Nedan listar vi vad vi observerat i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [2], Fåglar [x], Groddjur [0], Insekter [x], Kräldjur [0], Spindeldjur [1], Växter [x]

Totalt således
xx
olika arter.

***

Reservatet besökt första gången 2018.

2023
2/6, 9/6

2021
1/2

2020
8/6

2019
6/7

2018
25/8

Senast uppdaterad 2 juni 2023

Däggdjur - Mammels - Mammalia
[2]

Klassen MAMMALIA (Däggdjur)
=
Ordningarna
ARTIODACTYLA (Partåiga hovdjur) + CARNIVORA (Rovdjur) + LAGOMORPHA (Hardjur) + RODENTIA (Gnagare)

I ordingen ARTIODACTYLA (Partåiga hovdjur), har vi observationer från familjen

Hjortdjur (1)

I ordingen CARNIVORA (Rovdjur), saknar vi observationer

I ordingen LAGOMORPHA (Hardjur), saknar vi observationer

I ordingen RODENTIA (Gnagare), har vi observationer från familjen

Ekorrar (1)

ORDNINGEN
ARTIODACTYLA
[Partåiga hovdjur]
 
FAMILJ
CERVIDAE - [Hjortdjur]
 
UNDERFAMILJ
CAPREOLINAE
Artiodactyla
Cervidae
Capreolinae
Capreolus

Capreolus capreolus
[RÅDJUR]
[Roe Deer]

[2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
RODENTIA
[Gnagare]
 
FAMILJ
SCIURIDAE - [Ekorrar]
 
UNDERFAMILJ
SCIURINAE
Rodentia
Sciuromorpha
Sciuridae
Sciurinae

Sciurus vulgaris
[Ekorre]
[Red Squirrel]

[2023]

Kommentarer

Inga

Fåglar - Birds - Aves
[xx]
Sedda eller hörda - Seen or heard

I klassen AVES (Fåglar) visar vi i denna sammanställning observationer av arter i nedanstående ordningar

Ordningarna

Andfåglar (1) | Hönsfåglar (0) | Lomfåglar (0) | Doppingfåglar (0) | Storkfåglar (0) | Sulfåglar (0) | Pelikanfåglar (1)

Hökfåglar (1) | Tranfåglar (1) | Vadarfåglar (1) | Duvfåglar (0) | Gökfåglar (0) | Ugglefåglar (0) | Seglar- och kolibrifåglar (1)

Praktfåglar (0) | Härfåglar och näshornsfåglar (0) | Hackspettartade fåglar (1) | Falkfåglar (0) | Tättingar (20)

ORDNINGEN
ANSERIFORMES
[Andfåglar=1]
 
FAMILJ
ANATIDAE - [Änder, gäss och svanar]
 
UNDERFAMILJ
ANATINAE - [Änder]
 
TRIBUS ANATININI - [Simänder]
Anseriformes
Anatidae
Anatiinae
Anas

Anas platyrhynchos
[GRÄSAND]
[Mallard]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PELECANIFORMES
[Pelikanfåglar=1]
 
FAMILJ
AREDEIDAE - [Hägrar]
Pelecaniformes
Ardeidae
Ardea

Ardea cinerea
[GRÅHÄGER]
[Grey Heron]

[2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
ACCIPITRIFORMES
[Hökfåglar=1]
 
FAMILJ
ACCIPITRIDAE - [Hökar]
Accipitriformes
Accipitridae
Buteo

Buteo buteo
[ORMVRÅK]
[Common Buzzard]

[2020]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
GRUIFORMES
[Tran- och rallfåglar=1]
 
FAMILJ
RALLIDAE - [Rallar]
Gruiformes
Rallidae
Fulica

Fulica altra
[SOTHÖNA]
[Eurasian Coot]

[2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
CHARADRIIFORMES
[Vadarfåglar=1]
 
FAMILJ
LARIDAE - [Måsfåglar]
 
UNDERFAMILJ
LARINAE - [Måsar och trutar]
Charadriiformes
Laridae
Larinae
Chroicocephalus

Chroicocephalus ridibundus
[SKRATTMÅS]
[Black-headed Gull]

