Antal vykort i samlingen: 58

Sidorna senast uppdaterade den 28 september 2022

[Denna uppdaterings tillägg: No. 779 - Sundbyberg. Landsvägen]

Carl Sunnegårdh

Carl August Nilsson föddes 1879 i Gryta socken (Uppland), son till torparen Nils Jonsson.
Fadern Nils var född i Sunne socken i Värmland och det förklarar nog varför Carl 1917 tar namnet Sunnegårdh.

Carl Sunnegårds sålde hela sitt bildarkiv till Svenska Pressbyrån i början av 1930-talet. Det är därför många av hans bilder dels finns utgivna av honom själv, dels finns i Pressbyråns serier.

Carl Sunnegårdh avlider 1971 92 år gammal.

Numrering av korten är inte helt enkel.
Det finns ett överlapp mellan Midsommarkransen och Mälarhöjden i förlagsangivelsen som ej är helt logisk!

[Tidigt]
Innan 1907
Det kort jag har saknar förlagsangivelse, däremot är fotografen angiven till
C. A. Nilsson, Gröndal, Liljeholmen.
Vykortet är postgånget 24 juli 1903.

[Period 1]
1907-1912
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Vanligen onumrerade; undantag är kort producerade av Axel Eliassons Konstförlag.

Även (baserat på egna vykort)
C. A. Nilsson, Gröndal
Numrerade (åtminstone mitt enda)

[Period 2]
1912-1914
Carl A. Nilsson, Huddinge
Onumrerade

[Period 3]
1914-1917
Carl A. Nilsson, Midsommarkransen
Onumrerade

[Period 4]
1917-1928
Carl Sunnegårdh, Midsommarkransen
Onumrerade
Numrerade i min samling ända upp till #791 (åtminstone).

[Period 5]
1929-1930
Carl Sunnegårdh, Mälarhöjden
Numrerade i min samling från #612 till #1352.

[Period 6]
Ny serie efter försäljning till Svenska Pressbyrån
1930-
Carl Sunnegårdh, Mälarhöjden
Numrerade 100-280.

VAR VÄNLIG LÄS DETTA!

Vill du använda ett vykort eller bild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

PLEASE READ THIS!

If you want to use a postcard or other image in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

Innan period 1
1903
C. A. NILSSON, GRÖNDAL
, LILJEHOLMEN

Onumrerat
Förlag ej angivet
Foto: C. A. Nilsson, Gröndal, Liljeholmen
Gröndals Villastad
Klippan
VC
24 juli 1903

Period 1
1907-1912
CARL A. NILSSON, LILJEHOLMEN
C. A. NILSSON, GRÖNDAL

Onumrerat
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Gröndals Villastad
Dalbo m. m.
VC
17 januari 1907
Onumrerat
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Gröndals Villastad
Pilvägen
VC
Skrivet - odaterat
Onumrerat
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Gröndals Villastad
Pilvägen
VC
16 juli 1915
Onumrerat
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Gröndals villastad
Gustenhill m. m.
VC
6 juni 1911
Onumrerat
Carl A. Nilsson, Liljeholmen
Gröndals Villastad
Lindvägen
VC
Obegagnat
8623
C. A. Nilsson, Gröndal
Bankesta-gård
Järna
VC
Obegagnat

Period 2
1912-1914
CARL A. NILSSON, HUDDINGE

Onumrerade

Onumrerat
Carl A. Nilsson,
Huddinge
Bjerka-Säby
hotell och handelsbod
VC
Obegagnat
Onumrerat
Carl A. Nilsson,
Huddinge
Stallarna,
Bjerka-Säby
VC
Obegagnat

Period 4
1917-1928
CARL SUNNEGÅRDH, MIDSOMMARKRANSEN

Onumrerade

Onumrerat
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Ålberga Gård,
Södermanland
VC
Obegagnat
Märkt med
"Äkta fotografi"
i cirkel.
Onumrerat
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Solvik,
Torö
VC
Adresserat

Nummer 1-305 (ljustryck)
[Hel bildsida utan vit ram]

No. 79
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Almungeberg, Almunge
VC
Obegagnat

Nummer 308-450
[Hel bildsida (dvs utan vit ram), äkta foto]

No. 399
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Långbro Sjukhus
VC
Obegagnat
No. 420
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Parti från Gröndal
VC
Obegagnat
No. 449
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Älvsjö Station
VC
xx mars 1928

Nummer 453-791
[Bildsida med vit ram, äkta foto]

NB: Det finns även kort märkta "Carl Sunnegårdh, Mälarhöjden" inom detta nummerspann!

