Svampar (Fungi)

BASIDIESVAMPAR | SPORSÄCKSSVAMPAR
Basidiesvampar (Basidiomycota)
AGARICALES | POLYPORALES
Agaricales
Familjen Agaricaceae
Släktet Lycoperdon
Vårtig röksvamp
Common Puffball
(Lycoperdon perlatum)

Första obs: 2016-10-02
- - -
Fler bilder
Familjen Amanitaceae
Släktet Amanita
Röd flugsvamp
Fly Agaric
(Amanita muscaria)

Första obs: 2016-10-02
- - -
Fler bilder
Vitgul flugsvamp
False Deathcap
(Amanita citrina)

Första obs: 2016-10-02
- - -
Fler bilder
Familjen Cortinariaceae
Släktet Cortinarius
Rödbandad spindling
Redbanded Cortinarius
(Cortinarius armillatus)

Första obs: 2016-10-02
- - -
Fler bilder
Familjen Psathyrellaceae
Släktet Coprinopsis
Grå bläcksvamp
Redbanded Cortinarius
(Coprinopsis atramentaria)

Första obs: 2016-10-02
- - -
Fler bilder
Polypolares
Familjen Polyporaceae
Släktet Piptoporus
Björkticka
Birch Bracket
(Piptoporus betulinus)

Första obs: 2016-09-06
- - -
Fler bilder
Sporsäckssvampar (Ascomycota)
SKÅLSVAMPAR (Pezizales)
SKÅLSVAMPAR (Pezizales)
Familjen Morchellaceae
Släktet Morchella
Toppmurkla
Black Morel
(Morchella conica)

Första obs: 2019-05-21
- - -
Fler bilder finns ej