Fåglar i Sverige 2018

Sedda fåglar i Sverige under året 2018.

2017 [149] | 2016 [184] | 2015 [159]

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Maj

104
Hämpling
[Linaria cannabina]
2018-05-07
Angarnsjöängen, Uppland

103
Svartvit flugsnappare
[Ficedula hypoleuca]
2018-05-07
Angarnsjöängen, Uppland

102
Trädpiplärka
[Anthus trivialis]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

101
Gulärla
[Montacilla flava]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

100
Buskskvätta
[Saxicola rubetra]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

99
Törnsångare
[Sylvia communis]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

98
Ärtsångare
[Sylvia curruca]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

97
Sävsångare
[Acrocephalus schoenobaenus]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

96
Grönsångare
[Phylloscopus sibilatrix]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

95
Lövsångare
[Phylloscopus trochilus]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

94
Ladusvala
[Hirundo rustica]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

93
Lärkfalk
[Falco subbuteo]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

92
Svarttärna
[Chlidonias niger]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

91
Dvärgmas
[Hydrocoleus minutus]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

90
Ägretthäger
[Ardea alba]
2018-05-05
Hjälstaviken, Uppland

April

89
Fisktärna
[Sterna hirundo]
2018-04-28
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

88
Svarthakedopping
[Podiceps auritus]
2018-04-24
Tyresta naturreservat, Haninge, Södermanland

87
Storlom
[Gavia arctica]
2018-04-20
Säbysjön, Norra Järvafältet, Uppland

86
Mindre korsnäbb
[Loxia curvirostra]
2018-04-19
Fiby urskog, Uppsala, Uppland

85
Ängspiplärka
[Anthus pratensis]
2018-04-19
Vendelsjön, Tierp, Uppland

84
Råka
[Corvus frugilegus]
2018-04-19
Från bilen: E4 utanför Uppsala, Uppsala, Uppland

83
Skräntärna
[Hydroprogne caspia]
2018-04-19
Vendelsjön, Tierp, Uppland

82
Brun kärrhök
[Circus aeruginosus]
2018-04-19
Vendelsjön, Tierp, Uppland

81
Gråhakedopping
[Podiceps grisegena]
2018-04-19
Dalkarlskärret, Uppland, Uppland

80
Bläsand
[Anas penelope]
2018-04-19
Hammarskog, Uppsala, Uppland

79
Bläsgås
[Anser albifrons]
2018-04-19
Hammarskog, Uppsala, Uppland

78
Sädgås
[Anser fabalis]
2018-04-19
Hammarskog, Uppsala, Uppland

77
Sävsparv
[Emberiza schoeniclus]
2018-04-17
Naturreservatet Gripsholms Hjorthage, Strängnäs, Södermanland

76
Skedand
[Anas clypeata]
2018-04-17
Sörfjärdens naturreservat, Strängnäs, Södermanland

75
Taltrast
[Turdus philomelos]
2018-04-15
Råstasjön, Solna, Uppland

74
Gröngöling
[Picus viridis]
2018-04-14
Råstasjön, Solna, Uppland

73
Enkelbeckasin
[Gallinago gallinago]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

72
Snatterand
[Anas strepera]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

71
Kricka
[Anas crecca]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

70
Salskrake
[Mergellus albellus]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

69
Smådopping
[Tachybaptus ruficollis]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

68
Rödbena
[Tringa totanus]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

67
Fiskgjuse
[Mergellus albellus]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

66
Sånglärka
[Alauda arvensis]
2018-04-13
Naturreservatet Fysingen, Sigtuna, Uppland

65
Skogssnäppa
[Tringa ochropus]
2018-04-11
Tyresta nationalpark, Haninge, Södermanland

64
Rödvingetrast
[Turdus iliacus]
2018-04-10
Råstasjön, Solna, Uppland

63
Skäggdopping
[Podiceps cristatus]
2018-04-10
Råstasjön, Solna, Uppland

62
Brunand
[Aythya ferina]
2018-04-10
Råstasjön, Solna, Uppland

61
Sädesärla
[Motacilla alba]
2018-04-10
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

60
Trana
[Grus grus]
2018-04-08
Från bilen (väg 70), Mora, Dalarna

59
Talltita
[Poecile montanus]
2018-04-07
Grövelsjöfjällen, Älvdalen, Dalarna

58
Dalripa
[Lagopus lagopus]
2018-04-07
Grövelsjöfjällen, Älvdalen, Dalarna

57
Svartmes
[Periparus ater]
2018-04-03
Grövelsjöfjällen, Älvdalen, Dalarna

56
Domherre
[Pyrrhula pyrrhula]
2018-04-02
Grövelsjöfjällen, Älvdalen, Dalarna

55
Tofsvipa
[Vanellus vanellus]
2018-04-01
Från bilen (Väg 70 Sala), Sala, Västmanland

54
Ormvråk
[Buteo buteo]
2018-04-01
Från bilen (Ulvsundavägen), Sundbyberg, Uppland

Mars

53
Stare
[Sturnus vulgaris]
2018-03-30
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

52
Silltrut
[Larus fuscus]
2018-03-30
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

51
Ringduva
[Columba palumbus]
2018-03-24
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

50
Steglits
[Carduelis carduelis]
2018-03-19
Vackra vägen, Sundbyberg, Uppland

Februari

49
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2018-02-17
Ulvsundaviken, Solna, Uppland

