Sjöflickslända - Common Bluet
(Enallagma cyathigerum)
VC
Västra Järvafältets NR, Järfälla (Uppland)
23 juni 2019

***

VC
Västra Järvafältets NR, Järfälla (Uppland)
23 juni 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservatet, Solna (Uppland)
22 juni 2019

***

VC
Utö (Södermanland)
25 juli 2017

***

VC
Utö (Södermanland)
25 juli 2017

***

VC
Utö (Södermanland)
25 juli 2017

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
13 juli 2017

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
9 juli 2017

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
9 juli 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
5 juli 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
14 juni 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
14 juni 2017

***

VC
Albrunna kalkbrott (Öland)
26 maj 2017

***

VC
Albrunna kalkbrott (Öland)
26 maj 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
2 september 2016

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
2 september 2016

***

VC
Sandemar (Södermanland)
8 augusti 2016