Pressbyråns utgivning av vykort - bakgrund

Utgivningen av Pressbyråns färgfoto-vykort kan indelas i två perioder.

Den första är mellan 1946 och ca 1955. Under denna period gavs korten ut i det gamla formatet (9x14 cm) och numrerade enligt den gamla filialindelningen. Under denna period gavs också merparten av vykortsbreven ut.

Den andra perioden sträcker sig från ca 1955 och fram till dess Pressbyrån uppbörde med vykortstillverkningen 1964. Korten gavs då ut i A6 format med vågig kant och var numrerade enligt den nya avdelningsindelningen. Det förekommer också vykort i det gamla 9x14 cm formatet, såväl som vykortsbrev, med nummer enligt den nya indelningen.

Man kan bestämt för varje avdelning säga att det finns en strikt nummerlista från 1 och uppåt för de motiv som givits ut. Detta oavsett flilal- eller avdelningserie och oavsett formatet (9x14 cm eller A6). Normalt sett så har de lägre numren använts då korten gavs ut enligt filialnumreringen. Då utgivningen fortsatte i den nya avdelningens regi fortsatte man i nummerordning även om prefixet ändrades från filial till avdelning. En del motiv som tidigare utgivits i det gamla formatet med filialnumrering, gav ut igen i A6 format med avdelningsnumrering.

Som exempel kan ges vykortet med motivet "Luleå. Stadsparken och Domkyrkan". Den finns som nummer 102 (9x14 cm gamla formatet, filialnumrering), som nummer 712 (9x14 cm gamla formatet, avdelningsnumrering) och även som nummer 712 (A6 format, avdelningsnumrering). Jag har även motivet som vykortsbrev då numrerat VB 102.

Som kuriosa kan nämnas att jag även har ett A6 kort numrerat efter den gamla filialnumreringen (F. 117 Söderhamn Kyrkan). Normala numret borde ha varit F. 727 (har även ett sådant kort i samlingen).

Är du riktigt intresserad kommer här tre länkar till listor och statistik. Annars så scrolla nedåt som kommer du till vykorts presentationerna.

Excellista på Pressbyråns färgkorts utgivning samt statistik på när korten har skrivits/skickats

Excellista över min samling av Pressbyråns färgkort

Presentation av Pressbyråns utgivning av
vykort och vykortsbrev i färg

I följande presentation har jag utgått från den nya avdelningsindelningen. Jag har valt att presentera vykorten i nummerordning oavsett format, och oavsett om utgivningen skett enligt den gamla eller nya numreringen.

Skulle du ändå vara mer intresserad av de olika formatet 9x14 och A6 eller vykortsbreven så följ länkarna här ...

Vykort i gamla formatet 9x14 | Vykort i nya A6 formatet | Vykortsbreven

Klicka på länkarna eller minibilderna nedan för att ta dig vidare till detaljpresentationerna.

Avdelningskontor
BODEN

Serie 71
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 10
gamla formatet (9x14 cm)

38 av 64 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BOLLNÄS

Serie 72
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 11
gamla formatet (9x14 cm)

24 av 26 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BORLÄNGE

Serie 73
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 12
gamla formatet (9x14 cm)

184 av 274 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BORÅS

Serie 74
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 13
gamla formatet (9x14 cm)

17 av 35 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ESKILSTUNA

Serie 75
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 14
gamla formatet (9x14 cm)

60 av 70 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
GÄVLE

Serie 76
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 18
gamla formatet (9x14 cm)

51 av 76 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
GÖTEBORG

Serie 77
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 19
gamla formatet (9x14 cm)

85 av 100 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HALMSTAD

Serie 78
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 20
gamla formatet (9x14 cm)

41 av 66 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HÄLSINGBORG

Serie 79
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 27
gamla formatet (9x14 cm)

62 av 76 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HÄRNÖSAND

Serie 10
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 28
gamla formatet (9x14 cm)

48 av 54 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KALMAR

Serie 11
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 30
gamla formatet (9x14 cm)

46 av 59 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KARLSKRONA

Serie 12
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 31
gamla formatet (9x14 cm)

68 av 97 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KARLSTAD

Serie 13
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 32
gamla formatet (9x14 cm)

75 av 100 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KRISTIANSTAD

Serie 14
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 34
gamla formatet (9x14 cm)

11 av 13 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
LINKÖPING

Serie 15
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 37
gamla formatet (9x14 cm)

37 av 39 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
MALMÖ

Serie 16
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 38
gamla formatet (9x14 cm)

