Sidorna senast uppdaterade den 27 april 2023

OSCAR Alfred ELLQVIST

Född 4 mars 1867 [Strövelstorp (L, M) CI:7/b49], son till skolläraren i Hasslarps skola, Carl Christiansson Ellqvist och hans hustru Johanna Nilsdotter.
Oscar Ellqvist avlider den 29 augusti 1937 i Stockholm.

Enligt wikipedia (läst 2022-04-26) så "var han en svensk fotograf verksam i Stockholm. Han är mest ihågkommen som en av de svenska pionjärerna inom reportagefotografin på 1890-talet och i början av 1900-talet."
Läs mer: wikipedia

Antal vykort i samlingen: 5

VAR VÄNLIG LÄS DETTA!

Vill du använda ett vykort eller bild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

PLEASE READ THIS!

If you want to use a postcard or other image in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

EGEN UTGIVNING

Det första vykortet, eller snarare, fotografiet har en reliefstämpel med hans namn.
Det är förmodligen taget 1911 då Kungsgatan i Stockholm invigdes.

Onumrerat
Oscar Ellqvist
(Utan titel)
Privattaget foto med vykortsbaksida
VC
Obegagnat

Nästa vykort är definitivt utgivet på eget förlag och del i en serie. Oklart dock hur många nummer det rör sig om i serien. Mitt vykort har nummer 5.

5
Oscar Ellqvist
(gamla formatet 9x14 cm)
Riddarhuset
Stockholm
VC
2 november 1902
Okänt förlag

Jag har tre vykort med identiska adressidor. På bildsiden atår tydligt "O. ELLQVIST. FOTO."
Vykorten är numrerade på adressidan utan att något förlag angivits.

6258
Förlag ej angivet
(gamla formatet 9x14 cm)
Stockholm
Wasabron och Riddarhuset
VC
Foto: O. Ellqvist
Postgånget 4 oktober 1904
6947
Förlag ej angivet
(gamla formatet 9x14 cm)
Stockholm
Kastellholmen
VC
Foto: O. Ellqvist
Obegagnat
6965
Förlag ej angivet
(gamla formatet 9x14 cm)
Stockholm
Vasagatan
VC
Foto: O. Ellqvist
14 september 1904