Igelbäckens naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [1], Fåglar [12], Groddjur [0], Insekter [39], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [0]

Totalt således
52
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Reservatet besökt första gången 2017.

2021: 1/2
2020
: 8/6
2019: 6/7
2018: 25/8
2017:

Senast uppdaterad 1 februari 2021

Däggdjur
[1]

Hjortdjur
[1]

Rådjur (2019)

Fåglar
[16] + 5 hörda

Änder
[1]

Gräsand (2019)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2019)

Hökartade rovfåglar
[1]

Ormvråk (2020)

Rallar
[1]

Sothöna (2019)

Seglare
[1]

Tornseglare (2019)

Kråkfåglar
[2]

Kråka (2021), Skata (2019)

Mesar
[3]

Blåmes (2021), Svartmes (2021), Talgoxe (2021)

Svalor
[1]

Ladusvala (2019)

Lövsångare
[0]

Lövsångare (H:2019)

Sylvior
[0]

Svarthätta (H:2020), Trädgårdssångare (H:2020)

Kungsfåglar
[0]

Kungsfågel (H:2019)

Gärdsmygar
[0]

Gärdsmyg (H:2019)

Trastar
[1]

Koltrast (2021)

Flugsnappare
[1]

Rödhake (2018)

Ärlor
[1]

Trädpiplärka (2019)

Finkar
[2]

Bofink (2020), Steglits (2019)

Groddjur
[0]

xxx

Insekter
[39]

Fjärilar
[16]

Mindre tåtelsmygare (2019), Ängssmygare (2019)
Kålfjäril (2018), Rovfjäril (2019)
Ljungblåvinge (2019), Puktörneblåvinge (2018), Silverblåvinge (2019)
Amiral (2019), Nässelfjäril (2019), Påfågelöga (2020), Sorgmantel (2019), Tistelfjäril (2019)
Ängspärlemorfjäril (2019)
Luktgräsfjäril (2019), Pärlgräsfjäril (2019)

Svartribbad vitvingemätare (2020)

Halvvingar
[1]

Hårig bärfis (2019)

Hopprätvingar
[1]

Större vårtbitare (2019)

Skalbaggar
[4]

Kamhornad knäppare (2020)
Tegelbock (2019)
Harlekinpiga (2019), Sjuprickig nyckelpiga (2020)

Steklar
[1]

Honungsbi (2018)

Trollsländor
[16]

Blå jungfruslända (2019), Blåbandad jungfruslända (2019)
Vinterflickslända (2020)
Ljus lyrflickslända (2020), Röd flickslända (2020), Sjöflickslända (2019)
Brun mosaikslända (2019), Höstmosaikslända (2018), Tidig mosaikslända (2019)
Metalltrollslända (2019)
Bred trollslända (2020), Fyrfläckad trollslända (2020)
Blodröd ängstrollslända (2019), Gulfläckad ängstrollslända (2019), Större ängstrollslända (2018), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Kräldjur
[0]

xxx

Spindeldjur
[0]

xxx

Växter
[x]

Har inte börjat notera växter ännu ...

Fotografier från Igelbäcken