[2023]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
APODIFORMES
[Seglar- och kolibrifåglar=1]
 
FAMILJ
APODIDAE - [Seglare]
Apodiformes
Apodidae
Apus

Apus apus
[TORNSEGLARE]
[Common Swift]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PICIFORMES
[Hackspettartade fåglar=1]
 
FAMILJ
PICIDAE - [Hackspettar]
Piciformes
Picidae
Dendrocopos

Dendrocopos major
[STÖRRE HACKSPETT]
[Great Spotted Woodpecker]

[2023]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
PASSERIFORMES
[Tättingar=20]

 
FAMILJ
CORVIDAE - [Kråkfåglar]
Passeriformes
Corvidae
Corvus

Covus cornix
[KRÅKA]
[Hooded Crow]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Corvidae
Pica

Pica pica
[SKATA]
[Eurasian Magpie]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PARIDAE - [Mesar]
Passeriformes
Paridae
Parus

Cyanistes caeruleus
[BLÅMES]
[Eurasian Blue Tit]

[2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Paridae
Parus

Parus major
[TALGOXE]
[Great Tit]

[2023, 2021]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Paridae
Lophophanes

Lophophanes cristatus
[TOFSMES]
[Crested Tit]

[2021]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
HIRUNDINIDAE - [Svalor]
Passeriformes
Hirundinidae
Hirundo

Hirundo rustica
[LADUSVALA]
[Barn Swallow]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
AEGITHALIDAE - [Stjärtmesar]
Passeriformes
Aegithalidae
Aegithalos

Aegithalos caudatus
[STJÄRTMES]
[Long-tailed Tit]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PHYLLOSCOPIDAE - [Lövsångare]
Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus sibilatrix
[GRÖNSÅNGARE]
[Wood Warbler]

[2023h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus trochilus
[LÖVSÅNGARE]
[Willow Warbler]

[2023h, 2019h]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
SYLVIIDAE - [Sylvior]
Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia atricapilla
[SVARTHÄTTA]
[Eurasian Blackcap]

[2023h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Sylviidae
Sylvia

Sylvia borin
[TRÄDGÅRDSSÅNGARE]
[Garden Warbler]

[2020h]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
REGULIDAE - [Kungsfåglar]
Passeriformes
Regulidae
Regulus

Regulus regulus
[KUNGSFÅGEL]
[Goldcrest]

[2023h, 2019h]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
TROGLODYTIDAE - [Gärdsmygar]
Passeriformes
Turdidae
Troglodytes

Troglodytes troglodytes
[GÄRDSMYG]
[Eurasian Wren]

[2023, 2019h]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
TURDIDAE - [Trastar]
Passeriformes
Turdidae
Turdus

Turdus merula
[KOLTRAST]
[Common Blackbird]

[2023, 2021]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
MUSCICAPIDAE - [Flugsnappare]
Passeriformes
Muscicapidae
Ficedula

Ficedula hypoleuca
[SVARTVIT FLUGSNAPPARE]
[European Pied Flycatcher]

[2023h]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Muscicapa

Muscicapa striata
[GRÅ FLUGSNAPPARE]
[Spotted Flycatcher]

[2023]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Muscicapidae
Erithacus

Erithacus rubecula
[RÖDHAKE]
[European Robin]

[2023h, 2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
MOTACILLIDAE - [Ärlor]
Passeriformes
Motacillidae
Anthus

Anthus trivialis
[TRÄDPIPLÄRKA]
[Tree Pipit]

[2023h, 2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
FRINGILLIDAE - [Finkar]
Passeriformes
Fringillidae
Carduelis

Carduelis carduelis
[STEGLITS]
[European Goldfinch]

[2019]

Kommentarer

Inga

Passeriformes
Fringillidae
Anthus

Fringilla coelebs
[BOFINK]
[Common Chaffinch]

[2023, 2020]

Kommentarer

Inga

Groddjur - Amphibia - Amphibians
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Insekter - Insects - Hexapoda
[xx]

I underfylumet HEXAPODA (Insekter) har vi observerat arter i följande ordningar:

