Familjen Getingar (Vespidae)

Underfamiljen Sociala getingar - Vespinae
Släktet Jordgetingar - Vespula
Rödbandad geting
Red Wasp
(Vespula rufa)

Första obs: 2016-07-18
- - -
Fler bilder
Vanlig geting
Common Wasp
(Vespula vulgaris)

Första obs: 2009-07-23
- - -
Fler bilder
Tyskgeting
German Wasp
(Vespula germanica)

Första obs: 2016-09-05
- - -
Fler bilder
Släktet Långkindade getingar - Dolichovespula
Skogsgeting
Tree Wasp
(Dolichovespula sylvestris)

Första obs: 2018-08-06
- - -
Fler bilder
Släktet Bålgetingar - Vespa
Bålgeting
European Hornet
(Vespa crabro)

Första obs: 2016-09-06
- - -
Fler bilder