Trollsländelokaler i Södermanland och Uppland

Den här sidan är en hjälp till den som funderar över var man kan hitta trollsländor i Södermanland och Uppland.
Detta är ingen inventering, och således en långt ifrån fullständig sammanställning. Den llistar de lokaler jag besökt och vad jag sett där.
Förhoppningsvis kan den vara till hjälp för någon.

F. ö. så är golfbanor ett bra tips. Spelar själv golf så jag vet att det "flyger" runt dammarna där.

Södermanland | Uppland

Jag började att intressera mig för trollsländor sommaren 2016. Så denna sida listar utflykter jag gjort sedan den tiden.
Vill du titta på mina trollsländebilder finner du dem med hjälp av följande länkar:

Livskryss | Systematisk indelning

Leif Gustafsson

Senast uppdaterad: 2019-10-02

Södermanland

KOMMUNER

Haninge | Huddinge | Nacka | Nynäshamn

Haninge kommun

Sandemars NR | Tyresta NP och NR | Utö

Sandemars naturreservat

Senaste besök: 2018-07-16

Besök med trollsländeobservationer
2018: 16/7
2017: 18/6, 27/7
2016: 8/8

Dammflicksländor

Sjöflickslända [08/2016, 06-07/2017]
Större kustflickslända [06-07/2017]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [07/2017]

Segeltrollsländor

Större sjötrollslända [08/2016, 07/2017]
Större ängstrollslända [08/2016, 07/2018]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016, 07/2017]

Tyresta nationalpark & naturreservat

Senaste besök: 2018-08-23

Besök med trollsländeobservationer
2018: 23/8
2017: 29/5, 2/6, 9/8
2016: 23/8, 6/9

Glansflicksländor

Mindre smaragdflickslända [08/2018]
Pudrad smaragdflickslända [08/2016, 08/2017, 08/2018]

Dammflicksländor

Spjutflickslända [05-06/2017]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [08-09/2016, 08/2017]
Brun mosaikslända [08-09/2016, 08/2017, 08/2018]
Starrmosaikslända [08/2018]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [05/2017]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [05-06/2017]
Nordisk kärrtrollslända [06/2017]
Blodröd ängstrollslända [08-09/2016, 08/2017, 08/2018]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2018]
Svart ängstrollslända [08-09/2016, 08/2017, 08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016]

Kommentar
Kärrtrollsländorna har jag sett antingen vid Bylsjöns västra ända eller vid Sävkärr (eller dess närhet) vid Bylsjöns sydöstra avrinning.
Övriga observationer är från antingen Groddammen eller längs med stigen till fågeltornet (inkluderande vassområde i den lilla sjön).

Utö

Senaste besök: 2017-07-25

Besök med trollsländeobservationer
2017: 25/7

Dammflicksländor

Sjöflickslända [07/2017]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [07/2017]

Segeltrollsländor

Större sjötrollslända [07/2017]
Tegelröd ängstrollslända [07/2017]

Kommentar
Vi såg även Guld- eller Metalltrollsländor på ett flertal ställen utan att med säkerhet kunna fastställa arten.

Huddinge kommun

Balingsta-Bottnen | Flemingsbergsviken | Lännaskogen | Paradiset | Ågestasjön

Balingsta-Bottnen (Orlångens naturreservat)

Senaste besök: 2018-06-04

Besök med trollsländeobservationer
2018: 4/6
2017: inga
2016: 24/8

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2016]

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [06/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06/2018]
Blodröd ängstrollslända [08/2016]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2016]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016]

Flemingsbergsvikens våtmark (Orlångens naturreservat)

Senaste besök: 2018-06-12

Besök med trollsländeobservationer
2018: 12/6
2017: inga
2016: 30/8

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2016]

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [08/2016]
Svart ängstrollslända [08/2016]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016]

Kommentar
Ska vara en bra lokal enligt Huddinge kommuns hemsida. Har inte själv sett speciellt mycket här ...