Fjärilar (19) | Halvvingar (3) | Hopprätvingar (2) | Skalbaggar (2) | Steklar (7) | Trollsländor (15) | Tvåvingar (6)

FJÄRILAR

Ordningen LEPIDOPTERA
[19]

Fjärilar
Dag+Stora Natt+Små Natt

DAGFJÄRILAR
[16]

Familjerna

Tjockhuvuden (2), Riddarfjärilar (0), Vitfjärilar (5), Juvelvingar (6) och Praktfjärilar (5)

STORA NATTFJÄRILAR
[3]

Familjerna

Påfågelspinnare (0), Svärmare (0), Träfjärilar (0), Mätare (0), Rotfjärilar (0), Ädelspinnare (0), Erebidae/"Diverse Flyn & Spinnare" (1)

Nattflyn (2), Bastardsvärmare (0)

SMÅ NATTFJÄRILAR
[2]

Familjerna

Mångfliksmott (0), Fjädermott (1), Crambidae/"Diverse mott" (0), Vecklare (0), Spinnmalar (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

DAGFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
PAPILIONOIDEA
[Äkta dagfjärilar=xx]
 
FAMILJ
HESPERIIDAE - [Tjockhuvuden]
 
UNDERFAMILJ
HESPERIINAE - [Smygare]
Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Ochlodes

Ochlodes sylvanus
[ÄNGSSMYGARE]
[Large Skipper]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Hesperiidae
Hesperiinae
Thymelicus

Thymelicus lineola
[MINDRE TÅTELSMYGARE]
[European Skipper]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
PIERIDAE - [Vitfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
DISMORPHIINAE - [Skörvingar]
Papilionoidea
Pieridae
Dismorphiinae
Leptidea

Leptidea juvernica
[ÄNGSVITVINGE]
[Cryptic Wood White]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
PIERINAE - [Äkta vitfjärilar]
Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris brassicae
[KÅLFJÄRIL]
[Large White]

[2018]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pieris

Pieris rapae
[ROVFJÄRIL]
[Small White]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LYCAENIDAE - [Juvelvingar]
 
UNDERFAMILJ
POLYOMMATINAE - [Blåvingar]
Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Cyaniris

Cyaniris semiargus
[ÄNGSBLÅVINGE]
[Mazarine Blue]

[2023]

Kommentarer

Ängen vid bäverdammen.

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Plebejus

Plebejus argus
[LJUNGBLÅVINGE]
[Silver-studded Blue]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Polyommatus

Polyommatus amandus
[SILVERBLÅVINGE]
[Amanda's Blue]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Lycaenidae
Polyommatinae
Polyommatini
Polyommatus

Polyommatus icarus
[PUKTÖRNEBLÅVINGE]
[Common Blue]

[2023, 2018]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
NYMPHALIDAE - [Praktfjärilar]
 
UNDERFAMILJ
HELICONIINAE - [Pärlemorfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Speyeria

Speyeria aglaja
[ÄNGSPÄRLEMORFJÄRIL]
[Dark Green Fritillary]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
NYMPHALINAE - [Vinterpraktfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais io
[PÅFÅGELÖGA]
[Peacock]

[2020]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Aglais

Aglais urticae
[NÄSSELFJÄRIL]
[Small Tortoiseshell]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalis

Nymphalis antiopa
[SORGMANTEL]
[Camberwell Beauty]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Vanessa

Vanessa atalanta
[AMIRAL]
[Red Admiral]

[2019]

Kommentarer

Sedd från skogsstigen mot ån.

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Vanessa

Vanessa cardui
[TISTELFJÄRIL]
[Painted Lady]

[2019]

Kommentarer

Sedd från skogsstigen mot ån.

 
UNDERFAMILJ
SATYRINAE - [Gräsfjärilar]
Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Aphantopus

Aphantopus hyperantus
[LUKTGRÄSFJÄRIL]
[Ringlet]

[2019]

Kommentarer

Inga

Papilionoidea
Nymphalidae
Satyrinae
Coenonymphini
Coenonympha

Coenonympha arcania
[PÄRLGRÄSFJÄRIL]
[Pearly Heath]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

STORA NATTFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
GEOMETROIDEA
[Mätare. Antalet obs=2]
 
FAMILJ
GEOMETRIDAE (Mätare)
 
UNDERFAMILJ
ENNOMINAE
Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Gnophini
Siona

Siona lineata
[SVARTRIBBAD VITVINGEMÄTARE]
[Black-veined Moth]

[2023, 2020]

Kommentarer

På ängen bredvid Brukshundsklubbens äng.
(vid det blommande Trubbhagtornet).

