Ljus lyrflickslända - Azure Bluet
(Coenagrion puella)
VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 juni 2017

***

VC
Alhagens våtmark, Nynäshamn (Södermanland)
19 juni 2017

***

VC
Groddammen, Judarns naturreservat (Uppland)
19 juni 2017