Öland 2017

Öland

24-28 maj 2017

Vyer

En resa vi gjorde med kompisarna Ulla och Björn. Vi bodde för tredje året på Bo Pensionat i Vickleby.

Vi bilade ner onsdag eftermiddag (och slapp helgtrafiken). Bilade sedan hem söndag morgon (slapp åtminstone den värsta helgtrafiken). Naturutflykter torsdag 25/5 och lördag 27/5, golfspel på Grönhögen Golf Links fredagen 26/5 och en kortare naturtur efter det.

Vi besökte:
25/5: Ottenby (södra udden, södra lunden samt stengömslet vid Sandreveln), lunch på Blå Porten, Möckelmossen och Vickleby alvar.
26/5: Albrunna kalkbrott (efter golfen).
27/5: Eckelsudde, Ottenby (norra lunden), lunch på Stenhusa Krog, Vickleby ädellövskog och Beijershamn.

Bilderna nedan är en bråkdel av vad vi fotograferade.

FÅGLAR | INSEKTER | VÄXTER

Vyer

Den södra savannen

25 maj 2017
Vår röda tråd

27 maj 2017
Schäferiängarna I

27 maj 2017
Schäferiängarna II

27 maj 2017
Gravid?

27 maj 2017
Blått-Gult-Grönt, visst är det skönt ...

25 maj 2017
Granngården

24 maj 2017
Uppåt väggarna

25 maj 2017
287 Kärrsnäppor och 4 Kustsnäppor, eller???

25 maj 2017
Svanhopp?

25 maj 2017

Fåglar

91 arter noterade, varav sju endast hörda.

Direkt till fågelbilderna

Änder
Grågås, Kanadagås
Knölsvan, Mindre sångsvan
Gravand
Bläsand, Ejder, Gräsand, Kricka, Snatterand, Vigg, Årta

Doppingar
Gråhakedopping, Skäggdopping

Hägrar
Gråhäger

Skarvar
Storskarv

Hökartade rovfåglar
Brun kärrhök

Rallar
Sothöna

Tranor
Trana

Strandskator
Strandskata

Skärfläckor
Skärfläcka

Pipare
Ljungpipare, Större strandpipare, Tofsvipa

Snäppor
Kustsnäppa, Kärrsnäppa, Mosnäppa, Roskarl, Rödbena, Rödspov, Smalnäbbad simsnäppa, Småsnäppa, Storspov, Myrsnäppa, Myrspov

Måsfåglar
Fiskmås, Fisktärna, Gråtrut, Havstrut, Silvertärna, Skrattmås, Skräntärna

Duvor
Ringduva

Gökar
Gök (hörd)

Seglare
Tornseglare

Hackspettar
Större hackspett

Falkar
Tornfalk

Törnskator
Törnskata

Kråkfåglar
Kaja, Korp, Kråka, Skata

Mesar
Blåmes, Talgoxe

Lärkor
Sånglärka

Svalor
Backsvala, Hussvala, Ladusvala

Lövsångare
Gransångare, Grönsångare (hörd), Lövsångare

Rörsångare
Härmsångare

Sylvider
Svarthätta (hörd), Trädgårdssångare (hörd), Törnsångare, Ärtsångare

Gärdsmygar
Gärdsmyg

Nötväckor
Nötväcka

Starar
Stare

Trastar
Björktrast, Koltrast, Rödvingetrast (hörd), Taltrast (hörd)

Flugsnappare
Grå flugsnappare, Halsbandsflugsnappare, Mindre flugsnappare, Näktergal, Rödhake, Rödstjärt, Stenskvätta

Sparvfinkar
Gråsparv, Pilfink

Ärlor
Gulärla, Sädesärla, Trädpiplärka

Finkar
Bofink, Grönfink, Hämpling, Steglits (hörd)

Fältsparvar
Gulsparv, Sävsparv

FÅGLAR

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Mindre sångsvan
Tundra Swan
(Cygnus columbianus)

2017-05-27
Eckelsudde, Öland
Gravand
Shelduck
(Tadorna tadorna)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Gråhakedopping
Red-necked Grebe
(Podiceps grisegena)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Skärfläcka
Pied Avocet
(Recurvirostra avosetta)

2017-05-27
Eckelsudde, Öland
Ljungpipare
European Golden-Plover
(Pluvialis apricaria)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Tofsvipa
Northern Lapwing
(Vanellus vanellus)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Mosnäppa
Temminck's Stint
(Calidris temminckii)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Rödbena
Common Redshank
(Tringa totanus)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Smalnäbbad simsnäppa
Red-necked Phalarope
(Phalaropus lobatus)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Silvertärna
Arctic Tern
(Sterna paradisaea)

