Insekter i Skesta Hage - en bildkavalkad

En bildkavalkad över insekter sedda och fotograferade i Skesta Hage i Angarnsjöängens naturreservat.

Observera att jag är nybörjare vad gäller insekter så en del arter kan ha blivit felidentifierade. Jag är tacksam för feedback om jag har fått något om bakfoten. Notera också att detta INTE är en blog. Jag skriver och uppdaterar framförallt för min egen skull. Skulle några andra finna nöje i vad jag visar och berättar så är det jättekul, men förvänta er inte några fantasifulla kåserier och regelbundna uppdateringar. Naturen är fantastiskt men det är inte förutbestämt vad som kan ses och upptäckas. Det blir vad det blir brukar jag tänka ...

Baserat på mina besök följande datum
2017: 12/7, 16/7, 15/8
2018: 7/5

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknad i Skesta Hage (Angarnsjöängen), de är min egendom och får ej kopieras eller användas utan mitt skriftliga samtycke. Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif Gustafsson

Senast uppdaterad: 2017-09-03

Insekter

Direkt till insektsbilderna

Fjärilar (23)
Bastardsvärmare: Sexfläckig bastardsvärmare
Tjockhuvuden: Mindre tåtelsmygare
Vitfjärilar: Citronfjäril, Rapsfjäril
Juvelvingar: Mindre guldvinge, Vitfläckig guldvinge, Eldsnabbvinge, Hedblåvinge, Midsommarblåvinge, Svartfläckig blåvinge, Violett blåvinge
Praktfjärilar (pärlemorfjärilar): Storfläckig pärlemorfjäril, Älggräspärlemorfjäril, Ängspärlemorfjäril
Praktfjärilar (vinterpraktfjärilar): Nässelfjäril, Påfågelöga
Praktfjärilar (nätfjärilar): Skogsnätfjäril
Praktfjärilar (skimmerfjärilar): Sälgskimmerfjäril
Praktfjärilar (gräsfjärilar): Kamgräsfjäril, Luktgräsfjäril, Pärlgräsfjäril
Mätare: Vickerbackmätare, Ängslövmätare

Halvvingar (1)
Fröskinnbaggar: Rödlus

Hopprätvingar (1)
Gräshoppor: xxx

Skalbaggar (2)
Långhorningar: Ängsblombock
Nyckelpigor: Sjuprickig nyckelpiga

Steklar (5)
Gaddsteklar: Bålgeting, Vanlig geting, Stenhumla, Åkerhumla, Ängshumla

Trollsländor (2)
Ängstrollsländor: Blodröd ängstrollslända, Gulfläckad ängstrollslända

Tvåvingar (1)
Blomflugor: Fönsterblomfluga
Parasitflugor: Tachina fera
Rovflugor: Tolmerus atricapillus

BILDER PÅ INSEKTER

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Klicka på bilderna så ser du dem i ett större format!

Fjärilar
Bastardsvärmare
Sexfläckig bastardsvärmare - Six-spot Burnet - Zygaena filipendulae

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Sexfläckig bastardsvärmare
hittar du här på Famgus Nature!

Tjockhuvuden
Mindre tåtelsmygare - Essex Skipper - Thymelicus lineola

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Mindre tåtelsmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Vitfjärilar
Citronfjäril - Brimstone - Gonepteryx rhamni

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Citronfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Rapsfjäril - Green-veined White - Pieris napi

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Rapsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Juvelvingar
Mindre guldvinge - Small Copper - Lycaena phlaeas

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Mindre guldvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Vitfläckig guldvinge - Scarce Copper - Lycaena virgaureae

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Vitfläckig guldvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Eldsnabbvinge - Brown Hairstreak - Thecla betulae

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Eldsnabbvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Midsommarblåvinge - Northern Brown Argus - Aricia artaxerxes

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Midsommarblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Svartfläckig blåvinge - Large Blue - Phengaris arion

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Svartfläckig blåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Hedblåvinge - Idas Blue - Plebejus idas

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Hedblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Violett blåvinge - Cranberry Blue - Plebejus optilete

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Violett blåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Praktfjärilar
Storfläckig pärlemorfjäril - Queen of Spain Fritillary - Issoria lathonia

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Storfläckig pärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Älggräspärlemorfjäril - Lesser Marbled Fritillary - Brenthis ino

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Ängspärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Ängspärlemorfjäril - Dark Green Fritillary - Argynnis aglaja

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Ängspärlemorfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Nässelfjäril - Small Tortoiseshell - Aglais urticae

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Nässelfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Påfågelöga - Peacock - Inachi io

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Påfågelöga
hittar du här på Famgus Nature!

Sälgskimmerfjäril - Purple Emperor - Apatura iris

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Sälgskimmerfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Skogsnätfjäril - Heath Fritillary - Melitaea athalia

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Skogsnätfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Kamgräsfjäril - Small Heath - Coenonympha pamphilus

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Kamgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Luktgräsfjäril - Ringlet - Aphantopus hyperantus

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Luktgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Pärlgräsfjäril - Pearly Heath - Coenonympha arcania

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Pärlgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Mätare
Vickerbackmätare - Shaded Broad-bar - Scotopteryx chenopodiata

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Vickerbackmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Ängslövmätare - Lesser Cream Wave - Scopula immutata

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Ängslövmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Halvvingar
Fröskinnbaggar
Rödlus - Cinnamon Bug - Corizus hyoscyami

Foto
2018-05-07

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Rödlus
hittar du här på Famgus Nature!

Skalbaggar
Nyckelpigor
Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata

Foto
2018-05-07

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Sjuprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Steklar
Gaddsteklar
Åkerhumla - Common Carder Bee - Bombus pascuorum

Foto
2018-05-07

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Åkerhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Ängshumla - Early Bumblebee - Bombus pratorum

Foto
2017-07-12

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Ängshumla
hittar du här på Famgus Nature!

Trollsländor (Flicksländor, Egentliga trollsländor)
Egentliga trollsländor
Blodröd ängstrollslända - Ruddy Darter - Sympetrum sanguineum

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Blodröd ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Gulfläckad ängstrollslända - Yellow-winged Darter - Sympetrum flaveolum

Foto
2017-07-16

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Gulfläckad ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tvåvingar
Blomflugor
Fönsterblomfluga - Pellucid Hoverfly - Volucella pellucens

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Fönsterblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Rovflugor
Tolmerus atricapillus

Foto
2017-08-15

Plats
Skesta Hage, Angarnsjöängen
(Uppland)

VC

Fler bilder på
Tolmerus Atricapillus
hittar du här på Famgus Nature!