48
Fasan
[Phasianus colchicus]
2018-02-13
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

47
Trädkrypare
[Certhia familiaris]
2018-02-13
Hjälstaviken, Enköping, Uppland

46
Kungsfågel
[Regulus regulus]
2018-02-05
Nackareservatet, Nacka, Södermanland

45
Tofsmes
[Lophophanes cristatus]
2018-02-05
Nackareservatet, Nacka, Södermanland

44
Grönsiska
[Spinus spinus]
2018-02-05
Sickla gård, Nackareservatet, Stockholm, Södermanland

43
Sidensvans
[Bombycilla garrulus]
2018-02-05
Sickla gård, Nackareservatet, Stockholm, Södermanland

Januari

42
Stenknäck
[Coccothraustes coccothraustes]
2018-01-28
Blackeberg, Stockholm, Uppland

41
Vitkindad gås
[Branta leucopsis]
2018-01-22
Djurgården (Djurgårdsbron), Stockholm, Uppland

40
Skrattmås
[Chroicocephalus ridibundus]
2018-01-22
Djurgården (Djurgårdsbron), Stockholm, Uppland

39
Duvhök
[Accipiter gentilis]
2018-01-22
Järnvägsstationen, Sundbyberg, Uppland

38
Korp
[Corvus corax]
2018-01-21
Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

37
Gråsparv
[Passer domesticus]
2018-01-21
Norra Järvafältet, Järfälla, Uppland

36
Stjärtmes
[Aegithalos caudatus]
2018-01-20
Råstasjön, Solna, Uppland

35
Rödhake
[Erithacus rubecula]
2018-01-09
Råstasjön, Solna, Uppland

34
Vattenrall
[Rallus aquaticus]
2018-01-09
Råstasjön, Solna, Uppland

33
Grågås
[Anser anser]
2018-01-09
Lötsjön, Sundbyberg, Uppland

32
Sångsvan
[Cygnus cygnus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

31
Strömstare
[Cinclus cinclus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

30
Pilfink
[Passer montanus]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

29
Entita
[Poecile palustris]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

28
Gulsparv
[Emberiza citrinella]
2018-01-08
Alhagens våtmark, Nynäshamn, Södermanland

27
Knipa
[Bucephala clangula]
2018-01-08
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

26
Knölsvan
[Cygnus olor]
2018-01-08
Reveln, Torö, Nynäshamn, Södermanland

25
Nötväcka
[Sitta europaea]
2018-01-07
Hagaparken, Stockholm, Uppland

24
Grönfink
[Chloris chloris]
2018-01-05
Kyrksjölötens naturreservat, Bromma, Stockholm, Uppland

23
Storskrake
[Mergus merganser]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

22
Sothöna
[Fulica atra]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

21
Storskarv
[Phalacrocorax carbo]
2018-01-03
Ulvsundasjön, Solna, Uppland

20
Gråsiska
[Acanthis flammea]
2018-01-03
Bällstaån, Solna, Uppland

19
Vigg
[Aythya fuligula]
2018-01-03
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

18
Kaja
[Corvus monedula]
2018-01-03
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

17
Större hackspett
[Dendrocopos major]
2018-01-02
Prästgårdsgatan (ovanför t-banestationen), Sundbyberg, Uppland

16
Gråtrut
[Larus argentatus]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

15
Bofink
[Fringilla coelebs]
2018-01-02
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

14
Koltrast
[Ardea cinerea]
2018-01-02
Matningen i N, Råstasjön, Solna, Uppland

13
Gråhäger
[Ardea cinerea]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

12
Rörhöna
[Gallinula chloropus]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

11
Gräsand
[Anas platyrhynchos]
2018-01-02
Råstasjön, Solna, Uppland

10
Kanadagås
[Branta canadensis]
2018-01-02
Golfängarna, Sundbyberg, Uppland

9
Nötskrika
[Garrulus glandarius]
2018-01-02
Kyrkparken, Sundbyberg, Uppland

8
Kråka
[Corvus cornix]
2018-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

7
Sparvhök
[Accipiter nisus]
2018-01-02
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

6
Blåmes
[Parus caeruleus]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

5
Talgoxe
[Parus major]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

4
Björktrast
[Turdus pilaris]
2018-01-01
Bällstaån, Sundbyberg, Uppland

3
Skata
[Pica pica]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

2
Fiskmås
[Larus canus]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland

1
Tamduva
[Columba livia (domest.)]
2018-01-01
Landmärket, Sundbyberg, Uppland