Större rödögonflickslända - Large Redeye
(Erythromma najas)
VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
4 juni 2019

***

VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
4 juni 2019

***

VC
Västra Järvafältets naturreservat, Järfälla (Uppland)
4 juni 2019

***

VC
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
8 juli 2018

***

VC
[teneral hane]
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
8 juli 2018

***

VC
[teneral hane]
Råstasjöns naturreservat, Solna (Uppland)
20 juni 2018

***

VC
Stora Vika kalkbrott, Nynäshamn (Södermanland)
9 juli 2017

***

VC
[teneral hane]
Råstasjön, Solna (Uppland)
5 juli 2017

***

VC
[teneral hane]
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 juni 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
6 juni 2017

***

VC
Råstasjön, Solna (Uppland)
1 juni 2017