Lännaskogens naturreservat

Senaste besök: 2018-07-05

Besök med trollsländeobservationer
2018: 14/5, 26/5, 12/6, 5/7

Jungfruländor

Blå jungfruslända [05-06/2018]

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [06/2018]
Röd flickslända [05/2018]
Större rödögonflickslända [05-06/2018]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [07/2018]
Brun mosaikslända [07/2018]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [05/2018]
Metalltrollslända [07/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [05-07/2018]
Bred trollslända [05/2018]
Pudrad kärrtrollslända [07/2018]
Myrtrollslända [05/2018]
Nordisk kärrtrollslända [05/2018]
Citronfläckad kärrtrollslända [06/2018]

Kommentar
Har de flesta gångerna gått in i reservatet från Kastellet. Endast en gång från Vidja (2018-07-05).
Not 1) Utanför reservatet, vid Lissmaån nedan parkeringen vid Kastellet har setts: Blå jungfruslända, Ljus lyrflickslända, Månflickslända och Fyrfläckad trollslända!

Paradisets naturreservat

Senaste besök: 2018-06-04

Besök med trollsländeobservationer
2018: 4/6

Dammflicksländor

Röd flickslända [06/2018]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [06/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06/2018]

Ågestasjön (Orlångens naturreservat)

Senaste besök: 2018-08-15

Besök med trollsländeobservationer
2018: 15/5, 19/5, 2/7, 15/8

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [05/2018]
Röd flickslända [05/2018]
Sjöflickslända [07/2018]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [05, 07/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [05/2018]
Nordisk kärrtrollslända [05/2018]
Blodröd ängstrollslända [07/2018]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [08/2018]

Nacka kommun

Dammtorpssjön | Groddammen

Dammtorpssjön (Nackareservatet)

Senaste besök: 2019-05-20

Besök med trollsländeobservationer
2019: 20/5
2018: 28/5, 28/7

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [07/2018]
Vinterflickslända [05/2019]

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [05/2018, 05/2019]
Sjöflickslända [05/2018]
Större rödögonflickslända [05/2018]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [07/2018]
Tidig mosaikslända [05/2018]

Skimmerltrollsländor

Guldtrollslända [05/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [05/2018]
Bred kärrtrollslända [05/2018]
Nordisk kärrtrollslända [05/2018]
Citronfläckad kärrtrollslända [05/2018]
Blodröd ängstrollslända [08/2016]

Kommentar
Observationerna är gjorda vid sjön samt på de omkringliggande stigarna.

Groddammen (Nackareservatet)

Senaste besök: 2018-05-28

Besök
2018: 28/5

Segeltrollsländor

Bred trollslända [05/2018]

Nynäshamns kommun

Alhagen | Stora Vika

Alhagens våtmark

Senaste besök: 2019-09-25

Besök med trollsländeobservationer
2019: 16/5, 22/8, 25/9
2018: 13/6, 13/8
2017: 19/6
2016: 25/8

Jungfrusländor

Blå jungfruslända [06/2018]

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2019]
Vinterflickslända [05/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [06/2017, 06/2018]
Mörk lyrflickslända [06/2017, 06/2018]
Röd flickslända [06/2017]
Sjöflickslända [08/2016, 06/2017, 08/2019]
Större kustflickslända [06/2017]
Större rödögonflickslända [06/2018, 08/2019]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [08/2016, 08-09/2019]
Brun mosaikslända [08/2016, 08-09/2019]
Höstmosaikslända [08/2016, 08/2018, 08-09/2019]

Skimmertrollsländor

Gulfläckad glanstrollslända [08/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06/2017, 06/2018]
Citronfläckad kärrtrollslända [06, 08/2018]
Blodröd ängstrollslända [08/2016, 08/2018, 08-09/2019]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2016, 08/2019]
Större sjötrollslända [08/2019]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016, 08/2018, 08-09/2019]

Stora Vika kalkbrott

Se även min sida om insekter sedda och fotograferade vid Stora Vika.
Länk här.

Senaste besök: 2019-07-10

Besök med trollsländeobservationer
2019: 29/6, 10/7
2018: 20/5, 16/6, 13/8
2017: 9/7, 13/7

Jungfruländor

Blå jungfruslända [05/2018]

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [07/2017, 06/2018]

Dammflicksländor

Griptångflickslända [05/2018]
Ljus lyrflickslända [06/2019]
Mörk lyrflickslända [05-06/2018]
Sjöflickslända [07/2017, 05-06/2018, 06-07/2019]
Större rödögonflickslända [07/2017, 06/2018]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [07/2017, 08/2018]
Brun mosaikslända [08/2018, 06/2019]
Höstmosaikslända [08/2018]
Tidig mosaikslända [05/2018, 06/2019]
Blå kejsartrollslända [07/2019]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [07/2017, 05/2018, 06/2019]
Metalltrollslända [06/2018]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06/2017, 05-06/2018, 06-07/2019]
Bred trollslända [05/2018]
Större sjötrollslända [07/2017, 06/2019]
Nordisk kärrtrollslända [05/2018]
Gulfläckad ängstrollslända [07/2017]
Större ängstrollslända [08/2018]
Svart ängstrollslända [07/2019]
Tegelröd ängstrollslända [07/2017, 08/2018]
Vandrande ängstrollslända [07/2019]

Uppland

KOMMUNER

Enköping | Järfälla | Norrtälje | Solna | Stockholm | Sundbyberg | Uppsala | Vallentuna | Vaxholm

Enköpings kommun

Hjälstavikens NR | Torslundagropens NR

Hjälstavikens naturreservat

Observera att naturreservatet ligger inom både Enköpings och Håbo kommuner!

Senaste besök: 2018-08-29

Besök med trollsländeobservationer
2018: 5/5, 29/8
2017: 18/7
2016: 5/9

Glansflicksländor

Vinterflickslända [05/2018]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [09/2016]

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [09/2016, 07/2017, 08/2018]
Gulfläckad ängstrollslända [09/2016, 07/2017, 08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [09/2016, 07/2017, 08/2018]

Kommentar
De observationer jag listat har gjorts i Stora Parnassen eller längs med WWF-spången, dvs mellan Parnassen och Gömslet.

Torslundagropens naturreservat

Senaste besök: 2019-10-01

Besök med trollsländeobservationer
2019: 13/7, 1/10
2018: 26/5
2017: 17/8

Jungfrusländor

Blå jungfruslända [05/2018, 07/2019]
Blåbandad jungfruslända [07/2019]

Glansflicksländor

Mindre smaragdflickslända [10/2019]
Pudrad smaragdflickslända [08/2017, 07/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [07/2019]
Röd flickslända [05/2018]
Sjöflickslända [05/2018]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [08/2017]
Brun mosaikslända [08/2017]
Starrmosaikslända [10/2019]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [05/2018]
Blodröd ängstrollslända [08/2017]
Svart ängstrollslända [08/2017, 10/2019]
Tegelröd ängstrollslända [10/2019]

Kommentar
De observationer jag listat har gjorts inte bara i det gamla sandtaget utan också längs bäcken som löper parallellt med stigen.

Järfälla kommun

Järfälla kyrka | Västra Järvafältets NR | Östra Järvafältets NR

Dammarna vid Järfälla kyrka

Senaste besök: 2017-06-19

Besök med trollsländeobservationer
2018: inga
2017: 19/6
2016: 22/8

Dammflicksländor

Sjöflickslända [06/2017]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [08/2016]
Brun mosaikslända [08/2016]
Höstmosaikslända [08/2016]

Segeltrollsländor

Bred trollslända [06/2017]
Blodröd ängstrollslända [08/2016]
Tegelröd ängstrollslända [08/2016]

Västra Järvafältets naturreservat

Senaste besök: 2019-08-14

Besök med trollsländeobservationer
2019: 3/4, 15/5, 4/6, 19/6, 23/6, 14/8
2018: 9/6, 5/8, 18/8

Jungfrusländor

Blå jungfruslända [06/2019]

Glansflicksländor

Vinterflickslända [04/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [06/2019]
Mörk lyrflickslända [06/2019]
Sjöflickslända [08/2018, 06, 08/2019]
Spjutflickslända [05/2019]
Större rödögonflickslända [08/2018, 06/2019]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [08/2018, 06, 08/2019]
Höstmosaikslända [08/2018, 08/2019]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [06/2018, 05-06/2019]

Segeltrollsländor

Bred kärrtrollslända [06/2019]
Bred trollslända [06/2019]
Fyrfläckad trollslända [06/2018, 05-06/2019]
Pudrad kärrtrollslända [06/2018, 06/2019]
Större sjötrollslända [06/2019]
Blodröd ängstrollslända [08/2018, 08/2019]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2018, 06, 08/2019]
Tegelröd ängstrollslända [08/2018]

Kommentar
Observationerna är gjorda från Säby gård till Rocksta. Ett tips är bryggan vid Säbysjön ungefär halvvägs mellan Säby och Rocksta.

Östra Järvafältets naturreservat

Senaste besök: 2017-07-08

Besök med trollsländeobservationer
2018: Inga
2017: 8/7

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [07/2017]
Sjöflickslända [06/2017]

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [07/2017]
Gulfläckad ängstrollslända [07/2017]

Norrtälje kommun

Hummelsvedjan

Hummelsvedjans fjärilsstig

Senaste besök: 2018-07-18

Besök med trollsländeobservationer
2018: 6/6, 8/6, 18/7

Dammflicksländor

Spjutflickslända [06/2018]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [07/2018]

Segeltrollsländor

Bred trollslända [06/2018]

Kommentar
Åker egentligen hit för att titta på fjärilar. En helt fantastisk fjärilslokal. Har sett några trollsländor på köpet ...

Solna kommun

Igelbäckens NR | Råstasjöns NR

Igelbäckens naturreservat

Senaste besök: 2019-07-06

Besök med trollsländeobservationer
2019: 6/7

Jungfrusländor

Blå jungfruslända [07/2019]
Blåbandad jungfruslända [07/2019]

Glansflicksländor

Vinterflickslända [07/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [07/2019]
Röd flickslända [07/2019]
Sjöflickslända [07/2019]

Mosaiksländor

Brun mosaikslända [07/2019]
Tidig mosaikslända [07/2019]

Skimmertrollsländor

Metalltrollslända [07/2019]

Segeltrollsländor

Bred trollslända [07/2019]
Fyrfläckad trollslända [07/2019]
Blodröd ängstrollslända [07/2019]
Gulfläckad ängstrollslända [07/2019]

Råstasjöns naturreservat

Senaste besök: 2019-08-21

Besök med trollsländeobservationer
2019: 29/5, 22/6, 21/8
2018: 23/5, 29/5, 17/6, 20/6, 23/6, 8/7, 14/7, 22/8
2017: 31/5, 1/6, 6/6, 9/6, 11/6, 14/6, 22/6, 24/6, 5/7, 16/7, 21/7, 4/8, 14/8
2016: 2/9

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [07/2017, 08/2018, 08/2019]
Vinterflickslända [05/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [05/2018, 05/2019]
Mörk lyrflickslända [05, 07/2017, 05-06/2018, 05-06/2019]
Röd flickslända [06/2019]
Sjöflickslända [09/2016, 06-08/2017, 05-08/2018, 05-06, 08/2019]
Större kustflickslända [08/2019]
Större rödögonflickslända [06-07/2017, 05-07/2018, 05-06/2019]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [07-08/2018]
Brun mosaikslända [09/2016, 08/2018]
Höstmosaikslända [09/2016]
Tidig mosaikslända [05/2019]

Skimmertrollsländor

Guldtrollslända [07/2017, 05/2018, 06/2019]
Metalltrollslända [08/2019]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06-07/2017, 05-07/2018, 05-06/2019]
Större sjötrollslända [07/2017]
Blodröd ängstrollslända [09/2016, 08/2017, 08/2018, 08/2019]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [09/2016, 08/2017, 08/2018]

Stockholms kommun

Judarns NR

Judarns naturreservat

Senaste besök: 2017-06-19

Besök med trollsländeobservationer
2018: Inga
2017: 19/6

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [06/2017]
Sjöflickslända [06/2017]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [06/2017]

Sundbybergs kommun

Lötsjöns och Golfängarnas NR

Lötsjön och Golfängarnas naturreservat

Senaste besök: 2019-08-21

Besök med trollsländeobservationer
2019: 21/8
2018: 23/5, 29/5, 22/8, 25/8
2017: 22/6, 5/7, 4/8
2016: 2/9

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2019]

Dammflicksländor

Ljus lyrflickslända [06-07/2017]
Mörk lyrflickslända [06/2017]
Sjöflickslända [06/2017, 05/2018]
Större kustflickslända [06, 08/2017]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [09/2016]
Höstmosaikslända [08/2018]

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [08/2019]
Fyrfläckad trollslända [06-07/2017]
Bred trollslända [05/2018]
Svart ängstrollslända [09/2016]
Tegelröd ängstrollslända [08/2017, 08/2018]

Kommentar
De flesta observationerna är gjorda längs bäcken som går mellan Lötsjön och Råstasjön.
Jag har garanterat passerat förbi fler gånger än vad som anges ovan. Min väg till Råstasjön går alltid parallellt med bäcken. Dock har radarn inte alltid varit på, eller också är mina anteckningar bristfälliga.

Uppsala kommun

Berthåga kyrkogård | Naturstensparken, Stenhagen

Östra dammen, Berthåga kyrkogård

Senaste besök: 2018-08-07

Besök med trollsländeobservationer
2018: 7/8

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2018]

Dammflicksländor

Sjöflickslända [08/2018]

Mosaiksländor

Blågrön mosaikslända [08/2018]
Brun mosaikslända [08/2018]
Höstmosaikslända [08/2018]
Starrmosaikslända [08/2018]
Vassmosaikslända [08/2018]

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [08/2018]
Gulfläckad ängstrollslända [08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [08/2018]

Dammen, Naturstenparken, Stenhagen

Senaste besök: 2018-08-21

Besök med trollsländeobservationer
2018: 21/8

Glansflicksländor

Pudrad smaragdflickslända [08/2018]

Mosaiksländor

Starrmosaikslända [08/2018]

Segeltrollsländor

Gulfläckad ängstrollslända [08/2018]
Svart ängstrollslända [08/2018]
Tegelröd ängstrollslända [08/2018]

Vallentuna kommun

Angarnsjöängens NR

Skesta hage, Angarnsjöängens naturreservat

Se även min sida om insekter sedda och fotograferade vid Skesta hage, Angarnsjöängens naturreservat.
Länk här.

Senaste besök: 2018-xx

Besök med trollsländeobservationer
2018: 7/5
2017: 12/7, 16/7, 15/8

Segeltrollsländor

Blodröd ängstrollslända [07-08/2017]
Gulfläckad ängstrollslända [07-08/2017]

Kommentar
Samtliga observationer är gjorda i Skesta hage!

Vaxholms kommun

Dammstakärret

Dammstakärret

Senaste besök: 2017-07-06

Besök med trollsländeobservationer
2018: Inga
2017: 6/7

Dammflicksländor

Mörk lyrflickslända [07/2017]
Sjöflickslända [07/2017]

Segeltrollsländor

Fyrfläckad trollslända [07/2017]