ELSEWHERE

Uppdaterad/Updated: Mars/March 12, 2021

Det här är ingångssidan till våra rundresor!
This is the entry page for our round trips!

Äventyr

Vad är ett äventyr?
För oss är det i detta sammanhang två båtresor i Norge. Fjällvandringar i norra Sverige. Till sist också vandringar i Mellan och Syd-Europa.
Dessa resor skildrar vi med bilder nedan, 10 eller 19 bilders collage.

Adventure

What is an adventure?
For us when it comes to trips two boat trips in Norway. Hiking in the mountains of northern Sweden. And also hiking in Southern Europe.
These trips are presented with either 10 or 19 picture collections.

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

***

ENJOY!

Norge med båt/Norway by boat
2017
Tromsøs Fjordar
The Fjords of Tromsø

***

Fjällvandringar
Hiking in Northern Sweden
1977
Sarek: Kvikkjokk-
Tjuoltavagge-Tarradalen
1978
STF Högfjällskurs
STF Arctic Course
1979
Sälka & Drakryggen
Glacier hiking & Mountaineering
1980
Sarek: Pastavagge-Alkavagge-
Nasasvagge-Ritsem

***

Vandringar i Europa
Hiking in Europe
2003
Österrike/Austria
Ischgl
2006
Italien/Italy
Val Gardena
2008
Andorra
xxx
2010
Schweiz/Switzerland
Davos
2012
Spanien/Spain
Baskien/Basque

***