Fåglar i Sundbyberg år 2022

Den här sidan visar vilka fågelarter jag sett i Sundbyberg sedan 2014 (året vi flyttade hit).
Jag listar även de arter jag sett från lägenheten.

Sundbyberg | Lägenheten

***

Senast uppdaterad 22 augusti 2022

SUNDBYBERG

Sedda fågelarter i Sundbyberg vid årets början var 62.

Nya arter under året var: Ärtsångare

Sett detta år: 34 arter

Per familj:
Änder (7), Doppingar (0), Hägrar (1), Hökartade rovfåglar (1), Rallar (1), Strandskator (1), Måsfåglar (5), Duvor (2),
Seglare (1), Hackspettar (1), Kråkfåglar (4), Sidensvansar (1), Mesar (2), Svalor (0), Stjärtmesar (0), Lövsångare (0)
Sylvior (1), Kungsfåglar (0), Gärdsmygar (0), Nötväckor (1), Starar (1), Trastar (2), Flugsnappare (0)
Sparvfinkar (2), Ärlor (1), Finkar (2)

Änder
[7/11]
Kanadagås (2022), Vitkindad gås (2022)
Grågås (2021)
Knölsvan (2022)
Skedand (2019)
Snatterand (2021)
Gräsand (2022), Kricka (2020)
Vigg (2022)
Knipa (2022)
Storskrake (2022)

Doppingar
[0/1]
Skäggdopping (2021)

Hägrar
[1/1]
Gråhäger (2022)

Hökartade rovfåglar
[1/3]
Sparvhök (2021), Duvhök (2020)
Havsörn (2022)

Rallar
[1/2]
Rörhöna (2021)
Sothöna (2022)

Strandskator
[1/1]
Strandskata (2022)

Måsfåglar
[5/5]
Skrattmås (2022)
Fiskmås (2022), Gråtrut (2022), Silltrut (2022)
Fisktärna (2022)

Duvor
[2/2]
Tamduva (2022), Ringduva (2022)

Seglare
[1/1]
Tornseglare (2022) - första obs 18 maj

Hackspettar
[1/1]
Större hackspett (2022)

Kråkfåglar
[4/5]
Nötskrika (2021)
Skata (2022)
Kaja (2022)
Gråkråka (2022), Korp (2022)

Sidensvansar
[1/1]
Sidensvans (2022)

Mesar
[2/2]

Blåmes (2022)
Talgoxe (2022)

Svalor
[0/1]
Ladusvala (2021)

Stjärtmesar
[0/1]
Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[0/1]
Lövsångare (2020)

Sylvior
[1/2]
Svarthätta (2020), Ärtsångare (2022)

Kungsfåglar
[0/1]

Kungsfågel (2020)

Gärdsmygar
[0/1]
Gärdsmyg (2020)

Nötväckor
[1/1]
Nötväcka (2022)

Starar
[1/1]
Stare (2022)

Trastar
[2/4]
Koltrast (2022), Björktrast (2022), Rödvingetrast (2019), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[0/3]
Rödhake (2020)
Svartvit flugsnappare (2020)
Rödstjärt (2020)

Sparvfinkar
[2/2]
Gråsparv (2022), Pilfink (2022)

Ärlor
[1/1]
Sädesärla (2022)

Finkar
[2/9]
Bofink (2022)
Stenknäck (2021)
Tallbit (2020)
Domherre (2021)
Grönfink (2022)
Gråsiska (2020)
Bändelkorsnäbb (2015)
Steglits (2021)
Grönsiska (2020)

LANDMÄRKET

Sedda fågelarter från lägenheten i Landmärket (Sundbyberg) vid årets början var 38.

Nya arter under året är: xxx

Sett detta år: 26 arter

Per familj:
Änder (4), Doppingar (1), Hägrar (1), Hökartade rovfåglar (1), Rallar (1), Strandskator (1), Måsfåglar (5), Duvor (2), Seglare (1),
Hackspettar (0), Kråkfåglar (4), Mesar (1), Svalor (0), Starar (1), Trastar (2), Flugsnappare (0), Sparvfinkar (0), Ärlor (1), Finkar (0)

Änder
[4/5]
Kanadagås (2022)
Knölsvan (2021)
Gräsand (2022)
Vigg (2020)
Storskrake (2022)

Doppingar
[1/1]
Skäggdopping (2022)

Hägrar
[1/1]
Gråhäger (2022)

Hökartade rovfåglar
[1/3]
Sparvhök (2021), Duvhök (2020)
Havsörn (2022)

Rallar
[1/1]

Sothöna (2022)

Strandskator
[1/1]
Strandskata (2022)

Måsfåglar
[5/5]
Skrattmås (2022)
Fiskmås (2022), Gråtrut (2022), Silltrut (2022)
Fisktärna (2022)

Duvor
[2/2]
Tamduva (2022), Ringduva (2022)

Seglare
[1/1]
Tornseglare (2022) - första obs 18 maj

Hackspettar
[0/1]
Större hackspett (2020)

Kråkfåglar
[4/5]
Nötskrika (2021)
Skata (2022)
Kaja (2022)
Gråkråka (2022), Korp (2021)

Mesar
[1/2]

Blåmes (2022)
Talgoxe (2020)

Svalor
[0/1]

Ladusvala (2021)

Starar
[1/1]
Stare (2022)

Trastar
[1/2]
Koltrast (2022), Björktrast (2022)

Flugsnappare
[0/1]
Rödstjärt (2020)

Sparvfinkar
[0/2]
Gråsparv (2020), Pilfink (2020)

Ärlor
[1/1]
Sädesärla (2022)

Finkar
[0/2]
Grönfink (2021), Steglits (2020)