2017-05-27
Eckelsudde, Öland
Korp
Common Raven
(Corvus corax)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Sånglärka
Eurasian Skylark
(Alauda arvensis)

2017-05-25
Ölands södra udde, Öland
Ladusvala
Barn Swallow
(Hirundo rustica)

2017-05-25
Södra Lunden (Ottenby), Öland
Lövsångare
Willow Warbler
(Phylloscopus trochilus)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Härmsångare
Icterine Warbler
(Hippolais icterina)

2017-05-27
Norra Lunden (Ottenby), Öland
Stare
Common Starling
(Sturdus vulgaris)

2017-05-27
Norra Lunden (Ottenby), Öland
Halsbandsflugsnappare
Red-breasted Flycatcher
(Ficedula albicollis)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog, Öland
Mindre flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
(Ficedula parva)

2017-05-27
Norra Lunden (Ottenby), Öland
Gulärla
Blue-headed Wagtail
(Motacilla flava)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Bofink
Chaffinch
(Fringilla coelebs)

2017-05-25
Södra Lunden (Ottenby), Öland

Insekter

Fjärilar
Amiral, Citronfjäril, Smultronvisslare

Halvvingar
Strimlus

Skalbaggar
Grön sandjägare

Steklar
Bålgeting, Vanlig geting

Trollsländor
Fyrfläckad trollslända, Sjöflickslända, Större kustflickslända

Fjärilar
Amiral
Red Admiral
(Vanessa atalanta)

2017-05-25
Schäferiängarna, Ottenby, Öland
Smultronvisslare
Grizzled Skipper
(Pyrgus malvae)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Halvingar
Strimlus
Italian Striped Bug
(Graphosoma lineatum)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Skalbaggar
Grön sandjägare
Green Tiger Beetle
(Cicindela campestris)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Trollsländor
Fyrfläckad trollslända
Four-spotted Chaser
(Libellula quadrimaculata)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Sjöflickslända
Common Bluet
(Enallagma cyathigerum)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland
Större kustflickslända
Common Bluetail
(Ischnura elegans)

2017-05-26
Albrunna kalkbrott, Öland

Växter

Sedda växter
Adam och Eva, Bergskrabba, Fältarv, Getväppling, Gullviva, Humleblomster, Johannesnycklar, Jungfru Marie Nycklar, Kattfot, Krutbrännare, Kärrspira, Liljekonvalj, Majviva, Midsommarblomster, Sankt Pers nycklar, Solvända, Tätört, Vattenklöver

Grobladsväxter
Bergskrabba
English name unknown
(Globularia vulgaris)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Konvaljväxter
Liljekonvalj
Lily of the Valley
(Convallaria majalis)

2017-05-27
Beijershamn, Öland
Korgblommiga växter
Kattfot
Mountain Everlasting
(Antennaria dioica)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Nejlikväxter
Fältarv
Field Mouse-Ear
(Cerastium arvense)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog, Öland
Näveväxter
Midsommarblomster
(Skogsnäva)
Wood Crane's-bill
(Geranium sylvaticum)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog, Öland
Orkidéer
Adam och Eva
Elder-flowered Orchid
(Dactylorhiza sambucina)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Krutbrännare
Burnt Orchid
(Neotinea ustulata)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Sankt Pers nycklar
Early-purple Orchid
(Orchis mascula)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Johannesnycklar
Military Orchid
(Orchis militaris)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Rosväxter
Humleblomster
Water Aven
(Geum rivale)

2017-05-27
Vickleby ädellövskog, Öland
Snyltrotsväxter
Kärrspira
Marsh Lousewort
(Pedicularis palustris)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Solvändeväxter
Solvända
Common Rock-rose
(Helianthemum nummularium)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Tätörtväxter
Tätört
Common Butterwort
(Pinguicula vulgaris)

2017-05-25
Södra Lunden (Ottenby), Öland
Vattenklöverväxter
Vattenklöver
Bogbean
(Menyanthes trifoliata)

2017-05-25
Möckelmossen, Öland
Viveväxter
Gullviva
Cowslip
(Primula veris)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland
Majviva
Bird's-eye Primrose
(Primula farinosa)

2017-05-25
Södra Lunden (Ottenby), Öland
Ärtväxter
Getväppling
Kidney Vetch
(Anthyllis vulnerariatris)

2017-05-25
Vickleby alvar, Öland