Sidan senast uppdaterad den 21 december 2017

VYKORT FRÅN GÖTEBORG

På den här sidan hittar du färgfotovykort från sent 1930-tal till slutet av 1960-talet från Göteborg.

GULDHEDEN | HAGA | INNANFÖR VALLGRAVEN | LORENSBERG | MAJORNA | MASTHUGGET

NORDSTADEN | VASASTADEN

HAMNEN | LÅNGEDRAG | SKÄRGÅRDEN

GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD | SLOTTSSKOGEN | TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

LISEBERG

GÖTEBORGS BROAR | GÖTEBORGS KYRKOR

BIOGRAFER | HOTELL | MUSÉER | RESTAURANGER | TEATRAR | VARUHUS

Antal motiv i samlingen: 35

Håll muspekaren över bilden för att få se data om vykortet.
Klicka på miniatyrbilderna nedan så får du upp större bilder. Du kan sedan välja att ligga kvar i storbildsformat och stega dig igenom serien alternativt utnyttja "slide show" funktionen.

GULDHEDEN

Den första etappen av "Nya Guldheden" invigdes den 17 augusti 1945 av kronprins Gustaf Adolf, då utställningen Bo Bättre i norra Guldheden gick av stapeln. Norra Guldheden var då Sveriges första så kallade Grannskapsenhet, byggt i syfte att visa på framtidens, kollektiva bostadsfunktionalism.

Norra Guldheden byggdes 1944-47, Södra Guldheden 1949-53 och Sydöstra Guldheden 1958-60.

F.1940
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)

Göteborg
Guldhedstorget
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1941
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)

Göteborg
Syster Estrids Gata
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1942
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)

Göteborg
Södra Guldheden
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1959
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Södra Guldheden, Vattenreservoaren
VC
Egen utgivning
12 juli 1953
HAGA

Järntorget

Järntorget, eller Jerntorget fram till åtminstone år 1900, är ett torg i stadsdelarna Haga och Masthugget i centrala Göteborg. Det är ett av stadens viktigaste torg och en knutpunkt för kollektivtrafiken i västra delen av staden.

F.1930
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Järntorget med Folkets Hus
VC
Egen utgivning
Otydligt stämplat & Ej daterat
INNANFÖR VALLGRAVEN

Kungsportsplatsen

Kungsportsplatsen är ett torg i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg, där stadsporten Kungsporten låg fram till och med 1839.

F.192
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Kungsportsplatsen
VC
Egen utgivning
Obegagnat

Stora Hamnkanalen & Vallgraven

Göteborg anlades år 1621 på ett låglänt område vid Göta älvs södra strand. Man planerade att anlägga ett antal kanaler enligt nederländsk förebild, för att dränera men även för att staden skulle fungera som hamn. Hela staden blev omgiven av en sicksackformig vallgrav från älven vid Rosenlund i en halvcirkel moturs till älven vid Lilla Bommen.

Innanför byggde man Stora Hamnen (nu Stora Hamnkanalen) från Stora Bommen i väster, mellan Kvarnberget i norr och Stora och Lilla Otterhällan (numera Kungshöjd) i söder, till Vallgraven i öster, där den sista biten var avsmalnad för att inte bilda ett hål i stadens befästningsvallar. Kanalen har inte en helt rak sträckning utan bildar en vinkel en bit in, vid Kämpebron.

F.1932
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Stora Hamnkanalen
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1936
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Vallgraven
VC
Egen utgivning
Obegagnat
LORENSBERG

Götaplatsen

Götaplatsen är en stor öppen plats i södra ändan av Kungsportsavenyen i stadsdelen Lorensberg i Göteborg.

F.1926
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Götaplatsen med Carl Milles 'Poseidon'
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.197
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Götaplatsen med
Stadsteatern
VC
Egen utgivning
19 juli 1948
F.1927
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Götaplatsen med Stadsteatern samt Park Avenue Hotel
VC
Egen utgivning
9 augusti 1953
F.1928
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Götaplatsen med Konstmuséet
och Stadsteatern
VC
Egen utgivning
24 februari 1954
F.1931
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Götaplatsen med
Stadsteatern
VC
Egen utgivning
Obegagnat
MAJORNA

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
MASTHUGGET

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
NORDSTADEN

Gustaf Adolfs torg

Gustaf Adolfs torg ligger i stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg vid Stora Hamnkanalen. Det kallades Stora torget eller Stortorget fram till 1854 då Bengt Erland Fogelbergs staty av stadens grundare, kung Gustav II Adolf, placerades på torget.

F.195
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Gustaf Adolfs torg med Rådhuset
VC
Egen utgivning
4 juli 1951
F.196
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Gustaf Adolfs torg med Börsen
VC
Egen utgivning
2 juli 1951

Drottningtorget

Drottningtorget är ett torg utanför Centralstationen i stadsdelen Nordstaden i Göteborg som fått sitt namn av att Drottningporten, en av stadens stadsportar, låg här.

