Sidorna senast uppdaterade den 18 september 2021

Stig Hartman

Detta jag vet om Stig Hartman är det läst i en faktaruta som Hallandsposten hade 2010 då en utställning av bilder från Halmstad (tiden under andra världskriget). Det var fotografen Stig Hartmans bilder som visades.

I faktarutan stod:
"Stig Hartman (1912-1995) var uppväxt i Malmö och jobbade en tid som pressfotograf för Sydsvenska dagbladet. På 1930-talet flyttade han till Halmstad där han drev en fotoaffär och dokumenterade livet i staden med sin kamera. Han har lämnat en stor bildskatt efter sig".

Antal vykort i samlingen: 8

VAR VÄNLIG LÄS DETTA!

Vill du använda ett vykort eller bild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

PLEASE READ THIS!

If you want to use a postcard or other image in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

EGEN UTGIVNING

Alla kort i serien (?) nedan har en helt ren och oskriven adressida. Med det menar jag att förum adresslinjer finns ingenting tryckt i form av förlag etc. På framsidan av varje kort står Stig Hartman angiven som fotograf.

På samtliga bilder förekommer en buss med registreringen R999, dvs Skaraborgs län. Jag kan för lite om bilar och bussar för att avgöra vilket fabrikat/märke det är frågan om.

Frågor jag naturligt ställer är:
Varför finns denna buss med? Finns det fler kort i serien? Har Stig Hartman gett ut andra vykort?

Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Husaby kyrka
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Vy från vägen
Göteborg-Trollhättan
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Läckö slott
Kvarnen
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Trollhättan
Kung Oscars bryggan
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Vy från vägen
Skövde-Hjo
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Trollhättan
Hotellet
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Lidköping
Gamla Rådhuset
VC
Obegagnat
Onumrerat
Egen utgivning?
(gamla formatet 9x14 cm)
Fiskebäck
(gränsen mellan
Wästergötland och Småland)
VC
Obegagnat