83 av 99 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
NORRKÖPING

Serie 17
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 46
gamla formatet (9x14 cm)

52 av 63 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
NÄSSJÖ

Serie 18
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 49
gamla formatet (9x14 cm)

25 av 44 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
SKÖVDE

Serie 19
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 51
gamla formatet (9x14 cm)

39 av 44 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
STOCKHOLM

Serie 20
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 70
gamla formatet (9x14 cm)

121 av 151 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UDDEVALLA

Serie 21
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 55
gamla formatet (9x14 cm)

111 av 169 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UMEÅ

Serie 22
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 60
gamla formatet (9x14 cm)

21 av 28 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UPPSALA

Serie 23
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 56
gamla formatet (9x14 cm)

31 av 35 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
VISBY

Serie 24
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 59
gamla formatet (9x14 cm)

137 av 167 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
VÄSTERÅS

Serie 25
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 62
gamla formatet (9x14 cm)

36 av 49 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ÖREBRO

Serie 26
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 64
gamla formatet (9x14 cm)

39 av 45 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ÖSTERSUND

Serie 27
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 65
gamla formatet (9x14 cm)

31 av 34 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
STOCKHOLM
(omgivningarna)

Serie 30
nya formatet (A6)

Gamla filialserien 71
gamla formatet (9x14 cm)

36 av 44 nummer i samlingen
VC
Kort som inte passar in ...

Korten i nedanstående serier har ingen motsvarighet i utgivningen numrerad enligt den nya avdelningsindelningen.

Serie 9 Stockholm är förmodligen den första färgfoto serien från Pressbyrån. Det tidigaste postgångna kortet är från den 18 juli 1946. Numreringen är lite speciell och följer inte praxis från senare serier.

Möjligen kan serie 29 Jönköping/Huskvarna ha en motsvarighet i nya serie 18. Det finns en lämplig lucka på 12 nummer där. Behöver hitta ett kort i A6 format med ett av dessa motiv för att få det bekräftat.

Serie 48 Nynäshamn kan möjligen platsa in i nya serie 30, men inga bevis finns ännu.

STOCKHOLM

Serie 9
gamla formatet (9x14 cm)

20 av 20 nummer i samlingen
VC

JÖNKÖPING/HUSKVARNA

Gamla filialserien 29
gamla formatet (9x14 cm)

11 av 12 nummer i samlingen
VC

NYNÄSHAMN

Gamla filialserien 48
gamla formatet (9x14 cm)

3 av 3 nummer i samlingen
VC
Onumrerade Pressbyrå vykort
Det finns även ett antal färgfoto-vykort utgivna av Pressbyrån som helt saknar numrering. Klicka på kortet nedan så kommer du en sammanställning av vad som finns i min samling.

Onumrerade Pressbyrå vykort

xx vykort i samlingen

VC
Pressbyråns vykortsmappar
Vykortsmappar innehållande mindre kort i 6x9 cm format (ej vykort) gavs ut för ett antal områden. Motiven på dessa kort återfinns i den ordinarie utgivningen.

DALARNA

Motiv hämtade ur filialserie 12

VC

FALUBYGDEN

Motiv hämtade ur avdelningsserie 73

VC

GÄVLE

Motiv hämtade ur avdelningsserie 76

VC

MALMÖ

Motiv hämtade ur filialserie 38

VC

UDDEVALLA

Motiv hämtade ur filialserie 55

VC

VISBY

Motiv hämtade ur filialserie 59

VC
Samarbete med andra förlag
Förmodligen under perioden då Pressbyrån höll på att avveckla sin vykortsutgivning, samarbetade man med andra förlag. Dels finns Grafisk Konst serie 59 där ett antal vykort har både Pressbyrå-loggan såväl som Grafisk Konst text på baksidan. Dels finns ett antal kort utgivna av Sa-mar AB där det finns en speciell förlagsangivelse på baksidan där Pressbyrån är nämnd.

Grafisk Konst AB

x vykort i samlingen

VC

Sa-mar AB

3 vykort i samlingen

VC
"Look-a-likes"
Det finns ett antal vykort, främst s.k. hälsningsvykort, dvs 5-bildskort med texten "Hälsning från Ortsnamn", med en numrering som påminner om avdelningsnumreringen. Antingen är vykortet en direkt kopia av motsvarande svart-vita Pressbyråkort (dock handkolorerat), alternativt har Pressbyråmotiv använts med dock på annan plats än på ursprungsvykortet.

"Look-a-like"
VYKORT

Handkolorerade, baserade på vykort utgivna av Pressbyrån

x vykort i samlingen

VC