No. 462
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Betelkyrkan,
Enskede
VC
7 februari 1928
No. 473
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Blommensbergs skola,
Brännkyrka
VC
20 juli 1927
No. 474
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Utsikt över Gröndal,
Brännkyrka
VC
17 februari 1927
No. 495
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Långbro Sjukhus
VC
Obegagnat
No. 496
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Parti från Långbro Sjukhus
VC
29 oktober 1938
Även märkt A.-B. Alga Stockholm
No. 540
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Ekparken, Brännkyrka
VC
Obegagnat
Även Svenska Pressbyrån
nr 71984
No. 582
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Elfsjö gård
VC
22 december 1927
No. 645
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Uttran
Länslazarettet
VC
Plundrat, ej daterat
No. 683
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Parti av
Sundbyberg
VC
Obegagnat
No. 684
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Parti av
Sundbyberg
VC
13 augusti 1928
No. 719
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Sundbyberg
Esplanaden
VC
Obegagnat
No. 779
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Sundbyberg
Landsvägen
VC
Obegagnat
No. 782
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Sundbyberg
Utsikt från Folkskolan
VC
Skrivet men ej daterat
No. 791
Carl Sunnegårdh,
Midsommarkransen
Råsunda
Solnavägen
VC
5 augusti 1933

Period 5
1929-1930
CARL SUNNEGÅRDH, MÄLARHÖJDEN

Nummer 612-1352
[Bildsida med vit ram]

NB: Det finns även kort märkta "Carl Sunnegårdh, Midsommarkransen" inom detta nummerspann!

Hmm ...
Kortet till höger har en lägre numrering (#612) än vad som anges i "Vykortets historia".
Ny version av äldre kort???
No. 612
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Gröndal sett från
Charlottenburg
VC
6 mars 1936
No. 628
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Läraregården vid Danderyds Kyrkskola
VC
9 november 1942
No. 700
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Djursholm, Slottet
VC
5 januari 1932
No. 702
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Djursholm, Läroverket
VC
Obegagnat
A.-B. ALGA Avd. 3
No. 905
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Bromma Kyrka
VC
Obegagnat
No. 1000
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Älvsjö, Affärshuset
VC
Obegagnat
No. 1005
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Motiv från Långbro Sjukhus
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
Även A.-B. Alga nr 711307
No. 1021
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Gröndal
VC
29 juni 1933
No. 1022
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Gröndal
VC
Obegagnat
No. 1030
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Södertälje
Torget från Kyrkogården
VC
23 september 1931
No. 1031
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Södertälje
Torget
VC
Plundrat & Ej daterat
Även märkt ALGA Avd. 3
No. 1032
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Södertälje
Järnagatan
VC
Obegagnat
Även märkt A. B. ALGA Stockholm
No. 1033
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Stockholm
Strömmen
VC
27 februari 1930
No. 1038
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Drottningholms Slott
VC
Obegagnat
No. 1040
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Drottningholms Slott
VC
24 februari 1935
Även märkt ALGA Avd. 3
No. 1067
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Stocksundstorg
VC
12 oktober 1931
No. 1077
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Gröndal, Brännkyrka
VC
Obegagnat
No. 1084
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Saltsjö-Duvnäs, Duvnäsviken
VC
Handräckt?
No. 1156
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
MÄLARHÖJDEN
Bellmans källa
VC
Obegagnat
No. 1212
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden


RÖNNINGE
VC
27 maj 1935
No. 1220
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden

STOCKHOLM
Veterinärhögskolan
VC
Otydlift stämplat & Ej daterat
No. 1259
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
MÄLARHÖJDEN
Utsikt över Mälaren med Björnholmen
VC
12 maj 1934
Även märkt ALGA Avd. 3
No. 1268
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
SÖDERTÄLJE
Parti av kanalen
VC
9 maj 1933
No. 1271
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden

SÖDERTÄLJE
VC
Obegagnat
No. 1272
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
STOCKHOLM
Högalids Folkskola
VC
Obegagnat
No. 1316
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Tureberg. Folkskolan
VC
Obegagnat
Även märkt A. B. ALGA Stockholm
No. 1319
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Enskede Kyrka
VC
Otydligt stämplat, ej daterat
No. 1352
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Drottningholms Slott
VC
Obegagnat

Period 6
1930->
CARL SUNNEGÅRDH, MÄLARHÖJDEN

Tiden efter försäljningen till Svenska Pressbyrån.
Omstart, med ny serie.
Nummer 100-280: Bildsida med vit ram

No. 204
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Mälarhöjdens
hållplats
VC
Obegagnat
No. 265
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Ekerö
Utsikt från Malmen
VC
12 april 1941
No. 269
Carl Sunnegårdh,
Mälarhöjden
Kungsängen
Villa Skoga: Bapt. Pojkhem
VC
Obegagnat