Skalbaggar (Coleoptera)

Jag kommer att lägga in familjerna vartefter jag har bilder att presentera. OBS, detta är inget prioriterat område så det kommer mer att vara en "kom-ihåg-lista" för mig vartefter jag tar fotografier.
Underordningen Allätarbaggar - Polyphaga
Omfattar i Sverige 91 familjer.
***
Familjen Bladhorningar
Scarab Beetles
(Scarabaeidae)
Familjen Flugbaggar
Soldier and Sailor Beetles
(Cantharidae)
Familjen Långhorningar
Longhorn Beetles
(Cerambycidae)
Familjen Nyckelpigor
Ladybird Beetles
(Coccinellidae)
Familjen Tordyvlar
Dung Beetles
(Geotrupidae)
Underordningen Rovskalbaggar - Adephaga
Omfattar i Sverige 7 familjer.
Familjen Jordlöpare
Ground Beetles
(Carabidae)
Underordningen Svampätarbaggar - Myxophaga
Omfattar i Sverige 1 familj med 1 art, Strandsandbaggen.