Ljus lyrflickslända - Azure Bluet
(Coenagrion puella)
VC
Igelbäckens naturreservat, Solna (Uppland)
6 juli 2019

***

VC
Dammtorpssjön, Nacka (Södermanland)
20 maj 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
29 maj 2018

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 juni 2017

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
19 juni 2017

***

VC
Groddammen, Judarns naturreservat (Uppland)
19 juni 2017