Denna är ingångssidan till Stockholmsdelen av min vykortssamling som sträcker sig från
sent 1890-tal fram till 1970-talet.
Uppskattningsvis så hittar du här ca 1200 vykort.

Följ länkarna över minibilderna nedan för att komma till vykorten.

Perioden 1890 till 1920
Denna period var då vykortsskrivandet tog fart på allvar. Från de första tecknade vykorten till de första fotografiska svartvita korten. Det finns nära på ett oändligt antal möjligheter att hitta olika samlarvinklingar för denna period. Mitt val speglas av de åtta olika områdena nedan.
"Grüss Aus" vykort
VC
Flerbilds-vykort
VC
VC
Stockholmsutställningen 1897
VC
VC
VC
VC
VC
Perioden 1920 till 1940

Jag har valt att täcka den här tidsperioden med vykort från två förlag.

Harald Olsen gav under perioden 1923-1960 ut ca 800 vykort över Stockholm. Flertalet av korten togs förmodligen innan 1934 då Harald Olsen själv avled. Firman drevs dock vidare av hans hustru och andra släktingar.

Det andra förlaget är Axel Eliassons Konstförlag som under denna period gav ut ett större antal svartvita vykort, förmodligen ca 1500.

Jag har inte på något sätt ambitionen att hitta alla vykorten utan de kort jag har i samlingen får representera denna tidsperiod.

VC
VC
Perioden 1940 till 1970

Redan under mitten på 1930-talet kom det första vykorten med färgfotografier. Under 1940- och 1950-talen breddades utbudet väsentligt. Jag har som ett huvudområden för mitt vykortssamlande Svenska topografiska vykort i färg från ca 1935-1970. Här visas Stockholmskorten samlade från allehanda förlag.

De svartvita korten för denna tidsperiod låter jag representeras av Pressbyrån. De tidigaste Pressbyråkorten (utgivna av Alga) kommer redan på 1930-talet men det bortses från i denna sammanställning.

VC
VC
VC
Speciella samlarområden

Till sist två speciella samlarområden.

Jag har större delen av mitt liv bott i de södra förorterna till Stockholm. Jag är uppväxt i Gröndal på 1950-talet. Flyttade 1966 till Huddinge, men var 1974 tillbaka i Gröndal igen. Har sedan bott i Örnsberg och är sedan 1998 bosatt i Herrängen.
Ett givet samlarområde är då de södra Stockholmsförorterna, idag med den nymoderna
beteckningen SoSo ("Söder om Söder").

Ett annat område jag sammanställt är en exposé över Kungsgatan i Stockholm. Jag skapade denna sida till 100-års jubiléet 2011, fyller dock på med nya kort kort vartefter de hittas.

VC
VC