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Macariini
Chiasmia

Chiasmia clathrata
[RUTIG BUSKMÄTARE]
[Latticed Heath]

[2023]

Kommentarer

Talrik!

ÖVERFAMILJEN
NOCTUOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
EREBIDAE
 
UNDERFAMILJ
ARCTIINAE (Björnspinnare)
Noctuoidea
Erebiidae
Arctiinae
Lithosiini
Lithosiina
Eilema

Eilema sororcula
[GULDGUL LAVSPINNARE]
[Orange Footman]

[2023]

Kommentarer

På ängen bredvid Brukshundsklubbens äng.
(vid det blommande Trubbhagtornet).

SMÅ NATTFJÄRILAR
ÖVERFAMILJEN
YPONOMEUTOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
YPONOMEUTIDAE (Spinnmalar)
 
UNDERFAMILJ
YPONOMEUTINAE
Yponomeutoidea
Yponomeutidae
Yponomeutinae
Yponomeuta

Yponomeuta evonymellus
[HÄGGSPINNMAL]
[Bird-cherry Ermine]

[2023]

Kommentarer

En hel hägg (träd) var full med små spunna nät, var och en med mängder av larver!

HALVVINGAR

Ordningen HEMIPTERA
[Skinnbaggar] + [Stritar] + [Växtlöss] + [Växtsugare]
[1]

SKINNBAGGAR
[1]

Infraordningar inom underordningen SKINNBAGGAR

Cimicomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Nepomorpha och Pentatomomorpha.

Observationer finns för följande familjer inom infraordningen Pentatomomorpha:

Bärfisar (1)

I underordningarna "Stritar", "Växtlöss" och "Växtsugare" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
PENTATOMOIDEA
[Bärfisartade insekter=1]
 
FAMILJ
PENTATOMIDAE (Bärfisar)
 
UNDERFAMILJ
PENTATOMINAE
Pentatomoidea
Pentatomidae
Pentatominae
Dolycoris

Dolycoris baccarum
[HÅRIG BÄRFIS]
[Hairy Shield Bug]

[2019]

Kommentarer

Inga

HOPPRÄTVINGAR

Ordningen ORTHOPTERA
[Gräshoppor] + [Långhornsrätvingar]
[2]

Inga observationer finns inom underordningen "Caelifera-Gräshoppor".

Observationer finns för följande familj inom underordningen "Ensifera-Långhornsrätvingar":

Vårtbitare (2)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

UNDERORDNINGEN
ENSIFERA
[Långhornsrätvingar=2]
 
FAMILJ
TETTIGONIIDAE (Vårtbitare)
 
UNDERFAMILJ
DECTICINAE
Ensifera
Tettagoniidae
Decticinae
Decticus

Decticus verrucivorus
[STÖRRE VÅRTBITARE]
[Wart-biter Cricket]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ
TETTIGONINAE
Ensifera
Tettagoniidae
Tettigoninae
Tettigonia

Tettigonia viridissima
[GRÖN VÅRTBITARE]
[Great Green Bush-Cricket]

[2023]

Kommentarer

Bilden visar en larv födosökande på maskros.

SKALBAGGAR

Ordningen COLEOPTERA
[Allätarbaggar] + [Rovskalbaggar] + [Svampätarbaggar]
[4]

ALLÄTARBAGGAR
[4]

Det finns 16 överfamiljer inom underordningen ALLÄTARBAGGAR.

