På denna sida har jag samlat svenska sekelskiftesbilder i färg producerade av Knackstedt & Näther i Hamburg.

Idén till sidan fick jag efter ett antal mailkonversationer med Adam Kazeff i Lund. Han satte mig på spåret till Knackstedt & Näther efter att jag hade kontaktat honom angående Thure Holmgrens utgivning av Helsingborgs vykort. Hade även kort med snarlik utformning utgivna av Bernhard Francke i Stockholm i min samling.

Knackstedt & Näther har även givit ut en större serie svart-vita finländska kort. På dessa kort som har samma textfont som de svenska korten jag här presenterar, står Knackstedt & Näther tydligt utskrivna som producent av serien. Se bild nedan.

VC

Adam tipsade mig även om utgivning i Landskrona och Uppsala.
När denna boll väl kommit i rullning så började jag leta svenska sekelskifteskort med denna "textfont" på framsidan. Korten har (nästan alla) odelad baksida, dvs är utgivna innan april 1905.

Jag har även hittat den del kort där Knackstedt & Näther står som utgivare. Dessa kort har delad baksidan och är således utgivna efter april 1905, MEN senast 1910 då firman går i konkurs. Återuppstår förvisso samma år under namnet Knackstedt & Co.

Vackra tyskar ...

***

Göteborg - Göteborgs Litografiska Aktiebolag

Göteborg - okänt förlag

Helsingborg - Thure Holmgrens Bokhandel

Kristianstad - L. F. Larsson

Landskrona - Törnqvists Bokhandel

Malmö - Carl Gleerups Bokhandel

Skövde - P. A. Eriksén

Stockholm - Bernhard Franke & Co.'s förlag

Södertälje - Axel Lundmarks Bokhandel

Uppsala - O. A. Nordlings Cigarrimport

Örebro - C. A. Rohloffs Bokhandel

***

Semitopografiska kort i färg

***

Knackstedt & Näthers egna svenska utgivning i färg

***

Knackstedt & Näthers egna Stockholms utgivning i svart-vitt

***

Antalet kort är just nu:
76

Sidan senast uppdaterad: 30 maj 2017

Håll muspekaren över bilden för att få se data om vykortet.
Klicka på miniatyrbilderna nedan så får du upp större bilder. Du kan sedan välja att ligga kvar i storbildsformat och stega dig igenom serien alternativt utnyttja "slide show" funktionen.

Knackstedt & Näther
Exempel från den tyska utgivningen

Just beautiful ...

Exempel på vad Knackstedt & Näther var kapabla till!

593
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Partie an der Alster bei Schwanenwik
VC
Obegagnat
Göteborg
Göteborgs Litografiska Aktiebolag

Det data jag har om Göteborgs Litografiska Aktiebolag är att man bl. a. hade en butik på Södra Hamngatan 15 i Göteborg, Göteborgs Litografiska Aktiebolags Detaljaffär. Det finns en serie svartvita vykort med seriebeteckning D. No. xxx (högsta kända nummer 556).
Källa: Vykortets historia av Arne Sandström.

Jag har antagit att de färgkort jag här presenterar, betecknade G.L.A.D. No xx, är den motsvarande färgserien, och då tryckt av Nackstedt & Näther.
Har nu upptäckt att det inte helt stämmer eftersom det finns svart-vita kort i G.L.A.D. serien ....

Göteborgs Litografiska Aktiebolag gav också ut Knackstedt & Näther producerade vykort onumrerade och med sitt fulla förlagsnamn utskrivet.

Jag har ännu ingen uppfattning om seriernas storlek.

17
G. L. A. D.
Göteborg
Hamnen
VC
23 maj 1902
20
G. L. A. D.
Göteborg
Norra Hamngatan
VC
Obegagnat
25
G. L. A. D.
Marstrand
Kallbadhuset och Norra Inloppet
VC
19 april 1902
41
G. L. A. D.
Göteborg
Stora Teatern
VC
14 mars 1902
Onumrerat
Göteborgs Litografiska Aktiebolag
Göteborg
Norra Hamnkanalen
VC
6 oktober 1904
Onumrerat
Göteborgs Litografiska Aktiebolag
Göteborg
Hamnparti
VC
Obegagnat
Göteborg
Okänt förlag

Det förekommer även Göteborgsvykort tryckta av Knackstedt & Näther men helt utan förlagsangivelse eller logotyper.

Jag har ingen uppfattning om seriens storlek.

