NATUROBSERVATIONER - SVERIGE
[Nature Observations - Sweden]

Uppdaterad/Updated: April 25, 2022

Entry Page

Det här är ingångssidan för våra naturobservationer i Sverige
Observationerna är indelade i områdena: Däggdjur, Fåglar, Groddjur, Insekter, Kräldjur, Spindeldjur och Växter.

This is the entry page for our nature observations in Sweden.
The observations are split into: Mammels, Birds, Amphibians, Insects, Reptiles, Spiders and Plants.

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

ENJOY!

OBSERVATIONS
Ref!
Species seen in SWEDEN
617
Däggdjur
11
Fåglar
233
Groddjur
6

Insekter
273

Reptildjur
5
Spindeldjur
6
Växter
84
#1
Mammels
7
Birds
183
Amphibians
2
Insects
214
Reptiles
4
Spiders
6
Plants
45
#2
Mammels
6
Birds
163
Amphibians
1
Insects
172
Reptiles
4
Spiders
1
Plants
21
#3
ÖLAND
179
Mammels
4
Birds
124
Amphibians
0
Insects
20
Reptiles
0
Spiders
0
Plants
31
#4
Mammels
2
Birds
54
Amphibians
0
Insects
29
Reptiles
0
Spiders
0
Plants
13