Observationer finns för tre familjer inom tre olika överfamiljer:

Långhorningar (1) | Nyckelpigor (2) | Knäppare (1)

I underordningarna "Rovskalbaggar" och "Svampätarbaggar" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
CHRYSOMELOIDEA
[4 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=1]
 
FAMILJ
CERAMBYCIDAE (Långhorningar)
 
UNDERFAMILJ
LEPTURINAE
Chrysomeloidea
Cerambycidae
Lepturinae
Lepturini
Anastrangalia

Anastrangalia sanguinolenta
[TEGELBOCK]
[No English common name known]

[2019]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
CUCUJOIDEA
[8 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=2]
 
FAMILJ
COCCINELLIDAE (Nyckelpigor)
 
UNDERFAMILJ
COCCINELLINAE
Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Coccinella

Coccinella septempunctata
[SJUPRICKIG NYCKELPIGA]
[Seven-spot Ladybird]

[2020]

Kommentarer

Inga

Cucujoidea
Coccinellidae
Coccinellinae
Coccinellini
Harmonia

Harmonia axyridis
[HARLEKINPIGA]
[Asian Ladybeetle]

[2019]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
ELATEROIDEA
[7 olika familjer finns inom denna överfamilj. Antal obs=1]
 
FAMILJ
ELATERIDAE (Knäppare)
 
UNDERFAMILJ
DENTICOLLINAE
Elateroidea
Elateridae
Denticollinae
Ctenicerini
Ctenicera

Ctenicera pectinicornis
[KAMHORNAD KNÄPPARE]
[No English common name known]

[2020]

Kommentarer

Inga

STEKLAR

Ordningen HYMENOPTERA
[Midjesteklar] + [Växtsteklar]
[5]

MIDJESTEKLARNA delas in i GADDSTEKLAR och PARASITSTEKLAR.

Det finns 18 överfamiljer inom infra- och underordningarna GADDSTEKLAR, PARASITSTEKLAR och VÄXTSTEKLAR.

Observationer finns för två familjer inom överfamiljen Apoidea:

Crabronidae (1), Långtungebin (3)

och för en familj inom överfamiljen Vespoidea:

Getingar (3)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
APOIDEA
[Består av 6 familjer BIN och 3 familjer ROVSTEKLAR. Antal obs=4]
 
FAMILJ
APIDAE (Långtungebin)
 
SLÄKTET APIS (Honungsbin)
Apoidea
Apidae
Apis

Apis mellifera
[HONUNGSBI]
[Western Honey Bee]

[2018]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET BOMBUS (Humlor)
Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus pascuorum
[ÅKERHUMLA]
[Common Carder Bee]

[2023]

Kommentarer

Inga

Apoidea
Apidae
Bombus

Bombus terrestris
[MÖRK JORDHUMLA]
[Buff-tailed Bumblebee]

[2023]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
VESPOIDEA
[Består av 6 familjer STEKLAR och 2 familjer MYROR och familjen GETINGAR. Antal obs=3]
 
FAMILJ
VESPIDAE (Getingar)
 
UNDERFAMILJ
VESPINAE (Sociala getingar)
Vespoidea
Vespidae
Vespinae
Dolichovespula

Dolichovespula sylvestris
[SKOGSGETING]
[Tree Wasp]

[2023]

Kommentarer

Inga

TROLLSLÄNDOR

Ordningen ODONATA
[Egentliga trollsländor] + [Flicksländor inklusive jungfrusländor]
[xx]

Det finns 9 familjer inom underordningarna "EGENTLIGA TROLLSLÄNDOR" och "FLICKLÄNDOR inklusive JUNGFRUSLÄNDOR".

Observationer finns för följande familjer:

Mosaiksländor (3), Skimmertrollsländor (1), Segeltrollsländor (4)

Jungfrusländor (2), Glansflicksländor (2), Dammflicksländor (3)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

UNDERORDNING
ANISOPTERA
[Egentliga trollsländor=8]
 
FAMILJ
AESHNIDAE (Mosaiksländor)
Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna grandis
[BRUN MOSAIKSLÄNDA]
[Brown Hawker]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Aeshna

Aeshna mixta
[HÖSTMOSAIKSLÄNDA]
[Migrant Hawker]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Aeshnidae
Brachytron

Brachytron pratense
[TIDIG MOSAIKSLÄNDA]
[Hairy Hawker]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
CORDULIIDAE (Skimmertrollsländor)
Anisoptera
Corduliidae
Somatochlora

