Större kustflickslända - Common Bluetail
(Ischnura elegans)
VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 juni 2017

***

VC
Golfängarna, Sundbyberg (Uppland)
22 juni 2017

***

VC
Albrunna kalkbrott (Öland)
26 maj 2017