F.1911
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Drottningtorget med Centralstationen och Hotell Eggers
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1929
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Drottningtorget med
Posthuset
VC
Egen utgivning
10 mars 1954
VASASTADEN

Vasaplatsen

Vasaplatsen, är belägen i stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg i Göteborg. Den fungerar som en mindre knutpunkt för kollektivtrafiken. Vasaplatsen fick sitt namn år 1882, och färdigställdes 1897. Området vid och kring Vasaplatsen kallades för Flygarns Haga, efter poliskommissarien Anders Fredrik Flygare som ännu i slutet av 1850-talet ägde hus på tomten.

F.1946
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Vasaplatsen
VC
Egen utgivning
18 augusti 1954
HAMNEN

Hamnen

F.199
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Hamnen
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1943
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Hamnen
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1910
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Hamnbild
VC
Egen utgivning
1 augusti 1949
F.1925
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Hamnbild
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1933
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Barken 'Viking'
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1934
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Hamnmotiv med barken 'Viking'
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1935
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Majnabbehamnen med s/s 'Saga'
VC
Egen utgivning
Obegagnat
LÅNGEDRAG

Långedrag

F.1945
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Långedrags Restaurant
VC
Egen utgivning
Plundrat & Ej daterat
SKÄRGÅRDEN

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD

Botaniska Trädgården

Göteborgs botaniska trädgård eller Botaniska ligger i stadsdelen Änggården i Göteborg – på den tidigare egendomen Stora Änggården.
Botaniska invigdes den 8 juli 1923 i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg, men trädgården ansågs färdig först 1948. Botaniska har som symbol en vitsippa.

F.1952
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Botaniska Trädgården
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1953
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Botaniska Trädgården
VC
Egen utgivning
Obegagnat
SLOTTSSKOGEN

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningens park började anläggas 1842. Den är en av landets allra tidigaste offentliga parker och den för tillkomsttiden mest storslagna. Genom sina engelska influenser intar den en unik ställning gentemot senare anlagda stadsparker, som utformades efter tyska parkanläggningsideal.

Anläggningens plan, liksom växturvalet i rabatter och planteringar, har fram till idag bibehållit sin ursprungliga karaktär med tidstypiskt växtsortiment och slingrande stigar. Ett par av parkens tidigaste byggnader är uppförda under parkens tidigaste tid, direktörsvillan 1847 och elevbostaden 1868, medan många av de övriga tillkom kring sekelskiftet.

Idag utgör Trädgårdsföreningens park en av de mest välbevarade offentliga parkerna från 1800-talets mitt samtidigt som den intar en särställning i parkanläggandets svenska historia. Den blev tidigt den viktigaste promenadplatsen för stadens borgerskap och utgör numera en omistlig del av stadsmiljön i centrala Göteborg.

F.198
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Trädgårdsföreningen
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.1949
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Trädgårdsföreningen
VC
Egen utgivning
10 december 1956
F.1950
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Trädgårdsföreningen
VC
Egen utgivning
Obegagnat
Onumrerat
Förlag ej angivet
Göteborgs Trädgårdsförening
---
VC
1 augusti1 1947
Onumrerat
Förlag ej angivet
Göteborgs Trädgårdsförening
Kaktushuset
VC
Obegagnat
Onumrerat
Förlag ej angivet
Göteborgs Trädgårdsförening
Vy från parken
VC
Obegagnat
Onumrerat
Förlag ej angivet
Göteborgs Trädgårdsförening
Palmhuset, tropiska avselningen
VC
1 augusti 1950
LISEBERG

Liseberg

Liseberg är en nöjespark belägen i stadsdelen Heden i Göteborg. Parken drivs som ett aktiebolag, helägt av Göteborgs kommun. Den invigdes inför Jubileumsutställningen i Göteborg 8 maj 1923.

F.1948
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Liseberg, Konserthallen
VC
Egen utgivning
21 september 1954
GÖTEBORGS BROAR

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
GÖTEBORGS KYRKOR

Kristine kyrka

F.191
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Stora hamnkanalen med
Kristine kyrka
VC
Egen utgivning
Obegagnat
F.193
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Stora hamnkanalen och
Kristine kyrka
VC
Egen utgivning
Obegagnat
BIOGRAFER

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
HOTELL

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
MUSÉER

Sjöfartsmuséet

F.194
Pressbyrån
(gamla formatet 9x14 cm)
Göteborg
Sjöfartsmuseet
VC
Egen utgivning
3 juli 1949
RESTAURANGER

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
TEATRAR

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC
VARUHUS

xxx

Onumrerat
xxx
Stockholm
xxx
VC