Gömfröväxter (Angiospermae)

ENHJÄRTBLADIGA | TRIKOLPATER
Enhjärtbladiga (Monocotyledonae)
GRÄSORDNINGEN | SVALTINGORDNINGEN | SPARRISORDNINGEN
Gräsordningen (Poales)
Familjen Gräs - Poaceae
Släktet Typha
Bladvass
Common Reed
(Phragmites australis)

Första obs: 2016-10-01
- - -
Fler bilder
Familjen Kaveldunsväxter - Typhaceae
Släktet Typha
Bredkaveldun
Bulrush
(Typha latifolia)

Första obs: 2016-09-05
- - -
Fler bilder
Svaltingordningen (Alismatales)
Familjen Blomvassväxter - Butomaceae
Släktet Butomus
Blomvass
Flowering Rush
(Butomus umbellatus)

Första obs: 2016-08-30
- - -
Fler bilder
Sparrisordningen (Asparagales)
Familjen Irisväxter - Iridaceae
Släktet Iris - Irissläktet
Svärdslilja
Yellow Iris
(Iria pseudacorus)

Första obs: 2014-06-08
- - -
Fler bilder
Familjen Orkidéer - Orchidaceae
Släktet Dactylorhiza - Handnyckelsläktet
Ängsnycklar
Early Marsh-Orchid
(Dactylorhiza incarnata)

Första obs: 2015-07-04
- - -
Fler bilder
Trikolpater (Eudicotyledonae)

ASTERORDNINGEN | LJUNGORDNINGEN | MALPIGIAORDNINGEN | NEJLIKORDNINGEN

RANUNKELORDNINGEN | ROSORDNINGEN

Asterordningen (Asterales)
Familjen Klockväxter - Campanulaceae
Släktet Campanula
Liten blåklocka
Harebell
(Campanula rotundifolia)

Första obs: 2013-06-28
- - -
Fler bilder
Familjen Korgblommiga växter - Asteraceae
Släktet Tussilago
Hästhov
Coltsfoot
(Tussilago farfara)

Första obs: 2015-03-14
- - -
Fler bilder
Ljungordningen (Ericales)
Familjen Ardisiaväxter - Myrsinaceae
Släktet Trientalis
Skogsstjärna
Chickweed Wintergreen
(Trientalis europaea)

Första obs: 2016-06-27
- - -
Fler bilder
Familjen Viveväxter - Primulaceae
Släktet Primula
Gullviva
Cowslip
(Primula veris)

Första obs: 2015-04-25
- - -
Fler bilder
Malpigiaordningen (Malpighiales)
Familjen Violväxter - Violaceae
Släktet Viola
Styvmorsviol
Wild Pansy
(Viola tricolor)

Första obs: 2014-07-06
- - -
Fler bilder
Nejlikordningen (Caryophyllales)
Familjen Nejlikväxter - Caryophyllaceae
Släktet Silene
Rödblära
Red Campion
(Silene dioica)

Första obs: 2016-06-27
- - -
Fler bilder
Ranunkelordningen (Ranunculales)
Familjen Ranunkelväxter - Ranunculaceae
Släktet Anemone - Sippsläktet
Blåsippa
Common Hepatica
(Anemone hepatica)

Första obs: 2015-03-28
- - -
Fler bilder
Gulsippa
Yellow Anemone
(Anemone ranunculoides)

Första obs: 2015-04-25
- - -
Fler bilder
Vitsippa
Wood Anemone
(Anemone nemorosa)

Första obs: 2015-04-18
- - -
Fler bilder
Släktet Pulsatilla - Backsippsläktet
Backsippa
Pasque Flower
(Pulsatilla vulgaris)

Första obs: 2016-04-26
- - -
Fler bilder
Släktet Caltha - Kabblekesläktet
Kabbleka
Marsh-marigold
(Caltha palustris)

Första obs: 2014-06-08
- - -
Fler bilder
Släktet Trollius - Smörbollssläktet
Smörboll
Globeflower
(Trollius europaeus)

Första obs: 2016-06-28
- - -
Fler bilder
Rosordningen (Rosales)
Familjen Rosväxter - Rosaceae
Släktet Sorbus
Rönn
Rowan
(Sorbus aucuparia)

Första obs: 2016-10-01
- - -
Fler bilder