Fåglar i Sverige år 2021

Sedda fåglar i Sverige vid årets början var 231.

Nya arter under året är: xxx

Fåglar i Sverige 2020

***

Senast uppdaterad 15 april 2021

Hittills sett detta år: 83 arter

Per familj:
Änder (16), Fasanfåglar (1), Lommar (1), Doppingar (2), Storkar (0), Hägrar (1), Skarvar (1), Fiskgjusar (1), Hökartade rovfåglar (5),
Rallar (3), Tranor (1), Strandskator (1), Skärfläckor (0), Pipare (1), Snäppor (3), Måsfåglar (4), Labbar (0), Alkor (0), Duvor (2), Gökar (0),
Ugglor (0), Seglare (0), Kungsfiskare (0), Biätare (0), Härfåglar (0), Hackspettar (4), Falkar (1), Törnskator (0), Kråkfåglar (5), Sidensvansar (1),
Mesar (4), Pungmesar (0), Skäggmesar (0), Lärkor (1), Svalor (0), Stjärtmesar (1), Lövsångare (0), Rörsångare (0), Gräsfåglar (0), Sylvior (0),
Kungsfåglar (0), Gärdsmygar (1), Nötväckor (1), Trädkrypare (1), Starar (1), Trastar (4), Flugsnappare (2), Strömstarar (0)
Sparvfinkar (2), Järnsparvar (0), Ärlor (2), Finkar (7), Sporrsparvar (0), Fältsparvar (2)

Änder
[16/32]

Prutgås (2016), Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Grågås (2021), Sädgås (2019), Spetsbergsgås (2015), Bläsgås (2021), Fjällgås (2016)
Knölsvan (2021), Mindre sångsvan (2017), Sångsvan (2021)
Gravand (2016)
Årta (2019), Skedand (2021)
Snatterand (2021), Bläsand (2021)
Gräsand (2021), Stjärtand (2021), Kricka (2021), Amerikansk kricka (2016)
Rödhuvad dykand (2017)
Brunand (2021), Vigg (2021), Bergand (2016)
Ejder (2020)
Svärta (2016), Sjöorre (2016)
Alfågel (2016)
Knipa (2021)
Salskrake (2020)
Storskrake (2021), Småskrake (2019)

Fasanfåglar
[1/5]

Tjäder (2015)
Orre (2019)
Fjällripa (1982), Dalripa (2015)
Fasan (2021)

Lommar
[1/2]

Smålom (1991), Storlom (2021)

Doppingar
[2/5]

Smådopping (2018)
Gråhakedopping (2018), Skäggdopping (2021), Svarthakedopping (2021), Svarthalsad dopping (1987)

Storkar
[0/1]

Vit stork (2016)

Hägrar
[1/2]

Gråhäger (2021), Ägretthäger (2018)

Skarvar
[1/1]

Storskarv (2021)

Fiskgjusar
[1/1]

Fiskgjuse (2021)

Hökartade rovfåglar
[5/11]

Bivråk (2019)
Kungsörn (2016)
Sparvhök (2021), Duvhök (2021)
Brun kärrhök (2021), Blå kärrhök (2019), Ängshök (2015)
Röd glada (2019)
Havsörn (2021)
Fjällvråk (2020), Ormvråk (2021)

Rallar
[3/3]

Vattenrall (2021)
Rörhöna (2021)
Sothöna (2021)

Tranor
[1/1]

Trana (2021)

Strandskator
[1/1]

Strandskata (2021)

Skärfläckor
[0/1]

Skärfläcka (2017)

Pipare
[1/6]

Tofsvipa (2021)
Ljungpipare (2017), Kustpipare (2015)
Större strandpipare (2020), Mindre strandpipare (2020), Fjällpipare (2016)

Snäppor
[3/23]

Småspov (2016), Storspov (2019)
Myrspov (2017), Rödspov (2017)
Roskarl (2017)
Kustsnäppa (2015), Brushane (2021), Myrsnäppa (2017), Spovsnäppa (2015), Mosnäppa (2019), Sandlöpare (2015),
Kärrsnäppa (2017), Småsnäppa (2015)
Morkulla (2016)
Dvärgbeckasin (2016)
Enkelbeckasin (2021)
Smalnäbbad simsnäppa (1980)
Drillsnäppa (2020)
Skogssnäppa (2021), Rödbena (2020), Grönbena (2019), Svartsnäppa (2016), Gluttsnäppa (2017)

Måsfåglar
[4/12]

Skrattmås (2021)
Dvärgmås (2019)
Fiskmås (2021), Havstrut (2020), Gråtrut (2021), Silltrut (2021)
Skräntärna (2018)
Kentsk tärna (2016)
Småtärna (2013)
Fisktärna (2020), Silvertärna (2017)
Svarttärna (2015)