Somatochlora metallica
[METALLTROLLSLÄNDA]
[Brilliant Emerald]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
FAMILJ
LIBELLULIDAE (Segeltrollsländor)
Anisoptera
Libellulidae
Libellula

Libellula quadrimaculata
[BRED TROLLSLÄNDA]
[Broad-bodied Chaser]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Libellula

Libellula quadrimaculata
[FYRFLÄCKAD TROLLSLÄNDA]
[Four-spotted Chaser]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum flaveolum
[GULFLÄCKAD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Yellow-vinged Darter]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum sanguineum
[BLODRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Ruddy Darter]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum striolatum
[STÖRRE ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Common Darter]

[2018]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Libellulidae
Sympetrum

Sympetrum vulgatum
[TEGELRÖD ÄNGSTROLLSLÄNDA]
[Moustached Darter]

[2018]

Kommentarer

Inga

UNDERORDNING
ZYGOPTERA
[Flicksländor inklusive jungfrusländor=7]
 
FAMILJ
CALOPTERYGIDAE (Jungfrusländor)
Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx splendens
[BLÅBANDAD JUNGFRUSLÄNDA]
[Banded Demoiselle]

[2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Calopterygidae
Calopteryx

Calopteryx virgo
[BLÅ JUNGFRUSLÄNDA]
[Beautiful Demoiselle]

[2019]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
LESTIDAE (Glansflicksländor)
Anisoptera
Lestidae
Lestes

Sympecma fusca
[VINTERFLICKSLÄNDA]
[Common Winter Damsel]

[2020]

Kommentarer

Inga

 
FAMILJ
COENAGRIONIDAE (Dammflicksländor)
Anisoptera
Coenagrionidae
Coenagrion

Coenagrion puella
[LJUS LYRFLICKSLÄNDA]
[Azure Bluet]

[2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Coenagrion

Coenagrion pulchellum
[MÖRK LYRFLICKSLÄNDA]
[Variable Bluet]

[2023, 2020]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Enallagma

Enallagma cyathigerum
[SJÖFLICKSLÄNDA]
[Common Bluet]

[2023, 2019]

Kommentarer

Inga

Anisoptera
Coenagrionidae
Pyrrhosoma

Pyrrhosoma nymphula
[RÖD FLICKSLÄNDA]
[Large Red Damsel]

[2023, 2020]

Kommentarer

Inga

TVÅVINGAR

Ordningen DIPTERA
[Flugor] + [Myggor]
[1]

I underordningen "Flugor" finns 22 överfamiljer.

Observationer finns för 1 familj inom överfamiljen "Asiloidea":

Rovflugor (1)

Observationer finns även för 1 familj inom överfamiljen "Syrphoidea":

Blomflugor (1)

I underordningen "Myggor" saknas observationer.

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ÖVERFAMILJEN
ASILOIDEA
[Antalet obs=1]
 
FAMILJ
ASILIDAE (Rovflugor)
[Antalet obs=1]
 
UNDERFAMILJ LAPHRINAE
 
SLÄKTET LAPHRIA
Asiloidea
Asilidae
Laphrinae
Laphria

Laphria flava
[Inget SVENSKT namn är känt]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

ÖVERFAMILJEN
SYRPHOIDEA
[Familjerna Blomflugor och Ögonflugor. Antalet obs=x]
 
FAMILJ
SYRPHIDAE (Blomflugor)
 
UNDERFAMILJ ERISTALINAE
 
SLÄKTET PIPIZA (Gallblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Eristalinae
Pipizini
Pipiza

Pipiza lugubris
[SORGGALLBLOMFLUGA]
[Smudge-winged Pipiza]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET XYLOTA (Vedblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Eristalinae
Xylotini
Xylota

Xylota florum
[LÅNG VEDMBLOMFLUGA]
[Slim-tailed Leaf Licker]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
UNDERFAMILJ SYRPHINAE
 
SLÄKTET DIDEA (Vinkelblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Didea

Didea intermedia
[MÖRK VINKELBLOMFLUGA]
[No English common name known]

