Honungsbi - Western Honey Bee
(Apis mellifera)
VC
Torslundagropens naturreservat, Enköping (Uppland)
16 april 2019

***

VC
Torslundagropens naturreservat, Enköping (Uppland)
16 april 2019

***

VC
Torslundagropens naturreservat, Enköping (Uppland)
16 april 2019

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
9 juni 2017

***

VC
Stora Parnassen, Hjälstaviken (Uppland)
1 maj 2017

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
6 juli 2013

***

VC
Isbergavägen, Herrängen (Södermanland)
6 juli 2013