Labbar
[0/2]

Kustlabb (1987), Fjällabb (1991)

Alkor
[0/3]

Sillgrissla (2013)
Tordmule (2013)
Tobisgrissla (1988)

Duvor
[1/4]

Tamduva (2021), Skogsduva (2020), Ringduva (2021)
Turkduva (2015)

Gökar
[0/1]

Gök (2018)

Ugglor
[0/4]

Berguv (2020)
Kattuggla (2016)
Hökuggla (2015)
Sparvuggla (2015)

Seglare
[0/1]

Tornseglare (2020)

Kungsfiskare
[0/1]

Kungsfiskare (2020)

Biätare
[0/1]

Biätare (2015)

Härfåglar
[0/1]

Härfågel (2016)

Hackspettar
[4/7]

Göktyta (2005)
Tretåig hackspett (2016)
Mindre hackspett (2021)
Större hackspett (2021)
Spillkråka (2021)
Gröngöling (2021), Gråspett (2016)

Falkar
[1/3]

Tornfalk (2021), Aftonfalk (2016), Lärkfalk (2020)

Törnskator
[0/2]

Törnskata (2019), Varfågel (2020)

Kråkfåglar
[5/8]

Lavskrika (2019)
Nötskrika (2021)
Skata (2021)
Nötkråka (2016)
Kaja (2021)
Råka (2019), Gråkråka (2021), Korp (2021)

Sidensvansar
[1/1]

Sidensvans (2021)

Mesar
[4/6]

Svartmes (2021)
Tofsmes (2020)
Entita (2021), Talltita (2019)
Blåmes (2021)
Talgoxe (2021)

Pungmesar
[0/1]

Pungmes (2019)

Skäggmesar
[0/1]

Skäggmes (2017)

Lärkor
[1/2]

Trädlärka (2020)
Sånglärka (2021)

Svalor
[0/3]

Backsvala (2017)
Ladusvala (2020)
Hussvala (2020)

Stjärtmesar
[1/1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[0/4]

Grönsångare (2019), Lövsångare (2020), Gransångare (2019), Lundsångare (2016)

Rörsångare
[0/6]

Trastsångare (2016), Sävsångare (2020), Busksångare (2016), Rörsångare (2020), Kärrsångare (2016)
Härmsångare (2017)

Gräsfåglar
[0/3]

Gräshoppsångare (1987), Flodsångare (2016), Vassångare (2016)

Sylvior
[0/4]

Svarthätta (2020), Trädgårdssångare (2019), Ärtsångare (2020), Törnsångare (2020)

Kungsfåglar
[0/1]

Kungsfågel (2020)

Gärdsmygar
[1/1]

Gärdsmyg (2021)

Nötväckor
[1/1]

Nötväcka (2021)

Trädkrypare
[1/1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1/1]

Stare (2021)

Trastar
[4/6]

Ringtrast (2017), Koltrast (2021), Björktrast (2021), Rödvingetrast (2021), Taltrast (2021), Dubbeltrast (2020)

Flugsnappare
[2/12]

Grå flugsnappare (2020)
Rödhake (2021)
Blåhake (2016), Näktergal (2020)
Svartvit flugsnappare (2020), Halsbandsflugsnappare (2017), Mindre flugsnappare (2017)
Svart rödstjärt (2017), Rödstjärt (2020)
Buskskvätta (2020), Svarthakad buskskvätta (2016)
Stenskvätta (2021)

Strömstarar
[0/1]

Strömstare (2019)

Sparvfinkar
[2/2]

Gråsparv (2021), Pilfink (2021)

Järnsparvar
[0/1]

Järnsparv (2017)

Ärlor
[2/7]

Gulärla (2019), Citronärla (2014), Forsärla (2019), Sädesärla (2021)
Ängspiplärka (2021), Trädpiplärka (2020), Skärpiplärka (2017)

Finkar
[7/15]

Bofink (2021), Bergfink (2020)
Stenknäck (2021)
Tallbit (2020)
Domherre (2021)
Rosenfink (2016)
Grönfink (2021)
Vinterhämpling (2019), Hämpling (2020)
Gråsiska (2021)
Större korsnäbb (2018), Mindre korsnäbb (2020), Bändelkorsnäbb (2015)
Steglits (2021)
Grönsiska (2021)

Sporrsparvar
[0/2]

Lappsparv (1987)
Snösparv (2016)

Fältsparvar
[2/3]

Gulsparv (2021), Ortolansparv (1988), Sävsparv (2021)