Denna är ingångssidan till Stockholmsdelen av min vykortssamling som sträcker sig från
sent 1890-tal fram till 1970-talet.
Uppskattningsvis så hittar du här ca 1200 vykort.

Följ länkarna över minibilderna nedan för att komma till vykorten.

Perioden 1890 till 1920
Denna period var då vykortsskrivandet tog fart på allvar. Från de första tecknade vykorten till de första fotografiska svartvita korten. Det finns nära på ett oändligt antal möjligheter att hitta olika samlarvinklingar för denna period. Mitt val speglas av de tio olika områdena nedan.
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
Perioden 1920 till 1940

Jag har valt att täcka den här tidsperioden med vykort från två förlag.

Harald Olsen gav under perioden 1923-1960 ut ca 800 vykort över Stockholm. Flertalet av korten togs förmodligen innan 1934 då Harald Olsen själv avled. Firman drevs dock vidare av hans hustru och andra släktingar.

Det andra förlaget är Axel Eliassons Konstförlag som under denna period gav ut ett större antal svartvita vykort, förmodligen ca 1500.

Jag har inte på något sätt ambitionen att hitta alla vykorten utan de kort jag har i samlingen får representera denna tidsperiod.

VC
VC
Perioden 1940 till 1970

Redan under mitten på 1930-talet kom det första vykorten med färgfotografier. Under 1940- och 1950-talen breddades utbudet väsentligt. Jag har som ett huvudområden för mitt vykortssamlande Svenska topografiska vykort i färg från ca 1935-1970. Här visas Stockholmskorten samlade från allehanda förlag.

De svartvita korten för denna tidsperiod låter jag representeras av Pressbyrån och Sagokonst/Grafisk Konst. De tidigaste Pressbyråkorten (utgivna av Alga) kommer redan på 1930-talet men det bortses från i denna sammanställning.

Jag har även under lång tid vurmat för de handkolorerade Stockholmskorten från
Grafisk Konst och Nordisk Konst. Så nu är de adderade!

VC
VC
VC
VC
VC
VC
Kungsgatan i Stockholm

Till sist ett speciellt samlarområde.

Jag har sammanställt är en exposé över Kungsgatan i Stockholm. Jag skapade denna sida till 100-års jubiléet 2011, fyller dock på med nya kort kort vartefter de hittas.
Har nu (2018) dessutom strukturerat om sidan.

VC