Onumrerat
Okänt förlag
Göteborg
Hotell Eggers
VC
3 december 1905
Onumrerat
Okänt förlag
Göteborg
Rådhuset och Södra Hamnkanalen
VC
Obegagnat
Onumrerat
Okänt förlag
Göteborg
Parti från Slottsskogen
VC
Obegagnat
Helsingborg
Thure Holmgrens Bokhandel

Thure Holmgren tog 1898 över en bokhandel på Kullagatan i Helsingborg som hade startats redan 1848 av författaren och redaktören Oscar Patrick Sturzen-Becker (signaturen Oddvar Odd). Ganska omgående efter övertagandet började Thure Holmgrens Bokhandel med sin vykortsutgivning. Den övertogs liksom bokhandeln av Birger Hedén 1909.

Denna serie har kända nummer 1-54. Nummer 1-30 har odelad baksida och samma font. Nummer 33 och 34 har odelad baksida och annorlunda font, dock identisk med den font Knackstedt & Näther använder sig av på de egna svenska korten. Från nr 35 ny font igen och dessutom delad baksida.

Nummer 31 och 32 är fortfarande okända.

1
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hallbergs trappor
VC
11 januari 1904
2
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Stadsparken
VC
Skrivet men ej postgånget
3
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Centralstationen
VC
Plundrat & Otydligt daterat
4
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Rådhuset med Jernvägsgatan
VC
21 december 1905
5
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Jernvägsgatan
VC
12 december 1903
6
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hamnpaviljongen
VC
15 september 1904
7
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hamnen med Ångfärjan
VC
Obegagnat
8
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Fyrtornet och Signalstationen
VC
Obegagnat
9
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
???
???
VC
10
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
???
???
VC
11
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Torget
VC
18 augusti 1904
12
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
???
???
VC
13
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg

Ramlösadalen
VC
14
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Parti från Pålsjöstrand
VC
15
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Drottninggatan
VC
1 augusti 1894 ???
Ska nog vara 1904 ...
16
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Parti från Öresunds-Parken
VC
9 oktober 1904
17
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Parti af Öresunds-Parken
VC
4 februari 1904
18
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Parti af Hälsan
VC
15 januari 1906
19
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg

Helsingborg
VC
20
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hälsovägen
VC
16 november 1905
21
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Drottninggatan
VC
22
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Norr
VC
7 augusti 1910
23
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
???
???
VC
24
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hälsan
VC
21 maj 1904
25
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Parti från
Pålsjö
VC
16 maj 1907
26
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg

Pålsjö
VC
27
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Fiskarstuga vid
Tinkarpsbacken
VC
28
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Tinkarpsbacken
VC
29
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
???
???
VC
30
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Folkets Park
VC
20 augusti 1905
***
"Ny font" - odelad adressida
33
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Konung Oscar II:s terass
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
34
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Järnvägsgatan
VC
***
"Ännu en ny font" - delad adressida
35
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Fiskarstuga vid Tinkarpsbacken
VC
36
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Kulla Gunnarstorp
Borgen
VC
37
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hälsan
VC
38
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Tinkarpsbacken
VC
39
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hamnen
VC
40
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
41
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
42
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
43
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Högre Allmänna Läroverket
VC
44
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Stadsparken
VC
45
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Stadsparken
VC
46
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
47
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
48
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
49
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
50
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Hamnpaviljongen
VC
15 november 1906
51
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Tinkarpsbacken
VC
52
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
xxx
VC
53
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Ramlösa-Brunn
VC
54
Thure Holmgren
Bokhandel, Helsingborg
Helsingborg
Pålsjö
VC
Kristianstad
L. F. Larsson

Har tyvärr inget data om L. F. Larssons förlag. Kristianstad korten är onumrerade och antalet kort går därför inte att uppskatta.

Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Tivoli
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Tivoli
VC
24 april 1905
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Tivoli
VC
Skrivet & Ej daterat
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Rådhuset med Kyrkan
VC
26 oktober 1903
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Tyggården
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstadt
Vestra Boulevardgatan
VC
20 augusti 1904
Onumrerat
L. F. Larsson, Christianstad
Christianstad
Sparbankshuset
VC
19 oktober 1903
Landskrona
Törnqvists Bokhandel

Har tyvärr inget data om Törnqvists Bokhandel. Landskrona korten är onumrerade och antalet kort går därför inte att uppskatta.

Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Hamnen
VC
Obegagnat
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Nyhamn
VC
31 december 1904
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Slottsparken
VC
Obegagnat
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Slottsparken och Wallgrafven
VC
24 augusti 1902
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Strandpromenaden
VC
31 augusti 1904
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Teaterparken
VC
7 november 1903

Korten nedan påminner mycket i stil om de kort Thure Holmgren i Helsingborg gett ut med nummer 35-54. Knackstedt & Näther?

Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Kyrkan
VC
26 augusti 1908
Onumrerat
Törnqvists Bokhandel
Landskrona
Slottet
VC
31 juli 1905
Malmö
Carl Gleerups Bokhandel

Har tyvärr väldigt lite data om Carl Gleerups Bokhandel. Malmö korten är numrerade men jag har ännu ingen uppfattning om seriens storlek. Det verkar som om olika nummer (eller sekvenser av nummer) har producerats av olika tyska producenter.

179
Carl Gleerups Bokhandel
Malmöhus
Slott
VC
Skrivet, ej postgånget & Ej daterat
181
Carl Gleerups Bokhandel
Malmö
Jernvägsstationen
VC
Obegagnat
187
Carl Gleerups Bokhandel
Malmö
Regementsgatan och Museum
VC
6 september 1903
230
Carl Gleerups Bokhandel
Malmö
Slottsgatan
VC
15 maj 1906
Skövde
P. A. Erikséns förlag

Har tyvärr inget data om P. A. Erikséns förlag. Skövde korten är numrerade, men det är så höga nummer och så stort spann mellan de nummer jag har, så jag väntar med att dra några slutsatser.

10008
P. A. Eriksén, Sköfde
Sköfde
Skaraborgs Banken
VC
6 oktober 1906
10042
P. A. Eriksén, Sköfde
Sköfde
Strupen å Billingen
VC
10 april 1904
10043
P. A. Eriksén, Sköfde
Sköfde
Boulognerskogen
VC
Skrivet & Ej daterat
12143
P. A. Eriksén, Sköfde
Sköfde
Hotell Billingen
VC
Skrivet & Ej daterat
Stockholm med omgivningar
Bernhard Franke & Co.'s förlag

Har tyvärr inget data om Bernhard Franke & Co. Stockholms korten är numrerade men det verkar som om numreringen innehåller så väl svart-vita som kolorerade motiv.

Förlaget har även gett ut Uppsala motiv som möjligen har en helt annan numrering då de två kolorerade kort jag har nummer 2029 och 2030. Där används också en annan font än på de kort som visas nedan.

10
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Obegagnat
184
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ingång till Idrottsparken
VC
8 oktober 1905
189
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsteatern
VC
9 november 1906
198
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Uppfartsvägen till Vasastaden
VC
9 december 1904
199
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Birger Jarlsgatan
VC
9 juli 1905
205
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Utsigt från Lejonbacken
VC
19 augusti 1904
206
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Carl Johans torg
VC
Obegagnat
208
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Bellmansbysten på Kongl. Djurgården
VC
27 september 1904
210
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fiskarehamnen och
Stadsgården
VC
15 maj 1904

Bonuskort - Bernhard Franke & Co's förlag
(förmodligen ej Knackstedt & Näther)

19
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vy af Mosebacke
VC
Obegagnat
2029
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Hamnen
VC
Obegagnat
2030
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Jernbron
VC
29 maj 1905
Södertälje
Axel Lundmarks Bokhandel

Har tyvärr inget data om Axel Lundmarks Bokhandel i Södertälje.
Södertälje korten är onumrerade och antalet kort går därför inte att uppskatta.

Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Björkudden
VC
Obegagnat
Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Utsigt från Hälsokullen
VC
Obegagnat
Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Igelstaviken
VC
Obegagnat
Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Kanalparti
VC
11 juni 1905
Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Kanalparti
VC
Obegagnat
Onumrerat
Axel Lundmarks Bokhandel
Södertelge
Kanalparti
VC
18 januari 1907
Uppsala
O. A. Nordlings Cigarrimport

Har tyvärr inget data om O. A. Nordlings Cigarrimport i Uppsala.
Uppsala korten är onumrerade och antalet kort går därför inte att uppskatta.

Onumrerat
O. A. Nordlings Cigarrimport
Upsala
Slottet och Svandammen
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
Örebro
C. A. Rohloffs Bokhandel

Har tyvärr inget data om C. A. Rohloffs Bokhandel i Örebro.
Örebro korten är onumrerade och antalet kort går därför inte att uppskatta.

