ÖLAND 2015

Med kompisar till Öland 24-26 april 2015.

Bilder från den Ölandsresa vi gjorde tillsammans med kompisar fredag-söndag 24-26 april.

Bodde gjorde vi på Bo Pensionat i Vickelsby där vi åt och sov gott två nätter. Lördagen spenderades dels nere vid den södra udden, vidare i Norra Lunden där vi gick till fågeltornet med utsikt över Schäferiängarna. På tillbakavägen stannade vi till i Nunnedalen för att titta till sipporna.

Hemresedagen söndag gjorde vi paus i Västervik där vi tog oss längst ut på Gränsö med en vidunderlig utsikt över kobbar och öppet hav.

Sedda fåglar
Alfågel, Björktrast, Bofink, Brun kärrhök, Brushane, Drillsnäppa, Ejder, Fiskmås, Gluttsnäppa, Gravand, Grågås, Gråhäger, Gråsparv, Gråtrut, Gräsand, Grönbena, Grönfink, Gärdsmyg, Havstrut, Havsörn, Hämpling, Kaja, Knipa, Knölsvan, Koltrast, Korp, Kråka, Kungsfågel, Kärrsnäppa, Ladusvala, Ljungpipare, Nötväcka, Ormvråk, Ringduva, Rödbena, Rödglada, Rödhake, Rödstjärt, Silltrut, Skata, Skedand, Skrattmås, Skäggdopping, Skärfläcka, Småskrake, Snatterand, Stare, Steglits, Stenskvätta, Storskarv, Storskrake, Storspov, Strandskata, Större strandpipare, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Sånglärka, Sångsvan, Sädesärla, Talgoxe, Tofsvipa, Trana, Vigg, Vitkindad gås och Årta.

Hörda fåglar
Enkelbeckasin, Gulsparv, Lövsångare, Rödvingetrast, Större hackspett, Taltrast och Trädpiplärka.

Resebilder

Gråsparv

2015-04-25
Bo Pensionat, Vickelsby
(Öland)
Större strandpipare

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Strandskata

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Småskrake, Ejder & Alfågel

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Alfågel

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Gluttsnäppa

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Knölsvan

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Brushane

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Svarthätta

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Årta

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Kärrsnäppa

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Skedand

2015-04-25
Ölands södra udde
(Öland)
Storspov

2015-04-25
Ottenby
(Öland)
Vitkindad gås

2015-04-25
Ottenby
(Öland)
Rödbena

2015-04-25
Ottenby
(Öland)
Stare

2015-04-25
Ottenby
(Öland)
Svartvit flugsnappare

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
(Öland)
Ljungpipare

2015-04-25
Schäferiängarna, Ottenby
(Öland)
Sädesärla

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
(Öland)
Bofink

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
(Öland)
Brun kärrhök

2015-04-25
Degeberga
(Öland)
Rödhake

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)
Ejder

2015-04-26
Gränsö, Västervik
(Småland)
Kronhjort

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
(Öland)
Kronhjort

2015-04-25
Norra Lunden, Ottenby
(Öland)
Blåsippa

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)
Gulsippa

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)
Vitsippa

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)
Sippor

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)
Gullviva

2015-04-25
Nunnedalen
(Öland)