Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

Nedan listar vi vad vi sett i naturreservatet. Eftersom vi till största delen strosar runt så ser vi vad vi ser. Vi jagar inga specifika arter. Om någon grupp grupp nedan har "0" observationer beror detta på att vi INTE har noterat någon art (ouppmärksamhet/inga arter i denna biotop/eller något annat) och nödvändigtvis inte att arter saknas.

Observera att detta är vår lista och långt ifrån någon komplett lista på arter som kan ses här!

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Däggdjur [0], Fåglar [45], Groddjur [0], Insekter [13], Kräldjur [0], Spindeldjur [0], Växter [x]

Totalt således
58
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

***

Platsen/Reservatet besökt första gången 2014. Området blev inte reservat förrän 2016.
Området är mer som en stadspark än ett naturreservat för oss. Här finns lekplats, utegym, mingolfbana samt en liten bollplan för 7-mannalag fotboll för tjejer och killar. Överallt liv och rörelse. Många av våra motionspromenader går på ett eller annat sätt igenom området. Otaliga är gångerna då vi kommit in i reservatet via Sundbybergs idrottsplats, rundat västspetsen på Lötsjön, för att sedan gå igenom golfängarna bort till Lötsjön.

Det är inte alltid jag (=Leif) har haft koll på vad vi sett vid Lötsjön respektive Råstasjön. Fr. o. m. nu (dec 2020) ska jag försöka lite mer noggrannt dokumentera det vi ser i respektive naturreservat, dvs Lötsjön-Golfängarna och Råstasjön.
Vi har haft mycket bättre koll på vad vi sett i Råstasjön!

[L=endast Lötsjön, G=endast Golfängarna, LG=båda]

2021: 9/5 (LG), 4/5 (G), 27/4 (G), 11/4 (G), 30/3 (G), 24/3 (L), 18/3 (LG), 10/2 (G), 1/2 (G), 17/1 (L), 11/1 (G), 10/1 (L), 3/1 (G), 1/1 (LG)
2020
: 23/12 (L), 12/12 (L), 24/8 (LG), 2/7 (G), 16/5 (LG), 10/4 (LG), 23/3 (LG), 1/1 (LG)
2019: 21/8 (G), 22/6 (G), 29/5 (G), 17/5 (G), 12/5 (G), 8/5 (G), 7/4 (G), 2/4 (G), 19/3 (G), 2/3 (LG), 20/2 (G), 12/2 (LG), 11/2 (L), 27/1 (G), 1/1 (LG)
2018:
2017:
2016:
2015:

2014:

Senast uppdaterad 22 maj 2021

Däggdjur
[0]

Nada ...

Fåglar
[45]

Änder
[11]

Grågås (2021), Kanadagås (2021), Vitkindad gås (2021)
Knölsvan (2021)
Gräsand (2021), Knipa (2021), Kricka (2015), Skedand (2015), Snatterand (2021), Vigg (2021)
Storskrake (2021)

Hägrar
[1]

Gråhäger (2021)

Hökartade rovfåglar
[1]

Duvhök (2019)

Rallar
[1]

Sothöna (2021)

Måsfåglar
[4]

Gråtrut (2018), Silltrut (2018), Skrattmås (2021)
Fisktärna (2021)

Duvor
[2]

Ringduva (2021), Tamduva (2021)

Seglare
[1]

Tornseglare (2020)

Hackspettar
[1]

Större hackspett (2021)

Kråkfåglar
[3]

Kråka (2021), Nötskrika (2021), Skata (2021)

Sidensvansar
[1]

Sidensvans (2014)

Mesar
[2]

Blåmes (2021), Talgoxe (2021)

Stjärtmesar
[1]

Stjärtmes (2021)

Lövsångare
[1]

Lövsångare (2015)

Sylvior
[1]

Svarthätta (2020)

Kungsfåglar
[1]

Kungsfågel (2016)

Gärdsmygar
[1]

Gärdsmyg (2016)

Nötväckor
[1]

Nötväcka (2019)

Trädkrypare
[1]

Trädkrypare (2021)

Starar
[1]

Stare (2018)

Trastar
[3]

Björktrast (2021), Koltrast (2021), Taltrast (2021)

Flugsnappare
[1]

Svartvit flugsnappare (2020)

Sparvfinkar
[1]

Gråsparv (20xx)

Ärlor
[1]

Sädesärla (2021)

Finkar
[3]
+1 hörd
Domherre (H:2021), Grönfink (2021), Steglits (2021), Stenknäck (2021)

Groddjur
[0]

Nada ...

Insekter
[13]

Fjärilar
[1]

Aurorafjäril (2021)

Trollsländor
[12]

Pudrad smaragdflickslända (2019)
Ljus lyrflickslända (2017), Mörk lyrflickslända (2017), Sjöflickslända (2018), Större kustflickslända (2017)
Blågrön mosaikslända (2017), Höstmosaikslända (2018)
Bred trollslända (2018), Fyrfläckad trollslända (2017)
Blodröd ängstrollslända (2019), Svart ängstrollslända (2017), Tegelröd ängstrollslända (2018)

Kräldjur
[0]

Nada ...

Spindeldjur
[0]

Nada ...

Växter
[x]

TBD

Fotografier från Lötsjön-Golfängarna

Fåglar

Anatidae - Änder

Snatterand
Gadwall
(Mareca strepera)

Columbidae - Duvor

Ringduva
Common Wood-Pigeon
(Columba palumbus)

Certhiidae - Trädkrypare

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
(Certhia familiaris)

Turdidae - Trastar

Björktrast
Fieldfare
(Turdus pilaris)

Taltrast
Song Thrush
(Turdus philomelos)

Muscicapidae - Flugsnappare

Svartvit flugsnappare
European Pied Flycatcher
(Ficedula hypoleuca)