Senast uppdaterad/Last updated: Oktober 30 2021

Detta är ingångssidan till våra insektsobservationer!
This is the entry page for our bug observations!

***

Det finns ca 33.000 insektsarter i Sverige.
Forskare känner till ca 1 miljon olika insektsarter i världen, men uppskattar det verkliga antalet till ca 5 miljoner!

Vi har således sett och dokumenterat ca 1% av de svenska arterna. Vi har en bit kvar alltså ...
Men glöm antalet. Insektsvärlden är fascinerande. Sedan vi började mer aktivt notera insekter 2016 har en helt ny värld öppnats för oss.
Insekter är inte bara vackra att se på, de är helt livsnödvändiga för allt liv på vår planet.
Utan insekter, ingen pollinering, i slutändan ingen mat för oss.
Biologisk mångfald är och förblir viktigt!

***

There are approximately 33.000 insect species in Sweden.
Scientists have identified roughly 1 billion species in the world, but estimations points towards 5 billions.
But forget about the numbers. The world of insects is fascinating. Since we started to open our eyes in 2016 a completely new world have emerged. Incects are not only beautiful to watch, they are essential to all life on earth.
For example, without insects there will not be any pollination, and in the end less food.
Biological diversity is and will be utmost important!

***

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

***

SEE BUT DON'T TOUCH!
All photos are taken by us.
They are our property and may not be copied or used in any way unless you have our written permission.
Please respect this!
THANK YOU!

***

Enjoy!

Leif och Barbro Gustafsson


Antal sedda arter i Sverige/Number of additional observations World-wide
[319/+yyy]

(The WORLD count is additional, i.e. they exclude all species observed in Sweden)

EPHEMEROPTERA - DAGSLÄNDOR
[SWE: 1]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
LEPIDOPTERA - FJÄRILAR
[Dag SWE: 71, Natt SWE: 69]
[Worldwide: xx]
HERMIPTERA - HALVVINGAR
[SWE: 17]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
ORTHOPTERA - HOPPRÄTVINGAR
[SWE: 8]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
MECOPTERA - NÄBBSLÄNDOR
[SWE: 1]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
NEUROPTERA - NÄTVINGAR
[SWE: 1]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
COLEOPTERA - SKALBAGGAR
[SWE: 42]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
HYMENOPTERA - STEKLAR
[SWE: 21]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
ODONATA - TROLLSLÄNDOR
[SWE: 45]
[Worldwide: xx]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
DIPTERA - TVÅVINGAR
[SWE: 42]
[Worldwide: 1]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
MEGALOPTERA - VATTENNÄTVINGAR
[SWE: 1]
[Worldwide: 0]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)


Insektsställen / Bug Sites