Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [28], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [7]

Totalt således
80
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Platsen/Reservatet besökt första gången 2014. Området blev inte reservat förrän 2016.
Området är mer som en stadspark än ett naturreservat för oss. Här finns lekplats, utegym, mingolfbana samt en liten bollplan för 7-mannalag fotboll för tjejer och killar. Överallt liv och rörelse. Många av våra motionspromenader går på ett eller annat sätt igenom området. Otaliga är gångerna då vi kommit in i reservatet via Sundbybergs idrottsplats, rundat västspetsen på Lötsjön, för att sedan gå igenom golfängarna bort till Lötsjön. Eller också har vi kommit Vackra vägen, sneddat ner mot bollplanen för att sedan via gångvägen ta oss till Råstasjön.

Det är inte alltid jag (=Leif) har haft koll på vad vi sett vid Lötsjön respektive Råstasjön. Fr. o. m. nu (dec 2020) ska jag försöka lite mer noggrannt dokumentera det vi ser i respektive naturreservat, dvs Lötsjön-Golfängarna och Råstasjön.
Vi har haft mycket bättre koll på vad vi sett i Råstasjön!

[L=endast Lötsjön, G=endast Golfängarna, LG=båda]

2022: 22/3 (L), 23/4 (G), 16/7 (G)
2021
: 31/8 (G), 31/7 (L), 25/7 (L), 17/7 (G), 5/6 (LG), 9/5 (LG), 4/5 (G), 27/4 (G), 11/4 (G), 30/3 (G), 24/3 (L), 18/3 (LG), 10/2 (G), 1/2 (G), 17/1 (L), 11/1 (G), 10/1 (L), 3/1 (G), 1/1 (LG)
2020
: 23/12 (L), 12/12 (L), 24/8 (LG), 2/7 (G), 16/5 (LG), 10/4 (LG), 23/3 (LG), 1/1 (LG)
2019: 21/8 (G), 22/6 (G), 29/5 (G), 17/5 (G), 12/5 (G), 8/5 (G), 7/4 (G), 2/4 (G), 19/3 (G), 2/3 (LG), 20/2 (G), 12/2 (LG), 11/2 (L), 27/1 (G), 1/1 (LG)
2018:
2017:
2016:
2015:

2014:

Senast uppdaterad 16 juli 2022

Däggdjur
[0]

Nada ...

Fåglar
[47]

Änder
[11]

Grågås (2021), Kanadagås (2022), Vitkindad gås (2022)
Knölsvan (2022)
Gräsand (2022), Knipa (2021), Kricka (2015), Skedand (2015), Snatterand (2021), Vigg (2022)
Storskrake (2021)

Doppingar
[1]

Skäggdopping (2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2021)

Hökartade rovfåglar
[1]

Duvhök (2019)

Rallar
[2]

Rörhöna (2021), Sothöna (2022)

Måsfåglar
[4]

Gråtrut (2018), Silltrut (2018), Skrattmås (2022)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2]

Ringduva (2021), Tamduva (2022)

Seglare
[1]

Tornseglare (2021)

Hackspettar
[1]

Större hackspett (2021)

Kråkfåglar
[3]

Kråka (2022), Nötskrika (2021), Skata (2021)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2014)

Mesar
[2]

Blåmes (2021), Talgoxe (2022)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (2015)

Sylvior
[1]

Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2016)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2016)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2019)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]

Björktrast (2021), Koltrast (2021), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[1]

Svartvit flugsnappare (2020)

Sparvfinkar
[1]

Gråsparv (20xx)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2021)

Finkar
[3]
+1 hörd
Domherre (H:2021), Grönfink (2021), Steglits (2021), Stenknäck (2021)

Groddjur
[0]

Nada ...

Insekter
[28]

Fjärilar
[7]

Aurorafjäril (2021), Citronfjäril (2021), Puktörneblåvinge (2021), Påfågelöga (2021), Rapsfjäril (2021), Rovfjäril (2021), Ängssmygare (2021)

Steklar
[3]

Lysingbi (2022)
Mörk jordhumla (2022), Åkerhumla (2022)

Trollsländor
[14]

Pudrad smaragdflickslända (2021)
Ljus lyrflickslända (2017), Mörk lyrflickslända (2021), Sjöflickslända (2021), Större kustflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017), Höstmosaikslända (2018), Starrmosaikslända (2021)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2022), Större sjötrollslända (2022)
Blodröd ängstrollslända (2021), Svart ängstrollslända (2017), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Tvåvingar
[4]

Flyttblomfluga (2022), Gulfotad slamfluga (2021), Praktslamfluga (2021)
Heminpenthes maura (2022)

Kräldjur
[0]

Nada ...

Spindeldjur
[0]

Nada ...

Växter
[7]

Fröväxter

Flockblommiga växter
[1]

Sprängört (2022)

Korgblommiga växter
[2]

Hästhov/Tussilago (2022), Röllika (2022)

Kransblommiga växter
[1]

Brunört (2022)

Liljeväxter
[1]

Vårlök (2022)

Ranunkelväxter
[2]
Blåsippa (2022), Vitsippa (2022)

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
AVES (FÅGLAR)
Ordning
Anseriformes (Andfåglar)
Familjen Anatidae (Änder, gäss och svanar) -> Underfamiljen Anserinae (Gäss och svanar)
Släktet Branta (Brantagäss)
Kanadagås
Canada Goose
(Branta canadensis)

Vitkindad gås
Barnacle Goose
(Branta leucopsis)

Släktet Anser
Grågås
Greylag Goose
(Anser anser)

Släktet Cygnus (Svanar)
Knölsvan
Mute Swan
(Cygnus olor)

Familjen Anatidae (Änder, gäss och svanar) -> Underfamiljen Anatinae (Änder)
Tribus Anatini (Simänder)
Släktet Spatula
Skedand
Northern Shoveler
(Spatula clypeata)

Släktet Mareca
Snatterand
Gadwall
(Mareca strepera)

Släktet Anas
Kricka
Eurasian Teal
(Anas crecca)

Gräsand
Mallard
(Anas platyrhynchos)

Tribus Aythyini (Lätta dykänder)
Släktet Aythya
Vigg
Tufted Duck
(Aythya fuligula)

Tribus Mergini (Tunga dykänder)
Släktet Mergus
Storskrake
Common Merganser
(Mergus merganser)

Ordning
Podicipediformes (Doppingfåglar)
Familjen Podicipedidae (Doppingar)
Släktet Podiceps
Skäggdoppung
Great Crested Grebe
(Podiceps cristatus)

Ordning
Pelecaniformes (Pelikanfåglar)
Familjen Ardeidae (Hägrar)
Släktet Ardea
Gråhäger
Grey Heron
(Ardea cinerea)

Familj:
Rallidae - Rallar

Sothöna
Eurasian Coot
(Fulica atra)

Ordning
Charadriiformes (Vadarfåglar)
Familjen Laridae (Måsfåglar) -> Underfamilj Larinae (Måsar och trutar)
Släktet Chroicocephalus
Skrattmås
Black-headed Gull
(Chroicocephalus ridibundus)

Släktet Larus
Gråtrut
European Herring Gull
(Larus argentatus)

Silltrut
Lesser Black-backed Gull
(Larus fuscus)

Ordning
Columbiformes (Duvfåglar)
Familjen Columbidae (Duvor)
Släktet Columba
Tamduva
Rock Dove
(Columba livia)

Ringduva
Common Wood-Pigeon
(Columba palumbus)

Ordning
Passeriformes (Tättingar)
Familjen Corvidae (Kråkfåglar)
Släktet Pica
Skata
Eurasian Magpie
(Pica pica)

Familjen Aegithalidae (Stjärtmesar)
Släktet Aegithalos
Stjärtmes
Long-tailed Tit
(Aegithalos caudatus)

Familjen Phylloscopidae (Lövsångare)
Släktet Phylloscopus
Lövsångare
Willow Warbler
(Phylloscopus trochilus)

Familjen Sylviidae (Sylvior)
Släktet Sylvia
Svarthätta
Eurasian Blackcap
(Sylvia atricapilla)

Familjen Certhiidae (Trädkrypare)
Släktet Certhia
Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
(Certhia familiaris)

Familjen Turdidae (Trastar)
Släktet Turdus
Björktrast
Fieldfare
(Turdus pilaris)

Taltrast
Song Thrush
(Turdus philomelos)

Familjen Muscicapidae (Flugsnappare)
Släktet Ficedula
Svartvit flugsnappare
European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca)

Klass
INSECTA (EGENTLIGA INSEKTER)
Ordning
Hymenoptera (Steklar)
Underordning Apocrita - Midjesteklar -> Infraordning Aculeata (Gaddsteklar)
Överfamiljen APOIDEA -> Bin
Familjen Apidae (Långtungebin)
Släktet Bombus (Humlor)
Åkerhumla
Common Carder Bee
(Bombus pascuorum)

2021-07-08
Denna bild: Ängen vid reservatets östra gräns
[Länk till bilder på famgus.se]
Mörk jordhumla
Buff-tailed Bumblebee
(Bombus terrestris)

2021-07-08
Denna bild: Ängen vid reservatets östra gräns
[Länk till bilder på famgus.se]
Överfamiljen APOIDEA -> Bin
Familjen Melittidae (Sommarbin) -> Underfamiljen Melittinae
Släktet Macropis (Lysingbin)
Lysingbi
Yellow Loosestrife Bee
(Macropis europaea)

2021-07-08
Denna bild: Ån mellan Lötsjön och Råstasjön
[Länk till bilder på famgus.se]
Ordning
Diptera (Tvåvingar)
Underordning
Brachycera (Flugor)
Överfamiljen SYRPHOIDEA
Familjen Syrphidae (Blomflugor) -> Underfamiljen Eristalinae
Tribus Eristalini
Släktet Eristalis (Slamblomflugor)
Praktslamfluga
No English common name known
(Eristalis oestracea)

2021-07-31
Denna bild: Lötsjöns V ände
[Länk till bilder på famgus.se]
Gulfotad slamfluga
Tapered Drone Fly
(Eristalis pertinaxa)

2021-07-25
Denna bild: Lötsjöns V ände
[Länk till bilder på famgus.se]