Fåglar i Sverige 2018

Sedda fåglar i Sverige under året 2018.

Senast uppdaterad: 2018-02-05

Februari

46
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2018-02-05
Nackareservatet, Nacka, Södermanland

45
Tofsmes
[Lophophanes cristatus]
2018-02-05
Nackareservatet, Nacka, Södermanland

44
Grönsiska
[Spinus spinus]
2018-02-05
Sickla gård, Nackareservatet, Stockholm, Södermanland

43
Sidensvans
[Bombycilla garrulus]
2018-02-05
Sickla gård, Nackareservatet, Stockholm, Södermanland

Januari

42
Stenknäck
[Coccothraustes coccothraustes]
2018-01-28
Blackeberg, Stockholm, Uppland

41
Vitkindad gås
[Branta leucopsis]
2018-01-22
Djurgården (Djurgårdsbron), Stockholm, Uppland

40
Skrattmås
[Chroicocephalus ridibundus]
2018-01-22
Djurgården (Djurgårdsbron), Stockholm, Uppland

39
Duvhök
[Accipiter gentilis]
2018-01-22
Järnvägsstationen, Sundbyberg, Uppland

38
Korp
[Corvus corax]
2018-01-21
Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

37
Gråsparv
[Passer domesticus]
2018-01-21
Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

36
Stjärtmes
[Aegithalos caudatus]
2018-01-20
Råstasjön, Solna, Uppland

35
Rödhake
[Erithacus rubecula]
2018-01-09
Råstasjön, Solna, Uppland

34
Vattenrall
[Rallus aquaticus]
2018-01-09
Råstasjön, Solna, Uppland

33
Grågås
[Anser anser]
2018-01-09
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

32
Sångsvan
[Cygnus cygnus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

31
Strömstare
[Cinclus cinclus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

30
Pilfink
[Passer montanus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

29
Entita
[Poecile palustris]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

28
Gulsparv
[Emberiza citrinella]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

27
Knipa
[Bucephala clangula]
2018-01-08
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

26
Knölsvan
[Cygnus olor]
2018-01-08
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

25
Nötväcka
[Sitta europaea]
2018-01-07
Hagaparken, Stockholm, Uppland

24
Grönfink
[Chloris chloris]
2018-01-05
Kyrksjölötens naturreservat, Bromma, Stockholm, Uppland

23
Storskrake
[Mergus merganser]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

22
Sothöna
[Fulica atra]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

21
Storskarv
[Phalacrocorax carbo]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

20
Gråsiska
[Acanthis flammea]
2018-01-03
Bällstaån, Solna, Uppland

19
Vigg
[Aythya fuligula]
2018-01-03
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

18
Kaja
[Corvus monedula]
2018-01-03
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

17
Större hackspett
[Dendrocopos major]
2018-01-02
Prästgårdsgatan (ovanför t-banestationen), Sundbyberg, Uppland

16
Gråtrut
[Larus argentatus]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

15
Bofink
[Fringilla coelebs]
2018-01-02
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

14
Koltrast
[Ardea cinerea]
2018-01-02
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

13
Gråhäger
[Ardea cinerea]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

12
Rörhöna
[Gallinula chloropus]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

11
Gräsand
[Anas platyrhynchos]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

10
Kanadagås
[Branta canadensis]
2018-01-02
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

9
Nötskrika
[Garrulus glandarius]
2018-01-02
Kyrkparken, Sundbyberg, Uppland

8
Kråka
[Corvus cornix]
2018-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

7
Sparvhök
[Accipiter nisus]
2018-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

6
Blåmes
[Parus caeruleus]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

5
Talgoxe
[Parus major]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

4
Björktrast
[Turdus pilaris]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

3
Skata
[Pica pica]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

2
Fiskmås
[Larus canus]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

1
Tamduva
[Columba livia (domest.)]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland