Sett under resan "Patagonien med Påskön"
November 2018

Senast uppdaterad: 2018-12-23

Om Resan

Resan genomfördes 4-25 november 2018 i Argentina, Brasilien och Chile.

Fotografierna är framförallt tagna i nationalparkerna Iguazú/Iguaçu (Argentina/Brasilien), Tierra del Fuego (Argentina) samt i Torres del Paine (Chile). Vidare i Reserva Ecológica Costanera Sur i Buenos Aires samt i Reserva Natural Laguna Nimez i El Calafate, bägge reservaten i Argentina.

Bilderna jag visar gör inte anspråk av att vara proffsbilder på något sätt. En del bilder har en del övrigt att önska vad gäller skärpa och komposition. Sidan är dock lite av ett "kom-ihåg" för oss och andra eventuellt intresserade medresenärer så den får leva med sina brister.

Ett STORT TACK till vår guide Anders Elmfors, utan hans skarpa ögon och hjälp skulle listan nedan vara mycket kortare.
Tack också till våra medresenärer för hjälp med observationer och för visat tålamod.

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna resan till Sydamerika 2018, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

OBSERVATIONER

DÄGGDJUR | FÅGLAR | FJÄRILAR | TROLLSLÄNDOR | ÖVRIGA INSEKTER | KRÄLDJUR | VÄXTER

Direkt till bilderna

Däggdjursobservationer

Sedda arter - 8

Gnagare

Sumpbävrar (Myocastoridae)

Sumpbäver
Coypu (Nutria)
[Myocastor coypus]
Argentina

Partåiga hovdjur

Kameldjur (Camelidae)

Guanaco
Guanaco
[Lama guanicoe]
Chile

Primater

Cebusliknande brednäsor (Cebidae)

Mösskapucin
Tufted Capucin
[Sapajus apella]
Argentina

Rovdjur

Halvbjörnar (Procyonidae)

Sydamerikansk näsbjörn
South American Coati
[Nasua nasua]
Argentina - Brasilien

Hunddjur (Canidae)

Pampasräv (Argentinsk gråräv)
South American Gray Fox
[Lycalopex griseus]
Chile

Öronsälar (Otariidae)

Sydamerikansk pälssäl
South American Fur Seal
[Arctocephalus australis]
Argentina

Sydamerikanskt sjölejon
South American Sea Lion
[Otaria flavescens]
Argentina

Valar

Fenvalar (Balaenopteridae)

Knölval
Humpback Whale
[Megaptera novaeangliae]
Argentina

Fågelobservationer

Sedda arter - 110

Nanduer (Rheidae)

Mindre nandu
Darwin's (Lesser) Rhea
[Rhea pennata]
Chile

Värnfåglar (Anhimidae)

Tofsvärnfågel
Southern Screamer
[Chauna torquata]
Argentina

Änder (Anatidae)

Vithuvad visseland
White-faced Whistling Duck
[Dendrocygna viduata]
Argentina

Brun visseland
Fulvous Whistling Duck
[Dendrocygna bicolor]
Argentina

Coscorobasvan
Coscoroba Swan
[Coscoroba coscoroba]
Argentina-Chile

Svarthalsad svan
Black-necked Swan
[Cygnus melancoryphus]
Argentina-Chile

Långvingad ångbåtsand
Flying Steamer Duck
[Tachyeres patachonicus]
Argentina

Forsand
Torrent Duck
[Merganetta armata]
Chile

Magellangås
Upland Goose
[Chloephaga picta]
Argentina-Chile

Kelpgås
Kelp Goose
[Chloephaga hybrida]
Argentina

Beigekindad and
Ringed Teal
[Callonetta leucophrys]
Argentina

Tofsand
Crested Duck
[Lophonetta specularioides]
Argentina-Chile

Sydamerikansk skedand
Red Shoveler
[Spatula platalea]
Argentina

Silverand
Silver Teal
[Spatula versicolor]
Argentina

Gulnäbbad stjärtand
Yellow-billed Pintail
[Anas georgica]
Argentina

Gulnäbbad kricka
Yellow-billed Teal
[Anas flavirostris]
Argentina

Pampasand
Rosy-billed Pochard
[Netta peposaca]
Argentina

Andinsk kopparand
Andean Duck
[Oxyura ferruginea]
Argentima

Pingviner (Spheniscidae)

Kungspingvin
King Penguin
[Aptenodytes patagonicus]
Argentina

Åsnepingvin
Gentoo Penguin
[Pygoscelis papua]
Argentina

Magellanpingvin
Magellanic Penguin
[Spheniscus magellanicus]
Argentina

Albatrosser (Diomedeidae)

Svartbrynad albatross
Black-browed Albatross
[Thalassarche melanophris]
Argentina

Liror (Procellariidae)

Sydlig jättestormfågel
Southern Giant Petrel
[Macronectes giganteus]
Argentina

Sydstormfågel
Southern Fulmar
[Fulmarus glacialoides]
Argentina

Doppingar (Podicipedidae)

Stordopping
Great Grebe
[Podiceps major]
Argentina-Chile

Flamingor (Phoenicopteridae)

Chileflamingo
Chilean Flamingo
[Phoenicopterus chilensis]
Argentina-Chile

Ibisar (Threskiornithidae)

Svartmaskad ibis
Black-faced Ibis
[Theristicus melanopis]
Argentina-Chile

Hägrar (Ardeidae)

Rödhalsad tigerhäger
Rufescent Tiger Heron
[Tigrisoma lineatum]
Argentina

Natthäger
Black-crowned Night Heron
[Nycticorax nycticorax]
Argentina

Cocoihäger
Cocoi Heron
[Ardea cocoi]
Argentina

Ägretthäger
Great Egret
[Ardea alba]
Argentina

Fregattfåglar (Fregatidae)

Större fregattfågel
Great Frigatebird
[Frigata minor]
Påskön (Chile)

Skarvar (Phalacrocoracidae)

Amazonskarv
Neotropic Cormorant
[Phalacrocorax brasilianus]
Argentima

Magellanskarv
Rock Shag
[Phalacrocorax magellanicus]
Argentina

Kejsarskarv
Imperial Shag
[Leucocarbo atriceps]
Argentina

Nya världens gamar (Cathartidae)

Korpgam
Black Vulture
[Coragyps atratus]
Argentina-Brasilien

Kondor
Andean Condor
[Vultur gryphus]
Argentina-Chile

Hökartade rovfåglar (Accipitridae)

Grå kärrhök
Cinereous Harrier
[Circus cinereus]
Argentina

Svartbröstad vråk
Black-chested Buzzard-Eagle
[Geranoaetus melanoleucus]
Argentina

Rallar (Rallidae)

Amerikansk rörhöna
Common Gallinule
[Gallinula galeata]
Argentina

Fläcksidig rörhöna
Spot-flanked Gallinule
[Porphyriops melanops]
Chile

Vitvingad sothöna
White-winged Coot
[Fulica leucoptera]
Argentina

Gulpannad sothöna
Red-gartered Coot
[Fulica armillata]
Argentina

Ralltranor (Aramidae)

Ralltrana
Limpkin
[Aramus guarauna]
Argentina

Slidnäbbar (Chionidae)

Gulnäbbad slidnäbb
Snowy Sheathbill
[Chionis albus]
Argentina

Strandskator - (Haematopodidae)

Magellanstrandskata
Magellanic Oystercatcher
[Haematopus leucopodus]
Chile

Pipare (Charadriidae)

Sydamerikansk vipa
Southern Plover
[Vanellus chilensis]
Argentina-Brasilien-Chile

Jaçanor (Jacanidae)

Flikjaçana
Wattled Jacana
[Jacana jacana]
Argentina

Snäppor (Scolopacidae)

Gulbröstad snäppa
Baird's Sandpiper
[Calidris bairdii]
Argentina

Sydamerikansk beckasin
South American Snipe
[Gallinago paraguaiae magellanica]
Chile

Måsfåglar (Laridae)

Patagonienmås
Brown-hooded Gull
[Chroicocephalus maculipennis]
Argentina

Delfinmås
Dolphin Gull
[Leucophaeus scoresbii]
Argentina

Kelptrut
Kelp Gull
[Larus dominicanus]
Argentina, Chile

Sydamerikansk tärna
South American Tern
[Sterna hirundinacea]
Argentina

Labbar (Stercorariidae)

Chilelabb
Chilean Skua
[Stercorarius chilensis]
Chile

Duvor (Columbidae)

Picazuroduva
Picazuro Pigeon
[Patagioenas picazuro]
Argentina

Fläckvingad duva
Spot-winged Pigeon
[Patagioenas maculosa]
Argentina

Öronduva
Eared Dove
[Zenaida auriculata]
Argentina, Chile

Gökar (Cuculidae)

Guiragök
Guira Cuckoo
[Guira guira]
Argentina

Större ani
Greater Ani
[Crotophaga major]
Argentina

Slätnäbbad ani
Smooth-billed Ani
[Crotophaga ani]
Argentina

Ekorrgök
Squirrel Cuckoo
[Piaya cayana]
Argentina, Brasilien

Seglare (Apodidae)

Vattenfallsseglare
Great Dusky Swift
[Cypseloides senex]
Argentina

Kolibrier (Trochilidae)

Svalstjärtskolibri
Swallow-tailed Hummingbird
[Eupetomena macroura]
Argentina

Svartstrupig mango
Black-throated Mango
[Anthracothorax nigricollis]
Argentina

Guldsmaragd
Gilded Sapphire
[Hylocharis chrysura]
Argentina

Brokig smaragd
Versicolored Emerald
[Amazilia versicolor]
Argentina

Tukaner (Ramphastidae)

Brunörad araçari
Chestnut-eared Aracari
[Pteroglossus castanotis]
Argentina

Tocotukan
Toco Toucan
[Ramphastos toco]
Brasilien

Hackspettar (Picidae)

Chilespett
Chilean Flicker
[Colaptes pitius]
Argentina

Falkar (Falconidae)

Sydlig tofskarakara
Southern Crested Caracara
[Caracara plancus]
Argentina-Chile

Chimangokarakara
Chimango Caracara
[Milvago chimango]
Argentina-Chile-Påskön

Västpapegojor (Psittacidae)

Munkparakit
Monk Parakeet
[Myiopsitta monachus]
Argentina

Magellanparakit
Austral Parakeet
[Enicognathus ferrugineus]
Argentina-Chile

Nandayparakit
Nanday Parakeet
[Aratinga nenday]
Argentina

Ugnfåglar (Furnaiidae)

Mörkbukig cinklod
Dark-bellied Cinclodes
[Cinclodes patagonicus]
Argentina-Chile

Haciendahornero
Rufous Hornero
[Furnarius rufus]
Argentina

Tyranner (Tyrannidae)

Vittofsad elenia
White-crested Elaenia
[Elaenia albiceps]
Chile

Patagoniennegrito
Austral Negrito
[Lessonia rufa]
Argentina-Chile

Glasögontyrann
Spectacled Tyrant
[Hymenops perspicillatus]
Argentina

Eldögd Monjita
Fire-eyed Diucon
[Xolmis pyrope]
Argentina

Större kiskadi
Great Kiskadee
[Pitangus sulphuratus]
Argentina

Båtnäbbstyrann
Boat-billed Tyrant
[Megarynchus pitangua]
Argentina

Gaffelstjärtstyrann
Fork-tailed Flycatcher
[Tyrannus savana]
Argentina

Kotingor (Cotingidae)

Chileväxtmejare
Rufous-tailed Plantcutter
[Phytotoma rara]
Chile

Kråkfåglar (Corvidae)

Plyschtofsskrika
Plush-crested Jay
[Cyanocorax chrysops]
Argentina

Svalor (Hirundinidae)

Chilesvala
Chilean Swallow
[Tachycineta leucopyga]
Chile

Gärdsmygar (Troglodytidae)

Husgärdsmyg
House Wren
[Troglodytes aedon]
Argentina-Chile

Härmtrastar (Mimidae)

Chilehärmtrast
Chilean Mockingbird
[Mimus thenca]
Chile

Starar (Sturnidae)

Stare
Common Starling
[Sturnus vulgaris]
Argentina

Trastar (Turdidae)

Rostbukig trast
Rufous-bellied Thrush
[Turdus rufiventris]
Argentina

Sydtrast
Austral Thrush
[Turdus falcklandii]
Argentina - Chile

Sparvfinkar (Passerisae)

Gråsparv
House Sparrow
[Passer domesticus]
Argentina, Påskön

Finkar (Fringillidae)

Sydsiska
Black-chinned Siskin
[Spinus barbatus]
Argentina

Purpurstrupig eufonia
Purple-throated Euphonia
[Euphonia chlorotica]
Argentina

Purpureufonia
Violaceous Euphonia
[Euphonia violacea]
Argentina

Amerikanska sparvar (Passerellidae)

Morgonsparv
Rufous-collared Sparrow
[Zonotrichia capensis]
Argentina-Brasilien-Chile

Trupialer (Icteridae)

Långstjärtad ängstrupial
Long-tailed Meadowlark
[Sturnella loyca]
Argentina-Chile

Rödgumpad kasik
Red-rumped Cacique
[Cacicus haemorrhous]
Brasilien

Mindre epålettrupial
Variable Oriole
[Icterus pyrrhopterus]
Argentina

Glanskostare
Shiny Cowbird
[Molothrus bonariensis]
Argentina

Gulvingetrupial
Yellow-winged Blackbird
[Agelasticus thilius]
Chile

Sydtrupial
Austral Blackbird
[Curaeus curaeus]
Chile

Tangaror (Thraupidae)

Skattangara
Magpie Tanager
[Cissopis leverianus]
Argentina

Sayacatangara
Sayaca Tanager
[Thraupis sayaca]
Argentina

Svaltangara
Swallow Tangara
[Tersina viridis]
Argentina

Skogssierrafink
Patagonian Sierra Finch
[Phrygilus patagonicus]
Argentina

Diucatangara
Common Diuca Finch
[Diuca diuca]
Chile, Påskön

Saffransgulfink
Saffron Finch
[Sicalis flaveola]
Argentina

Banansmyg
Bananaquit
[Coereba flaveola]
Argentina

***

Dessutom finns ytterligare ett antal bilder med fåglar som ännu inte artbestämts. Tips tas gärna emot.

Se här.

Fjärilsobservationer

Sedda arter - 3

Visslare

Blue Flasher
[Astraptes fulgerator]
Argentina

Common Mylon
(Mylon maimon)
Argentina

Praktfjärilar

Common Longwing
(Heliconius erato phyllis)
Argentina

Ethilla Longwing
(Heliconius ethilla)
Argentina

Apricot Crescent
(Tegosa claudina)
Argentina

Malachite
(Siproeta stelenes)
Argentina

Western Painted Lady
(Vanessa carye)
Chile

Cramer's Eigthy-Eight
(Diaethria clymena)
Argentina

Godart's Numberwing
(Callicore pygas)
Argentina

Hydaspes Eighty-Eight (Little Callicore)
(Callicore hydaspes)
Argentina

Aerata Sailor
(Dynamine aerata)
Argentina

Epinome Cracker
(Hamadryas epinome)
Argentina

Orange Banner
(Temenis laothoe)
Argentina

Agathina Emperor
(Doxocopa agathina)
Argentina

Oidentifierade

Dessutom har jag bilder på ytterligare en gräsfjäril. en snabbvinge samt 15 andra fjärilar samt en fjärilslarv, alla än så länge oidentifierade.

Trollsländeobservationer

Sedda arter - 9

Oidentifierade

Såg (och fotograferade) tre olika flicksländor och sex trollsländor, dock utan att kunna avgöra arten.

Observationer av övriga insekter

Sedda arter - 8

Oidentifierade

Såg (och fotograferade) en humla, ytterligare en stekel, fem skalbaggar och en tvåvinge, dock utan att kunna avgöra arten.

Kräldjursobservationer

Sedda arter - 6

Havsköldpaddor (Cheloniidae)

Grön havssköldpadda
Green Sea Turtle
[Chelonia mydas]
Påskön (Chile)

Skinkar (Scincidae)

Moko uri uri
Oceania Snake-eyed Skink
[Cryptoblepharus poecilopleurus paschalis]
Påskön (Chile)

Tejuödlor (Teiidae)

Svartvit tejuödla
Argentine Black and White Teju
[Salvator merianae]
Brasilien

Oidentifierade

Såg (och fotograferade) även minst ytterligare två ödlor och en sköldpadda, dock utan att kunna avgöra arten.

Växtobservationer

Sedda arter - 11

Alströmeriaväxter

Sand Alstroemeria
[Alstroemeria patagonica]
Argentina

Berberisväxter

Calafate
[Berberis microphylla]
Argentina

Irisväxter

Streaked Maiden
[Codonorchis lessonii]
Argentina

Korgblommiga växter

Purple Leucheria
[Leucheria purpurea]
Argentina

Orkidéer

Dog Orchid
[Codonorchis lessonii]
Argentina

Proteaväxter

Chilean Firebush
[Embothrium coccineum]
Argentina

Rosväxter

Rainberry
[Rubus geoides]
Argentina

Toffelblomsväxter

Lady's Slipper
[Calceolaria biflora]
Argentina

Sand Lady's Slipper
[Calceolaria uniflora]
Argentina

Ärtväxter

Paramela
[Adesmia boronioides]
Argentina

Guanaco Bush
[Anarthrophyllum desideratum]
Chile

BILDER

DÄGGDJUR | FÅGLAR | FJÄRILAR | TROLLSLÄNDOR | ÖVRIGA INSEKTER | KRÄLDJUR | VÄXTER

Däggdjursbilder

Sumpbävrar

Sumpbäver
Coypu (Nutria)
[Myocastor coypus]

Reserva Ecológica, Costanera Sur, Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns ej

Kameldjur

Guanaco
Guanaco
(Lama guanicoe)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-15
---
Fler bilder

Cebusliknande brednäsor

Mösskapucin
Tufted Capuchin
(Sapajus apella)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder

Halvbjörnar

Sydamerikansk näsbjörn
South American Coati
(Nasua nasua)

Iguaçu National Park,
Brasilen
2018-11-06
---
Fler bilder

Hunddjur

Pampasräv
South American Gray Fox
(Lycalopex griseus)

Väg 9 mellan Puerto Natales och Punta Arenas,
Chile
2018-11-17
---
Fler bilder

Öronsälar

Sydamerikansk pälssäl
South American Fur Seal
(Arctocephalus australis)

Beaglekanalen, Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte
Sydamerikanskt sjölejon
South American Sea Lion
(Otaria flavescens)

Beaglekanalen, Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte

Fenvalar

Knölval
Humpback Whale
(Megaptera novaeangliae)

Beaglekanalen, Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Fågelbilder

Nanduer

Mindre nandu
Lesser Rhea
(Rhea pennata)

Parque Nacional Torres del Paine,
Región de Magellanes y
Antártica Chilena,
Chile
2018-11-15
---
Fler bilder

Värnfåglar

Tofsvärnfågel
Southern Screamer
(Chauna torquata)

Reserva Ecológica, Costanera Sur, Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte

Änder

Vithuvad visseland
White-faced Whistling Duck
(Dendrocygna viduata)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Brun visseland
Fulvous Whistling Duck
(Dendrocygna bicolor)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Coscorobasvan
Coscoroba Swan
(Coscoroba coscoroba)

Längs väg mellan Puerto Nateles och Punta Arenas,
Chile
2018-11-17
---
Fler bilder
Svarthalsad svan
Black-necked Swan
(Cygnus melancoryphus)

Hamnen,
Puerto Natales,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder
Långvingad ångbåtsand
Flying Steamer Duck
(Tachyeres patachonicus)

Tierra del Fuego National Park,
Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Forsand
Torrent Duck
(Meganetta armata)

Pingo River,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte
Magellangås
Upland Goose
(Chloephaga picta)

Beaglekanalen,
Ushuaia
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Kelpgås
Kelp Goose
(Chloephaga hybrida)

Beaglekanalen,
Ushuaia
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Beigekindad and
Ringed Teal
(Callonetta leucophrys)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte
Tofsand
Crested Duck
(Lophonetta specularioides)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder
Sydamerikansk skedand
Red Shoveler
(Spatula platalea)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder finns inte
Silverand
Silver Teal
(Spatula versicolor)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte
Gulnäbbad stjärtand
Yellow-billed Pintail
(Anas georgica)

Lago Argentino,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder
Gulnäbbad kricka
Yellow-billed Teal
(Anas flavirostris)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Pampasand
Rosy-billed Pochard
(Netta peposaca)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Andinsk kopparand
Andean Duck
(Oxyura ferruginea)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder

Pingviner

Kungspingvin
King Penguin
(Aptenodytes patagonicus)

Martillo Island, Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Åsnepingvin
Gentoo Penguin
(Pygoscelis papua)

Martillo Island, Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Magellanpingvin
Magellanic Penguin
(Spheniscus magellanicus)

Martillo Island, Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Albatrosser

Svartbrynad albatross
Black-browed Albatross
(Thalassarche melanophris)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Liror

Sydlig jättestormfågel
Southern Giant Petrel
(Macronectes giganteus)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Sydstormfågel
Southern Fulmar
(Fulmarus glacialoides)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Doppingar

Stordopping
Great Grebe
(Podiceps major)

Tierra del Fuego National Park,
Ushuaia
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Flamingor

Chileflamingo
Chilean Flamingo
(Phoenicopterus chilensis)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder

Ibisar

Svartmaskad ibis
Black-faced Ibis
(Theristicus melanopis)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-09
---
Fler bilder

Hägrar

>
Rödhalsad tigerhäger
Rufescent Tiger Heron
(Tigrisoma lineatum)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Natthäger
Black-crowned Night Heron
(Nycticorax nycticorax)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte
Cocoihäger
Cocoi Heron
(Ardea cocoi)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Ägretthäger
Great Egret
(Ardea alba)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Fregattfåglar

Större fregattfågel
Great Frigatebird
(Fregata minor)

Rapa Nui (Påskön),
Chile
2018-11-19
---
Fler bilder

Skarvar

Amazonskarv
Neotropic Cormorant
(Phalacrocorax brasilianus)

Hamnen, Buenos Aires,
Argentina
2018-11-05
---
Fler bilder finns inte
Magellanskarv
Rock Shag
(Phalacrocorax magellanicus)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Kejsarskarv
Imperial Shag
(Leucocarbo atriceps)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Nya världens gamar

Korpgam
Black Vulture
(Coragyps atratus)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Kondor
Andean Condor
(Vultur gryphus)

Väg 11 utanför El Calafate,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder

Hökartade rovfåglar

Grå kärrhök
Cinereous Harrier
(Circus cinereus)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder
Svartbröstad vråk
Black-breasted Buzzard-Eagle
(Geranoaetus melanoleucus)

Väg 11 utanför
El Calafate,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder

Rallar

>
Amerikansk rörhöna
Common Gallinule
(Gallinula galeata)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Fläcksidig rörhöna
Spot-flanked Gallinule
(Porphyriops melanops)

Park i centrala
Santiago
Chile
2018-11-18
---
Fler bilder
Vitvingad sothöna
White-winged Coot
(Fulica leucoptera)

Lago Argentino,
El Calafate
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder
Gulpannad sothöna
Red-gartered Coot
(Fulica armillata)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Ralltranor

Ralltrana
Limpkin
(Aramus guarauna)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires, Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Slidnäbbar

Gulnäbbad slidnäbb
Snowy Sheathbill
(Chionis albus)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Strandskator

Magellanstrandskata
Magellanic Oystercatcher
(Haematopus leucopodus)

Torres del Paine nationalpark,
Chile
2018-11-15
---
Fler bilder finns inte

Pipare

Sydamerikansk vipa
Southern Lapwing
(Vanellus chilensis)

Lago Argentino, El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder

Jaçanor

Flikjaçana
Wattled Jacana
(Jacana jacana)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte

Snäppor

Gulbröstad snäppa
Baird's Sandpiper
(Calidris bairdii)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder
Sydamerikansk beckasin
South American Snipe
(Gallinago paraguaiae)

Lago Gray,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte

Måsfåglar

Patagonienmås
Brown-Hooded Gull
(Chroicocephalus maculipennis)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder finns inte
Delfinmås
Dolphin Gull
(Leucophaeus scoresbii)

Hamnen,
Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Kelptrut
Kelp Gull
(Larus dominicanus)

Beaglekanalen,
Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder
Sydamerikansk tärna
South American Tern
(Sterna hirundinacea)

Beaglekanalen,
Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Labbar

Chilelabb
Chilean Skua
(Stercorarius chilensis)

Beaglekanalen,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Duvor

Picazuroduva
Picazuro Pigeon
(Patagioenas picazuro)

Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Fläckvingad duva
Spot-winged Pigeon
(Patagioenas maculosa)

Estancia Santa Susana,
Campanos, Argentina
2018-11-10
---
Fler bilder
Öronduva
Eared Dove
(Zenaida auriculata)

Avenida Rio Iguazú,
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder

Gökar

Guiragök
Guira Cuckoo
(Guira guira)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte
Större ani
Greater Ani
(Crotophaga major)

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte
Slätnäbbad ani
Smooth-billed Ani
(Crotophaga ani)

Morgonpromenad nära hotellet,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Ekorrgök
Squirrel Cuckoo
(Piaya cayana)

Iguaçu National Park,
Foz do Iguaçu,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder

Seglare

Vattenfallsseglare
Great Dusky Swift
(Cypseloides senex)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder

Kolibrier

>
Svalstjärtskolibri
Swallow-tailed Hummingbird
(Eupetomena macroura)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Svartstrupig mango
Black-throated Mango
(Anthracothorax nigricollis)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Guldsmaragd
Gilded Sapphire
(Hylocharis chrysura)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Brokig smaragd
Versicolored Emerald
(Amazilia versicolor)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte

Tukaner

Brunörad araçari
Chestnut-eared Aracari
(Pteroglossus castanotis)

Morgonpromenad från hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Tocotukan
Toco Toucan
(Ramphastos toco)

Iguaçu National Park,
Foz do Iguaçu,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder

Hackspettar

Chilespett
Chilean Flicker
(Colaptes pitius)

Los Glaciaros National Park,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder

Falkar

Sydlig tofskarakara
Southern Crested Caracara
(Caracara plancus)

Estancia Nibepo Aike,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder
Chimangokarakara
Chimango Caracara
(Milvago chimango)

Monumento Natural
Cueva del Milódon,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder

Västpapegojor

Munkparakit
Monk Parakeet
(Myiopsitta monachus)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-05
---
Fler bilder
Magellanparakit
Austral Parakeet
(Enicognathus ferrugineus)

Hotel Gray,
Torres del Paine National Park
Chile
2018-11-10
---
Fler bilder finns inte
Nandayparakit
Nanday Parakeet
(Aratinga nenday)

Reserva Ecológica, Costanera Sur,
Buenos Aires
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Ugnfåglar

Mörkbukig cinklod
Dark-bellied Cinclodes
(Cinclodes patagonicus)

Estancia Nibepo Aike,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder
Haciendahornero
Rufous Hornero
(Furnarius rufus)

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder

Tyranner

Vittofsad elenia
White-crested Elaenia
(Elaenia albiceps)

Hosteria Pehoe,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder
Patagoniennegrito
Austral Negrito
(Lessonia rufa)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder
Glasögontyrann
Spectacled Tyrant
(Hymenops perspicillatus)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder finns inte
Eldögd monjita
Fire-eyed Diucon
(Xolmis pyrope)

Parque Nacional Tierra del Fuego,
Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte
Större Kiskadi
Great Kiskadee
(Pitangus sulphuratus)

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte
Båtnäbbstyrann
Boat-billed Flycatcher
(Megarynchus pitangua)

Morgonpromenad från hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Gaffelstjärtstyrann
Fork-tailed Flycatcher
(Tyrannus savana)

Morgonpromenad vid "Treriksröset",
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder

Kotingor

Chileväxtmejare
Rufous-tailed Plantcutter
(Phytotoma rara)

Lago Gray,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte

Kråkfåglar

Plyschtofsskrika
Plush-crested Jay
(Cyanocorax chrysops)

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder

Svalor

Chilesvala
Chilean Swallow
(Tachycineta leucopyga)

Hosteria Pehoe,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte

Gärdsmygar

Husgärdsmyg
House Wren
(Troglodytes aedon)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder

Härmtrastar

Chilehärmtrast
Chilean Mockingbird
(Mimus thenca)

Reserva Ecológica
Costanera del Sud, Buenos Aires,
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Starar

Stare
Common Starling
(Sturnus vulgaris)

Reserva Ecológica
Costanera del Sud, Buenos Aires,
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Trastar

Rostbukig trast
Rufous-bellied Thrush
(Turdus rufiventris)

Estancia Santa Susana,
Campana, Buenos Aires,
Argentina
2018-11-10
---
Fler bilder
Sydtrast
Austral Thrush
(Turdus falcklandii)

Lago Grey,
Torres del Paine National Park
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder

Sparvfinkar

Gråsparv
House Sparrow
(Passer domesticus)

Reserva Ecológica
Costanera del Sud, Buenos Aires,
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder

Finkar

Sydsiska
Black-chinned Siskin
(Spinus barbatus)

Perito Moreno,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder
Purpurstrupig eufonia
Purple-throated Euphonia
(Euphonia chlorotica)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Purpureufonia
Violaceous Euphonia
(Euphonia violacea)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder

Amerikanska sparvar

Morgonsparv
Rufous-collared Sparrow
(Zonotrichia capensis)

Tierra del Fuego National Park, Ushuaia,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder

Trupialer

Långstjärtad ängstrupial
Long-tailed Meadowlark
(Leistes loyca)

Torres del Paine
National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder
Rödgumpad kasik
Red-rumped Cacique
(Cacicus haemorrhous)

Iguaçu National Park,
Foz do Iguaçu,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder
Mindre epålettrupial
Variable Oriole
(Icterus pyrrhopterus)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Glanskostare
Shiny Cowbird
(Molothrus bonariensis)

Reserva Ecológica Costanera de Sud,
Buenos Aires,
Argentina
2018-11-09
---
Fler bilder finns inte
Gulvingetrupial
Yellow-winged Blackbird
(Agelasticus thilius)

Någon park ...,
Santiago,
Chile
2018-11-18
---
Fler bilder
Sydtrupial
Austral Blackbird
(Curaeus curaeus)

Lago Gray,
Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte

Tangaror

Skattangara
Magpie Tanager
(Cissopis leverianus)

Morgonpromenad nära hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Sayacatangara
Sayaca Tanager
(Thraupis sayaca)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Svaltangara
Swallow Tanager
(Tersina viridis)

Avenida Rio Iguazú,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Skogssierrafink
Patagonian Sierra Finch
(Phrygilus patagonicus)

Perito Moreno,
Los Glaciares National Park
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder
Diucatangara
Common Diuca Finch
(Diuca diuca)

Hanga Roa,
Rapa Nui (Påskön),
Chile
2018-11-20
---
Fler bilder
Saffransgulfink
Saffron Finch
(Sicalis flaveola)

Estancia Santa Susana,
Campana, Buenos Aires
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Banansmyg
Bananaquit
(Coereba flaveola)

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder

Ej ännu identifierade ...

Påminner om en "White-crested Elaenia".

Se ovan.

Okänd art

Tierra de Fuego National Park,
Ushuaia, Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte
Även fågeln på de två bilderna till höger påminner om en "Elaenia".
Finkliknande ...
Okänd art

Morgonpromenad nära hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej

Någon hök/vråk.

Okänd art

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte
Korpgam med som storleksreferens.

Helmörk ovansida.

Retar mig lite att jag inte lyckats artbestämma denna fågel ...

Okänd art

Hamnen,
Buenos Aires, Argentina
2018-11-05
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Hamnen,
Buenos Aires, Argentina
2018-11-05
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Morgonpromenad vid "Treriksröset",
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Bild 3: Saknar bild på ovansidan.

Svaltangara (Swallow Tangara)???

Hona/Female???

Okänd art

Iguaçu National Park,
Foz do Iguaçu,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder finns ej

Flugsnappare???

Tyrann???

Okänd art

Morgonpromenad nära hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej

Tyrann???

Okänd art

Morgonpromenad vid "Treriksröset",
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Morgonpromenad vid "Treriksröset",
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Morgonpromenad vid "Treriksröset",
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Är det en hona på dessa bilder???

Fjärilsbilder

Hesperidae (Visslare) -> Pyrginae (Tjockhuvudfjärilar)

Blue Flasher
(Astraptes fulgerator)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Common Mylon
(Mylon maimon)

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Common Mylon
(Mylon maimon)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej

Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)

Common Longwing
(Heliconius erato phyllis)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Ovansida
Ethilla Longwing
(Heliconius ethilla)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Ethilla Longwing
(Heliconius ethilla)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder
Undersida

Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)

Apricot Crescent
(Tegosa claudina)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Ovansida
Malachite
(Siproeta stelenes)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Malachite
(Siproeta stelenes)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Undersida
Western Painted Lady
(Vanessa carye)

Viña Casa del Bosque,
Casablanca Valley,
Chile
2018-11-18
---
Fler bilder finns ej

Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Biblidinae

Undersida
Cramer's Eighty-Eight
(Diaethria clymena)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Cramer's Eighty-Eight
(Diaethria clymena)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Undersida (variant på teckning)
Undersida
Godart's Numberwing
(Callicore pygas)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Godart's Numberwing
(Callicore pygas)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Undersida (variant på teckning)
Undersida
Hydaspes Eigthy-eight
(Little Callicore)
(Callicore hydaspes)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Hydaspes Eigthy-eight
(Little Callicore)
(Callicore hydaspes)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Undersida (variant på teckning)
Ovansida
Aerata Sailor
(Dynamine aerata)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Aerata Sailor
(Dynamine aerata)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Undersida
Ovansida
Epinome Cracker
(Hamadryas epinome)

Iguaçu National Park,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder
Epinome Cracker
(Hamadryas epinome)

Iguaçu National Park,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder
Undersida
Ovansida
Orange Banner
(Temenis laothoe)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Orange Banner
(Temenis laothoe)

Hotel Aldea Lodge de la Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Undersida

Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Apaturinae (Skimmerfjärilar)

Ovansida
Agathina Emperor
(Doxocopa agathina)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Agathina Emperor
(Doxocopa agathina)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Agathina Emperor
(Doxocopa agathina)

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder
Undersida

Oidentifierad gräsfjäril

Art okänd

Entrén till Los Glaciares N.P.,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder finns ej
Typisk gräsfjäril. Har dock ej hittat vilken.

Oidentifierad snabbvinge

Art okänd

Hotel Aldea de las Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Påminner mycket om våra svenska snabbvingar, "Hairstreak" på engelska.

Oidentifierade fjärilar

Art okänd #1

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #1

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #2

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #3

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #4

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #5

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #5

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #6

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #7

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #8

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #9

Iguazú National Park,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Mycket stor!
Sågs endast på håll.
Möjligen en Helenor Morpho (Morpho helenor achillides).
Art okänd #10

Morgonpromenad utanför hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #11

Morgonpromenad utanför hotellet,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej

Påminner mycket i teckningen om Ethilla Longwing och Common Longwing.

På bild ovan!

Art okänd #12

Jardin des Picaflores,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #13

Hotel Aldea de las Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #14

Hotel Aldea de las Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej
Art okänd #14

Hotel Aldea de las Selva,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns ej

Sågs vid hotellet (det första). Flög hela tiden högt uppe bland trädkronorna.

Hade långa "svalvingar".

Art okänd

Perito Moreno,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder finns ej

Oidentifierad fjärilslarv

Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej
Fjäril i framtiden ...

Trollsländebilder

Flicksländor

Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej

Egentliga trollsländor

Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

La Aldea de la Selva Hotel,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

La Aldea de la Selva Hotel,
Puerto Iguazú,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns ej

Insektsbilder

Humlor

Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej

Skalbaggar

Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej
Art okänd

Hotel Iorana, Hanga Roa,
Rapa Nui (Påskön), Chile
2018-11-20
---
Fler bilder finns ej

Steklar

Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej

Tvåvingar

Art okänd

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns ej

Kräldjursbilder

Havssköldpaddor

Grön havssköldpadda
Green Sea Turtle
(Chelonia mydas)

Hamnen Hanga Roa,
Rapa Nui (Påskön)
Chile
2018-11-21
---
Fler bilder

Skinkar

Moko uri uri
Oceania Snake-eyed Skink
(Cryptoblepharus poecilopleurus paschalis)

Tonariki,
Rapa Nui (Påskön)
Chile
2018-11-22
---
Fler bilder

Tejuödlor

Svartvit tejuödla
Argentine Black and White Teju
(Salvator merianae)

Iguaçu National Park,
Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder

Oidentifierade

Okänd ödleart

Iguaçu National Park,
Foz do Iguaçu, Brasilien
2018-11-06
---
Fler bilder finns inte
Okänd ödleart

Avenida Rio Iguazú,
Puerto Iguazú, Argentina
2018-11-08
---
Fler bilder finns inte
Okänd art

Iguazú National Park,
Argentina
2018-11-07
---
Fler bilder finns inte

Växtbilder

Asterordningen -> Korgblommiga växter

Purple Leucheria
(Leucheria purpurea)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-15
---
Fler bilder finns inte

Liljeordningen -> Alströmeriaväxter

Sand Alstroemeria
(Alstroemeria patagonica)

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns inte

Plisterordningen -> Toffelblomsväxter

Lady's Slipper
(Calceolaria biflora)

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns inte
Sand Lady's Slipper
(Calceolaria uniflora)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-16
---
Fler bilder finns inte

Proteaordningen -> Proteaväxter

Chilean Firebush
(Embothrium coccineum)

Perito Moreno,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder finns inte

Ranunkelordningen -> Berberisväxter

Calafate
(Berberis microphylla)

Tierra del Fuego National Park,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte

Rosordningen -> Rosväxter

Rainberry
(Rubus geoides)

Tierra del Fuego National Park,
Argentina
2018-11-11
---
Fler bilder finns inte

Sparrisordningen -> Irisväxter

Streaked Maiden
(Codonorchis lessonii)

Reserva Natural Laguna Nimez,
El Calafate,
Argentina
2018-11-13
---
Fler bilder finns inte

Sparrisordningen -> Orkidéer

Dog Orchid
(Codonorchis lessonii)

Perito Moreno,
Los Glaciares National Park,
Argentina
2018-11-14
---
Fler bilder finns inte

Ärtordningen -> Ärtväxter

Paramela
(Adesmia boronioides)

El Calafate,
Argentina
2018-11-12
---
Fler bilder finns inte
Guanaco Bush
(Anarthrophyllum desideratum)

Torres del Paine National Park,
Chile
2018-11-15
---
Fler bilder finns inte