Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [x], Fåglar [x], Groddjur [x], Insekter [x], Kräldjur [x], Spindeldjur [x], Växter [x]

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Platsen/Reservatet besökt första gången 2014. Området blev inte reservat förrän 2017.
Området är mer som en stadspark än ett naturreservat för oss. Här finns lekplats, utegym, mingolfbana samt en lite bollplan för 7-mannalag fotboll för tjejer och killar. Överallt liv och rörelse. Många av våra motionspromenader går på ett eller annat sätt igenom området. Otaliga är gångerna då vi kommit in i reservatet via idrottsplatsen, rundat västspetsen på Lötsjön, för att sedan gå igenom golfängarna bort till Lötsjön.

Det är inte alltid jag (=Leif) har haft koll på vad vi sett vid Lötsjön respektive Råstasjön. Fr. o. m. nu (dec 2020) ska jag försöka lite mer noggrannt dokumentera det vi ser i respektive naturreservat, dvs SLötsjön-Golfängarna och Råstasjön.
Vi har haft mycket bättre koll på vad vi sett i Råstasjön!

[L=endast Lötsjön, G=endast Golfängarna, LG=båda]

2021: 1/1 (LG)
2020
: 23/12 (L), 12/12 (L), 24/8 (LG), 2/7 (G), 16/5 (LG), 10/4 (LG), 23/3 (LG), 1/1 (LG)
2019: 21/8 (G), 22/6 (G), 29/5 (G), 17/5 (G), 12/5 (G), 8/5 (G), 7/4 (G), 2/4 (G), 19/3 (G), 2/3 (LG), 20/2 (G), 12/2 (LG), 11/2 (L), 27/1 (G), 1/1 (LG)
2018:
2017:
2016:
2015:

2014:

Senast uppdaterad 1 januari 2021

Däggdjur
[x]

Ekorrar
[0]

---

Harar och kaniner
[0]

---

Hjortdjur
[0]

---

Hunddjur
[0]

---

Igelkottdjur
[0]

---

Läderlappar
[0]

---

Mårddjur
[0]

---

Råttdjur
[0]

---

Svindjur
[0]

---

Fåglar
[xxx]

Änder
[0]

Grågås (2019), Vitkindad gås (2019)
Gräsand (2021), Snatterand (2020)
Storskrake (2021)

Fasanfåglar
[0]

---

Lommar
[0]

---

Doppingar
[0]

---

Storkar
[0]

---

Hägrar
[0]

Gråhäger (2021)

Skarvar
[0]

---

Fiskgjusar
[0]

---

Hökartade rovfåglar
[0]

Duvhök (2019)

Rallar
[0]

Sothöna (2020)

Tranor
[0]

---

Strandskator
[0]

---

Skärfläckor
[0]

---

Pipare
[0]

---

Snäppor
[0]

---

Måsfåglar
[0]

---

Labbar
[0]

---

Alkor
[0]

---

Duvor
[0]

---

Gökar
[0]

---

Ugglor
[0]

---

Seglare
[0]

---

Kungsfiskare
[0]

---

Biätare
[0]

---

Härfåglar
[0]

--

Hackspettar
[0]

---

Falkar
[0]

---

Törnskator
[0]

---

Kråkfåglar
[0]

Nötskrika (2021), Skata (2021)

Sidensvansar
[0]

---

Mesar
[0]

Blåmes (2021), Talgoxe (2021)

Pungmesar
[0]

---

Skäggmesar
[0]

---

Lärkor
[0]

---

Svalor
[0]

---

Stjärtmesar
[0]

---

Lövsångare
[0]

---

Rörsångare
[0]

---

Gräsfåglar
[0]

---

Sylvior
[0]

Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[0]

---

Gärdsmygar
[0]

---

Nötväckor
[0]

---

Trädkrypare
[0]

Trädkrypare (2019)

Starar
[0]

---

Trastar
[0]

Björktrast (2021), Koltrast (2021)

Flugsnappare
[0]

Svartvit flugsnappare (2020)

Strömstarar
[0]

---

Sparvfinkar
[0]

---

Järnsparvar
[0]

---

Ärlor
[0]

---

Finkar
[0]

Grönfink (2021), Steglits (2021)

Sporrsparvar
[0]

---

Fältsparvar
[0]

---

Groddjur
[x]

Äkta paddor
[0]

---

Äkta grodor
[0]

---

Salamandrar
[0]

---

Insekter
[x]

Dagsländor
[0]

---

Fjärilar
[0]

---

Halvvingar
[0]

---

Hopprätvingar
[0]

---

Nätvingar
[0]

---

Skalbaggar
[0]

---

Steklar
[0]

---

Trollsländor
[0]

Ljus lyrflickslända (2017), Större kustflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017)
Svart ängstrollslända (2017)

Tvåvingar
[0]

---

Vattennätvingar
[0]

---

Kräldjur
[x]

Huggormar
[0]

---

Snokar
[0]

---

Egentliga ödlor
[0]

---

Kopparödlor
[0]

---

Spindeldjur
[x]

Jättekrabbspindlar
[0]

---

Vargspindlar
[0]

---

Vårdnätspindlar
[0]

---

Växter
[x]

xxx

Fotografier från Lötsjön-Golfängarna