Spindeldjur i Sverige

Spindeldjur delas in i många olika ordningar. I världen finns åtminstone 100.000 namngivna arter.
Vi fotograferar i fält och funderar och söker i litteratur samt på internet för att identifiera arterna.
OBSERVERA att på denna sida finns ENDAST de arter vi SETT och FOTOGRAFERAT!

På denna sida börjar vi med två (2) olika ordningar:

SPINDLAR och LOCKESPINDLAR

Spindlar delas i sin tur in i två underordningar: HUGGKÄKSSPINDLAR och GRIPKÄKSSPINDLAR.

I underordningen HUGGKÄKSSPINDLAR finns familjen:

ATYPIDAE/PUNGNÄTSSPINDLAR
[0]

I underordningen GRIPKÄKSSPINDLAR finns följande 34 familjer med svenska familjenamn:

PHOLCIDAE/DALLERSPINDLAR
[0]

SEGESTRIIDAE/SEXÖGONSPINDLAR
[0]

DYSDERIDAE/RINGÖGONSPINDLAR
[0]

MIMETIDAE/KAPARSPINDLAR
[0]

ERESIDAE/SAMMETSSPINDLAR
[0]

ULOBORIDAE/KRUSNÄTSSPINDLAR
[0]

NESTCIDAE/GROTTSPINDLAR
[0]

THERIDIIDAE/KLOTSPINDLAR
[0]

THERIDIOSOMATIDAE/STRÅLSPINDLAR
[0]

LINYPHIIDAE/TÄCKVÄVARSPINDLAR
[0]

TETRAGNATHIDAE/KÄKSPINDLAR
[0]

ARANEIDAE/HJULSPINDLAR
[0]

LYCOSIDAE/VARGSPINDLAR
[2]

PISAURIDAE/VÅRDNÄTSSPINDLAR
[2]

OXYOPIDAE/LOSPINDLAR
[0]

ARANEIDAE/HJULSPINDLAR
[3]

AGELENIDAE/TRATTSPINDLAR
[0]

ARGYRONETIDAE/VATTENSPINDLAR
[0]

HAHNIIDAE/PANFLÖJTSSPINDLAR
[0]

DIDTYNIDAE/KARDARSPINDLAR
[0]

AMAUROBIIDAE/MÖRKERSPINDLAR
[0]

TITANOECIDAE/STENSPINDLAR
[0]

MITURGIDAE/TAGGFOTSSPINDLAR
[0]

ANYPHAENIDAE/SPÖKSPINDLAR
[0]

LIOCRANIDAE/MÅNSPINDLAR
[0]

CLUBIONIDAE/SÄCKSPINDLAR
[0]

GNAPHOSIDAE/PLATTBUKSSPINDLAR
[0]

SPARASSIDAE/JÄTTEKRABBSPINDLAR
[1]

PHILODROMIDAE/SNABBLÖPARSPINDLAR
[0]

THOMISIDAE/KRABBSPINDLAR
[0]

SALTICIDAE/HOPPSPINDLAR
[1]

OONOPIDAE/DANSSPINDLAR
[0]

PHRUROLITHIDAE/FLINKSPINDLAR
[0]

EUTICHURIDAE/SPORRSPINDLAR
[0]

Dessutom följande 7 familjer UTAN svenska familjenamn:

CORINNIDAE
[0]

OOECOBIIDAE
[0]

ZOROPSIDAE
[0]

ZODARIIDAE
[0]

ANAPIDAE
[0]

SCYTOTIDAE
[0]

CTENIDAE
[0]

Lockespindlar delas i sin tur in i tre familjer:

NEMASTOMATIDAE/FLÄCKLOCKAR
[0]

TROGULIDAE/SKÖLDLOCKAR
[0]

PHALANGIIDAE/LÅNGBENSLOCKAR
[0]

Observera att vi är nybörjare vad gäller spindeldjur så en del arter kan ha blivit felidentifierade.
Vi är tacksamma för feedback om vi har fått något om bakfoten.

OIDENTIFIERADE

Förkortningar
NR=Naturreservat, NP=Nationalpark

Antal arter sedda hittills: 9

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2021-08-27

SPINDLAR
Underordningen
Araneomorphae/Gripkäkspindlar
Familjen Lycosidae (Vargspindlar)
Släktet Acantholycosa
Stockvargspindel
No English common name known
(Acantholycosa lignaria)

Första obs: 2015-07-16
Denna bild: 2015-07-16
Skogsön, Vaxholm, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Alopecosa
Parfläckig vargspindel
No English common name known
(Alopecosa inquilina)

Första obs: 2019-07-18
Denna bild: 2019-07-18
Grundsjömossarnas NR, Norrtälje, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Pisauridae (Vårdnätsspindlar)
Släktet Dolomedes
Kärrspindel
Raft Spider
(Dolomedes fimbriatus)

Första obs: 2015-07-11
Denna bild: 2021-06-26
Östra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Pisaura
Presentspindel
Nursery Web Spider
(Pisaura mirabilis)

Första obs: 2017-06-01
Denna bild: 2017-06-01
Råstasjöns NR, Solna, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Araneidae (Hjulspindlar)
Släktet Araneus
Korsspindel
European Garden Spider
(Araneus diadematus)

Första obs: 2021-08-24
Denna bild: 2021-08-24
Lavö, Orust, Bohuslän
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Araniella
Lövgurkspindel
Cucumber Green Spider
(Araniella cucurbitina)

Första obs: 2019-06-04
Denna bild: 2019-06-04
Västra Järvafältets NR, Järfälla, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Argiope
Getingspindel
Wasp Spider
(Argiope bruennichi)

Första obs: 2021-08-08
Denna bild: 2021-08-08
Hemsta Hagars NR, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Sparassidae (Jättekrabbspindlar)
Släktet Micrommata
Grön bladspindel
Green Huntsman Spider
(Micrommata virescens)

Första obs: 2018-09-01
Denna bild: 2018-09-01
Ängslyckan 32, Enköping, Uppland
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Salticidae (Hoppspindlar)
Släktet Salticus
Sebraspindel
Zebra Spider
(Salticus scenicus)

Första obs: 2021-08-25
Denna bild: 2021-08-25
Lavö, Orust, Bohuslän
[Länk till fler bilder på famgus.se]