
Gärdsmyg
[Troglodytes troglodytes]
2017-03-05
Judarnskogens naturreservat, Stockholm, Uppland

52
Grönsiska
[Spinus spinus]
2017-03-05
Judarnskogens naturreservat, Stockholm, Uppland

51
Skogsduva
[Columba oenas]
2017-03-02
Angarnsjöängen, Vallentuna, Uppland

50
Tofsvipa
[Vanellus vanellus]
2017-03-02
Angarnsjöängen, Vallentuna, Uppland

49
Sånglärka
[Alauda arvensis]
2017-03-02
Angarnsjöängen, Vallentuna, Uppland

Februari

48
Duvhök
[Accipiter gentilis]
2017-02-19
Stigen upp från Ulvsundaviken (Västra Skogen), Solna, Uppland

47
Salskrake
[Mergellus albellus]
2017-02-18
Sandemar, Haninge, Södermanland

46
Havstrut
[Larus marinus]
2017-02-18
Sandemar, Haninge, Södermanland

45
Sångsvan
[Cygnus cygnus]
2017-02-18
Sandemar, Haninge, Södermanland

44
Strömstare
[Cinclus cinclus]
2017-02-13
Ån genom Tobo, Tierp, Uppland

43
Fasan
[Phasianus colchicus]
2017-02-13
Från bilen: Mot Husby strax innan Vendel, Tierp, Uppland

42
Ormvråk
[Buteo buteo]
2017-02-13
Från bilen: E18 vid Kymlinge gård, Sundbyberg, Uppland

41
Stenknäck
[Coccothraustes coccothraustes]
2017-02-12
Rosersberg slott, Sigtuna, Uppland

40
Bofink
[Fringilla coelebs]
2017-02-07
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

39
Havsörn
[Haliaeetus albicilla]
2017-02-06
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

Januari

38
Järnsparv
[Prunella modularis]
2017-01-14
Matningen vid kolonistugan, Säby gård, Järfälla, Uppland

37
Korp
[Corvus corax]
2017-01-14
Vägen mot Tånglöt, Järfälla, Uppland

36
Gulsparv
[Emberiza citrinella]
2017-01-14
Matningen N Säby gård, Järfälla, Uppland

35
Knipa
[Bucephala clangula]
2017-01-13
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

34
Skrattmås
[Chroicocephalus ridibundus]
2017-01-13
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

33
Gråsparv
[Passer domesticus]
2017-01-13
Stockholms ström, Stockholm, Uppland

32
Sidensvans
[Bombycilla garrulus]
2017-01-08
Lillängsvägen (vändplanen), Bromma, Stockholm, Uppland

31
Grönfink
[Chloris chloris]
2017-01-08
Ulvsunda, Bromma, Stockholm, Uppland

30
Pilfink
[Passer montanus]
2017-01-08
Bällstaviken, Sundbyberg, Uppland

29
Björktrast
[Turdus pilaris]
2017-01-06
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

28
Domherre
[Pyrrhula pyrrhula]
2017-01-06
Vackra vägen, Sundbyberg, Uppland

27
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2017-01-02
Bylsjöslingan, Tyresta nationalpark, Haninge, Södermanland

26
Kaja
[Corvus monedula]
2017-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

25
Stjärtmes
[Aegithalos caudatus]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

24
Steglits
[Carduelis carduelis]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

23
Gråtrut
[Larus argentatus]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

22
Tamduva
[Columba livia (domest.)]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

21
Nötskrika
[Garrulus glandarius]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

20
Större hackspett
[Dendrocopos major]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

19
Vattenrall
[Rallus aquaticus]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

18
Nötväcka
[Sitta europaea]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

17
Gråsiska
[Acanthis flammea]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

16
Rödhake
[Erithacus rubecula]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

15
Koltrast
[Turdus merula]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

14
Blåmes
[Cyanistes caeruleus]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

13
Talgoxe
[Parus major]
2017-01-01
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

12
Rörhöna
[Gallinula chloropus]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

11
Sothöna
[Fulica atra]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

10
Gråhäger
[Ardea cinerea]
2017-01-01
Råstasjön, Solna, Uppland

9
Knölsvan
[Cygnus olor]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

8
Grågås
[Anser anser]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

7
Kanadagås
[Branta canadensis]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

6
Storskrake
[Mergus merganser]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

5
Vigg
[Aythya fuligula]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

4
Gräsand
[Anas platyrhynchos]
2017-01-01
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

3
Skata
[Pica pica]
2017-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

2
Kråka
[Corvus corone]
2017-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

1
Fiskmås
[Larus canus]
2017-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland