DÄGGDJUR
vi sett och fotograferat
presenterat i systematisk ordning
[hela världen]

Däggdjuren (5000+ arter) kan delas upp i Prototheria (dvs Kloakdjuren) och Theria (dvs Pungdjuren och de Högre däggdjuren). Kloakdjuren utgörs av 1 Ordning, medan Pungdjuren är indelade i 7 Ordningar och de Högre däggdjuren i 20 ordningar (egentligen 19 eftersom Partåiga hovdjur och Valar numera räknas som 1).
[wikipedia]

Senast uppdaterad: 19 mars 2019

Antalet sedda däggdjur fördelat på nedanstående 28 ordningar är:

24

PROTOTHERIA

Ordningen
Kloakdjur
0

THERIA - PUNGDJUREN

Ordningen
Pungråttor och Oppossum
0

Ordningen
Näbbmuspungdjur
0

Ordningen
Rovlevande pungdjur & Tasmansk djävul
0

Ordningen
Chiloépungråttor
0

Ordningen
Grävlingpungdjur
0

Ordningen
Pungmullvadar
0

Ordningen
Fåframtandade pungdjur
0

THERIA - HÖGRE DÄGGDJUR
Överordning Xenarthra (Trögdjur)
Ordningen
Pansrade trögdjur
0
Överordning Euarchontoglires
Ordningen
Pälsfladdrare
0
Ordningen
Spetsekorrar
0
Ordningen
Hardjur
0
Överordning Laurasiatheria
Ordningen
Myrkottar
0
Ordningen
Äkta insektsätare
0
Överordning Afrotheria
Ordningen
Afrosoricida
0
Ordningen
Springnäbbmöss
0
Ordningen
Jordsvin
0
Ordningen
Hyraxar
0
Ordningen
Sirendjur
0
Ordningen - Håriga Trögdjur
Myrslokar
Inga observationer ännu ...
Sengångare
Släktet Bradypus
Brunstrupig tretåig sengångare
Brown-throated Sloth
(Bradypus variegatus)

Första obs: 2013-01-21

[Peru]

Fler bilder
Ordningen - Primater
BREDNÄSOR
Familjen Atelidae - Släktet Alouatta (Vrålapor)
Röd vrålapa
Venezuelan Red Howler
(Alouatta seniculus)

Första obs: 2013-01-21

[Peru]

Fler bilder
Familjen Cebidae - Släktet Sapajus (Mösskapuciner)
Mösskapucin
Tufted Capuchin
(Sapajus apella)

Första obs: 2018-11-07

[Argentina]

Fler bilder
SMALNÄSOR
Familjen Markattade apor - Släktet Babianer
Chacmababian
Chacma Baboon
(Papio ursinus)

Första obs: 2010-12-21

[Botswana, Sydafrika]

Fler bilder
Familjen Markattade apor - Släktet Gröna markattor
Grön markatta
Vervet Monkey
(Chlorocebus pygerythrus)

Första obs: 2011-01-01

[Sydafrika, Zimbabwe]

Fler bilder
Ordningen - Gnagare
EKORRAR
Släktet Sciurus
Ekorre
Red Squirrel
(Sciurus vulgaris)

Första obs: 2015-11-20

[Sverige]

Fler bilder
GULDHARAR
Släktet Dasyprocta
Central American Agouti
(Dasyprocta punctata)

Första obs: 2013-01-20

[Peru]

Fler bilder
SUMPBÄVRAR
Släktet Myocastor
Sumpbäver
Coypu (Nutria)
(Myocastor coypus)

Första obs: 2018-11-09

[Argentina]

Fler bilder
Ordningen - Fladdermöss
FRISVANSADE FLADDERMÖSS
Släktet Rhynchonycteris
Sharp-nosed Bat
(Rhynchonycteris naso)

Första obs: 2013-01-21

[Peru]

Fler bilder
Ordningen - Partåiga hovdjur
FLODHÄSTAR
Släktet Rhynchonycteris
Flodhäst
Common Hippopotamus
(Hippopotamus amphibius)

Första obs: 2010-12-28

[Botswana, Sydafrika, Zimbabwe]

Fler bilder
GIRAFFDJUR
Släktet Giraffa
Giraff
Giraffe
(Giraffa camelopardalis)

Första obs: 2010-12-30

[Botswana, Sydafrika]

Fler bilder
KAMELDJUR
Släktet Giraffa
Guanaco
Guanaco
(Lama guanicoe)

Första obs: 2018-11-15

[Argentina, Chile]

Fler bilder
SLIDHORNSDJUR
Släktet Aepyceros
Impala
Impala
(Aepyceros melampus)

Första obs: 2011-01-01

[Botswana, Sydafrika]

Fler bilder
Släktet Connochaetes
Strimmig gnu
Blue Wildebeest
(Connochaetes taurinus)

Första obs: 2011-01-01

[Sydafrika]

Fler bilder
Släktet Syncerus
Afrikansk buffel
African Buffalo
(Syncerus caffer)

Första obs: 2010-12-30

[Sydafrika]

Fler bilder
Släktet Tragelaphus
Nyala
Nyala
(Tragelaphus angasii)

Första obs: 2010-12-30

[Sydafrika]

Fler bilder
Större kudo
Greater Kudo
(Tragelaphus strepsiceros)

Första obs: 2010-12-30

[Botswana, Sydafrika]

Fler bilder
SVINDJUR
Släktet Phacochoerus
Vårtsvin
Common Warthog
(Phacochoerus africanus)

Första obs: 2010-12-30

[ Botswana, Sydafrika, Zimbabwe]

Fler bilder
Ordningen - Uddtåiga hovdjur
HÄSTDJUR
Släktet Equus
Stäppzebra
Plains Zebra
(Equus quagga)

Första obs: 2010-12-30

[Sydafrika]

Fler bilder
NOSHÖRNINGAR
Släktet Ceratotherium
Trubbnoshörning
White Rhinoceros
(Ceratotherium simum)

Första obs: 2010-12-30

[Sydafrika]

Fler bilder
Ordningen - Rovdjur
HALVBJÖRNAR
Släktet Nasua
Sydamerikansk (vanlig) näsbjörn
South American Coati
(Nasua nasua)

Första obs: 2018-11-06

[Argentina, Brasilien]

Fler bilder
HUNDDJUR
Släktet Lycalopex
Pampasräv (Argentinsk gråräv)
South American Gray Fox
(Lycalopex griseus)

Första obs: 2018-11-17

[Chile]

Fler bilder
KATTDJUR
Släktet Panthera
Leopard
Leopard
(Panthera pardus)

Första obs: 2011-01-01

[Sydafrika]

Fler bilder
ÖRONSÄLAR
Släktet Arctocephalus
Sydamerikansk pälssäl
South American Fur Seal
(Arctocephalus australis)

Första obs: 2018-11-11

[Argentina]

Fler bilder finns inte
Släktet Otaria
Sydamerikanskt sjölejon
South American Sea Lion
(Otaria flavescens)

Första obs: 2018-11-11

[Argentina]

Fler bilder finns inte
Ordningen - Valar
FENVALAR
Släktet Megaptera
Knölval
Humpback Whale
(Megaptera novaeangliae)

Första obs: 2018-11-11

[Argentina]

Fler bilder
Ordningen - Elefantdjur
ELEFANTER
Släktet Megaptera
Savannelefant
African Elephant
(Loxodonta africana)

Första obs: 2011-01-01

[Botswana, Sydafrika, ZImbabwe]

Fler bilder