[2023]

Kommentarer

Inga

 
SLÄKTET SYRPHUS (Solblomflugor)
Syrphoidea
Syrphidae
Syrphinae
Syrphini
Syrphus

Syrphus torvus
[HÅRIG SOLBLOMFLUGA]
[Hairy-eyed Flower Fly]

[2023]

Kommentarer

Inga

Fjällbärande kräldjur - Squamata - Squamates (Scaled reptiles)
[0]

Inga observationer ännu - No observations so far

Spindeldjur - Arachnida - Arachnids
[1]

Klassen ARACHNIDA
[1]

Klassen "Arachnida" delas in i en underklass (Kvalster) och tre ordningar (Spindlar, Lockespindlar och Klokrypare).

Ordningen "Spindlar-Araneae" delas in i två underordningar, "Gripkäkspindlar" och "Huggkäkspindlar".
I dessa två underklasser finns sammanlagt 42 familjer.

Observationer finns för 1 familj inom underklassen "Gripkäkspindlar":

Hjulspindlar (1)

I underklassen "Kvalster" saknas observationer. Likaså för underordningen "Huggkäkspindlar".

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

ORDNINGEN ARANEAE (Spindlar)
UNDERORDNINGEN ARANEOMORPHAE (Gripkäkspindlar)
[41 familjer. Antalet obs=1]
 
FAMILJ
ARANEIDAE (Hjulspindlar)
Araneae
Araneomorphae
Araneidae
Aculepeira

Aculepeira ceropegia
[EKLÖVSSPINDEL]
[Oak Spider]

[2023]

Kommentarer

Men vad gör spindeln?

Kärlväxter - Tracheophyta - Vascular plants
[5]

Fylum TRACHEOPHYTA (Kärlväxter)
=
Klassen EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) + Klassen POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) + Klassen PINOPSIDA (Barrväxter) +
Klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter) + Klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter) +
Klassen LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter)

I klasserna EQUISETOPSIDA (Fräkenväxter) och POLYPODIOPSIDA (Ormbunksväxter) saknas observationer.
Likaså i klasserna PINOPSIDA (Barrväxter) och LYCOPODIOPSIDA (Lummerväxter).

I klassen LILIOPSIDA (Enhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjen

Liljeväxter (1)

I klassen MAGNOLIOPSIDA (Tvåhjärtbladiga blomväxter), har vi observationer från familjerna

Korgblommiga växter (1) | Grobladsväxter (1) | Ranunkelväxter (1) | Rosväxter (1)

***

Den taxonomiska hierarkin följer Artdatabanken (www.artfakta.se).

KLASSEN LILIOPSIDA [Enhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
LILIALES [Liljeordningen]
 
FAMILJ
LILIACEAE (Liljeväxter)
Liliales
Liliaceae
Gagea

Gagea lutea
[VÅRLÖK]
[Yellow Star-of-Bethlehem]

[2022]

Kommentarer

Inga

KLASSEN MAGNOLIOPSIDA [Tvåhjärtbladiga blomväxter]
ORDNINGEN
ASTERALES [Asterordningen]
 
FAMILJ
ASTERACEAE (Korgblommiga växter)
Asterales
Asteraceae
Tussilago

Tussilago farfara
[HÄSTHOV]
[Coltsfoot]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
LAMIALES [Plisterordningen]
 
FAMILJ
PLANTAGINACEAE (Grobladsväxter)
Lamiales
Plantaginaceae
Linaria

Linaria vulgaris
[GULSPORRE]
[Toadflax]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
RANUNCULALES [Ranunkelordningen]
 
FAMILJ
RANUNCULACEAE (Ranunkelväxter)
Ranunkulales
Ranunculaceae
Anemone

Anemone nemorosa
[VITSIPPA]
[Wood Anemone]

[2022]

Kommentarer

Inga

ORDNINGEN
ROSALES [Rosordningen]
 
FAMILJ
ROSACEAE (Rosväxter)
Rosales
Rosaceae
Prunus

Prunus spinosa
[SLÅN]
[Blackthorn (Sloe)]

[2022]

Kommentarer

Inga