Onumrerat
C. A. Rohloffs Bokhandel
Örebro
Hamnen
VC
13 oktober 1911
NB: delad adressida
Onumrerat
C. A. Rohloffs Bokhandel
Örebro
Drottninggatan från Pumpkälltorget
VC
Obegagnat
NB: delad adressida
Onumrerat
C. A. Rohloffs Bokhandel
Örebro
Tekniska skolan
VC
20 juli 1908
NB: delad adressida
Semitopografiska kort

Här visar jag kort från Knackstedt & Näthers semitopografiska utgivning.

Genom att titta på K&N:s tyska utgivning kan man lätt få ledtrådar till deras produktion av svenska vykort. Nedan visar jag tyska referenser som nödvändigtvis inte finns i min samling och sedan de svenska vykorten från min samling.

Numreringen verkar vara sådan att varje "mall" har sitt nummer oavsett sedan vilken stad/bild som används för det aktuella vykortet. Jag känner till nummer mellan 1-216 (långt ifrån alla nummer dock). Finns förmodligen högre nummer också ...

No 15
Tyska vykort
No 15
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hameln
Panorama
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 15
Förlag ej angivet
Stockholm
Sturegatan
VC
8 september 1902
No 69
Svenska vykort
No 69
Förlag ej angivet
Göteborg
Parti af Vallgrafven
VC
27 april 1902
No 101
Tyska vykort
No 101
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Flet beim Steckelhörn
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 101
M. Falkman
Malmö
St. Pauli kyrka
VC
24 augusti 1905
No 103
Svenska vykort
No 103
Hjalmar Appeltoffts Bokhandel
Kalmar
Kalmar
Slott
VC
8 september 1902
No 103
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
Skansen
VC
1906
No 104
Tyska vykort
No 104
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Alsterpavillon
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 104
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
Skansen
VC
1902
No 104
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
Skansen
VC
Obegagnat
No 105
Tyska vykort
No 105
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
St. Pauli Fährhaus
VC
REFERENS - ej i samlingen
Schweiziska vykort
No 105
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Grüss aus Mariastein i. Schweiz
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 105
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
Strandvägen
VC
1902
No 107
Tyska vykort
No 107
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Kersten Miles Brücke u. Seewarte
VC
REFERENS - ej i samlingen
No 107
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Jungfernstieg mit Alsterpavillon
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 107
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
(Kungsträdgården)
VC
Obegagnat
No 108
Svenska vykort
No 108
Bergius Bokhandel
Wenersborg
VC
4 juli 1903
No 110
Tyska vykort
No 110
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Ansbach
Schlossthor
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 110
Halls Bokhandel,
Jönköping
Jönköping
Kongl. Göta Hofrätt, Rådhuset
VC
31 augusti 1902
No 111
Tyska vykort
No 111
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Hamburg
Kersten Miles Brücke
VC
REFERENS - ej i samlingen
No 111
Knackstedt & Näther,
Hamburg

Bremerhafen
VC
REFERENS - ej i samlingen
Svenska vykort
No 111
Peter Alstrup
Köpenhamn

Göteborg
VC
Obegagnat
No 111
K. Holmström
Stockholm
Stockholm
Panorama från Storkyrkan
VC
Obegagnat
Knackstedt & Näther, Hamburg

Här visar jag de svenska kort jag har av Knackstedt & Näthers svenska utgivning där de uttryckligen står nämnda som förläggare eller producenter. Korten finns både som färgkort och i svart-vitt.

Två typer av baksidor på korten har jag funnit, båda med delad baksida, dvs efter 1905.

Knackstedt & Näther,
Hamburg
Baksida - typ 1
VC
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Baksida - typ 2
VC
Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Utsikt från Terassen
Helsingborg
VC
29 december 1910
Baksida - typ 2
Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Kärnan
Helsingborg
VC
Obegagnat
Baksida - typ 1
Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Utsigt från Hälsovägen
Helsingborg
VC
Obegagnat
Baksida - typ 2
Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Rådhuset
Helsingborg
VC
Obegagnat
Baksida - typ 1
Onumrerat
Axel Martin, Helsingborg
Helsingborg
Terassen
VC
27 oktober 1909
Baksida - typ 2
Knackstedt & Näther Lichtdruck, Hamburg
Knackstedt & Näther, Hamburg

Här visar jag de Stockholms kort i svart-vitt jag har av Knackstedt & Näthers svenska utgivning där de uttryckligen står nämnda som förläggare eller producenter.

Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Stockholm
Panorama över Mariahissen
VC
Adresserat & Ej daterat
Onumrerat
Knackstedt & Näther,
Hamburg
Stockholm
Skeppsholmsbron
VC
17 september 1912