Sidorna senast uppdaterade den 4 maj 2023

Mia Green

Född 14 april 1870 (Roslags-Bro CI:6/b990), skrivs som Maria Amalia, oäkta dotter till pigan Maria Christina Lundmark vid Noor.

Maria flyttar till Haparanda 24 juli 1894 enligt inflyttningslängden [Nedertorneå BI:1/s200]. Skrivs som Maria Amalia Lundmark och kallas redan då för fotografen. Hon anges komma från Piteå. Finns i husförslängden hos sina mostrar Anna Maria Lundmark och Vendla Vilhelmina Lundmark [Haparanda AI:5/s143]. Hon är skriven hos sina mostrar fram 1898 då hon gifter sig. Gift 29 oktober 1898 med seminarieläraren Bror Ulrik Green [Nedertoreå EI:5/s88].

Med det finstilta ovan så lämnar jag kyrkböckerna.
Mia (Maria Amalia) avlider den 24 juni 1949 i Haparanda.

Enligt wikipedia (läst 2021-09-18) så "dokumenterade hon livet, vardag och fest i fred och krig i Tornedalen från 1895 till 1940".
"Hon kom under åren att skapa Haparandas mest värdefulla bildsamling".
Läs mer: wikipedia

Antal vykort i samlingen: 9

VAR VÄNLIG LÄS DETTA!

Vill du använda ett vykort eller bild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

PLEASE READ THIS!

If you want to use a postcard or other image in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

SVENSKA LITOGRAFISKA AB STOCKHOLM

Svenska Litografiska Aktiebolaget i Stockholm producerade ett antal av Mia Greens vykort. På dessa kort står "Foto. Mia Green".

Jag har fyra vykort från detta förlag med Mia Green som fotograf. Två postgångna 1921-22, två ej postgångna eller daterade. Två olika typer av adressidor kan identifieras.

TYP 1
SLABS loggan längst ned i mitten.
"Foto. Mia Green" avbryter linjen som delar meddelandedelen och adressdelen.
Dessutom står tryckserie angivet (i detta fall x 66), och ordet "Imp.".
VC
Typ 1
VC
Typ 2
TYP 2
SLABS loggan längst ned i mitten.
"FOTO. MIA GREEN" skrivet i versaler längst ner till vänster.
Ingen tryckserie angiven.

Vykort av Typ 1

Onumrerat
Svenska Litografiska AB
Stockholm
(gamla formatet 9x14 cm)
Midnattssolen sedd från
Haparanda
VC
4 september 1922
Onumrerat
Svenska Litografiska AB
Stockholm
(gamla formatet 9x14 cm)
Gränsstenen mellan
Sverige och Finland
VC
Obegagnat

Vykort av Typ 2

Onumrerat
Svenska Litografiska AB
Stockholm
(gamla formatet 9x14 cm)
Invalidmonumentet, Haparanda
VC
11 juli 1921
Onumrerat
Svenska Litografiska AB
Stockholm
(gamla formatet 9x14 cm)
Karungi 1915
VC
Obegagnat
OSKAR E. KULL

Oskar E. Kull i Stockholm producerade ett antal av Mia Greens vykort. På dessa kort står "FOTO. MIA GREEN".

Jag har ett kort från detta förlag med Mia Green som fotograf, postgånget 1907.
Adressidan ser ut som följer.

"FOTO. MIA GREEN"
i versaler står under bildtexten på bildsidan.
Dessutom står ett löpnummer på adressidan, i detta fall K 1939. Numret, 1939, finns även på bildsidan.
Detta var typiskt för Oskar E. Kulls vykort.
VC

Vykortet

K 1939
Oscar E. Kull
(gamla formatet 9x14 cm)
Gränsstenen mellan
Sverige och Finland
VC
2 juli 1907
Egen utgivning

Mia Green bedrev själv också förlagsverksamhet och gav ut vykort.

Jag har fyra vykort, alla lite olika i utförandet.

Mia Greens Fotografiatelier, Haparanda.

Uppenbarligen ett förlagsnamn som var hennes.
Jag har sett fler vykort på internet med denna förlagsangivelse.

Kortet har odelad adressida vilket innebär att det tryckts tidigt 1905 eller tidigare.

Onumrerat
Mia Greens Fotografiatelier,
Haparanda
(gamla formatet 9x14 cm)
HAPARANDA
STADSHOTELLET
VC
Obegagnat
6923
Mia Green Haparanda
(gamla formatet 9x14 cm)
ISLOSSNING
TORNEÄLV
VC
Obegagnat

Detta fotografi är reproducerat på "Leonar" papper med numret "6923" under Leonar loggan. Över detta är stämplat i bläck "Mia Green Haparanda".

Jag har sett flera vykort på internet i detta utseende. Ibland finns Mia Greens bläckstämpel med ett årtal.

Kortet har delad adressida vilket innebär att det tryckts efter februari 1905.

Detta kort har en reliefprägling på bildsidan
"Fotografi Mia Green Haparanda".

Det har dessutom en bläckstämpling på bildsidan som säger "Haparanda".

Adressidan är delad och har adresslinjering med är i övrigt helt utan text.

Producerat efter februari 1905

Onumrerat
Mia Greens Fotografiatelier,
Haparanda
(gamla formatet 9x14 cm)
HAPARANDA
VC
Obegagnat

På detta kort syns en reliefprägling på bildsidan
"Fotografi Mia Green Haparanda". Dock har den suttid på originalet som använts för trycket. Ingen relief således på detta kort.

Adressidan är delad.

Onumrerat
Mia Green, Haparanda
(gamla formatet 9x14 cm)
Midnattssolen från Avasaksa
Obegagnat